Postanje, stvaranje i rani čovek

DRUGI DEO – HRIŠĆANSKI EVOLUCIONIZAM

3. O. Antonije Kosturos

Pogledajmo sada kako pravoslavni hrišćani gledaju na evoluciju. U drugom članku časopisa Grčke arhiepiskopije, Pravoslavni posmatrač, objavljenom 6. februara 1974, o. Antonije Kosturos odgovara na pitanje koje je poslao jedan čitalac: „Ako su Adam i Eva bili prva ljudska bića, gde je onda njihov sin Kain našao ženu?“ O. Kosturos odgovara:
„Čovekovo poreklo doseže isuviše duboko u istoriju da bi bilo koji čovek ili grupa mogli znati kako je nastao čovek, (Čemu onda služi Knjiga Postanja?) Nauka još uvek vrlo oprezno traži odgovor. Reč Adam označava zemlju, a reč Eva život. Uopšteno i samo uopšteno, naši tradicionalni bogoslovi zauzimaju stanovište da svi mi potičemo od jednog čoveka i od jedne žene… Postoje drugi koji naslućuju da se čovečanstvo pojavilo u grupama, njih nekoliko ovde, njih nekoliko onde… Nijedan bogoslov nema konačan odgovor na pitanje o čovekovom poreklu i njegovom razvoju… Osvit ljudske istorije je misterija.“
Prema ocu Kosturosu, nauka je ta koja pokušava da nađe odgovor na ovo pitanje. Očigledno da je pravoslavno tumačenje Knjige Postanja potpuno simbolično i alegorijsko: mi ne znamo čak ni da li je osoba po imenu Adam nekad i postojala. To je stanovište koje iznosi zvanični časopis Grčke arhiepiskopije.
Šta da učinimo s pravoslavnim bogoslovljem o Adamu i prvostvorenom čoveku? Šta sa pravoslavnim praznikom posvećenim Adamu i ostalim praocima? Šta sa onima kojima je Adam svetac – zaštitnik? Ako su „hrišćanski evolucionisti“ u pravu, hoće li pravoslavni hrišćani biti ravnodušni što je Crkva tokom svih ovih vekova mogla biti u zabludi u svom učenju o ovoj temi i što to učenje sada mora biti „preispitano“ ukoliko nauka istupi sa svojim odgovorom na pitanje o čovekovom poreklu? Da li će biti preterano ako kažemo da je za pravoslavnog hrišćanina izuzetno važno da ima vrlo jasno gledište o učenju Crkve o čovekovom poreklu, isto kao i da jasno razume ograničenja nauke u istraživanju ovog pitanja!
Kasnije, u drugom odgovoru na pitanje čitaoca, o. Kosturos kaže:
„Verovatno da je bilo mnogo Adama i Eva koji su se uporedo pojavili u različitim oblastima i onda susreli. Za nas ostaje tajna kako je čovek stvoren i kako se u početku rađao. Ne dozvolite nikome da govori drugačije. Naša Crkva vam daje priliku da razmislite o temama koje ste spomenuli i da istupite sa svojim sopstvenim pretpostavkama o njima.“[1]
Odgovor na pitanje „gde je Kain našao ženu“ zapravo je veoma jednostavan: Adam i Eva imali su mnogo dece čija se imena ne pominju u Knjizi Postanja. Izveštaj iz Knjige Postanja prati samo osnovne obrise ove priče.


NAPOMENE:

  1. O. Antonije Kosturos, Pravoslavni posmatrač, 20. februar 1974.
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.