NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

 

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA!
Pisma duhovnog rukovođenja za savremenog čoveka

 

 
BOLEST I LEČENJE
 
Draga u Gospodu I.!
Dobio sam Vaše pismo, i udovoljiću Vašoj prozbi za molitvu. Trebalo bi da ispovedite čitav svoj život, da primite pomazanje i da se pričešćujete ne ređe nego jednom mesečno, a bilo bi dobro i dvaput. Trebalo bi da se ulje od pomazanja pije ujutro, sa svetinjom, i da se svakodnevno njime pomazujete, onako kao što se to čini u vreme Sv. Tajne Miropomazanja. U Vašem životu je sve bilo dobro, osim što niste osećali živo Božije prisustvo u svetu i što Mu se niste molili. I evo, došao Vam je priziv Božiji u vidu bolesti. Odazovite se. Ako nije bilo ozbiljnih grehova, ako ste venčani sa suprugom i ako nije bilo smrtnih grehova (pitanje o deci), ne očajavajte. Obratite se Gospodu vascelim svojim bićem – dušom, srcem i umom i videćete čudo Božije milosti prema Vama.
 
* * *
 
Draga u Gospodu V.!
Sudeći prema Vašem pismu, bolest Vašeg sina je duhovna i već je zahvatila i dušu. Stoga bi trebalo da se ispovedi za čitav život, da primi miropomazanje i da se često pričešćuje. Međutim, iako je to potrebno, on neće to da učini i zato ga lečite kod psihijatra.
Razmotrite i Vi svoj sopstveni život: Da li možda roditeljski grehovi lebde nad sinom? Da li je u Vašem životu bilo teških, smrtnih grehova, zbog kojih sada treba da ispaštate kroz sina? I sami primite miropomazanje i preklinjite Boga za trpljenje. Molite se za sina toplom materinskom ljubavlju i predajte ga u ruke Božije.
 
* * *
 
Draga u Gospodu V.!
Vi ste netrpeljivi. A spašće se samo onaj, koji do kraja pretrpi. Ima i razloga za trpljenje. Sveti Oci kažu da će se u slučaju čedomorstva ona deca, koja su ostala u životu, osvetiti roditeljima za svoju braću i sestre koji nisu ugledali svetlost Božiju. Ima mnogo i ostalih grehova, znanih i neznanih; patnje su epitimija od Boga, ali ih treba podnositi bez roptanja. Suprug je bolestan kao što je bila bolesna i njegova mama, zbog čega je i njemu potrebno trpljenje. Molite se za svoje bližnje na sledeći način: „Bože, Ti sve znaš i Tvoja ljubav je savršena. Uzmi život mog stradalnog muža V. i moje dece, E. i I., u Svoje ruke i učini ono što ja želim da učinim, ali nisam u stanju. Amin.“
Doživeli smo, draga V., takva vremena, u kojima su samo još patnje i bolesti zastupnici našeg spasenja. Prema tome, zavoli svoj preteški život i ne gledaj na radost i izobilje oko sebe nego na Krst Hrista Spasitelja ispred sebe. Neka te Bog blagoslovi.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu A.!
Dobio sam Vaše pismo i odgovoriću na Vašu prozbu da se molnm za Vas. Ne mogu, međutim, da Vam kažem zbog čega će Vam i koliko dugo biti poslato iskušenje. To nije posao sveštenika. Osim toga, ja sam, za razliku od Vas, sklon da razmišljam ne o tome zašto Vas je ono sustiglo, nego sa kojim ciljem, iako se na osnovu pisma koje ste mi uputili verovatno može zaključiti i zašto se to dogodilo. Grehovi koji se tvore „u znanju“ rađaju bolesti koje potpuno vezuju čoveka. Hrišćanstvo koje je shvaćeno samo kao filosofska teorija došlo je u protivurečnost sa hrišćanskim životom, i neprijatelj je dobio slobodu da dejstvuje. Vas i Vašu ženu nisu zadovoljili odgovori današnjih sveštenika u vezi s astrologijom, a niste razumeli ni ono što su o tome pisali duhovni Oci prošlosti. Sada pak, ako ne poverujete ni praktičnim rezultatima svojih zabluda, neće biti kriv niko drugi osim vas samih. Gospod je sve dao i iscrpeo sve mogućnosti za Vaše urazumljenje, i ovo sada je poslednje. Vama je preostalo samo da drugačije razmislite o svemu u svom životu – i o odnosu prema veri, i prema Svetom Pismu, i prema Crkvi, i prema životu i prema ženama da o svemu, o svemu drugačije razmislite, da se užasnete nad svojim zabludama i živo pokajete, ali ne teorijski nego od sveg srca i da sebe sagledate onakvog, kakvi ste u životu i bili. Osobito teške posledice smrtnih grehova nose oni, koji su ih činili u znanju (svesno). Zar to nije razlog što ležite na bolesničkoj postelji i što Vam se približava odlazak iz ovog života? Potrebno je da se pokajete, da budete miropomazani i da se predate Bogu. Ja Vam obećavam samo to da ću se moliti za Vas da Vam Gospod podari pokajanje i olakša bolest. Neka Vas Bog blagoslovi.
 
* * *
 
Draga u Gospodu S.!
Svaka bolest je posledica greha. Međutim, postoje bolesti duha i bolesti tela. Epilepsija se ne leči. Bolest se može olakšati svakodnevnim miropomazanjem i čestim pričešćivanjem.
Molite se za sina i neka ga često pominju na Liturgiji, neka za njega izvade česticu. Trebalo bi da se svakodnevno pomazuje uljem za miropomazanje i to onako, kako se to čini u vreme Sv. Tajne Miropomazanja. Molite se usrdno za sina svojom materinskom molitvom. To je veoma delotvorna pomoć. Neka Vas Bog blagoslovi.
 
* * *
 
Dragi moji 3. i P.!
Neka vas Bog blagoslovi! Odavno sam dobio vaše pismo sa zapisima i prevodom. Učinio sam sve što ste tražili – imena sam radi pomena dao u manastirski sinodik. Kod mene su sada vaši zapisi, tako da ja sam pominjem sve vaše – i žive i usopše.
Naše bolesti, vaše i moje, ne bi trebalo da nas zbunjuju, jer smo došli do poslednje granice. Podvig truda je već okončan i preostalo nam je još samo da ponesemo podvig bolesti. Mislim da je to najvredniji duhovni trud koji mnogo obećava, jer čoveka ništa ne smiruje tako kao bolest. Mi tada uistinu već stojimo pred Gospodom, kao mladenci, budući svesni da smo svi mi i sve naše u ruci Božijoj. Pružamo ruke ka Gospodu i samo Njemu upućujemo vapaje svoga srca. Za taj podvig se ne privezuju nikakvo slavoljublje i gordost, što je veoma dobro i spasonosno.
I ja već retko odlazim na službu i više se molim kod kuće. I to je, međutim, veoma vredno, jer me na taj način niko ne odvlači od molitve uzgrednim razgovorima. Međutim, čim počnem sa pomenima, kelija se ispunjava ljudima, i živim, i usopšim: svi su oni živi, i svi se tiskaju i žure, podsećajući na sebe i na svoje rođake.
Mislim da će Gospod i vas utešiti zbog truda koji ste podneli u slavu Njegovu. Ne žalite se niti na svoj kućni „pritvor“ niti na bolesti koje su taj pritvor uzrokovale. Sve je od Boga, što znači da je sve na spasenje. Na nama je samo da blagodarimo Gospodu i da Ga slavoslovimo zbog proživljenog života, zbog njegovih radosti i patnji. Gospod neka je sa vama!
 
S ljubavlju u Gospod, vaš ubogi molitelj pred Bogom,
arhim. Jovan.
 
* * *
 
Draga u Gospodu L.!
Vaše pitanje bi trebalo postaviti lekarimaspecijalistima, jer samo oni mogu da znaju kakve komplikacije mogu da se jave na zdravom oku. Ja ću Vam postaviti jedno uzgredno pitanje: kako ćete se osećati ako oko sasvim oslepi?
Ponekad treba žrtvovati manje da bi se spaslo nešto veće. Neka Vas Bog umudri!
 
* * *
 
Draga u Gospodu M.!
Naše bolesti su posledica grešnog života i lečenje treba započeti od pokajanja i miropomazanja – to se čini radi duše. Nakon miropomazanja treba se obratiti i lekarima, kako bi oni, uz Božiju pomoć, pomogli i bolesnom telu.
Preispitajte svoj život: da li je u njemu bilo smrtnih grehova (na primer, čedomorstva), koji su mogli pasti na Vaše čedo? Ako ste krivi, trebalo bi da prinesete pokajanje. Stalno se molite za sina, ali tako što ćete u trpljenju i nadi i njega i sebe predati volji Božijoj. Posebno se molite sv. Teodosiju Černjigovskom.
 
* * *
 
Draga u Gospodu T.!
Dobio sam Vaše pismo i ispuniću Vašu prozbu da se pomolim za Vas. Trebalo bi, draga, da znate jednu neospornu istinu, koja nam je data upravo zbog našeg vremena. Sada, u odsustvu duhovnih rukovoditelja i pri slabljenju vere verujućih, Gospod je ljudima dao nelicemernog rukovoditelja koji i leči, i uči, i urazumljuje. To su životne teškoće – patnje i bolesti. Ljudski um je spletkaroš a srce je postalo lukavo. Zbog toga je veoma teško kontrolisati svoje postupke. Znajući za to, Gospod nam je dao gorak lek za duševne bolesti – telesne bolesti.
Molite se i ne očajavajte. Pijte ulje od miropomazanja i njime se pomazujte. Najvažnije je, međutim, da se ne samo rečima nego i uistinu predate volji Božijoj, i On će Vam u svoje vreme poslati oslobođenje.
Neka Vas Bog blagoslovi!
 
* * *
 
Dragi L.!
Za razliku od tebe, ja uopšte ne sumnjam u milost Božiju prema tebi. A znaš li zašto?
Upravo zbog toga što si ti svoje srce nepodeljeno predao Gospodu i što si takva osećanja nosio i kroz ono vreme, kada je malo ko javno priznavao da je verujući.
Što se tiče malih i velikih pregrešenja – ko ih nema? Ko je slobodan od ljudske slabosti i od neprijateljskih napada, kad se pomućuje svest?
Međutim, bure prolaze, i čovek se opet zagreva u toplini Božije ljubavi. Prema tome, može se reći da se čitav život sastoji od padova i ustajanja, od spoticanja i ispravljanja. Zašto je to Gospod dopustio? Zar nije zbog toga, što On nije došao da spasava pravednike nego grešnike, od kojih sam prvi ja?
One reči, koje ti došaptava neprijatelj, nikako nisam mogao da izgovorim, jer mi je poznata težina duhovne borbe, i to ne na osnovu knjiga. Usled ljubavi prema Božijoj tvorevini i usled ljubavi prema Bogu ne mogu da preotmem ono, što pripada jedino Bogu. Neprijatelj me kleveta pred tobom, nastojeći da te razluči od moje ljubavi. L., neka se to nikada ne dogodi!
Bolesti su krst što spaljuje grehove, i to one kojih nismo ni svesni kao grehova. Zbog toga i blagodarimo milosrđu Božijem, koje nam se šalje u bolestima. Kroz njihovu vatru mora da prođe svaki hrišćanin, iz jednostavnog razloga što nema čoveka koji bi živeo a da ne sagreši. Tako je sa bolestima. Ne molim se zato da bolesti odu nego da ih ti pravilno proceniš i prihvatiš.
Bogatstvo bi trebalo podeliti, ali sa rasuđivanjem, ne kuda bilo nego u crkvu, u pouzdane ruke. Ne treba verovati ljudskim izmišljotinama da je tvoje zdravlje u njihovim rukama i da su njihove mogućnosti veće od Božije odluke.
I ti sam si blagovremeno postao oprezan. To već govori o tome, da je tvoj angeo-čuvar uz tebe i da će te urazumiti u potrebnom trenutku.
Najteže stanje, koje može da sustigne čoveka, jeste stanje bogoostavljenosti. Međutim, Gospod ovu tugu ne dopušta dugo, znajući za našu slabost i za neprijateljsku prepredenost u takvim trenucima.
To, što se gordost razvejala, opet je milost Božija, samo se čuvaj uninija (čamotinje) i očajanja. To sigurno potiče od neprijatelja.
L., sve ide svojim putem; i ti i ja smo Božiji i sa Bogom, i On nas neće predati neprijatelju.
Svakodnevno se molim za tebe, osenjujem krsnim znamenjem tvoju glavu i celivam očinskom ljubavlju moje tako veliko i tako bolesno čedo.
 
* * *
 
Sluškinjo Božija L.!
Vi sasvim pravilno shvatate uzrok bolesti toga deteta. Ne dolikuje nam da se pozivamo na sovjetsku propagandu.
Posao demona je da nas iskušava za bezakonje, a naš posao je da stojimo za Istinu. Trebalo bi da N. roditelji postanu svesni svoga greha i da se zbog njih pokaju, da se miropomažu i, najzad, da se pričeste.
Kada će pak Gospod pogledati na bolesnu devojčicu – to je u Njegovoj vlasti. Naime, dogodilo se čudesno iscelenje pred ikonom ali mi to nismo razumeli. Nastavili smo da živimo kao i ranije, umesto da zablagodarimo Bogu i da počnemo s ispravljanjem svoga srca.
I eto, devojčica ponovo strada a sa njom i njeni roditelji. Molićemo se za N.
 
* * *
 
Draga u Gospodu K.!
Sudeći po Vašem pismu, vi ste veoma, veoma daleko od Boga i od Crkve.
U želji da pomognete Vašem sinu, Vi smatrate da su sva sredstva dobra.
Međutim, dužan sam da Vam kažem da je obraćanje bioenergetičaru obraćanje neprijatelju Božijem, što znači da ne bi trebalo očekivati da odatle proistekne bilo šta dobro.
Doći će do privremenog poboljšanja, a zatim će mu biti još gore. Međutim, najgora je duševna bolest. Vi me pitate šta bi trebalo da učinite. Trebalo bi da pođete ka Bogu, da idete u crkvu i da svoje bolesti isceljujete Sv. Tajnama. Naime, Vaš sin je još dete, što znači da su za njegovu nesreću krivi roditelji. Da li ste Vi kršteni, da li ste se venčali u crkvi? Pričešćujete li se Hristovim Tajnama, da li razumete greh i ispovest?
Sva ta pitanja se odnose na vas, na odrasle. Izvor života je jedino Bog. Izvor svakog dobra je jedino Bog.
Vi, odrasli, razmotrite svoj život. Onda, kad pronađete uzrok patnje, postojaće mogućnost i da je uklonite.
 
* * *
 
Draga u Gospodu V.!
Bez lekarske pomoći, čedo moje, nećeš moći da prođeš. Lako je reći: „budi mučenica!“ Međutim, zar tim odbijanjem lekarske pomoći nećemo iskušavati Gospoda? Niko ne može da živi bez Božije pomoći, i ta pomoć će doći onda, kad smireno priznamo svoju slabost. Imaj na umu da su „lekari i lekovi od Boga, i lekara poštuj“. Tvoje obećanje je nepromišljeno i grešno, i Gospod takva obećanja ne prihvata. Na monaštvo za sada i ne pomišljaj: potrebno je da vaspitaš sina i da se lečiš. Kada sin odraste i postane samostalan, kad odabere svoj životni put, postaće očigledno gde ćeš i kako usmeriti svoj život. U manastirima koji se sada ustrojavaju neće se obazirati na naše bolesti, zbog toga je i potrebno da se lečimo.
 
* * *
 
Draga u Gospodu A.!
Navešću Vam primer svetog episkopa Ignjatija Brjančaninova, koji se čitavog života lečio homeopatskim lekovima. To mu nije smetalo da postane svetitelj.
Kupite lek, osenite ga krsnim znamenjem kao što osenjujete hranu, i lečite se. Lekari i lekovi su od Boga blagosloveni da pomažu ljudima.
Neka Vas Bog umudri i neka Vam pomogne.
 
* * *
 
Draga S. T.!
Kad se reč „Gospod“ i u duši, i u srcu, i u životu piše malim slovom, onda čovek smatra da su dobri svi metodi lečenja i svi postupci u životu koji vode ka cilju. Verujući čovek neće prekršiti Božiju odluku i neće kao lek prihvatiti ono, što je Gospod predvideo da bude odbačeno.
Ne mogu se u sebe istovremeno primati i Krv i Telo Gospodnje i mokraća. Ne postoji crkveni blagoslov za lečenje mokraćom. Mi imamo jednog Lekara i Iscelitelja duša – Gospoda, i On nam je dao blagoslov da se obraćamo lekarima a ne čarobnjacima i nevernicima kojima je dobro sve što im došaptava neprijatelj, gazeći zakon Božiji. Potrebno je da se miropomažeš, ispovediš i pričestiš, jer to predstavlja jedino očišćenje za dušu i telo.

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *