Postanje, stvaranje i rani čovek

DRUGI DEO – NAUKA I SVETI OCI

6. Nedostatak filosofske kulture među pravoslavnim hrišćanima

Nerazumevanje evolucije od strane jednog dela pravoslavnih hrišćana potiče od želje za filosofskom kulturom.
1. Oni ne poseduju kritički pristup naučnim „otkrićima“ (iako,u potpunom skladu s modernim duhom, imaju kritički pristup Svetom Pismu) i ne razumeju prirodu naučnih „svedočanstava“ koja hipotetički podržavaju evoluciju, niti pak znaju kako da naprave razliku između činjenica i filosofije. Oni se nepotrebno plaše naučnih „eksperata“ i ne žele da se upuste u neophodan napor da sami istraže to pitanje.
2. Oni ne razumeju filosofski „duh vremena“ koji je pobudio evoluciju i usled toga naivno prihvataju „naučne činjenice“ evolucije, ali odbijaju uobličenu filosofiju evolucije, kakva je kod Tejar de Šardena. Oni ne shvataju da one predstavljaju jedinstvenu celinu: bez ove filosofije nikada ne bi postojale ni „činjenice“ evolucije.
3. Oni ne razumeju filosofiju Svetih Otaca – njihov celokupan pogled na prirodu i na specifična pitanja kao što je priroda pojedinačnih stvari.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.