Postanje, stvaranje i rani čovek

PRVI DEO – KAKO DA ČITAMO KNJIGU POSTANJA

Primedba urednika

Ovaj komentar je najvećim delom preuzet iz originalnog rukopisa oca Serafima, koji je nastao dok je pisao pripreme za kurs o Postanju na Bogoslovskoj akademiji u Novom Valaamu, tokom letnjeg sabora 1981. i 1982. godine. Tokom usmenog izlaganja na ovom kursu, inače zabeleženog na traci, on je improvizovano dodavao veoma vredne uvide kojih nije bilo u rukopisu. Ne želeći da čitaoca lišimo ovog izuzetnog materijala, većinu tih primedbi uneli smo u ove Komentare, kako u Glavni tekst tako i u fusnote. 3bog toga se stil teksta povremeno menja i uglađeni stil biva zamenjen kolokvijalnim tonom.
Uključili smo i zapise sa onih skupova koje je vodio otac Serafim a koji su podrazumevali pitanja polaznika i njegove odgovore na predavanjima o Postanju. Ta pitanja i odgovori mogu se pronaći u 4. poglavlju.
Fusnote u ovom Komentaru, kao i u narednim poglavljima ove knjige, predstavljaju reči samog oca Serafima, osim ukoliko nije ukazano da su to fusnote urednika
Citati iz Psalama slede njihovu numeraciju u Septuaginti, grčkoj verziji Starog Zaveta

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.