Postanje, stvaranje i rani čovek

DRUGI DEO – NAUKA I SVETI OCI

4. Nauka kao niži oblik znanja

Pravoslavni hrišćanin nije „protivnik nauke“. Međutim, on od nauke očekuje jedino ono znanje koje je ona kadra da mu pruži po samoj svojoj prirodi, a to nije niti bogoslovlje niti filosofija života. U naše vreme, vreme intelektualne pometnje, kada je nauka dostigla takvo preimućstvo u ljudskom umu kao da je sinonim za samo znanje, veoma je česta pojava da se naučnici usuđuju da poučavaju onome što nipošto nisu naučili od nauke; u suštini, takvi naučnici govore kao bogoslovi.
Moderna nauka smatra da je to znanje par ehsellepse i pred njegovim preimućstvom pravoslavni vernici bivaju pokolebani, često se pravdajući zbog verovanja u ono što izgleda „nenaučno“ i zadovoljavajući se pijetizmom ili „verskim osećanjem“: to je mesto koje naučni krugovi danas priznaju veri.
Istinsko pravoslavno hrišćanstvo je sasvim drugačije. Ono nije povezano ni sa jednim tokom u modernoj misli. To je znanje koje prevashodi nauku i sasvim je izvesno da nema potrebe da se pravda pred nižim oblikom znanja.
Mi znamo da je Bog stvorio svet merom, brojem i merilima (Prem. Sol. 11,20 u Septuaginti), ali Bog nije otkrio čoveku pojedinosti Svog harmoničnog stvaranja i oni koji se zagledaju u „tajne prirode“ otkrivaju samo beskrajno male delove tajni koje proishode iz beskonačne mudrosti Božije. Moderna nauka je pokazala da pali čovek nije sposoban da dobro iskoristi ono što je stekao znanjem koje poseduje.
Moderna nauka, međutim, nije samo znanje. Ona se „razvenčala“ s otkrovenjem i stoga se stavila u položaj jeretičkih, nehrišćanskih i antihrišćanskih teorija i filosofija. One često dolaze u sukob sa otkrovenjem jer zalaze u oblast koja je otvorena samo za bogoslovlje.
Tako je i sa učenjem o prvom čoveku. Bog nije otkrio mnoge pojedinosti o prvobitnom stanju Njegove tvorevine, ali i to je dovoljno da se rasuđuje o filosofsko-religioznim spekulacijama evolucionista. Pravoslavno učenje o stvaranju nije bilo poznato na Zapadu; rimokatoličko učenje je potpuno drugačije.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.