OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

 

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA!
Pisma duhovnog rukovođenja za savremenog čoveka

 

 
VOLJA BOŽIJA
 
G.! Volja Božija za nas je takva da se mi, živeći na zemlji, naučimo da upoznajemo Boga i da sa radošću i željom sledimo spasonosnu volju Božiju, koja je jedina spasonosna i ispunjava život istinskim sadržajem. Čovek može da radi bilo koji posao, od najništavnijeg pa do najvećeg, i da se time ili spasava ili propada. Živećeš za Boga, radi Boga i u slavu Božiju to je spasenje, i to je istinski a ne efemerni smisao života. Da je bila Božija volja da postaneš žena i majka, ti bi to odavno postala. Sada pak, kad ti je 47 godina, tvoja čežnja za prošlim nije ništa drugo do iskušenje.
Lekaru, lekaru! Osvrni se unaokolo! Svojim bolesnicima ne bi trebalo da prenosiš ništa od tvog unutrašnjeg sadržaja – oni to neće razumeti. Njima su potrebni tvoja ljubav i tvoj profesionalizam, i sve je to u Bogu, u molitvi za njih. O kakvom neobrađenom deliću svoje duše ti još govoriš? Sve je kod nas na mestu, od Boga blagosloveno, a što se iskušenja tiče, već je odavno došlo vreme da se sa njima borimo, da ih prepoznajemo i iskorenjujemo.
Tebi, S. i M. Božiji blagoslov za svako dobro.
 
* * *
 
Dragi oče D.!
Dobro bi bilo kad biste u odgovoru nadležnog vladike čuli volju Božiju o sebi i spokojno nastavili da služite u svojoj parohiji. To, međutim, ne znači da je to konačan odgovor Gospodnji. Jednostavno, potrebno je da nastavite da se molite i da čekate vreme kad će Vas Gospod prizvati na služenje u svešteničkom činu. Ja Vam tako pišem zbog toga, što sam se u životu često rukovodio sledećim stavom: „Ništa ne tražiti i ništa ne odbijati“. U svoje vreme sam dobio i čin, kao prirodan tok događaja u životu (od detinjstva sam težio Crkvi). Kao od Boga sam prihvatio i odluku da sedam godina budem udaljen iz službe, a zatim sam, po volji Božijoj, bio vraćen u službu pre naznačenog roka. „Sve je Njime, sve je od Njega i sve je ka Njemu.“ Tako i živim. I evo, sada, pred kraj životnog puta, svedočim da ne postoji bolji i pouzdaniji put od življenja po volji Božijoj. Životne okolnosti nam tako jasno otkrivaju volju Božiju. Vi ste je u ovom trenutku doznali posredstvom arhijereja.
Neću se doticati onog pitanja, koje se odnosi na svakodnevni život. To rešite Vi sami sa svojom suprugom, kako je najbolje za Vašu porodicu. Ne zaboravite da će čovek ostaviti oca i majku, da će se prilepiti za svoju ženu i da će biti jedno telo. Dobro je, kad je i duša jedna.
Neka Vas Bog umudri!
 
* * *
 
Draga T.!
Zbog tvoje telesne slabosti, u ovom času je tvoj manastir – tvoj dom, dok je tvoja majka – tvoja igumanija. Za sada ti ne želim bolju igumaniju, a budućnost je u ruci Božijoj. Podnesi, čedo moje, svoju bolest, ali bez roptanja. To je podvig koji ne može da podnese svaki čovek. Danas se u svim manastirima mnogo radi, a tebi to sad ne odgovara. Čak ni u svom domu ne preuzimaj na sebe nikakva obećanja. Uči da se moliš i da se suočiš sa duhom uninija (čamotinje). Satvori molitvu pre čitanja Svetog Pisma i sve čini po meri svojih snaga. Dobro je što se duhom obraćaš svetiteljima za pomoć. Tome te uči tvoj angeo-čuvar. Imaj na umu, čedo moje, da je za nas najvažnije da naučimo da se u potpunosti predamo volji Božijoj. Neka te Bog umudri i neka te ukrepi, čedo Božije!
 
* * *
 
Poštovani N.!
Zašto ne biste uputili zahtev za ostvarenje Vaših, kako Vi mislite, dobrih namera? Međutim, čovek pretpostavlja a Bog odlučuje. Usrdno se pomolite. Ako Vaša težnja nije na štetu ni Vama ni Vašoj porodici, Gospod će blagosloviti njeno ostvarenje. Nemojte, međutim, ništa zahtevati nego smireno zatražite, dopuštajući i u mislima i u srcu da Vi možda grešite i da se zbog toga pripremate da prihvatite volju Božiju, čak i ako ona bude značila odbijanje Vaše želje.
Neka Vas Bog umudri.
 
* * *
Dragi oče T!
Sa naše strane, nužno je i veoma važno da posedujemo unutrašnju duhovnu težnju ka želji da u životu ispunimo volju Božiju. Verujte da će Gospod prihvatiti i opravdati iskrenost naših osećanja. On će, nezavisno od našeg shvatanja i razmišljanja, Svojom čvrstom rukom povesti po životu našu trošnu lađicu.
Ja imam 91. godinu, i sada i sebi i drugima svedočim da je Gospodu poznato ono što skrivamo i da po našoj veri i težnji ka istini upravlja naš život, često lečeći i ispravljajući ono što usled neznanja i nerazumevanja može sprečavati ispunjenje volje Božije u našem životu.
Ispite u bogosloviji polagao sam bez učenja, kad sam već bio u činu, a pred rukopoloženje ispitivala me predstavnička komisija pri Moskovskoj eparhijskoj upravi.
Dragi oče T., ja u to vreme nisam bio svezan takvim mnoštvom titula kakvim ste sada svezani Vi, ali me moja živa revnost ka služenju zastupala pred Bogom i ljudima kao duhovnika, a to je u posleratnom vremenu bilo veoma odgovorno, ozbiljno i, slobodno mogu da kažem, opasno. Ja sam se predao tom služenju. Akademiju sam pohađao vanredno. Pola godine pre njenog završetka, u vreme kad je moj diplomski rad već bio napisan, Gospod me je preveo na novo poslušanje* – u zatvor, kod nove pastve i kod novih rukovoditelja. Da li sam pomišljao na takvo projavljivanje volje Božije? Naravno da nisam. A zašto Vam ovo govorim? Predajte se i Vi uistinu i svom dušom volji Božijoj; ne planirajte sami, ne određujte sami svoje mogućnosti. Sada, hvala Bogu, postoji vladika, i ispunite njegov blagoslov, ne razmišljajući danas u šta će se to pretvoriti sutra. Najvažnije je da imate poverenja u njega, jer je on prošao školu od poslušnika do arhijereja. Ako su pak i njegovi planovi saglasni samo sa ljudskim željama, onda će, verujte, Gospod dejstvovati odlučno i samovlasno, i trijumfovaće pravda Božija.
Neka tako bude, Gospode.
3. april 2001. godine
 
* * *
 
Draga u Gospodu E.!
Kakvo te to iskušenje sada obuzelo? Pišeš o svojoj veri, a o životu u potpunosti razmišljaš kao neverujući čovek!
Da je bila volja Božija da budeš žena i majka, sve bi se to već odavno ostvarilo. Ti, međutim, razmišljaš o bogoboračkom postupku: o detetu začetom i rođenom u grehu, rođenom za muke, tako da će svojim životom svojoj majci uzvratiti za njen greh. Izaberi.
Bolje bi bilo da ostaviš ta prazna i grešna maštanja i da se moliš Bogu s odlučnošću da prihvatiš Njegovu volju kao varijantu koja je najbolja za tebe. Pokaj se zbog svoje sklonosti ka grešnim pomislima. Možemo se moliti za ostvarenje svoje želje za stvaranjem hrišćanske porodice, ali se njeno ostvarenje mora prepustiti volji Božijoj, i njoj se moramo povinovati.
 
* * *
 
Sluškinjo Božija T.!
Vi ste izabrali pre 21. godinu. Sada, pak, kada među Vas i Vašu porodicu dolazi Gospod, Vi težite da tu porodicu razorite. Venčanje je Božiji blagoslov i za Vašu decu koja su već rođena. Vas zbunjuje neprijatelj. Za muža ćete, ukoliko se on Vašom krivicom prepušta bludničenju, pred Bogom odgovarati Vi, i neće Vam biti oproštena ta krivica. Potrudite se u svojoj porodici, moleći se za svoje bližnje. Potrebno je mnogo trpljenja u tom dobrom delu. Kartice prihvatite, jer Vas još uvek ne pitaju za Vašu veru i ne prisiljavaju da se odreknete Boga.
 
* * *
 
Dragi oče I, baćuška, kako to da ne slušate volju Božiju za Vas, koju Vam je izrekla Glava Crkve? „Znači, trebalo bi da ostanem ovde!“ To je utoliko vrednije što je izgovoreno bez razmišljanja o ovoj ili onoj zainteresovanoj strani. Vi ste u tom trenutku ispravno pomislili da je to pitanje rešeno. Tek nakon toga su sebičnjaštvo i samovolja započeli svoje podzemno delo. Svjatjejši je, pak, ponavljanjem potvrdio ono, što je po nadahnuću rekao: „Bolje Vam je da ostanete ovde!“ On ne zahteva i ne ubeđuje, nego očekuje dobrovoljnu poslušnost volji Božijoj. Odvraćanje i poziv na rasuđivanje, koji su se javili kasnije, jesu bolest koja Vas je pogodila. Vladika ne vezuje Vašu slobodu, nego očekuje dobrovoljnu odluku („ne govorite o konkretnim rokovima, razmislite“).
Bog ljubi dobrovoljnog davaoca. Tako je to, dragi moj oče I. Došlo je vreme da polažete ispit iz onoga što ste naučili za vreme svog monaštva. Da li ste naučili?
Moj blagoslov nećete dobiti. Dužni ste da sami čujete volju Božiju i da s radošću priklonite glavu poslušanju. Vama je već sve i iscrpno rekao Svjatjejši.
 
* * *
 
Draga u Gospodu L.!
Molimo se za Vas, da Gospod umiri pometnju u Vašoj duši i da u umireno srce udahne odlučnost da sledite Gospoda, povinujući se Njegovoj svetoj volji. Zbog toga je potrebno da Ga kao dete molite da uredi Vaš život. Čak i kad ne stojite pred ikonama, nosite u srcu neprestanu želju da Sam Gospod upravi Vaš put: da budete blizu svete obitelji, da budete pored T. Kakva bi to podrška bila za obe! Ukoliko postoji bar kap takve želje, Gospod će sve urediti. Molićemo se Gospodu i Njegovom ugodniku, svetom Spiridonu Trimifuntskom, da Vaše preseljenje bude bezbolno i za Vaše bližnje i za Vas.
Gospod će tako urediti da će se naći i novac i dovoljno snage za to.
Neka Vas Bog blagoslovi. Najiskrenije želim da se sve uredi na dobro Vaše duše.
Neka Vas Gospod sačuva!
 
* * *
 
Draga u Gospodu L.!
Vaša zaljubljenost za Vas predstavlja iskušenje. Takvi neuravnoteženi brakovi, i pored zdravijeg morala, nikome nisu doneli sreću. Za Vas to sada znači da idete u sigurnu propast i nepodnošljive patnje. Trebalo bi da poznajete i crkvene kanone, koji kažu da je dopustiva razlika u starosti samo pet godina a više od toga ne. Prema tome, odrecite se svoje zaljubljenosti kao nepotrebnog iskušenja. Možete se moliti da se sve uredi, ali je bolje da se pouzdate u volju Božiju za sebe nego u svoje želje. Neka Vas Bog umudri.
Molim se za Vas, da Vas napuste žalost i čamotinja (uninije). I kod kuće se može živeti po Bogu.
 
* * *
 
Draga u Gospodu G.!
Dobio sam Vaše pismo. Ispuniću Vašu molbu da se molim za Vas i Vašeg poginulog sina. Neka Vam bude uteha to, što kod Boga nema mrtvih i što su kod Njega svi živi, što znači da Vas očekuje susret s ljubljenim sinom. Međutim, da bi taj susret bio radostan, neophodno je da se i Vi i on nađete u milosti Božijoj.
Hvala Bogu što je svedočenje ljudi o K. izvanredno. Potrebno je još da i Crkva posvedoči da je bio sa Bogom i da je živeo u Bogu.
Ako to bude nedostajalo, Vaša je roditeljska dužnost da to nadoknadite molitvom za sina. Pomoći će nam molitva, milostinja, obraćanje Bogu i dela Boga radi, a ne suze i roptanje. Trebalo bi da se češće setite toga. Na pitanje zašto se i zbog čega ne odlučuje još na zemlji odgovaram da se Bog ni s kim ne savetuje i da nikome ne polaže račune.
Nesumnjivo je samo to, da je sve što On čini dobro za nas, da je samo dobro i sama ljubav. Ponekad, da bi dušu sačuvao od propadanja, Bog odlučuje da je preseli u drugi svet, ne dopuštajući da je ovaj svet oskrnavi.
Draga G., ne obremenjujte dušu svoga sina tom neutešnom patnjom. Predajte i sebe i sina volji Božijoj, i radost Božija proteraće neprijateljsku tamu patnje, koja je ušla u Vaš dom.
Neka Vas Bog blagoslovi.
 
* * *
 
Dragi V.!
Utešilo me tvoje pismo. Sad ću i ja utešiti tebe, jer ću ti reći da je Bog dopustio tu bolest radi tvog očišćenja i spasenja. Postavi sada sebi zadatak da učiš bez roptanja i da se bezbrižno predaš volji Božijoj. Periode teškog bolovanja i kratke utehe od Boga prihvati sa svešću da je sve to milost Božija prema tebi i na tvoje dobro. Greh će se tada povući, i ti ćeš za njega postati nedostupan. Neka te Gospod ukrepi i umudri da se potrudiš na spasenju svoje duše. Neka te Bog blagoslovi.
 
* * *
 
Draga u Gospodu T.!
Odmah sam doznao za bolest tvoje majke. Molio sam se i molim se da je Gospod podigne sa bolesničke postelje. Odavno je trebalo postaviti pitanje o prekidu njenog rada, ne samo zbog bolesti, nego i zbog toga što njena starost zahteva drugačiji životni ritam i drugačiju ispunjenost. Nisam o tome ranije govorio, jer sam pretpostavljao da ste svi vi, pa i ona sa vama* – lekari, da sve sami razumete i da druge ispravno savetujete. Prema tome, draga T. M., treba ispuniti ono što uzrast propisuje, jer nam se to daje odozgo, i ono što se tome protivi, protivi se i Božijoj odluci o nama.
Po samome sebi znam koliko je teško stupiti u taj novi život, prepun svakakvih ograničenja. Ja, Međutim, i svedočim da je, ukoliko pre to shvatimo i smireno priklonimo glavu pred narastajućim slabostima, utoliko bolje i za nas i za našu okolinu. Sve ima svoje vreme, i Gospod smirenima daje blagodat. To se ne može učiniti administrativnim poretkom, jer Gospod ljubi dobrovoljnog davaoca.
Sada ću vam govoriti o ograničenjima, koja su već stupila u moj život.
1. Poseta službama skraćena je do minimuma. Dešava se već da ni za velike praznike nisam u stanju da budem u hramu, nego se molim kod kuće.
2. Sasvim sam prestao da primam ljude i na pitanja odgovaram pismeno, ne ulazeći u lične kontakte. Međutim, neću reći da je moj život postao prazan. Molitve i prozbe u samoći dobijaju nova svojstva. Verujem da je i za M. E. došlo vreme da se privikne na molitvenu tišinu i usamljeništvo. Ko će na sebe preuzeti trud da bude uz nju, pomažući joj u životnim potrebama – odlučite to i, naravno, uz njenu saglasnost.
Neka Bog blagoslovi sve vas. Ja sam, pak, čitav život proveo među mnoštvom naroda i sad blagodarim Gospodu što mi je makar u poslednjim trenucima života podario sladost usamljeništva i nerasejane molitve.
Molim se da i M. E. radosno i sa željom stupi u taj novi način života – predvorje tišine Večnosti i radosti bogoopštenja.
12. oktobar 2000. godine
 
* * *
 
Draga V. V.!
Ime vladike Serafima od Boga je već proslavljeno predstojanjem onoga, radi kojeg se toliko potrudio.
Ja bih rekao da bi, prema rodbinskom nasleđu, i Vama bilo dobro da se malom leptom svojih napora prisajedinite podvigu svoga dede.
I kao što se prepodobni Serafim poklonio sveštenomučeniku Serafimu, tako želim da i Vi dobijete platu ljubavi od svog, velikog pred Bogom rođaka.
Vreme je kratko, i Vaš trud nije toliko potreban njemu koliko je potreban nama i onima koji žive sa nama, kao i onima, koji će živeti posle nas. Deda već obitava u nedostupnoj svetlosti. Zar mala svetlost Vaše ljubavi prema njemu neće u sve gušću tamu našeg zemnog života privući luče večnosušte božanstvene svetlosti?
Mislim da, molitvama Vašeg dede, Božiji blagoslov već počiva na Vašim dobrim namerama. Njegovom svemoćnom predstojanju za Vas ja ću samo s radošću prisajediniti i svoje molitve. Sa zadovoljstvom čitam ono, što ste mi poslali.
Želeo bih da sve, što je preostalo od radova mitropolita Serafima, kroz Vas dobije drugi život, a na korist onih što sada stupaju u Crkvu.
Neka Vas Gospod umudri i nadahne i neka Vam podari snagu da koračate u volji Božijoj. Blagodarim Vam za dobro sećanje i za sve što ste mi poslali. Molim Vas da mi oprostite što sam donekle oklevao s odgovorom. Molim za Vašu velikodušnost i snishođenje prema mojim slabostima. Svakodnevno ću Vas molitveno pominjati.

Jedan komentar

 1. Ovo je nešto skoro najbolje što sam pročitao!
  Takođe i pisma i saveti o porodičnom životu.
  Predivan i bogomudar starac Jovan Krestjankin.
  Hvala Svetosavlju za ovu knjigu.
  Hvala ocu Ljubi Miloševiću.
  Neka vas Gospod ukrepi u daljem radu.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *