NASLOVNA » KANONI, MOLITVE » Pashalni kanon

Pashalni kanon

Đakon: Blagoslovi vladiko

 

Neka je blagosloven svagda, sada i uvek i u sve vekove.

 

Pojci: Amin.

 

Sveštenik peva tropar na glas 5:

 

Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt satre i onima u grobovima život darova. (triput)

 

Zatim pojci pevaju triput: Hristos Vaskrse.

 

Tada sveštenik govori uobičajene stihove:

 

Stih 1. Neka Bog ustane i rasture se neprijatelji njegovi, i da pobegnu od njegova lica oni koji ga mrze.

 

Pojci: Hristos vaskrse:

 

Stih 2. Kao što isčezava dim nek isčeznu, kao što se vosak topi od ognja.

 

Pojci: Hristos Vaskrse.

 

Stih 3. Tako da pogibnut grešnici od lica Božija, a pravednici da se obraduju.

 

Pojci: Hristos Vaskrse.

 

Stih 4. Ovog dana, koji Gospod stvori, obradujmo se i razveselimo se.

 

Pojci: Hristos Vaskrse.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

 

Pojci: Hristos Vaskrse.

 

I sada i uvek i u sve vekove. Amin.

 

Pojci: Hristos Vaskrse.

 

Sveštenik: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt satre.

 

Pojci: I onima u grobovima život darova.

 

(dok se pevaju…)

 

Pashalni kanon, glas 1.

 

Pesma 1.

Irmos: Dan vaskrsenja je Pasha, Gospodnja Pasha; prosvetimo se, narode, jer Hristov Bog prevede iz smrti u život i sa zemlje na nebo nas koji pevamo pobedničku pesmu.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Očistimo osećanja pa ćemo videti Hrisa koji blista nepristupačnom svetlošću vaskrsenja, i govori: radujte se, da jasno čujemo pevajući pobedničku pesmu.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Nebesa da se dostojno vesele, a zemlja da se raduje i sav svet, vidljiv i nevidljiv, da praznuje, jer Hristos ustade – večna radost.

 

Pesma 3.

Irmos: Priđite da pijem novo piće, koje ne teče na čudan način iz jalove stene, nego ga izvor besmrtnosti, Hristos, izlio iz groba; u njemu se utvrćujemo.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Sada je sve ispunjeno svetlošću, nebo zemlja i podzemlje. Zato cela tvorevina neka svetkuje Hristovo vaskrsenje; u njemu se utvdćujemo.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Hriste, juče sam s tobom sahranjen, danas ustajem s tobom koji si vaskrsao. Juče sam tobom raspet, ti me, Spasitelju, proslavi u svom carstvu

 

Pesma 4.

Irmos: Neka bogonadahnuti Avakum stane sa nama na božanskoj straži i pokaže svetlosnog anđela koji jasno govori: danas je spasenje svetu, jer Hristos vaskrse kao svemoćan.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Hristos je otvorio devičansku utrobu i javio se kao čovek. He kao čovek je bio nazvan jagnjetom, jer je bio neporočan i neokaljan; kao istiniti i savršeni Bog bi nazvan našom Pashom.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Kao jednogodišnje jagnje, za nas blagosloveni venac, Hristos, dragovoljno bi zaklan za sve, Pasha koja očišćava, i opet nam iz groba zasija divno sunce pravde.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Božanski predak David skakao je igrajući pred Kovčegom zaveta, a mi, sveti narod Božiji, gledajući kako se ostvarila praslika, radujmo se božanski, jer Hristos kao svemoćan vaskrse.

 

Pesma 5.

Irmos: Ustanimo rano ujutro, pa ćemo ume­sto mirisa prineti himnu Gospodu, i videćemo Hrista, sunce pravde, koja svima život daje.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Sputani adskim okovima, gledajući tvoje neizmerno milosrđe, veselim koracima iđahu ka svetlosti, Hriste, slaveći večnu Pashu.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Noseći sveće pristupimo kao ženiku Hristu, koja izlazi iz groba, i proslavimo u prazničnom raspoloženju spasonosnu Božiju Pashu.

 

Pesma 6.

Irmos: Sišao si u podzemlje i polomio večne mandale koji su držali sputane, Hriste, i vaskrsao si iz groba trećega dana kao Jona iz morske nemani.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Kada si vaskrsao iz groba sačuvao si znake cele, Hriste, i svojim rođenjem nisi povredio zaključano devičanstvo, i otvorio si nam rajske dveri.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Spasitelju moj, živa i nežrtvena žrtvo; kao Bog samoga sebe dragovoljno si prineo Ocu; kada si vaskrsao iz groba, zajedno si vaskrsao i praoca Adama.

 

Pesma 7.

Irmos: Onaj koji izbavi mladiće iz peći postade čovek; strada kao smrtan čovek i stradanjem oblači u lepotu besmrtnosti ono što je smrtno – jedini Bog otaca, blagosloven i najslavniji.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Bogomudre žene sa mirisima trčahu za tobom i sa suzama te tražahu kao mrtvog; radujući se pokloniše se živom Bogu i tvojim učenicima, Hriste, kao blagu vest javiše tajanstvenu Pashu.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Svetkujemo umrtvljenje smrti, razorenje ada, početak drugog – večnog života, i igrajući pesmom proslavljamo Vinovnika, jedinog Boga otaca, blagoslovenog i najslavnijeg.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Ova zaista sveta i spasonosna noć, kao najsvečaniji praznik, svetlošću obasjana, nagoveštava svetlonosni dan Vaskrsa, kada večna svetlost iz groba telesno svima zasija.

 

Pesma 8.

Irmos: Ovaj narečeni i sveti dan, prvi dan sedmice, car i gospodar, praznik praznika, slavlje svih slavlja, u koji blagosiljamo Hrista u sve vekove.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Priđite da učestvujemo u novom rodu vi­nograda, božanskom veselju, u slavni dan vaskrsenja, Hristova carstva, proslavljajući ga pesmom kao Boga doveka.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

Pogledaj unaokolo, Sione, i vidi, eto, dođoše ti deca tvoja sa zapada i severa i juga i istoka kao prijatna svetila, blagosi­ljajući u tebi Hrista doveka.

 

Troičan: Oče Svedržitelju, i Reči, i Duše, jedna priroda u kojoj se sjedinjuju tri ipostasi; prevečni i najbožanstveniji, u tebi smo kršteni i tebe blagosiljamo u sve vekove.

 

Pesma 9.

Irmos: Anćeo vapijaše Blagodatnoj: čista Devo raduj se, i opet kažem: raduj se; tvoj Sin vaskrse trećeg dana iz groba i mrtve podiže.

Svetli, svetli, novi Jerusalime, jer slava Gospodnja tebe obasja. Likuj sada i veseli se, Sione, a ti Čista raduj se, Bogorodice, vaskrsenju onoga koga si rodila.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

O kako je božanstven i drag i veoma sladak tvoj glas! Jer si ti, Hriste, istinski obećao da ćeš sa nama biti do svršetka sveta. Mi verni radujemo se što imamo njega kao utvrđenje nade.

 

Pripev: Hristos vaskrse.

 

O velika i najsvetija Pasho, Hriste, o mudrosti, i Reči Božija, i silo! Daj nam da se što potpunije sjedinimo s tobom na dan tvoga carstva, koji se ne smrkava.

 

Eksapostilar: Telom si usnuo kao mrtav, care i Gospode, trećeg dana si vaskrsao, Ada­ma podigao iz propadljivosti, i smrt obesnažio; Pasha nepropadljiva, spasenje sveta. (triput)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *