Pokajne molitve – Psalm 50.

Pomiluj me Bože po velikoj milosti svojoj i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje. Operi me sasvim od bezakonja moga i od greha moga očisti me, jer ja znam bezakonje svoje i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših i zlo pred Tobom učinih, da se opravdaš u rečima svojim i da pobediš kad ti sude. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima me rodi mati moja. Jer gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznate i tajne premudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistiću se; operi me i biću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sazdaj u meni Bože i duh prav obnovi u utrobi mojoj. Ne odbaci me od lica Tvoga i Duha Tvoga Svetog ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim i nepobožni će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja, i usne moje će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, prineo bih Ti; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva Bogu je duh skrušen; srce skrušeno i smireno Bog neće poniziti. Po dobroti svojoj Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu Zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.

17 komentar(a)

 1. Čisto srce mi sazdaj Bože!
  Ta molba je moja osnovna“ mantra“! Iz čistog srca sve dobro i čisto dolazi. Samo čisto srce može dati ljubav, mir i svako dobro pod kapom nebeskom!

 2. Gospode Isuse Hriste sine Božiji pomiluj nas grešne,sestru porodicu moju i sve ljude grešne.

 3. Hvala ti Boze na svemu sto si mi dao, jer bez tebe ne bi bila niko, asada te molim da mi sacuvas to ipotvojoj velikoj milosti blagoslovi moju porodicu. AMIN SLAVA TEBI BOZE.

 4. Gospode pomiluj sve nas grešne.

 5. Pomiluje me Boze po velikoj milosti svojoj, utvrdi me u vjeri. Posalji Duha Svetoga da me rukovodi u svim mislima, djelima i rijecima. Sacuvaj moju porodicu, sve ljude krstene i nekrstene i na kraju mene, gresnog, nedostojnog i poslednjeg. Tebi slava i hvala vavijek. Amin.

 6. Zabrinuta

  Pomozi Gospode, sačuvaj moju porodicu i mene. Daj mi snage i mudrosti da Tiše još revnosnije molim za naše spasenje. Pokaži mi.pravi put kojim ću ići i sa koga neću skrenuti, uz pomoć Tvoju, Gospode.

 7. Slavica Djurović

  Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas grešne po milosrđu svome velikome.
  Gospode Isuse Hriste, pomiluj moju majku Zorku, Brata Milan i naposletku nedostojnu mene, sačuvaj nas od svakog zla.

 8. Željko

  Pomozi Bože meni grešnom neostavi me u bezakonjima i grjehu mome,poznaj me po milosti svojoj izbavi me od zla koje me snašlo zbog grjeha moga.Amin!

 9. GOSPODE SPASI MOJ BRAK I PORODICU.NEDOZVOLI DA SE RAZIDJEMO AMIN

 10. Ja sam najveći grešnik na svetu. Kad sam počeo da postim, otad svake noći suzama kvasim jastuk moj. Gospode, pomiluj mene jer pogazih sve zakone tvoje i zapovesti tvoje. Pribegavam k tebi jer si jedina istina i jedini prav i siguran put.

 11. Gospode Isuse Hriste,sine Boziji pomiluj me gresnog i sacuvaj nasledje moje jer si ti olicenje dobrote i milosti.Amin

 12. Nađite mi sveto pismo u kojem su Pokajne molitve – Psalm 50. a ne 51. Ako neko ima takvo sveto pismo voleo bih da stupim u kontakt sa njim moj fb profil -https://www.facebook.com/srdjansrki81 .Znači voleo bih da vidim i da imam sveto pismo gde psalam 50. glasi -Pomiluj me Bože po velikoj milosti svojoj i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje. Operi me sasvim od bezakonja moga i od greha moga očisti me, jer ja znam bezakonje svoje i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših i zlo pred Tobom učinih, da se opravdaš u rečima svojim i da pobediš kad ti sude. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima me rodi mati moja. Jer gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznate i tajne premudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistiću se; operi me i biću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sazdaj u meni Bože i duh prav obnovi u utrobi mojoj. Ne odbaci me od lica Tvoga i Duha Tvoga Svetog ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim i nepobožni će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja, i usne moje će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, prineo bih Ti; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva Bogu je duh skrušen; srce skrušeno i smireno Bog neće poniziti. Po dobroti svojoj Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu Zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.

 13. Slava Bogu za sve!Spasi nas gospode moj!

 14. Bože, sačuvaj moju porodicu od svakog zla. Nedozvoli da propadnemo.

 15. Bože, milostivi očisti dušu moju od svakog zla i napasti. Pomozi mi da istrajem u svetoj veri tvojoj.

 16. Zvjezdana

  Najljepši pokajni psalam za mene u Svetom pismu. Svaki put kada ga čitam ili slusam suze olakšanja me obliju nakon toga. Gospode, očisti nas grešne i oprosti nam bezakonja naša.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.