Postanje, stvaranje i rani čovek

DRUGI DEO – HRIŠĆANSKI EVOLUCIONIZAM

5. Stefanus Troster

Nedavno objavljena knjiga još jednog jezuite dobro sumira stav „prosvetljenog hrišćanina“ prema Adamu i Raju. Stefanus Troster je holandski jezuita koji u svojoj knjizi Evolucija i učenje o prvorodnom grehu otvoreno tvrdi: „Oni koji ozbiljno prihvataju naučnu doktrinu o evoluciji ne mogu više prihvatati tradicionalnu predstavu.“ Prema tome, mi „moramo pronaći tumačenje kakvo dolikuje našem vremenu“.[1]
„Zagovornici teorije evolucije“, kaže on, „zamišljaju čovečanstvo kao realnost koja je tokom istorije veoma postepeno sazrevala da bi dostigla stepen samorealizacije. Njegova najranija pojava mora se zamisliti u vidu nespretnih prelaznih formi koje se javljaju neposredno nakon krajnje primitivnih nivoa ljudskog postojanja. Te primitivne prelazne forme ljudskog života moraju još uvek biti tesno spojene sa svojim preistorijskim animalnim stanjem… Međutim, u ovoj evolucionoj teoriji nema mesta za „rajsku“ egzistenciju ovog preistorijskog čoveka. Postaviti krajnje obdarenog i visoko povlašćenog čoveka na početak ljudskog života na zemlji čini se potpuno protivurečnim modernoj naučnoj misli o ovom pitanju.“[2]
To je, naravno, istina. Troster nastavlja: „Prihvatanje modernog gledišta, međutim, uklanja mogućnost objašnjenja postanka zla u svetu na osnovu greha koji je počinio prvi čovek. Najzad, kako bi tako primitivno ljudsko biće bilo u stanju da odbije Božiju ponudu za spasenje? Kako bi tako primitivno biće bilo sposobno da prekrši zavet sa Bogom?“[3]
Budući da za Trostera Adamov pad nije istorijski događaj, on postojanje zla „objašnjava“ tako što mu daje nov naziv: „fenomen kosmičke nezrelosti“.[4] Adam, u stvari, nije jedan čovek, on je „Svečovek“[5], dok je Knjiga Postanja „idealizovana predstava… o svetu bez greha. Njen pisac je sasvim dobro znao da ona ne odgovara stvarnosti… On zaista nije nameravao da kaže kako je prvobitno blagodatno stanje Adama i Eve u svoj svojoj čistoti u jednom vremenu postojalo kao istinska realnost u istoriji ljudskog roda.“[6]
Razume se da nema nikakvog smisla da govorite o Raju ukoliko verujete u evoluciju. Vi ćete samo zaglupljivati same sebe ukoliko pokušate da kombinujete ova dva različita oblika mišljenja.
„Bogoslovi“ kao Troster izveli su radikalne zaključke iz poruke o evoluciji; uostalom, da li je moguće da verujete u evoluciju a da ne izvedete takve zaključke?


NAPOMENE:

  1. Stephanus Trooster, Evolution and the Doctrine of Original Sin
  2. Isto
  3. Isto
  4. Isto
  5. Isto
  6. Isto
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.