Postanje, stvaranje i rani čovek

JEROMONAH DAMASKIN – PREDGOVOR IZDAVAČA

9. Planovi za pisanje knjige

Praveći na početku planove za knjigu koju je nameravao da napiše, otac Serafim je smatrao da će najbolje učiniti ako je započne raspravom o evoluciji, pokazujući da ne postoji ubedljiv naučni dokaz koji bi je podržao, a da zatim izloži svetootačko razumevanje Stvaranja. U to vreme, pomišljao je da će to biti neophodno jer će ljudi, pre nego što uopšte počnu ozbiljno da razmatraju svetootačka tumačenja, prevashodno morati da shvate da ono, što su tokom čitavog života učili o nesumnjivoj činjenici evolucije, uopšte nije nesumnjiva činjenica.
Pred kraj svog života, otac Serafim je drugačije razmišljao. U poslednjem utvrđenom planu za ovu knjigu, rekao je da bi trebalo započeti sa svetootačkim tumačenjem Knjige Postanja (odnosno sa serijom predavanja koja je održao tokom 1981. i 1982. godine), da bi za njim usledila rasprava o evoluciji. „Sada mi postaje jasan njen celokupan nacrt“, pisao je on. „Trebalo bi da bude nazvana po nečemu pozitivnom (što znači da se u njenom naslovu ne bi pominjala evolucija), na primer, trebalo bi da to bude nešto kao Postanje, stvaranje i rani čovek – pravoslavno hrišćansko stanovište. Pri tom bi prvi i glavni deo trebalo jednostavno da bude pravoslavno tumačenje prvog poglavlja Knjige Postanja (prema svetom Jovanu Zlatoustom, svetom Jefremu Sirijskom, itd), uz raspravu o ‘problemima’ koje su moderni ljudi pomenuli tokom diskusije. Zatim bi, kao misao od drugorazrednog značaja (manje od polovine knjige), sledila rasprava o celokupnom pitanju evolucije.“ U sadašnjoj, posthumnoj kompilaciji, mi smo se pridržavali ovog plana.
Zašto je otac Serafim izmenio plan za ovu knjigu? Ključ bi se mogao pronaći u sledećim rečima, koje je o. Serafim napisao u proleće 1981. godine:
„Razmišljajući o kursu na temu Postanja koji ću održati ovog leta, ponovo sam pročitao jedan deo pisma dr. Kalomirosa. Kako obeshrabrujuće! Čovek gubi nadahnuće za rasplitanje ove teme kada vidi kako on to pretresa… Svako ko se uistinu preobratio u hrišćanstvo sigurno će ponovo početi da razmišlja o svom celokupnom intelektualnom stanovištu, zar ne? Zar ne predstavlja stvarni problem to što su dr Kalomiros i ostali… intelektualci koji se nisu potpuno preobratili ili su svoje intelektualno breme uneli sa sobom i u Pravoslavlje?“
Ocu Serafimu je otvoreno dosađivala ideja da svetootačko učenje o stvaranju iznosi isključivo u vezi s modernim intelektualnim bremenom evolucionizma. On je to učinio još 1974. godine, u pismu upućenom dr. Kalomirosu. Sada, osam godina kasnije, kad je pripremao svetootačke komentare, on se distancirao od protivurečnosti. Bilo mu je jasno da je sveukupna težina svetootačkog učenja o Stvaranju toliko moćna i nesavladiva da su u poređenju s njom izbledele sve nedokazane pretpostavke i konfuzna razmišljanja modernih evolucionista. Otac Serafim je uvideo da se svetootačko učenje moglo osloniti na svoj sopstveni božanski autoritet čak i pre nego što je duh modernizma podstakao učenje o evoluciji, kao i da je rasprava o evoluciji bila potrebna samo kao drugorazredno razmatranje.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.