PITANJA I ODGOVORI O CRKVENOJ POBOŽNOSTI I BRIZI ZA DUŠU

 

PITANJA I ODGOVORI
O CRKVENOJ POBOŽNOSTI
I BRIZI ZA DUŠU

 

 
Predgovor ruskog priređivača
 
Godine 1958. časopis „Pravoslavnaja Rus“ uveo je novu rubriku – „Pitanja i odgovori“, sa podnaslovom „O crkvenoj pobožnosti i brizi za dušu“. Ovu rubriku je uređivao episkop Averkije (Taušev), što njenim tumačenjima nejasnih tema iz crkvenog života obezbeđuje autoritet i crkvenu utemeljenost. Zadatak rubrike bio je – odvratiti ljude od pokušaja da pitanja iz pomenute oblasti razrešavaju sopstvenim rasuđivanjem i povođenjem za savremenom literaturom, prožetom duhom svetovne radoznalosti – bez pokušaja da se prethodno razjasne kakve odgovore na pomenuta pitanja daje sveta Crkva. Čitalac će ovde pronaći upravo to: svedočanstvo o stavu svete Crkve po različitim pitanjima. U vreme kada je verni narod živeo crkvenim životom za takvim svedočanstvom nije postojala posebna potreba, jer su se znanja o Crkvi crpela iz životnog opita. Sada pak, uz veoma retke izuzetke, čak i ljudi koji po navici posećuju bogosluženja i smatraju se za deo crvenog naroda, nemaju opitno znanje o Crkvi. Naši bogomolitelji su zbog uslova u kojima su živeli, velikim delom bili prinudno lišeni crkvenog opštenja, pa tako ponekad tek danas prvi put dolaze do Crkve. Značajan deo njih se po sopstvenoj volji otuđio od Crkve, da bi se sada iz te tvrdoglave otuđenosti vratili u Crkvu. Često je prisutno široko i duboko nepoznavanje crkvene oblasti, usled čega se neretko formira potpuno proizvoljan pogled na pojave crkvenog života. Zato postoji nasušna potreba za upoznavanjem istinskog gledišta Crkve o ovom ili onom pitanju.
Na tu potrebu je, naravno, bilo moguće odazvati se objavljivanjem sistematičnog priručnika – i u tom pravcu je nešto učinjeno, a nešto tek treba da se učini. No, to je spor i nesiguran put, koji je pogodan samo za manjinu. Prijemčiviji je i lakše se usvaja konkretan odgovor na konkretno pitanje. Uz to, kod ovakvog pristupa stvari, povećava se preciznost i temeljitost u rešavanju pitanja. Pažnja se izoštrava, interesovanje se pojačava, i ono što je usvojeno lakše se sačuva u sećanju. Kratkotrajno iskustvo sa našim „pitanjima i odgovorima“ pokazalo je da je ovaj metod sasvim opravdan. O tome se može suditi na osnovu činjenice da ne oskudevamo sa materijalom za objavljivanje, nego naprotiv, imamo sve više novih pitanja, i to najrazličitijih mogućih. Iz pisama čitalaca i njihovih usmenih saopštenja vidljivo je kakvo se izuzetno interesovanje pojavilo kod najšireg kruga čitalaca u vezi sa ovom rubrikom. Iskustvo nam je pokazalo i to u kojoj je meri ovakva rubrika bila zaista potrebna. No, taj vid poučavanja – zasnovan, ponavljam, isključivo na učenju Crkve u svoj njegovog strogosti – doživljava se na veoma različite načine. Čak i u štampi! Tako je javno izražavano žaljenje što se „Pravoslavnaja Rus“ ne prilagođava okolnostima stvarnog života, nego se oslanja na kanone koji imaju u vidu potpuno drugu sredinu i potpuno drugačije okolnosti. Tim pre je važno da široki krug ljudi u Crkvi dobije tačna svedočanstva o tome kako zapravo kanoni rešavaju ovo ili ono pitanje. Crkva snishodi ljudskoj slabosti i spremna je da bude milostiva prema onome ko joj tu svoju slabost pokazuje i traži snishođenje. Ali ona ne trpi prenebregavanje. Rubrika „Pitanja i odgovori“ ne usuđuje se da ulazi u razmatranje mere snishođenja koja bi u konkretnom slučaju mogla da bude umesna – zato bez odgovora ostaju ona pitanja koja su upravo tako postavljena, uvodeći element polemike ili donošenja suda o ovom ili onom momentu crkvenog života. Ovde će čitalac naći samo jedno – svedočanstvo o tome kako Crkva gleda na ovo ili ono pitanje o pobožnosti i brizi za dušu.
Postepeno, broj za brojem sabira se opštekorisna zbirka svedočanstava. Nastaje podsetnik. Nastaje čak i nešto veće: praktična enciklopedija crkvenosti, nanizana na svojevrsnu nit praktične potrebe. Eto zbog čega smo smatrali za korisno da kao posebnu knjigu izdamo sve što je tokom godina objavljeno u ovoj rubrici. Neka ovaj poduhvat bude u korist onog velikog dela, koje nam tako bezuslovno nameću zla vremena u kojima živimo: ocrkvljenja života.

Jedan komentar

  1. Pitanje hitno:
    Da li devojka sme da se pricesti ako je dobila menstruaciju?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *