NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » PODVIG U NAŠEM ŽIVOTU

PODVIG U NAŠEM ŽIVOTU

 

PODVIG U NAŠEM ŽIVOTU
 
KAKO DA SAČUVAMO ČISTIM SRCE NAŠE?
 
Izučavaj Sveto Pismo i razmišljaj o budućim dobrima i imaj sećanje na smrt, jer to pomaže čoveku za duhovni napredak. Svagda se sećaj Boga i bori se da iskoreniš strasti jer one tiranišu dušu. Izbegavaj rđave i gadne želje koje prljaju srce i ne dozvoljavaju mu da vidi Boga.
Ispituj i kontroliši svagda sebe, motri na svoje pogreške i grehe i nastoj da ih ispraviš.
Moli Boga da ti da Svoje prosvećenje i dođe na tebe duhovna radost i ushićenje, koja će kao med da zasladi tvoju dušu. Ne plaši se žalosti i nevolja koje će dopustiti Bog, jer one obrađuju tvoju dušu. Bez teškoća ne napreduje čovek, jer bez njih život je njegov kao stajaće vode koje se pune mikrobima i nečistoćama.
Srce svoje čuvaj čisto od telesnih prljavština. Đavo će napadati puno da bi ti srušio tu duhovnu tvrđavu. Ali pazi! Traži pomoć Božiju i smirenjem se bori protiv Satane koji kao „lav ričući“ nastoji da te proguta. Srce tvoje hoće Bog čitavo čisto, a ne samo jedan deo. Nijedan deo srca našeg da ne prepustimo đavolu koji hoće našu propast.
Skoncentriši um svoj na Boga i ne ostavljaj ga slobodno da luta tamo – amo. Kada sačuvaš svoj um, sačuvaće se i srce tvoje čisto, jer iz uma misli i želje dolaze u srce. Gospod naziva blaženim one koji imaju čisto srce, jer će oni Boga videti. To, međutim, nije lako. Potrebna je velika borba i budnost, jer lukavi čeka trenutak kada će nas naći nespremne, da uđe u naše srce i da ga uprlja.
U srca koja je isprljao greh ne dolazi Bog. Ne očekujmo duhovni napredak ako ne učinimo srce naše sasudom, jer samo će tako postati čisto prebivalište Svetoga Duha. Kada se zacari Hristos, u srce naše doći će i mir. To je mir koji samo On daruje i niko nam ga ne može oduzeti.
Kao što grad čuvaju stražari danonoćno, tako i mi treba da čuvamo svoje srce. Ako ne pazimo, napuniće se rđavim pomislima, lukavštinom i svakojakim zalima. Ako se borimo, neće se ukoreniti u nama zloće koje nanose toliko štete.
Neprijatelja treba tući a ne razgovarati sa njim, jer je podmukao i lukav. Treba da ga odgoniš ma koliko puta da te napadne, jer neće prestati prljav i bezbožan rat njegov, do kraja našeg života. Ali, i mi treba da smo budni i Božijim prosvećenjem da izbegavamo zamke koje nam razapinje.
Ne zaboravljaj, da bi srce ostalo čisto, potreban je trud, bol i mnogo znoja duhovnog.
Tražeći, međutim, uvek božansku pomoć, bori se celog života svoga svim silama i tada će doći u tebe Hristos, koji će ti darovati večnu radost i sreću.

Ključne reči:

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *