Peto suzno moljenje Sv. Jefrema Sirina

Petkom uveče

Duša žalosna k Tebi pritiče, sveti Vladiko, sa suzama ti žalbu prinosi na ljutog neprijatelja, i sa smirenjem pred Tobom pripada, tražeći da je zaštitiš od protivnika koji je pritešnjuje. I pošto Ti dolazi sa molbom neućutnom, Ti je brzo usliši, i nju koja Ti sa ljubavlju pritiče, poseti brižnim staranjem. Ako je prezreš, nesrećnu, ona će poginuti. Ako oklevaš da je namučenu čuješ, izgubiće snagu. Ako je, pak, posetiš milosrđem Tvojim, biće sačuvana. Ako pogledaš na nju, spašće se, ako je saslušaš, ukrepiće se. Ne prezri je, da je ne ugrabi neprijatelj. Ne opomeni se ni grubih uvreda kojima ogorčih blagodat Tvoju, milostivi Vladaru, i ne postupi sa mnom prema delima mojim, već nasuprot tome, daruj meni grešnome kratki rok da nađem vreme za istinsko pokajanje, Čovekoljupče blagi.

Blagodat Tvoja otrpela je mnoštvo bezakonja mladosti moje, pa neka i sada otrpi prezrenje, uvrede i lakomislenost. Znam, Gospode, da si se samim Sobom zakleo da ne želiš smrti grešniku, nego bi radije da ga spaseš od grehova, milosrđem Tvojim. Blagodat Tvoja, životoljubivi Vladiko, svakodnevno pobeđuje milosrđem Svojim i dobrotom Svojom. Ti miluješ i spasavaš one koji Te ljube. O milosrđu Tvome svugde se propoveda, i u Jevanđelju, i u Apostolu. O njemu govore u svim spisima sveti Oci i Učitelji, u Crkvi znani i neznani. Znam za bludnog sina, Manasiju, razbojnika, Zakheja, carinika, bludnicu, Hananejku, krvotočivu, raslabljenog, za slepog, za Jaira i sve ostale, i zato pritičem k Tebi; otvori milosrđe Tvoje, i primi me. Nasladi um moj, jer često iznova padam u svoja stara bezakonja, i kao u blato, tonem u nečiste pomisli. A blagodat Tvoja, došavši u srce moje, nalazi tamo smrad loših misli, zbog čega odmah odstupa, ne nalazeći sebi pristupa, jer ne može da uđe i useli se u mene, kao što želi. Umij srce moje svetozarnom sladošću, kako bih došao k sebi.

O, kakva je blagost Božija, i kakvo je čovekoljublje Božije! Kako On želi i pobuđuje sve ljude na spasenje! Poštedi, Gospode, nepotrebnog slugu Tvoga; poštedi, milostivi Hriste Spase, stvorenje Svoje. Ako Ti, Gospode, ne urazumiš mene, bednog, i ne daš mi srdačne prosvećenosti, ja neću biti u stanju, zbog svoje velike pokvarenosti, da vidim nemar i raslabljenost svoju. Ali, pošto sam pritešnjen nemilosrdnim neprijateljem koji me muči, ja neprestano, sa suzama vapim blagosti Tvojoj, da bi me izbavila od mreža njegovih. Jer on neprestano obnavlja svoje zamke protiv mene, i svakoga časa muči moju dušu bludnim pomislima i priželjkivanjem zadovoljstava. Tvoja sila, Hriste, koja je zaustavila morske talase, neka zapreti i njemu, da ne bi imao nikakvog uticaja na mene nepotrebnog slugu Tvoga. Pošalji, Vladiko, blagodat Tvoju brzo, da otera od sluge Tvoga veliku zmiju sa svim njenim gnusnim i lukavim pomislima. Jer rane koje na mom srcu načiniše njegove strele, postaše gnojni čirevi, a ja u svojoj nerazumnosti, na sve načine gledam da ih sakrijem. Iscelitelj dobri prilazi ka meni ne potrebujući platu, niti pušta moju krv, ali mi moja lenjost ne dozvoljava da Mu priđem. On sam dolazi da me izleči, i vidi kako proždirem svoje rane. I kada ih dokrajčim ja se kajem, ali moje pokajanje nije istinito.

Svega isceljujućeg Podatelju i Oče milosrđa, Ti si jedini dobri i blagoutrobni Bog, koji uvek daruješ dobra onima koji Te mole. Pošto na sebi iskusih bezmerna iscelenja Tvoja i dobre darove koje si mi slao svakoga dana (blagodat iscelenja Tvojih, Vladiko, je bezmerno široka, i svima koji Ti dolaze daruješ iscelenje), zato, bez straha molim blagost Tvoju, nezlobivi Gospode, da siđe i na mene blagodat Tvoja, da sabere u jedno um moj, i da ponovo isceli moje strašne rane. Jer evo, razonode i brige prohujalog vremena obuzimaju moju pažnju, i ne daju mi da se postaram za večna Tvoja blaga. Ali Ti, dugotrpeljiv budi prema meni. Ni nebo, ni zemlja, nemaju čime da uzvrate za isceljujuće i blagodatne darove Tvoje. Jer nema takve dragocenosti kojom bismo uzvratili Tebi. Za moje suze, obdaruješ me Ti sam, za gorki plač moj, daruješ večnu nasladu. O, kakva je snaga suza! Daruj, Gospode, meni nedostojnom sluzi Tvome, suze pokajanja da sperem grehe svoje, da se prosveti srce moje, i da sa malo suza bude izbrisan veliki spisak, da kratkovremenim plačem bude ugašen veliki oganj koji ja sam zapalih. Jer oni koji ovde plaču, biće izbavljeni od večnog plača.

Sa svih strana sabiram svoje pomisli, i još se nisam oslobodio od delovanja lukavih duhova koji će me zadržavati na vazdušnom putu. Još nisam shvatio težinu mnoštva grehova mojih. Ono što me je oteralo u greh, još donosi plodove u mojoj ploti. Hoću li se ja, bednik, još dugo opijati bez vina, i biti nemaran za svoje, kao da je tuđe? Kao lukavi sluga protiv gospodara svoga, tako i ja smišljam lukavstva protiv sopstvenog spasenja, kao da će neko drugi primiti na sebe moj trud; neću da pazim na sebe i svakodnevno ogorčujem Tvoje dugotrpljenje. Pred očima mi je beda moja, a Ti sve to trpiš po velikoj blagosti Svojoj.

Daruj mi, Gospode, lek za obraćenje, da bih se iscelio od bede koja živi u meni. Daruj mi da stupim na poprište uzdržanja; daruj mi da u skrušenosti srca prođu svi dani života moga; prosveti pomračene oči uma moga, da sa usrdnošću uđem u vinograd Tvoj, jer se potrošilo vreme moga života, provedeno u sujetnim i sramnim pomislima. Vreme života moga došlo je već do jedanaestog časa. Usmeri, Gospode, lađu sa mojom imovinom, daruj razum nemoćnom kupcu, da bih okončao trgovinu svoju dok još ima vremena. Jer je nastao čas ishoda, i već mi je pred očima; veoma se uplaših videvši siromaštvo svoje; umesto da se radujem, strah me još veći obuze.

Zaista je, dušo, dolazak smrti strašan za strasne, grešne i slabe koji se nisu trudili da žive neporočno u ovom sujetnom svetu. Delatni i savršeni podvižnici raduju se času ishoda. Imajući pred očima veliki trud svoga podvižništva, bdenja, postova, pokajanja, molitava, suza i odeće od kostreti, njihova duša likuje kada su pozvani da iz tela pređu u pokoj. Ali razlučenje veoma rastužuje grešnika kome je pred očima nemar njegov, ta hrana mnogosticanja. I njemu neće biti dozvoljeno da bilo šta kaže, jer prednost ima zapovest. Kakvo će tada kajanje obuzeti srce onoga koji je ovde bio nemaran za svoje spasenje!

Teško tebi, dušo, teško tebi! Zašto se ne staraš o svome životu? Ako iznenada stigne poziv, šta ćeš činiti tamo, kada si bila nemarna ovde? Šta ćeš činiti pred prestolom pravednog Sudije? Kako te to neprijatelj potkrada, a da ti i ne primećuješ? Kako ti neprijatelj otima nebesko blago, a ti rasejana, i ne znaš za to?

Zaštiti me, dugotrpeljivi Sine Božiji i bezgrešni Hriste! Daruj mi, Spasitelju, pomisao o budućem životu, da tvorim volju Tvoju. Makar i u starosti, učini me saradnikom blagodati Tvoje, da bih obavio dobru kupovinu onim talantom koji si mi Ti sam dao, Care nebeski. Kako ću ja rasejani stati pred Tvoj strašni presto? Kako ću ja netrpeljivi i besplodni, postati saučesnik u pravednosti koja ovde donosi plodove? Po kakvom će me životu poznati, kada se u nebeskim stanovima prepoznaju između sebe sveti i prepodobni. Pravedni, celomudreni i smireni hodiće u nepristupnoj svetlosti, a grešni, lenjivi, gordeljivi i uobraženi, što bezbrižno blaguju u raskoši, biće u večnom i neugasivom ognju.

O, nerazumna dušo! O, bezosećajna dušo! Dušo koja si prezrela svoj večni život! Hoće li te dugo držati loša navika zlih pomisli? U svome nemaru nadaš se da neće uskoro doći kraj tvoj. Ali on će doći kao munja. Bdi, dušo moja, i moli se sa suzama. Zavapi od sveg srca svog, da te kraj zatekne promenjenu, molitvama Sveprečiste Vladarke naše Bogorodice i svih svetih Tvojih, Gospode, jer si blagosloven u sve vekove. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.