NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » PISMA

PISMA

 

PISMA
 

 
11. KAMIJEVSKO „SVETITELJSTVO“ BEZ BOGA
 
Predrago mi u Gospodu čedo,[1]
 
Radost je biti čovek. A to biva čim čovek oseti drugog čoveka Hristom. Jer ga uvek oseti kao sabrata, i to večnog sabrata. Sabrata, kome je jezgro bića bogoliko. A to je radost, neprolazna radost, – zar ne? A ta radost je izražena u Večnom Evanđelju Spasovom, u onom razdraganom kliku Svetog Apostola: „Radujte se svagda u Gospodu, i opet velim: radujte se!“ – Gospod Hristos Bogočovek je Jedina istinska i neprolazna radost rodu ljudskom u ovome svetu, a u Njemu i Njime svaki čovek postaje drugome čoveku prva posle Hricta istinska i neprolazna radost. Ako bi se Evanđelje Hristovo o čoveku moglo svesti na nekoliko reči, one bi mogle glasiti: čovek je radost čoveku – Bogočovekom.
Ove mi misli navreše kada sedoh da Vam odgovorim na pismo od 4. I 65. g. Naročito kada osetih svu oštrinu antiteze između bogomudre molitve Vašeg dede[2] i nakazno perverzne Kamijeve želje: da bez Boga postane svetitelj. – Ustvari, čim čovek duhovno progleda, on se vrlo brzo uveri da u ovom svetu postoje dve najglavnije stvarnosti: Bog i čovek. Čovek pred Bogom? – Počinje da biva čovek: molitvom. Molitva je znak da se u čoveku začeo pravi čovek, besmrtni i večni čovek. Kad se to desilo sa divovski anarhičnim n satanski Hristoboračkim Savlom, Gospod se javlja svetom apostolu Ananiji i veli mu: „Idi u ulicu koja se zove Prava i traži u domu Judinom po imenu Savla Taršanina, jer gle, on se moli Bogu“. – Da je Kami obuhvatnije zahvatio tragediju čoveka bez Bogočoveka, on bi našao u sebi smirenja da molitvom zavapi k Bogu, makar i nepoznatom. Sveti Zlatoust je u reči prepisao svoje, i svih svetih mudraca iskustvo, kada je objavio OBV blagovest: „Smirenoumlje je temelj naše filosofije“, naše hrišćanske filosofije, filosofije po Hristu Bogočoveku, nasuprot svima filosofijama „po čoveku“. Konkretno to znači: svaku misao svoju treba produžiti do Boga, savršiti i usavršiti Bogom. To je njen prirodni rast i porast u savršenstvo. Svako skretanje misli mimo Boga ili protiv Boga, neminovno odvodi misao u bezizlaz, u očaj, u satanski solipsizam.
Čovek, svaki čovek, pa bio on Kami ili Niče ili Sar ili Hajdeger, ne veže li misao svoju sa Bogom, bespomoćno se guši u ovom otrovnom solipsizmu. Poput Satane. Jer, šta je Satana? – Misao, duh koji je sebe potpuno otkinuo, odvojio od Boga. A misao se veže sa Bogom, čime? Smirenjem. A smirenju je jezik molitva. I misao mučenički zavapi: Gospode, završi me Tobom! usavrši me Tobom! Bez Tebe ja sam samrtnik koji stalno umire, i nikako da umre. – Smirenoumlje? Um moj, um ljudski uvek je nedovršen, nesavršen bez Boga koji je Večni Um. To ustvari sveta tajna Duhovdana: duh čovečji treba da se usavrši i dovrši Duhom Svetim: da se osveti, prosveti, oboži Duhom Svetim. Ta sveta tajna se neprekidno vrši u Crkvi Hristovoj: zato je Crkva ustvari neprekidni Duhovdan. Tu svetu istinu blagovesti nam i prvo blaženstvo, prva sveta vrlina evanđelska: smirenost. Nasuprot prvogrehu i svegrehu: gordosti. Od Svetog Duhovdana: u Crkvi Hristovoj svaka bogolika duša je kupina nesagoriva: stalno gori i plamti ka Bogu i Bogom: uvek plameni jezik nad njom i u njoj …
Oprostite za ovo mnogorečje. Ali Vi ste misaon mlad čovek, pa ćete razumeti. „Reč Božja se ne veže“, – jel da? A misao još manje. A Bog ponajmanje.
Predlažete da mi pošaljete najnovije odluke Vatikanskog koncila. Biću Vam veoma zahvalan. Kroz njih nesumnjivo govori sva Zapadna Evropa, pa htela to ona ili ne. Papizam je, nema sumnje, izvor i uvor svih njenih istina. U njemu je i njen modus vivendi i njen modus cognoscendi!
Od Boga Vam sva dobra i ovoga i onoga sveta! Neka ne prione za Vašu dušu ništa „ljudsko – suviše ljudsko“!
 
Sveti Vam pozdrav i zagrljaj u Gospodu
od oca arh. Justina.
 


 
NAPOMENE:

  1. Pismo jednom studentu (24 januara 1965).
  2. Molitva prostog seljaka Radisava o kojoj je reč, glasi: „Gospode, podari mi iskru Tvoga Svemogućeg Ognja’.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *