Postanje, stvaranje i rani čovek

JEROMONAH DAMASKIN – PREDGOVOR IZDAVAČA

4. Duh Svetih Otaca

U međuvremenu, duhovni pokrovitelj o. Serafima, svetitelj i čudotvorac, arhiepiskop Jovan Maksimović (Šangajski) započeo je seriju bogoslovskih predavanja, koja je o. Serafim tokom tri godine pohađao po nekoliko puta sedmično. I pored toga što je o. Serafim bio američki preobraćenik i što su sva predavanja bila na ruskom jeziku, diplomirao je kao najbolji u svojoj klasi. Među mnogim temama koje su bile uključene, patristiku mu je predavao episkop Nektarije (učenik Optinskog manastira, koji će ga kasnije rukopoložiti za sveštenika), dok je Stari Zavet predavao arhimandrit Spiridon (prozorljivi starac i čovek koji je bio najbliži arhiepiskopu Jovanu). Za razliku od racionalističkih, evolucionističkih ideja kojima je bio učen dok je sazrevao, o. Serafim se ovde naučio otkrovenju Samoga Boga o stvaranju vasione i o prirodi prvostvorenog sveta, koje je vekovima prenošeno kroz Sveto Pismo i bogonosne Svete Oce. Učitelji oca Serafima – o. Jovan, o. Nektarije i o. Spiridon – bili su i sami Sveti Oci modernog doba, tako da o. Serafim svetootačko predanje nije primio samo iz knjiga nego i od živih nosilaca ovoga predanja. Njemu se značenje Postanja otkrilo posredstvom usana živih nosilaca svetosti.
Godine 1969. očevi German i Serafim preselili su se u planine severne Kalifornije gde su se zamonašili. Odatle su posredstvom spisa, prevoda i štampanja pravoslavnog materijala nastavili sa svojim pravoslavnim misionarskim radom. Tamo, u šumskoj isposnici, o. Serafim je nastavio da se nasićuje Svetim Pismom i spisima Otaca, hraneći se na istinskim pašnjacima duše. Nakon višegodišnjeg proučavanja, zadobio je opširno znanje o svetootačkim učenjima. On ih je postavio u odgovarajući kontekst još tokom kurseva koje je pohađao u San Francisku. Baveći se pojedinim temama, mogao je da koristi široku skalu svetootačkih izvora, kako drevnih tako i modernih, kako istočnog tako i zapadnog hrišćanstva. Među tim izvorima, mnogi su bili potpuno nepoznati i nikada pre toga nisu prevođeni na engleski jezik.
Cilj o. Serafima nije bio da postane naučnik čija su specijalnost Sveti Oci. „Takvim stručnjacima“, pisao je on, „svetootačko predanje često ostaje potpuno strano i oni jedino žive na njihov račun.“ Kao i uvek, on je morao da zađe dublje, da dobije celokupnu sliku. On nije želeo da svetootačke spise prihvati isključivo intelektualno nego da uistinu zadobije njihov duh, da nauči da razmišlja, oseća i posmatra stvari onako kako su to i oni činili. Želeo je da njihov stav bude i njegov stav. U savremenom Pravoslavlju isuviše često susrećemo tendenciju da se vera protumači na način koji bi udovoljio duhu modernog čoveka. Otac Serafim je znao da treba da učini upravo suprotno: da duhom Svetih Otaca udovolji svojoj savesti, da se u potpunosti pogruzi u dvehiljadugodišnju neprekidnost hrišćanskog opita.
On je uistinu stradao zbog toga, i plameno se molio Bogu. On lično je prihvatao drevne Svete Oce kao verujuću sabraću u Telu Hristovom i kao prenosioce božanske premudrosti, kako bi mu bilo dato da vidi način na koji su oni razumevali stvarnost. Osećao je da mu je posebno blizak sveti Vasilije Veliki, otac 4. veka koji je, pored ostalih velikih dostignuća, napisao i konačan svetootački komentar na Šestodnev (Šest dana Postanja).
Predstavljajući žitija i spise Otaca modernim čitaocima, o. Serafim je pisao o njihovoj neprocenjivoj vrednosti:
„Ne postoji problem naših konfuznih vremena koji ne bismo mogli razrešiti tako što ćemo brižljivo i sa najvećim poštovanjem čitati Svete Oce, bilo da se radi o složenim filosofskim pitanjima kao što je „evolucija“ ili o otvorenim moralnim pitanjima kao što je abortus, eutanazija ili kontrola rađanja…“ „U svim tim pitanjima, Sveti Oci i naši Oci koji ih slede su naši jedini pouzdani rukovoditelji.“[1]


NAPOMENE:

  1. „The Holy Fathers of Orthodox Spirituality: Introduction“, The Orthodox World no. 58 (1974), c. 195
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.