OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

 

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA!
Pisma duhovnog rukovođenja za savremenog čoveka

 

 
BESEDA NA REČI U IME OCA I SINA I SVETOGA DUHA
 
MOLITVA prepodobnog Simeona Novog Bogoslova pred izgovaranje propovedi
 
Ti si, Bože i Tvorče moj, blagovoleo da postaneš Učitelj nama grešnima i Sam me nauči da dolično kažem i za mene samog i za prisutni narod, što je potrebno za spasenje duše. jer si Ti Putevoditelj i prosvetljenje duša naših. Ti otvaraš naša usta i sa velikom silom daješ reč nama koji propovedamo Evanđelje Tvoje i Tebi slavu uznosimo, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha
 
To su, prijatelji moji, reči molitve kojima smo prvi put u životu posvedočili našu veru u kupelji svetog Krštenja. To su reči s kojima se sa nebesa, silom Božije blagodati, u svet rađa novi čovek, čovek Božiji.
Od onog trenutka, kada se u nama savršilo veliko tajinstvo krštenja vodom i Duhom, te reči nas čitavog života prate na našem životnom putu, čuvajući nas materinskim blagoslovom u mladenaštvu (detinjstvu), ukrepljujući nas u mladosti i prateći nas u našem samostalnom životu. Drhtava materinska ruka oseniće krsnim znamenjem poodraslo čedo, blagosiljajući ga za izbor životnog puta, dok će materinski glas, podrhtavajući od uznemirenosti, osećajno izgovoriti: „U ime Oca i Sina i Svetoga Duha“, osveštavajući nepoznate puteve života koji je pred njim, bilo da je on porodični ili monaški. Sledeći roditeljski blagoslov, i Crkva rukom sveštenika predaje blagoslov Božiji: „U ime Oca i Sina i Svetoga Duha“, kao spoljašnji znak predavanja blagodati Svetoga Duha za izabrani životni put, za početak dobroga dela.
Božija blagodat – to je ona svetinja, sila i snaga, skrivena u rečima te molitve i u krsnom znamenju koje je prati. Dejstvovanja sva tri Lica Presvete Trojice u toj molitvi stupaju na snagu. Što je blagovoleo Bog Otac i što je u Sebi ispunio Sin Božiji, u njoj silazi Duhom Svetim da bismo ga mi, verujući, usvojili. Ova molitva zvuči kao naše ispovedanje Boga i kao naša propoved o veri. I mala molitva nevidljivo tvori veliko delo, osveštavajući svaki ljudski poduhvat i dajući mu veliku vlast da postane žrtva Bogu, osveštavajući istovremeno i onoga koji tu žrtvu prinosi.
Tu molitvu nije u svet doneo čovečiji um. Prvi ju je u temelje hrišćanske vere i života položio Sam Jedinorodni Sin Božiji Isus Hristos kada je poslao Svoje učenike na vaseljensku propoved Evanđelja i zapovedio im: Idite… i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio (Mt. 28; 19-20).
U kratkim rečima – „u ime Oca i Sina i Svetoga Duha“, Gospod je sažeo svu suštinu hrišćanske vere i sve temelje hrišćanskog života. Tom molitvom je Hristos posvedočio veru u jednoga Boga, Koji se proslavlja u tri Lica. Sam Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh – svi jedinstveno prisustvuju u njoj i nose čudo koje je za nas već postalo uobičajeno, izvor života i besmrtnosti, tajanstvenu i moćnu silu – život oduhotvoren Bogom.
Temelj hrišćanskog života je u tome da ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu Svom daš slavu (Ps. 113; 9). To znači da delo, koje će uslediti za molitvom, neću tvoriti u svoje ime, niti radi svoje slave i svoje koristi, nego za Boga, radi Boga i u slavu Božiju. To delo se osveštava Božijim imenom, bilo da je malo ili veliko, i Božijom pomoću i Božijim nadzorom daje plod na korist duši, za spasenje.
Prijatelji moji, svagda ćemo imati na umu da je ta molitva onaj spasonosni pečat kojim se oni, što ga primaju, pečate za spasenje. Ona je ključ, koji um i sve duševne sile otvara za primanje reči Božije. Ona je stražar, koji čuva čistotu uma, duše i srca.
Dragi moji, primimo svesno i promišljeno dar Božiji, svetinju ove molitve – i u zoru nastupajućeg dana, kada nas ona postavi pred ikone, na jutarnje poklonjenje Bogu, i tokom dana, kad tražimo Božiji blagoslov za svaku našu duhovnu i žitejsku potrebu. Njome započinjemo i svoju večernju žrtvu Bogu, pre nego što pođemo na počinak.
„U ime Oca i Sina i Svetoga Duha“ – odjekuje sa amvona svaki put, kada se naša pažnja priziva da sluša propoved o Bogu, o svetinji i o svetima.
Otvorimo naša srca za susret sa Božijom blagodaću, i neka u našim srcima silom ove molitve uzraste još jedna, svepobeđujuća, sveosveštavajuća i svepreporođujuća molitva: „Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednosušnoj i nerazdeljivoj, Koja nam je predala ispovedanje o Sebi!“ Amin.

Jedan komentar

 1. Ovo je nešto skoro najbolje što sam pročitao!
  Takođe i pisma i saveti o porodičnom životu.
  Predivan i bogomudar starac Jovan Krestjankin.
  Hvala Svetosavlju za ovu knjigu.
  Hvala ocu Ljubi Miloševiću.
  Neka vas Gospod ukrepi u daljem radu.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *