Pokajnički akatist žena koje su izgubile plod u utrobi svojoj

Kondak 1.

Jagnje Božije, Ti Koji si uzeo na Sebe grehove sveta, usliši jecaj moj i bol srca moga, uzmi moje teško breme grehova, Ti Koji si poneo nemoći naše, primi u pokajanju onu koja ničice pada pred Tobom, koja ti se moli i iz dubini duše vapije:

Gospode moj, Gospode, radosti moja, smiluj se meni paloj!

 

Ikos 1.

Bože i Gospode! Tvoja je tvorevina, ali avaj meni, greh koji Adam počini u raju živi u meni i u telu mom, i kao robinja usrdno radim kako on želi, ali Te danas molim:

Smiluj mi se, Tvorče nebeskog sveta!

Smiluj mi se, Sazdatelju prirode koja na zemlji živi!

Smiluj mi se, Vladaru sila Nebeskih!

Smiluj mi se, Upravitelju tvari telesnih!

Smiluj mi se, Promislitelju svega!

Smiluj se meni, koja Ti suze zbog grehova mojih prinosim!

Gospode moj, Gospode, radosti moja, smiluj se meni paloj!

 

Kondak 2.

Vladaru Svemilostivi, kako da se ja, ovako gnusna grešnica, usudim da Ti pristupim s molitvom, kad sam prestupila zapovest Tvoju, koju si mi Ti zapovedio preko Mojsija proroka tvog: ne ubij. A ja sam ubica, i to avaj, sto puta nemilosrdnija od zmije, koja mladuncima svojim daje da bar na neko vreme ugledaju svetlost, a posle toga ih proždire, a ja sam, prokleta, surovo lišila decu svoju ne samo čulne, već najpre istinske Svetlosti, Gospoda našeg Isusa Hrista Koji nas kroz Tajnu krštenja prosvetljuje; i radi prolaznog telesnog spokoja, izbegavajući da imam mnogo dece, ubila sam ih još u utrobi svojoj. Zato se pomračena ovim i mnogim bezbrojnim gresima nadam samo na milost milosrđa Tvog, i smelo Ti kličem: Aliluja.

 

Ikos 2.

Reči života Tvoje prezrevši, Gospode, i po volji srca išavši od same mladosti moje, pa sve do današeg dana, danas te u pokajanju zovem, Svemilostivi Spase moj:

Smiluj se meni, koja sam u bezakonjima začeta!

Smiluj se meni, u gresima rođenoj!

Smiluj se meni, koja zapovesti Tvoje ne sačuvah!

Smiluj se meni, koja se blagodati Tvoje liših!

Smiluj se meni, koja se za spasenje svoje ne brinuh!

Smiluj se meni, koja upadoh u mrežu strasti!

Gospode moj, Gospode, radosti moja, smiluj se meni paloj!

 

Kondak 3.

Šta je dobro i lepo nego da braća žive zajedno i jedan drugoga vole, kao što si nam zapovedio, Spasitelju naš, jer onaj koji se na brata svoga gnevi jeste ubica, a ja sam gnevom svojim prevazišla sve koji od iskona behu rođeni, pa i same ubice, čije su žrtve pogubljene iz različitih razloga, raznoga života i uzrasta, a ja, prokleta, liših života one koji su tek dobili život od Tebe, Davaoca života, kojima sam nemilosrdno oduzimala život još u utrobi mojoj, bez straha Božijeg odbacujući volju Tvoju i dar rađanja dece koji si Ti blagoslovio. Svojom voljom sam čupala iz stvaralačkih ruku Tvojih nevinu decu moju i pred očima Tvojim ih ubijala ne stideći se. Ali njihova sudbina je u desnici Tvojoj, Gospode, a greh je moj svagda preda mnom. Tebi se Jedinom kajem, i molim Te, Dobri, uputi stope moje na put pokajanja, da sa svim grešnicima koji su se pokajali uskliknem Tebi: Aliluja.

 

Ikos 3.

Ti, Koji jedini znaš ljudsku nemoć, znaš i sve grehove moje, grehove mladosti moje ne pomeni, i od tajnih mojih očisti me, koja Ti vapijem:

Smiluj se meni, velikoj grešnici!

Smiluj se meni, zakona Božijeg prestupnici!

Smiluj se meni, koja zavet Tvoj naruših!

Smiluj se meni, koja Tebi, Vladaru mom zlo uzdarje dadoh!

Smiluj se meni, koja Ti u pokajanju u jedanaesti čas dođoh!

Gospode moj, Gospode, radosti moja, smiluj se meni paloj!

 

Kondak 4!

Davaoče života, Care Nebeski, dođi i useli se u mene, koja sam grehovima zaprljana i očisti me od svake nečistote, i spasi, Blagi, dušu moju, da Ti kličem spasavajući se: Aliluja.

 

Ikos 4!

Izgubih se kao ovca što propada, pronađi me, sluškinju Tvoju, Bože moj, koja se udalji od zapovesti Tvojih u neprohodnu šumu strasti i samovolje, spasi me, nedostojnu, koja Ti gorko jedam, molim se i vapijem:

Smiluj se meni, koja breme grehova samovolje nosim!

Smiluj se meni, koju obuze gordost!

Smiluj se meni, koju razjeda zavist!

Smiluj se meni, nepravdom ispunjenoj!

Smiluj mi se, Ti Koji ne želiš smrt grešnika!

Smiluj se meni, ubici dece moje!

Gospode moj, Gospode, radosti moja, smiluj se meni paloj!

 

Kodak 5.

Tamo gde Ti poželiš, Svemogući Bože moj, pobeđuje se i prirode poredak, pobedi grehovnu prirodu moju koja u meni živi, i navodi me na greh, jer si Ti Tvorac svega i Sazdatelj prirode. Božanskom blagodaću Tvojom duh prav obnovi u utrobi mojoj, ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga nemoj oduzeti od mene, i uništi smrtni pečat detoubice koji zaslužih i kojim sam zapečaćena pravosuđem Tvojim po šestoj zapovesti zakona Tvoga “ne ubij”, i obnovi mojim gresima raskinut zavet Tvoj večni s nama, Gospode, i vrati mi nekadašnje vrline, koje grehom uništih da Ti smelo pevam: Aliluja.

 

Ikos 5.

Ko je ikada zgrešio, kao što zgreših ja, prokleta, nema greha koji ne počinih, nema zla koje ne zamislih u duši mojoj, ali Ti dolazim pokajanog srca i u suzama, Svemilostivi Gospode, vapijući:

Smiluj se meni, nevernoj sluškinji Tvojoj!

Smiluj se meni, u gresima okamenjenoj!

Smiluj se meni, koja bližnjeg mrzim!

Smiluj se meni, koja rečju i delom vređah!

Smiluj se meni, dušom i telom prljavoj!

Smiluj se meni, čija je savest spaljena!

Smiluj se meni, detoubici sličnoj Irodu!

Gospode moj, Gospode, radosti moja, smiluj se meni paloj!

 

Kondak 6.

Zracima blagodati Tvoje, Gospode, prosvetli odeždu duše moje, Davaoče Svetlosti, i spasi me da radujući se zapevam Tebi: Aliluja.

 

Ikos 6.

Veliko je mnoštvo, Hriste, grehova mojih i kao noć mračan je sav život moj, ali ne gubim nadu u milosrđe Tvoje, Spasitelju moj, i kao David vapijem Ti:

Smiluj se meni, koja u lenjosti sav život potroših!

Smiluj se meni, koja se ne trudim u molitvi zbog grehova mojih!

Smiluj se meni, nezahvalnoj za Tvoje blago navođenje na pokajanje!

Smiluj se meni, koja zakon Tvoj nisam poštovala i zapovesti nisam sačuvala!

Smiluj se meni, koja svet i sve što je u svetu zavoleh!

Smiluj se meni, koja u ispraznosti svetskoj dane života svoga potroših!

Smiluj se meni, koja sam ugledajući se na zakone veka ovog i gnušajući se rađanja dece koje si Ti blagoslovio, ubistvo počinila!

Gospode moj, Gospode, radosti moja, smiluj se meni paloj!

 

Kondak 7.

Prema nebu upravljam pogled i prema Tebi, Reči Božija, ali me truležna priroda moja vuče na dole, Spasitelju moj. O, Sazdatelju neba i zemlje i svega što je u njima! Podigni me, da na nebesko mislim i radi njega se trudim, da Ti uvek pobednički srcem i ustima pevam: Aliluja.

 

Ikos 7.

Oči su moje lukave i svake nečistote prljave, obmana sveta uvek me mami, pa Te zato i molim, Sveblagi, odvrati oči moje da ne gledam ispraznost, da Ti s molbom kličem:

Smiluj se meni, koja vatreno žudim da Ti verno poslužim!

Smiluj se meni, koja želim da Ti se poklonim u duhu i istini!

Smiluj se meni, koja Ti suze pokajanja kao žrtvu za grehove svoje prinosim!

Smiluj se meni, koja Te molim za oproštaj zbog dece koju ubih!

Smiluj se meni, koja očekujem od Tebe izbavljenje od strasti mojih!

Smiluj se meni, koja mnogo plačem zbog teških i smrtnih sagrešenja mojih!

Smiluj se meni, ubici, koja sam kriva i pred Božjim i pred ljudskim sudom!

Gospode moj, Gospode, radosti moja, smiluj se meni paloj!

 

Kondak 8.

Smiluj mi se, Gospode, Spasitelju moj, Koji si došao u svet da grešnike spasiš, od kojih sam ja najgnusnija od svih, ali Te ipak molim, Svemilostivi Bože moj, upravi na mene milost Tvoju, usliši uzdahe srca mog, primi obilje suza mojih, tople molitve duše, Spasitelju moj, da Ti zapevam: Aliluja.

 

Ikos 8.

Razbojničke zle pomisli napadoše savest moju usnulu, avaj meni, odeždu svetlu, koja mi je darovana na Krštenju zbog gnusnih grehova mojih izgubih, i zato što detoubistvo počinih nemam vrlina da se u njih obučem, ali ipak pokušavam da upravim na gore svoj pogled koji pada ka zemlji zbog mnoštva ljutih grehova koje počinih pred Tobom, Gospode i kličem Ti:

Smiluj se meni, koja smrtni greh počinih!

Smiluj se meni, i sada u gresima zaglibljenoj!

Smiluj se meni, prepunoj svake gadosti!

Smiluj se meni, koja sam protivprirodnim porocima isprljana!

Smiluj se meni, koja čistotu devstvenosti svoje ne sačuvah!

Smiluj se meni, koja se blagočastivog materinstva liših!

Smiluj se meni, koja iz utrobe decu svoju pre vremena izbacih!

Gospode moj, Gospode, radosti moja, smiluj se meni paloj!

 

Kondak 9.

Daj mi reke suza, Bože moj, da plačem zbog grehova mojih i da ti tako radujući se uskliknem: Aliluja.

 

Ikos 9.

Telo oskrnavih mrskim tajnama, dušu pomračih nedelima svojim, nemoćno je telo, nemoćna je i duša moja. Pred Tobom Jedinim Koji ne pamtiš zlo, Milosrdnim Sudijom i Bogom mojim ničice padam moleći se:

Smiluj se meni, ubici, koju zbog sećanja na sudbinu ubijene dece moje obuzima trepet i užas, i neizrecivo čuđenje: kako me Milosrdni Gospode i Sudijo Najpravedni trpiš i dobro činiš meni, stanovnici pakla, čak i do ovoga dana i časa, na svaki način očekujući moje pokajanje!

Smiluj se meni, koja sam mnogo puta obećavala da ću se popraviti i ponovo se vraćala gresima kao pas na svoju bljuvotinu!

Smiluj se meni, koja sam veliki broj ubistava počinila!

Smiluj se meni, koja sam bez straha Božijeg i majčinske ljubavi prema deci sa svirepošću divlje zveri decu svoju rastrgla!

Smiluj se meni, jer sam voljno grehove svoje počinila!

Smiluj se meni, koja sam duh svoj gadnim pomislima oskrnavila!

Smiluj se meni, jer i sada život svoj u grehovima provodim!

Gospode moj, Gospode, radosti moja, smiluj se meni paloj!

 

Kondak 10.

Ranjena bih sablaznima sveta ovog i padoh na kolena pred njim, izabravši pogubni put mrskog zakona njegovog, zaboravivši obećanja svoja, koja dadoh na Krštenju, i počinih jedan za drugim svoje prestupe, koje mi je došaptavao svet, i na kraju dođoh do samog vrhunca smrtnih grehova – detoubistva, ali, Oče, raširi mi ruke u zagrljaj, Bože moj, požuri, da Ti na kraju života žrtvu hvale prinesem kličući: Aliluja.

 

Ikos 10.

Ni pljačkaši, ni ubice, ni lopovi niti bilo ko od nepokajanih grešnika Carstvo Božije neće naslediti. A ja svakom nepravdom i svakakvim odvratnim gresima isprljah telo i dušu moju, i iz duševnog ništavila svog padam pred Tobom i kličem:

Smiluj se meni, koja sam u Novom Zavetu blagodatnog Carstva Tvog rođena!

Smiluj se meni, koja Crkvi koju su Ti stvorio pripadam!

Smiluj se meni, darovima Duha Svetog zapečaćenoj!

Smiluj se meni, koja sam Tvojim Prečistim Telom i Životvornom Krvlju vaspitavana!

Smiluj se meni, u Hrista krštenoj, u Hrista obučenoj!

Smiluj se meni, koja sam sva ova dobročinstva odbacila i poročni život izabrala!

Gospode moj, Gospode, radosti moja, smiluj se meni paloj!

 

Kondak 11.

Daruj mi, Gospode i Vladaru života mog, duh čednosti, jer sam samu sebe od mladosti lišila vrlina, u potpunosti pala u ropstvo strasti, duh i dušu oskrnavila i telo razvratila. Bože milosti i milosrđa! Nemoj se gnušati i očisti mene, tako gnusnu grešnicu, Tvoje sam stvorenje, smiluj mi se i očisti me od svake nečistote tela i duha i udostoj me da Ti smelo pevam: Aliluja.

 

Ikos 11.

Nadu srca mog koje se u Tebe uzda, ne odbaci, Gospode, i ne posrami me pred anđelima i ljudima na pravednom i Strašnom Sudu Tvom, ne osudi me tada po delima mojim, već mi po milosti Tvojoj oprosti sve grehove moje, meni koja Ti vapim:

Smiluj se meni, srca nečistog!

Smiluj se meni, koja padoh u ropstvo demona!

Smiluj se meni, u gresima rođenoj, Krštenjem omivenoj, koja ponovo u bezakonja padoh!

Smiluj se meni, koja ima smradne čireve na duši zbog padova u greh!

Smiluj se meni, koja zbog teških i smrtnih grehova u očajanje tugomoru i očajanje padoh!

Smiluj se meni, koja svaki greh počinih i koja sam svake kazne dostojna!

Smiluj se meni, Sazdatelju moj, i u pokajanju primi mene palu!

Gospode moj, Gospode, radosti moja, smiluj se meni paloj!

 

Kondak 12.

Širinom ljubavi Tvoje, Bože moj, pokrij sve grehove bezakonja mog, primi i pokajanje moje da iz ljubavi prema Tebi uvek kličem: Aliluja.

 

Ikos 12.

Mladost moja prođe u bezumlju mom, čitav život potroših u gresima, u lenjosti i ne mareći za pokajanje, ali me starost moja zbog užasa smrti i neminovnog Suda Tvog privede pokajanju. Ne odbaci me, Spasitelju moj, koja sam u jedanaesti čas došla u Očinski zagrljaj Tvoj i koja u pokajanju kličem:

Smiluj se meni, jer krv nevine dece moje vapije k Tebi svedočeći o tome da ih ja ubih!

Smiluj se meni, Bože moj, Trijedinstvene prirode!

Smiluj se meni, Gospode, Ti čije je milosrđe predivno!

Smiluj se meni, Vladiko, koji dugo trpiš naša sagrešenja!

Smiluj se meni, Care Sveti, Koji nemoći isceljuješ!

Smiluj se meni, Ti Koji ljubavlju obiluješ i Koji i očajne grešnike Svojom ljubavlju greješ!

Smiluj se meni, Svemogući, Koji si poneo nemoći naše!

Gospode moj, Gospode, radosti moja, smiluj se meni paloj!

 

Kondak 13.

Pojaviće se znamenje Sina Čovečijeg na nebu, u dan onaj strašnog i drugog dolaska Sudije živih i mrtvih, Sina Božijeg Prečasni i Životvorni Krst. Tada će zaplakati sva plemena zemaljska. O, Isuse Hriste, Spasitelju u Sidijo naš, i Caru svih! Daj mi pre tog dana suze pokajanja da plačem toplo zbog zlih mojih i pogubnih dela, kojima svoju dušu mrskom učinih i Tvoju Prečistu Krv Zaveta Tvog gorko uvredih! Da tada sa anđelima i sa svim svetima i pravednima Tebi pojem: Aliluja. (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLIVA GOSPODU NAŠEM ISUSU HRISTU

 

O Bože, Premilostivi Isuse Hriste, Iskupitelju grešnih, Ti si radi spasenja roda ljudskog ostavio, Svemislotivi, preslavna Nebesa i došao da živiš u ovu mnogogrešnu dolinu plača. Ti si uzeo na Božanska ramena Tvoja nemoći naše, i poneo si bolesti naše; Ti si, o Stradalniče Sveti izranjavan bio zbog grehova naših i mučen zbog bezakonja naših, i zato Ti i mi, Čovekoljubivi, uznosimo naše smirene molbe: primi ih, o Preblagi Gospode, i snishodljiv budi prema nemoćima našim i grehova naših ne pomeni, i gnevnu nameru da nam dostojno daš po delima našim odvrati od nas. Ti Koji si Krvlju Tvojom Svečasnom obnovio palu prirodu našu, obnovi, Gospode Isuse Hriste, Spasitelju naš, i nas, koji smo u truleži grehova i uteši srca naša radošću svepraštanja Tvog. S jecajem i nebrojenim suzama pokajanja padamo ničice pred stope Tvog Božanskog milosrđa: očisti nas sve, Bože naš, Božanskom blagodaću Tvojom od svih nepravdi, bezakonja života našeg da u svetinji Tvog Čovekoljublja uznesemo hvalu svesvetom imenu Tvom, sa Ocem i Preblagim, i Životvornim Duhom, sada i svagda i uvekove vekova. Amin.

 

MOLITVA PRESVETOJ VLADARKI BOGORODICI

 

Molosrđa dveri otvori nam, Blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe uzdamo, već da se izbavimo Tobom od nevolja, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Raduj se, Jedina Prečista Mati Jedinog Tvorca, Gospoda, Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista! Budi mi Zastupnica u dan strašnog suda kad stanem pred Presto Nelicemernog Sudije, kako bih se ognjene kazne i muka izbavila molitvama Tvojim, Jedina Blagoslovena. Presveta Bogorodice, spasi nas!

Jedan komentar

  1. Kako divan Akatist i kolika ljubav Božija, a kako strašno nedelo!Bože oprosti mi grešnoj!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.