NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » POKAJANJE – JEDINI PUT KA SPASENJU

POKAJANJE – JEDINI PUT KA SPASENJU

 

POKAJANJE – JEDINI PUT KA SPASENJU
 

 
PLODOVI POKAJANJA
 
Jednom prilikom dolazi kod mene jedno duhovno čedo i kaže: „Oče, da li mogu da molim Boga da mi da smrt?“ “ Šta se desilo?“ pitam.
„Strašno mi je teško da živim… Za sve ću morati da odgovaram, za svaki korak, za svaki pogled, za svaku reč. Bolje mi je da sad umrem, jer ću do starosti nakupiti mnogo grehova.“
„A ti nemoj da ih slažeš u kofer. Korak, pogled, prazna reč – nisu smrtni grehovi. Oni su strašni samo za one koji na njih ne obraćaju pažnju, koji ih ne priznaju za grehove, ne kaju se i ne popravljaju se, a ti odmah moli Boga za oproštaj pred krstićem koji nosiš oko vrata, kao što je činila Prep. Marija Egipatska, a zatim se pokaj pred duhovnim ocem i potrudi se da se popraviš, pa od ovih grehova neće ostati ni traga. Sad bi za tebe strašnije bilo da umreš nego da živiš zato što si došla do pokajanja, ali u tebi još nema plodova pokajanja. A da se čovek ne bi plašio da umre treba da stekne plodove pokajanja.
Lako je umreti. Malodušni ljudi, čak, život završavaju samoubistvom. To su oni koji ne žele da se bore s teškoćama, ali ovakvi su dostojni sažaljenja, pa, čak, i prezira. Za takve se Sveta Crkva ne moli. Ko nam je dao pravo da raspolažemo svojom sudbinom? Nismo se rodili po svojoj volji, i ne treba ni da umremo po svojoj volji! Drskost je moliti Boga za smrt! To je očigledan dokaz da ne želimo da živimo po volji Božijoj. Je li ti jasno?“
„Jasno mi je, oče, a šta su to plodovi dostojni pokajanja.“
„Plodovi dostojni pokajanja jesu hrišćanske vrline i dobra dela. U Jevanđelju se mnogo piše o plodovima pokajanja. Evo, na primer, apostol i jevanđelista Luka piše: Rodite, dakle, plodove dostojne pokajanja (Lk. 3, 8), a zatim objašnjava: Koji ima dvije haljine peka dade onome koji nema; i koji ima hrane neka čini isto tako (Mk. 3,11).
A evo još duhovnih plodova: Obucite se, dakle, kao izabranici Božiji, sveti i ljubljeni, u milosrđe, dobrotu, smirenoumlje, krotost, dugotrpeljivost (Kol. 3, 12-14). Osnovni plod pokajanja je ljubav (Jn. 15,216).
Apostol Pavle kaže: Ako razdam sve imanje svoje, i ako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, bišta mi ne koristi (1. Kor. 13, 38).
Tako činite (t.j. donosite dostojne plodove pokajanja) tim prije što znate vrijeme, da je već čas da ustanemo od sna (Rimlj. 13,11).
Plodovi pokajanja proističu iz istinskog pokajanja. A istinsko pokajanje znači iskrenu nelicemernu skrušenost zbog grehova. U Svetom Pismu se navode konkretni primeri istinskog pokajanja koje donosi dostojne plodove. Evo na primer, kakav je plod pokajanja doneo Zakhej, nepravedni skupljač poreza? Razdao je polovinu imanja i još je više vratio onima kojima je uzeo suviše.
Prep. Marija Egipatska je u mladosti vodila poročan život. Kakav plod pokajanja je donela? Otišla je u pustinju i počela da živi celomudreno.
Tako i mi treba da činimo. Na primer, obuzima nas gordost i taština. Molimo Boga da nam podari smirenje. A kako praktično da preradimo svoju grehovnu prirodu? Treba da budemo pretopljeni u ognju klevete, spletki, podsmeha, raznoraznih poniženja i uvreda od strane svih ljudi, pa čak i od najbližih rođaka – Gospod nam šalje ono za šta Ga molimo, zato što kada molimo od Boga smirenje to znači da molimo da nam pošalje ljude koji bi nas smirili. I ako dobrodušno, bez roptanja, bez ozlojeđenosti i razdražljivosti to primamo i ako radosno blagodarimo Bogu za sve to, molimo se za one koji su nas uvredili i ne menjamo svoje dobro raspoloženje prema njima to znači da donosimo plodove istinskog pokajanja.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *