Pokrivanje glave žena u hramu

Pitanje:
Pomaže Bog.
U kakvoj je vezi navedeni citat sa uobičajnim tumačenjem da žena treba da pokrije glavu maramom kada je u hramu. Da li se radi o pogrešnom tumačenju ili o simbolici, jer ovdje je očigledno riječ o duhu: „…Muž je glava ženi. I još: Ali muž ne treba da pokriva glavu svoju, jer je slika i slava Božija; a žena je slava muževljeva. Jer nije muž od žene, nego žena od muža. Pošto muž ne bi sazdan radi žene, nego žena radi muža. Zato žena treba da ima vlast na glavi radi anđela. Ipak, u Gospodu niti je muž bez žene, ni žena bez muža. Jer kao što je žena od muža, tako je i muž kroz ženu, a sve je od Boga (1.Kor.11, 7-12) .“ Svako dobro od Gospoda
Radmila


Odgovor:
Draga Radmila, Nisam siguran da razumem pitanje, ali evo da pokušam.
U Svetom Pismu postoje mnoga uputstva za vladanje i ponašanje, kako žena tako i muškaraca. Sva ta uputstva, osim što imaju praktični smisao, imaju takođe i dublji duhovni razlog i smisao. Praktična primena ovih uputstava u svakom slučaju proizilazi iz njihovog duhovnog smisla. Vernima se tako preporučuju određene stvari, ali se ne nameću pod vidom nekakvih zakona ili obaveza. Jedno od takvih uputstva je i po pitanju izgleda i ponašanja žene hrišćanke. Preporučuje se skromnost u ponašanju i odevanju, ali se ne nameće kao zakon koji se ne sme prekršiti. Ženama se stvarno i praktično preporučuje pokrivanje glave radi skromnosti, smirenosti i smernosti.
Pozdravlja te, o. Srba

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *