Postanje, stvaranje i rani čovek

PRVI DEO – KAKO DA ČITAMO KNJIGU POSTANJA

3. Osnovna načela našeg pristupa razumevanju Knjige Postanja

1. Mi tragamo za istinom. Stoga moramo dovoljno uvažavati tekst Knjige Postanja da bismo shvatili da on sadrži istinu, čak i u slučaju da nam ta istina izgleda neobično ili iznenađujuće. Ukoliko nam se učini da je ona u sukobu s onim što mislimo da znamo na osnovu nauke, setimo se da je Bog Tvorac vascele istine i da ništa što je zaista istinito u Svetom Pismu ne protivureči onome što je zaista istinito u nauci.
2. Sveto Pismo je bogonadahnuto. Kasnije ćemo iscrpnije razmotriti šta to znači. Za početak, to znači da u njemu tragamo za istinom višeg reda i kada naiđemo na teškoću u razumevanju nečega, najpre treba da posumnjamo u svoj nedostatak znanja a ne u propuste u bogonadahnutom tekstu.
3. Ne bi trebalo da žurimo sa davanjem svojih sopstvenih objašnjenja „teških“ mesta, nego bi najpre trebalo da se upoznamo s onim štosu Sveti Oci rekli o tim mestima, shvatajući da su oni posedovali duhovnu mudrost koja nama nedostaje.
4. Trebalo bi takođe da budemo svesni iskušenja da koristimo izdvojene navode, izvučene iz konteksta svetootačkih tumačenja, imajući pri tom za cilj da dokažemo ono što sami želimo. Na primer, video sam pravoslavca koji je želeo da dokaže da u stvaranju Adama nije bilo ničega osobitog. On je navodio tvrdnju svetog Atanasija Velikog u kojoj se kaže: „Prvostvoreni čovek bio je načinjen od praha kao i svi ostali, i ruka koja je tada stvorila Adama stvorila je i sve one koji su došli posle njega.“[1] To je opšti stav o neprestanom Božijem delanju i niko ne bi trebalo da pomisli da je protivurečan[2]. Ta osoba je,međutim, želela da ukaže kako ne postoji istinska razlika između stvaranja svakog čoveka i stvaranja prvog čoveka. Osim toga, time je osobito želeo da naglasi da se Adamovo telo moglo uobličiti i prirodnim rađanjem, u utrobi nekog ne baš sasvim ljudskog bića! Može li ova izjava biti pravilno iskorišćena kao „dokaz“ u ovom pitanju?
Tako se događa da u delima svetog Atanasija možemo naći odlomak koji osobito pobija ovu ideju. On na drugom mestu kaže: „Iako je samo Adam bio načinjen od zemlje, u njemu se sadržalo ono što će naslediti čitav ljudski rod.“[3] On ovde osobito naglašava da je Adam stvoren na način sasvim različit u odnosu na ostale ljude i to je, kao što ćemo kasnije videti, istinsko učenje Svetih Otaca uopšte. Prema tome, bilo bi sasvim pogrešno uzeti jedan njegov navod i misliti da on dokazuje vašu sopstvenu ideju ili da joj otvara put. Opšti iskaz svetog Atanasija o čovekovoj prirodi ne kaže ništa o posebnoj prirodi Adamovog stvaranja.
Takva zloupotreba navoda iz svetootačkih dela predstavlja uobičajenu zamku u naše vreme, kad su rasprave o sličnim temama obično veoma ostrašćene. Tokom ovog kursa učinićemo najbolje što možemo da bismo izbegli ovu zamku i to na taj način što Svetim Ocima nećemo pripisivati nikakvo svoje tumačenje nego ćemo jednostavno pokušati da shvatimo ono što govore oni sami.
5. Nema potrebe da prihvatimo svaku reč koju su Sveti Oci napisali o Knjizi Postanja. Oni su ponekad, slikovitosti radi, koristili naučna saznanja svoga doba, a ta saznanja su u nekim stvarima bila pogrešna. Mi, međutim, moramo praviti jasnu razliku između njihove nauke i njihovih bogoslovskih iskaza, kao što ćemo poštovati i njihov celokupan pristup, opšte zaključke i bogoslovske uvide.
6. Ukoliko smatramo da i mi u svom vremenu možemo dodati nešto radi boljeg razumevanja ovog teksta (možda nešto što je zasnovano na otkrićima moderne nauke), onda to moramo učiniti veoma oprezno i uz puno poštovanje celovitosti teksta Knjige Postanja i mišljenja Svetih Otaca. U takvim pokušajima uvek moramo biti krajnje smireni,jer i savremena nauka ima svoje propuste i greške. Ukoliko se isuviše oslonimo na nju, mogli bismo doći do pogrešnog razumevanja[4].
7. Na ovom kursu posebno ćemo se potruditi da najpre razumemo Svete Oce i da tek onda ponudimo sopstvene odgovore na određena pitanja, ukoliko takve odgovore uopšte posedujemo.
8. Najzad, ako je istina da je savremena nauka sposobna da baci izvesnu svetlost na razumevanje nekolicine odlomaka iz Knjige Postanja(jer nema potrebe da poričemo da se istine koje potiču iz ove dve sfere u nekim oblastima preklapaju), smatram da ništa manje istinitanije ni tvrdnja da su Sveti Oci u stanju da bace izvesnu svetlost namodernu nauku i da nam daju neke nagoveštaje o tome kako treba razumeti činjenice iz sfere geologije, paleontologije i ostalih nauka koje se bave najranijom istorijom zemlje i ljudskog roda. Ova studija će na taj način biti plodonosna u oba smera.
9. Ovaj kurs nema, naravno, za cilj da pruži odgovore na sva pitanja o Postanju i Stvaranju. Naprotiv, njegov prevashodni cilj je da nadahne pravoslavne hrišćane da o ovoj temi razmišljaju šire nego što je uobičajeno i da se ne zadovolje pojednostavljenim odgovorima kakve najčešće čujemo.


NAPOMENE:

  1. Sveti Atanasije, Minje, PG, 25, s. 429.
  2. Bez neprestanog stvaralačkog truda Božijeg ništa ne bi moglo postojati niti bi uopšte moglo postati. Mi smatramo da je sasvim „prirodno“ da biljka izraste iz semena, da u suštini sve potekne od male semenke i da izraste u celovitu jedinku. Međutim, taj proces ne bi mogao da se nastavi bez učešća Božijeg. Prema tome, može se reći da Bog i danas stvara „iz praha zemaljskog“.
  3. Sveti Atanasije: Četiri rasprave protiv arijanaca, 2: 48, s. 375.
  4. Među ljudima koji ne zalaze duboko u ovo pitanje često se sreće mišljenje da je „drevna nauka pogrešna i da je moderna nauka ispravna, te da stoga možemo poverovati svemu što nam kažu savremeni naučnici“. Međutim, događa se da jedna generacija odbaci tzv. „naučne činjenice“ prethodne generacije. Mi moramo da razaberemo šta je činjenica a šta teorija. U savremenoj nauci postoje mnoga stanovišta koja će za pedeset godina biti odbačena i zamenjena novim teorijama.
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.