Postanje, stvaranje i rani čovek

DRUGI DEO – NAUKA I SVETI OCI

7. Filosofija Svetih Otaca

„Sveti Oci ne kažu ništa o evoluciji“ – to su reči koje mnogi pravoslavci koriste kao opravdanje za to što u stvari veruju u bilo šta što drugi poželi i u bilo šta što „nauka“ kaže o ovoj temi.
Međutim, naš stav prema Svetim Ocima mora biti ozbiljniji i dublji od ovoga. Biti veran Ocima ne znači samo spremnost da se citiraju njihove reči niti osećati se „slobodnim“ da verujemo u ono što poželimo samo zato što ne postoje citati na koje bismo se mogli pozvati. Naprotiv, biti veran Ocima znači proniknuti u njihovu misao koja je i misao Crkve Hristove. To znači posedovati doslednu filosofiju života koja proističe iz našeg života u Crkvi i saglasna je sa svetootačkom mišlju.
Sveti Oci su posedovali filosofiju, zapravo teologiju (bogoslovlje) koja obuhvata i pitanje evolucije i u potpunosti razjašnjava šta pravoslavni hrišćanin mora misliti o tom pitanju. Evolucija nije ništa više jeres nego što je to budizam (to jest, nije reč o jeresi, nego o paganskom pogledu na svet, nap. prir). Međutim, ona sadrži, podrazumeva i pretpostavlja mnoge greške i lažna gledišta, tako da je potpuno nespojiva s pravoslavnim hrišćanstvom. Mnogi pravoslavni hrišćani nisu duboko razmišljali o ovom pitanju i u svom nemaru smatraju da je na neki način „moguće“ da prihvate evoluciju. Ostatak ove studije pokušaće da rasvetli ovu temu i da pravoslavne hrišćane učini svesnima smisla pravoslavnog bogoslovlja i svetootačke filosofije, budući da ona iznosi vrlo jasno stanovište u pogledu najvažnijih pitanja koja evolucija postavlja pred hrišćanske vernike.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.