Postanje, stvaranje i rani čovek

FILIP E. DŽONSON – OTAC SERAFIM ROUZ I NAUKA 20. VEKA

4. Zaključak; Da li nam nauka može ispričati istinitu priču o stvaranju?

Kritike evolucione teorije, ma kako opravdane, ne mogu odgovoriti na najvažnije pitanje. Ako želimo da saznamo istinu o počecima, hoćemo li se prevashodno pouzdati u Božansko otkrovenje ili u naučna istraživanja? Kao i mnogi kreacionisti, i otac Serafim je verovao da je nauka potpuno nemoćna kada dođe do teme krajnjih početaka i da istinsko znanje o toj temi može poteći jedino od otkrovenja. On to objašnjava time što su se događaji u sedmici Postanja odigrali prema jedinstvenim zakonima, zakonima koji su bili potpuno drugačiji od onih koji su dejstvovali nakon Pada.
Ako je to istina, ovaj zaključak podrazumeva da je celokupna tema postanka van domena naučnih istraživanja. Nauka može da posmatra samo ono što se danas dešava u svetu i zaključke o dalekoj prošlosti može izvući samo pretpostavljajući uniformnost u pogledu vremena fizičkih procesa i fizičkih zakona. Zbog toga, na primer, naučnici – evolucionisti prvenstveno pretpostavljaju da je proces koji je stvorio biljke i životinje u osnovi isti proces sitnih varijacija koje danas možemo da posmatramo u živom svetu. Postoji malo dokaza koji bi mogli podržati ovu pretpostavku, ali bez nje bi nauka o počecima bila bespomoćna. Razume se, morao je postojati neki nedarvinistički stvaralački, evolutivni proces, koji je dejstvovao u dalekoj prošlosti i morao je koristiti mehanizme koji danas više ne dejstvuju. Takav proces bi, kao potpuno kreacionistički, bio gotovo neprihvatljiv za naučnike materijaliste jer je mehanizam koji se u načelu ne može posmatrati kao svojevrsno čudo nedokučiv za naučno izučavanje.
Nauka bi mogla odbaciti darvinističku teoriju bez ozbiljnih gubitaka, ali samo ako bi joj pri ruci bila druga materijalistička teorija, koja bi isto tako bila zasnovana na uniformističkim i naturalističkim pretpostavkama. Međutim, šta ako ne postoji alternativna teorija ili bar teorija koja je dovoljno potkrepljena činjenicama da bi zahtevala da bude široko prihvaćena? Naučnici koji žele sve da objasne uvek će insistirati na iznošenju pretpostavki koje će im dopuštati da postignu svoj veliki cilj i uvek će oklevati da priznaju da bi njegovi metodi mogli biti nedovoljni da objasne misterije stvaranja. Nauka nije sklona da toleriše suparničke načine razmišljanja i zbog toga će ambiciozni naučnici gorko optuživati one religiozne mislioce koji iznose mogućnost da su se fizički zakoni i procesi duboko izmenili od vremena Stvaranja. Oca Serafima nisu plašile takve optužbe, a ne bi trebalo da plaše ni druge. Uniformizam je, kao i naturalizam, filosofska pretpostavka a ne činjenica. Savršeno je razumno da se iznesu i druge pretpostavke uključujući i pretpostavku koja navodi na zaključak da znanje o počecima možemo steći jedino ako je Bog izabrao da nam to otkrije.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.