Postanje, stvaranje i rani čovek

PRAVOSLAVNO SHVATANJE EVOLUCIJE – OTAC SERAFIM ROUZ

(Pismo Aleksandru Kalomirosu)

Teorija evolucije; nauka ili filosofija?

Pre svega, potpuno se sa Vama slažem kada kažete: „Ne treba mešati čistu nauku sa raznim filosofskim teorijama koje su izmišljene da bi se objasnile činjenice koje je otkrila nauka. Jedno su činjenice (čista nauka), a drugo – objašnjenje činjenica (filosofija)“.
Prvo moram da Vam kažem da sam nekada potpuno verovao u evoluciju. Verovao sam ne zato što sam mnogo o tome razmišljao, već, jednostavno, zato što „svi u to veruju“, jer je to „činjenica“, a kako se mogu opovrgnuti „činjenice“? Ali kasnije sam počeo dublje da razmišljam o tom pitanju. Počeo sam da shvatam da ono što se izdaje za „nauku“ često uopšte nije činjenica, već filosofija, i počeo sam oprezno da razlikujem naučne činjenice od naučne filosofije. Posle mnogo godina došao sam do sledećeg zaključka:

a) Evolucija uopšte nije „naučna činjenica, već filosofija“.
b) To je lažna filosofija koja je izmišljena na Zapadu kao reakcija na rimokatoličko-protestantsku teologiju i koja se maskirala u „nauku“ da bi izazivala poštovanje prema sebi i da bi obmanjivala ljude koji lako prihvataju „naučne činjenice“ (na Zapadu skoro sva savremena pogrešna učenja postupaju na sličan način; čak i tzv. „Hrišćanska nauka“ pretenduje na nekakvu „naučnost“, kao i spiritizam,razni hinduski kultovi itd).
v) Ta lažna filosofija protivreči učenju Svetih Otaca u mnogim tačkama.

Namerno sam naveo svoje zaključke pre nego što sam ih objasnio da bih Vam omogućio da zastanete i razmislite: da li ste sigurni da ste odbacili sve predrasude o evoluciji i da ste spremni da mislite jasno i nepristrasno o ovom problemu? Da li ste spremni da dopustite da u ovome što hoću da Vam kažem postoji neka istina? Otvoreno ću Vam priznati da će većina „evolucionista“ posle ovih reči kazati: ovaj čovek je lud, on poriče „činjenice“. Smatram da ste barem spremni da pročitate do kraja ovo što Vam nudim, trudeći se da sve u potpunosti zasnujem na Svetim Ocima. Ako pogrešim, nadam se da ćete mi na to i ukazati.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.