Postanje, stvaranje i rani čovek

DRUGI DEO – HRIŠĆANSKI EVOLUCIONIZAM

6. Teodosije Dobžanjski

Okrenimo se sada još jednom „pravoslavnom hrišćanskom evolucionisti“ čiji su pogledi sasvim saglasni sa skorašnjim rimokatoličkim razmišljanjima na temu evolucije i koji, pred toga, unosi i druge sadržaje u evolucionu teoriju, što bi pravoslavni hrišćanin trebalo dobro da prouči.
Teodosije Dobžanjski je ruski pravoslavni naučnik, kojega često citiraju ostali „hrišćanski evolucionisti“. Dobro poznat genetičar, bio je profesor na Kalifornijskom universitetu. Rođen je u Rusiji, one godine kad je kanonizovan sveti Teodosije Černigovski (1900), kao odgovor na molitve njegovih roditelja, zbog čega je po njemu i dobio ime. Na žalost, on je postao otpadnik. U Ameriku je došao 20-tih godina i od tog doba postao je Amerikanac.
Bio je apsolutno zabranjen u sovjetskoj Rusiji, iako su sovjetski naučnici znali za njega. Kada je jednom prilikom na nekom naučnom skupu u Rusiji prikazan film na kojem se i on video, svi naučnici su mu klicali, ali je film odmah bio povučen. Smatrali su da on ne postoji i da nije ličnost, jer je napustio Rusiju. Međutim, on je i pored toga razmišljao kao komunista.
Iako je kršten kao pravoslavac, nakon ženine smrti dozvolio je da ona bude kremirana a zatim uzeo njen pepeo i rasuo ga po planinama. Kao što se može i pretpostaviti, nikada nije odlazio u crkvu i bio je potpuno izvan religije. I pored toga, zbog njegovog gledišta hrišćanskog evolucioniste od bogoslovije Sv. Vladimira u Nju Jorku dobio je 1972. g. titulu počasnog doktora teologije. Njegovi članci objavljivani su bez ikakvih komentara u mnogim pravoslavnim časopisima u Americi. U jednom od njih, pod nazivom „Evolucija – poseban Božiji metod stvaranja“, Dobžanjski svakoga, ko je protiv evolucije, optužuje za „bogohuljenje“ i kaže: „Prirodno odabiranje je slep i kreativan proces… Prirodno odabiranje ne dejstvuje po unapred utvrđenom planu…“
Pravoslavni hrišćanin na ovom mestu nužno mora postaviti pitanje: da li je Bog započeo proces evolucije, a zatim izgubio kontrolu nad njegovim završetkom? Šta je sa promislom Božjim, bez kojeg nam ne pada ni vlas sa glave (v. Lk.21,18)?
U ovoj tački „hrišćanske evolucione filosofije“ vidimo koliko je pogrešno svako pitanje na koje evolucionisti žele da odgovore. Stvaralačko delanje Božije za njega nije dovoljno objašnjenje za raznolikost vidljive tvorevine. Mora postojati bolje objašnjenje, koje je očigledno zasnovano na nehrišćanskoj pretpostavci da Bog nema kontrolu nad Svojom sopstvenom tvorevinom, da Božiji promisao ne postoji! „Bog“ ove vrste evolucione filosofije je očigledno deistički i stanovište ovog „hrišćanskog evolucioniste“ ni po čemu se ne razlikuje od stanovišta „poluhrišćanina“ (ili nehrišćanina) Lekonta di Nuja.
Dobžanjski deli uobičajene liberalne hrišćanske ideje da je Knjiga Postanja simbolična, da je čovekova svest uzrokovala tragičnu obesmišljenost savremenog sveta i da je čovekov jedini izlaz da shvati da može da sarađuje u poduhvatu stvaranja, jer učešće u tom poduhvatu čini smrtnog čoveka delom večnog Božijeg plana.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *