POKAJANJE – JEDINI PUT KA SPASENJU

POKAJANJE – JEDINI PUT KA SPASENJU
 

 
Starac Sava Pskovsko-Pečerski
 
Za najveći događaj u svom životu
smatram susret sa shiigumanom Savom (Ostapenkom).
Susret sa shiigumanom Savom
postao je za mene glavno svedočanstvo da
postoji nešto veliko i neizrazivo rečju
– istinski život sa Bogom,
bez čega je običan život samo – odložena smrt.
Za naše savremenike podvig oca Save
ima još jedno značenje. On nam očigledno
pokazuje da je u naše raspušteno i neduhovno vreme,
kada svet uzdiše pod vlašću demonskih sila,
a u samom hrišćanstvu preovladava umrtvljavajući duh toplo-hladnosti,
moguće steći blagodat, sličnu blagodati drevnih podvižnika:
kada bi samo postojala vatrena odlučnost i čvrsta namera.

 
Arhimandrit Rafail Karelin
 

Uvodna reč
Tri momenta pokajanja
Priprema za ispovest
Osnovni i drugostepeni gresi
Skrušenost srca
Plač
Čovekova odlučnost da više ne greši
Suze
Ispovest
Dva tipa onih koji se ispovedaju
Unutrašnji život
Ugledanje na Hrista
Pričešćivanje Svetim Tajnama
Plodovi pokajanja
Dobra namera

 


SHIIGUMAN SAVA PSKOVSKO-PEČERSKI
POKAJANJE – JEDINI PUT KA SPASENJU

ŠTAMPANO IZDANJE

 Blagoslov: Mitropolita crnogorsko-primorskog, Amfilohija
 Knjiga: POKAJANJE – PUT U CARSTVO BOŽIJE
Osnove svetovrlinskog života u Crkvi, str. 173-209.
 Biblioteka: Sveti Petar Cetinjski, knj. 72
 Izdavač:Svetigora, Izdavačka ustanova
Mitropolije crnogorsko-primorske
 Izdato: 2002.
 Mesto: Cetinje
 Urednik: Protojerej Radomir Nikčević
 Priređivač: Matej Arsenijević
 Prevod: Marina Todić
 Štampa: Štamparija Svetigora, Nikšić

INTERNET IZDANJE

 Objavljeno:
28. jul 2009.
 Izdaje: ©
Svetosavlje.org
 Urednik:
prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format:
Vladimir Blagojević
 Digitalizacija:
Stanoje Stanković
 Korektura:
Stanoje Stanković
 Dizajn stranice:
Stanoje Stanković

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.