PESME MOLITVENE

 

PESME MOLITVENE
 
BOŽIĆNE PESME

1.

Gordi car Rima zapoved piše
Svaki podanik da se upiše,
Broj da se znade, a svet da čuje
Kolikim carstvom Avgust caruje.
Al mesto Rima, grada vučijeg,
Car se sred stada rodi ovčijeg
U Vitlejemu, mestu malenom,
I u pećini, stanu teskobnom.
Novome Caru Isus je ime,
Nebesne vojske stoje za njime.
Carstvo je jego mnogo silnije
Od carstva rimskog, i još brojnije.
Kolko je peska u sinjem moru,
Kolko li zvezda noću pred zoru,
Tolko anđela ima, i više,
Broj njihov ko bi sav da ispiše!
Al’ sem anđela On hoće ljude
Te da mu carstvo još veće bude.
On život večni svojima daje,
Carstvo Hristovo za smrt ne znaje.
To carstvo raste na način čudan
Iz noći u noć, iz dana u dan.

2.

Nebesni grad se otvara širom
Da blagoslovi svu zemlju mirom.
Anđelska vojska sa neba kreće.
Za svojim Carem na zemlju sleće,
Na zemlju sleće, i radost javlja,
Pesmom i sjajem Boga proslavlja.
– Pećina tesna, čudna obitelj,
Na slami leži Gospod Spasitelj.
Rajski se sija pećina mala,
Zbog rajskog Cara, Raj je postala.

3.

Pastiri mili, ustajte hitno,
Ostavte stado, krupno i sitno:
Došo je Pastir nad pastirima,
Darove dono ljudima svima,
Darove divne: život i radost,
Sretniče, srećni, prvo vaš je Gost.
Pećina mračna, staja ovčija,
Sva se ka sunce od Njega sija.
Postelja Njemu – jasle i slama,
Gle, anđel prvo javlja ga vama.
On izbra proste po večnom sudu,
Da mu vesnici najprvi budu:
Proste pastire – svetog Rođenja,
Ribare – slave i Vaskrsenja.

4.

Zvezda se javi, careve vodi,
Nov Car se rodi, Hristos se rodi!
Od nove zvezde Istok se žari,
Za novom zvezdom putuju cari.
Noću putuju a danju ćute,
Prelaze lako daleke pute.
Njih vodi zvezda, zvezdu anđeli,
Dok su pećini svetoj prispeli.
Tu zvezda stade, k zemlji se skloni,
I Tvorcu svome smerno pokloni.
Po njoj mudraci, puni trepeta,
Poznaše slavu Cara deteta,
Kleknuv, proliše suze radosti:
– Dobro si došo, Care svetlosti,
Slavo večita, Sunce istine,
Dobro si došo, Božiji Sine!
Istok te čeka, Zapad te sanja,
Zemlja je Tvoja, sva ti se klanja.
Do sad carevi – evo nas sva tri,
Sad sluge Tvoje – Car si samo ti.

5.

Mladenci dragi od Vitlejema,
Života vama na zemlji nema,
Još malo grlte nane i tate
Dok Irod spremi svoje dželate:
Čupave ruke da vas udave,
Il nožem da vam odseku glave.
O mila deco, o nevinašci,
Za Hrista prvi žrtveni janjci!
Vapaj će majki vazduh parati,
Rahila za vam gorko plakati.
Al vreme juri i leta lete,
Ne žalte deco što umirete,
Od zla života – dobra smrt bolja,
Od sramna pira – bolja nevolja.
Imena vaša Isus će znati,
Za kratki život – večni vam dati.
Vašim će putem morati i On,
Da krvlju svojom opere Sion,
Al neće nikad, slavan u slavi,
Vršnjake svoje da zaboravi.

6.

Irod strepi, kruna mu se mrači,
Biserje se u pesak pretvara,
Nova kruna iz Vitlejema zrači,
Zvezda javlja jednog novog Cara.
Knjigočteci, čitajte mi knjige,
Irod viče, razbite mi brige!
Grad Davidov kolevka će biti
Novog Cara, čekanog Mesije;
Što Bog reče mora s’ ispuniti,
Prorok Mihej tako prorokuje.
Besan Irod, smrtnom zlobom diše.
Knjigočteci knjige zatvoriše.
Ponoć meka ka crna kadifa,
Dromedari po kamenu tapću,
Jedna zvezda stazu im otkriva,
Dok zvezdari o Mesiji šapću.
Irod budan, Ad mu pamet muti,
Jerusalim novi zločin sluti.

7.

Sveta noći, o kako si lepa!
Zemlja sluša anđelsko pojanje,
Pastiri že okolo vertepa
Mudracima idu u sretanje.
Sve nebesnim tamjanom miriše,
Živ će biti ko taj tamjan diše.
Anđeli pevaju,
Pastiri sviraju,
Mudraci javljaju:
– Bog se s neba spustio,
U pećini rodio,
Ljudima se smilovao,
Da prestvori stvoreno,
Da očisti prljavo,
Da izleči bolesno
– Bog se javi telesno.
Aliluj, Aliluj,
Gospodi pomiluj.

8.

Slava Bogu na visini,
Mir na zemlji u nizini,
Dobra volja međ ljudima,
Spasitelj se rodi svima.
Anćeli pevaju,
Pastiri sviraju,
Mudraci javljaju:
– Što je bilo, zlo je bilo,
Zlo nikome nije milo
Od Adama do danas.
Bog se javi sve zbog nas:
Da objavi očinstvo,
Da utvrdi bratimstvo,
Da daruje oproštaj
I otvori svima Raj.
Aliluj, aliluj,
Gospodi pomiluj!

9.

Noć prekrasna i noć tija,
Nad pećinom zvezda sija,
U pećini mati spi,
Nad Isusom anđel bdi.
Anćeli pevaju,
Pastiri sviraju,
Mudraci javljaju:
Što narodi čekaše,
Što proroci rekoše,
Evo, sad se u svet javi,
U svet javi i objavi:
Rodio se Hristos Spas
Za spasenje sviju nas.
Aliluj, aliluj,
Gospodi pomiluj!

10.

HRISTOS SE RODI
Car careva snide
I prerušen pride.
Devojačko krilo
Njega je rodilo.
Kao pravi Mesija
Iz Marije zasija.
Ka čovek se javi
Kao Bog proslavi.
Sam na megdan stupi,
Od smrti iskupi
Potomke adamske
Od vlasti satanske.
Zato pred njim kleknimo,
S anđelima kliknimo:
Svjat si Bože pravedni,
Svjat si hriste rođeni!
Vaistinu se rodi!

11.

Hristos se rodi
Da sve k dobru vodi.
Od zlobe ka ljubavi,
Od propasti ka slavi,
Od žalosti k radosti,
Od omraze k milosti,
Od sramote k poštenju,
oš od greha k proštenju,
I od mraka ka sjaju
I od zemlje ka Raju,
Ka životu večnome,
Kolu anđelskome.
Vaistinu se rodi!

12.

Božić, Božić bata
Pun nebeskog zlata,
Pun nebesne blagosti
I Božije, milosti,
Pun čobanske prostote
I anđelske čistote,
Devojačkog baja
I rajskoga sjaja.
Božić, Božić svetli dan
Sav je Hristom obasjan.
Vaistinu se rodi!

Ključne reči:

3 komentar(a)

 1. Dragi Boziji LJUDI!!!!
  Najponiznije molim da ako zna nekog djavoloizgonitelja NEKO da me uputi njemu.
  Unapred zahvalna!!!!!!

 2. Draga braco i sestre da li postoji ikona Sv Bigorodice Javljenice ?
  Ako postoji molim vas napisite nesto o njoj.
  Hvala vam.
  Vuk.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *