Postanje, stvaranje i rani čovek

DRUGI DEO – NAUKA I SVETI OCI

5. Otuđeni misaoni sistem

Postoji mnogo zabuna u pogledu evolucije. Neki kažu: „Pravoslavni hrišćani nisu u sukobu s evolucijom“ ili koriste frazu o evoluciji kojom je upravljao Bog. Ovakvo shvatanje evolucije je prilično primitivno: mislimo da je to „naučna činjenica“ koja je na nivou heliocentrizma. U stvari, oni koji se protive evoluciji često se porede sa Rimokatoličkom crkvom koja se protivila Galileju, pa čak i pravoslavni hrišćani strahuju da će ih smatrati „naivnima“ ili da će zaostati za intelektualnim tokovima ili pomodarstvom ovog veka.
Međutim, celokupno evoluciono učenje je daleko složenije od jednostavne „naučne činjenice“ ili „hipoteze“. To jeste doktrina – verovanje koje uključuje mnoge misaone sfere a ne samo nauku. Ona je dovoljno dosledna da bi se o njoj moglo govoriti kao o manje ili više doslednoj doktrini. Otkrićemo da je ona sasvim poseban pristup stvarnosti, sa svojim posebnim filosofskim i teološkim pretpostavkama i dedukcijama. Ona posebno u oblasti bogoslovlja nudi svesnu alternativu pravoslavnom hrišćanstvu, i to u pogledu jednog broja ključnih dogmi.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *