OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

 

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA!
Pisma duhovnog rukovođenja za savremenog čoveka

 

 
PORODIČNI ŽIVOT
 
Draga u Gospodu M.!
Za porodicu se treba boriti, jer nju ne čine samo Vaši odnosi sa suprugom. Tu je i život Vaše dece, razbijen još od rane mladosti.
Prvo, što bi trebalo stalno činiti, jeste da se molite za supruga i da se molite svetima Guriju, Samonu i Avivu za očuvanje porodice. Drugo, i to ne manje važno, jeste potreba da se zagledate u svoje srce i da pažljivo preispitate samu sebe* – ima li Vaše krivice u tome, što muž odlazi od kuće.
Moja molitva može samo da bude pomoć Vašoj. Deca ponavljaju greške svojih roditelja!
 
* * *
 
Dragi u Gospodu A.!
Čovekova sreća nije ni u čemu drugom do u sjedinjenju sa Bogom i u ispunjenju Njegovih spasonosnih zapovesti. I Vi, dakle, sa te pozicije rešavajte svoje životno važne probleme. Vi ste porodični čovek i Vaš brak je od Boga blagosloven, što znači da je za Vas najvažnije spasenje čitave Vaše porodice i njen život u Bogu. U obećanja koja ste dali Bogu ubraja se i materijalno obezbeđenje porodice. Razmislite i molite se da to ostvarite na najbolji mogući način. Za to su nam od Boga dati sopstvena glava i um. Duhovnik može samo malo da koriguje odluke koje ste doneli ili Vaše planove.
Neka Vas Bog umudri!
 
* * *
 
Dragi A. i E.!
I jedno i drugo ste samo, samo osetili da u svetu postoje istinske vrednosti ali ih još niste dotakli, samo im se divite a mislite da već posedujete to blago. Ne, dragi moji, i pred jednim i pred drugim stoje tako teški napori da će samo vreme pokazati da li ćete ih izdržati i postati istinski vlasnici blaga. Svoj trud treba da započnete time što ćete iskoreniti masu rđavih navika s kojima ste se srodili. Ja bih vam savetovao da ne žurite da se svežete bračnim okovima pre nego što se ukorenite u hrišćanskom pogledu na svet. Danas, u periodu duhovne bitke i uobličavanja, bolje je da se ne svezujete žitejskom brigom o supružništvu. Pokušajte da se ispitate u čistom prijateljstvu, jer ono mora biti položeno u temelj čiste porodice.
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Prema Božijoj zapovesti, žena-hrišćanka je dužna da u veri i blagočešću vaspitava svoju decu kao i decu svoje dece. Sudeći po Vašem pismu, Vi to niste učinili za svoju decu, i trebalo bi da se pobrinete bar za unuke.
Vaš muž je još živ, i postrig biste mogli da primite samo u slučaju kad bi i on hteo da se zamonaši, tj. prema uzajamnoj saglasnosti. Toga, međutim, kod Vas nema. Prema tome, ostanite žena svoga muža i pomozite deci da vaspitaju Vaše unuke. Ja ne mogu da Vam dam blagoslov za prihvatanje monaštva.
 
* * *
 
T.!
Vi ste zreo čovek, i ono malo, što ste videli, nije Vas bez razloga uznemirilo. To malo će da preraste u veće, i Vaša deca će dobijati još manje Vaše pažnje nego što je dobijaju sad.
A upravo ćete Vi za njih odgovarati pred Bogom!
Sada sami odlučite.
Neka Vas Bog umudri!
 
* * *
 
M.!
Zar Vi, koji ste u temelj položili smrtni greh, očekujete sreću?
Vi sada ne možete da pristupite čaši života. Da ste samo svoje pitanje postavili onda, kad se pomisao tek pojavila!
Ko će sada biti saučesnik u Vašem grehu?
Svi misle o sebi, a o deci, za koju su odgovorni pred Bogom, niko ne misli.
Neka Vas Bog umudri!
 
* * *
 
Draga u Gospodu O.!
Ko u životu nije počinio grešku? Molite se Gospodu za svog supruga i svim mogućim silama težite ka ujedinjenju porodice. To je Vaš podvig i žrtva Bogu. Ako se pak D. pokaže kao gluv i slep i ako ogrezne u padu, u tome neće biti Vaše krivice i Gospod će Vas utešiti kao nedužno postradalu. Patnje nas uče da se molimo i da osećamo blizinu milosti Božije, i zbog toga – slava Bogu za sve.
Moliću se za Vas, predavajući vas volji Božijoj, da ne bude kako Vi hoćete nego kako hoće Sam Gospod!
 
* * *
 
Draga u Gospodu L.!
Kako bih mogao da Vam pomognem? Grudva greha, koja je začeta neposlušnošću roditeljskoj reči, rasla je, rasla i narasla. I kao što sin nije obratio ni najmanju pažnju na majčine reči, tako niko, ni mama ni tata, ne gledaju na patnju dečjeg srdašca. Ne postoji razumevanje da je život krsni podvig, u kojem čovek svagda sebe mora da prinosi na žrtvu zbog nekoga. Životni put će biti na spasenje samo ako je za Boga, radi Boga i u slavu Božiju. Kod mladih je sve ili lična žudnja i ambicija ili pak život koji ne vodi u život.
Molite se za sina i za snahu, jer postoji i roditeljska krivica što su oni takvi, kakvi su.
Neka vam Gospod pomogne. Molite se da sin, zbog svoje dece, do kraja iznese svoj životni krst.
 
* * *
 
Draga u Gospodu G.!
Vaše hrišćansko trpljenje i smirenje će postepeno i u svoje vreme učiniti svoje delo, i Vaš muž, Vaša druga polovina, oživeće duhom. Da biste to postigli, počnite da radite na sebi. Ako on pada, nemojte padati i Vi. Shvatite da je njemu teže nego Vama: on ne zna za Boga i neprijatelj ga vodi kud god poželi.
Počnite da se molite za njega neprestano i sa osećanjem žaljenja. Setite se da je njemu još od detinjstva bilo teško, baš kao i Vama. Sve ostalo je delo Božije. Pročitajte 7. glavu 1. poslanice Korinćanima. Vi bolujete zajedno sa mužem, jer ste vas dvoje* – jedno telo.
Dobro je to, što se molite potajno od njega. Tako obavezno treba činiti, da ne biste izazvali njegovo bogohuljenje. Doći će vreme kad će se i tajno moći činiti javno.
Neka Vas Bog blagoslovi!
 
* * *
 
Draga u Gospodu I.!
Da biste se spasli, ne smete da živite u mašti, nego je potrebno da u stvarnom životu nosite krst koji Vam je Gospod već dodelio radi spasenja.
Ako Gospodu bude ugodno da Vas vidi kao monahinju a ne kao porodičnu ženu, za Njega neće biti prepreka da vas oslobodi od nošenja krsta u porodici.
Toga, Međutim, kod Vas nema, tako da ne bi trebalo da obraćate pažnju na demonske šale, tj. na maštanja.
Molite se za muža (on je bolestan) i za sina. Za njih ćete odgovarati pred Bogom. Žalite zbog njih i molite se* – to je Vaš duhovni trud na spasenju čitave porodice.
Treba da se molite za duhovnog oca, i ako Gospod bude smatrao da Vam je on potreban, On će Vam ga i podariti.
Neka Vas Bog umudri!
 
* * *
 
Draga A.!
Vi na rečima navodno blagodarite Gospodu na svemu, a na delu biste s neobičnom lakoćom odsekli i udaljili od sebe bol. Međutim, ono što biste u tom slučaju odsekli jesu obećanja, koja ste dali Bogu.
Vaš suprug je bolestan, ali bi sutra i Vi mogli da se razbolite. Tada se možete oprostiti sa svim obećanjima! Isto se odnosi i na Vašu kćerku.
Prilikom venčanja, supružnici piju iz zajedničke čaše: vino, pomešano sa vodom, ispijaju do dna. Vino predstavlja radost zajedničkog života, a voda (koje ima više) zajedničke nevolje, nedaće i patnje. Međutim, čašu smo ispili, ali životom ne želimo da potvrdimo obećanje, koje smo dali Bogu. Eto, Vi se borite za dušu svoje kćeri, ali bi trebalo da se borite i za muževljevu dušu, utoliko pre što se on i sam moli, mada je neprijatelj nadmoćniji. A šta je Fotinija učinila da bi pomogla mužu?
Eto, draga moja A.! Zapoveđeno nam je samo trpljenje i nošenje krsta, a mi stalno bežimo od krsta koji nam je dao Bog, težimo ka samovolji i zajedno s njom propadamo.
Neka Vas Bog umudri!
 
* * *
 
Draga u Gospodu L.!
Biti sa Gospodom znači ispuniti volju Božiju. Vi niste bez promisla Božijeg postali porodična žena, majka, supruga a sada još i baka. Vama dolikuje da se u tom činu i spasavate, noseći, uz Božiju pomoć, taj krst koji nije nimalo lak.
Naime, Vi ste kao majka bili dužni da svoju decu vaspitate na hrišćanski način. Ako niste bili u stanju da to učinite, mogli biste bar unucima da pomognete. Vi se, Međutim, brinete jedino o samoj sebi.
Za Vas nema puta u manastir. Molite se kod kuće, trpite od svojih i molite se za njih. Pored toga, u svemu postupajte s rasuđivanjem da ne biste razjarili bližnje, izazvali ih da se pobune protiv Boga i da hule na Njega.
Kako je Gospod rekao: Ko hoće za Mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za Mnom ide. Vi, Međutim, pomišljate da odbacite svoj krst.
Neka Vam Gospod pomogne i umudri Vas!
 
* * *
 
Draga E.!
Neka Vas Bog blagoslovi zbog ljubavi i trpljenja! Bilo je nekad i takvo vreme kad je Gospod isceljivao naše slabosti zbog molitava naših bližnjih, i kada je duša dozrevala, nevidljivo za nas, dok se u jednom trenutku nije i sama odazvala na ljubav i trpljenje drugih. Vi žalite zbog bliskog čoveka, zbog svog supruga, i ta žalost će pojačati Vašu molitvu.
Suprugu, Međutim, nemojte pokazivati svoj trud i napor, i živite s njim u istoj zaprezi, ne trčeći daleko ispred u svojoj religioznoj revnosti i sve vreme osećajući da ste blizu svog S. Što se tiče M., njoj bi prepodobni Serafim Sarovski stavio ruku na usta! Roditelji su za decu neprikosnoveni, čak i ako stradaju. Ako postoji ljubav, ona daje i razumevanje i saosećajnost prema očevom stanju.
Ponekad je potrebno i da otputujete sa suprugom, kako se u njegovom životu ne bi pojavio nedopustiv rascep izmeću samačkog i porodičnog života. Ne pretičite dogaćaje* – ka venčanju treba ići svesno i odgovorno, jer je to Sv. Tajna koja obavezuje na mnogo toga. Ako ne postoji takvo poimanje ovog tajinstva, onda ga ne treba ni prihvatati.
Morate se potruditi i umoliti Gospoda da podari veru. Mati sv. Grigorija Bogoslova bila je verujuća a otac paganin (mnogobožac). Mislim da u početku nisu ni pomišljali na venčanje. Međutim, konac delo krasi. Mati je decu odgajila kao pravoslavne, a otac je okončao život kao pravoslavni arhijerej. Telesna ljubav je jedan od sastavnih delova braka. Ona je blagoslovena u tajinstvu Braka, i grešan je onaj koji se usudi da naškodi braku. Bog je blagoslovio dva puta ka spasenju* – brak i monaštvo; i jedan i drugi put je krsni put. Vi ste svoj izbor već načinili, i neophodno je da svoj krst s ljubavlju i voljom iznesete do kraja. Kako znate da nećete spasti i svog supruga, koji se osvećuje svojom verujućom ženom? Pročitajte 7 glavu 1. poslanice Korinćanima. Tamo ćete naći odgovor.
Za S. se molim, i neka Vam Bog podari snagu i delikatnu mudrost, kako biste sina udaljili od štetnih uticaja (posebno od savremene muzike, koja i zdravima razara psihu a ne samo bolesnima).
Draga E., blagodarim Vam na svemu, i oprostite mi na smelosti! Odavno se molim za Vašu porodicu. Upoznao sam se sa M., i vreme je da M. bude ako ne središte (jer je to očevo mesto), a ono Vaša podrška. Ona je već dovoljno odrasla.
 
* * *
 
Draga u Gospodu V.!
Ko će moći da pomogne A., ako se on sam ne obrati Bogu? Molite se za njega svojom materinskom molitvom. Sasvim je izvesno da je Vaša krivica što u duši Vašeg sina ne postoje predstave o životnim istinama i istinskim vrednostima. Prilažem Vam molitvu, kojom ćete se svakodnevno obraćati Gospodu zbog sina. To, što su Vaša deca krštena, s jedne strane je dobro. Međutim, da li su se Vaša deca pričešćivala, da li imaju predstavu o Bogu i o Svetim Tajnama Crkve? Naravno da nemaju.
Upravo iz toga i proizilaze nepopravljive nesreće. Moja molitva za sina samo će pomoći Vašoj, materinskoj.
Neka Vas Gospod umudri i ukrepi u borbi za dušu Vašeg sina!
 
* * *
 
Draga u Gospodu V.!
Vi ste svoj put već izabrali, i na Vama je da se pobrinete za kćer, za koju ste odgovorni pred Bogom.
M. privlači svet, i tako mora i da bude. Vaš je zadatak da je privolite ka dobru i da je naučite da razume šta je dobro a šta greh i zlo.
Zapovešću: „Napred marš za mnom da se spasavaš“ ništa nećete postići.
I Vi sami ste samo naslutili da osim spoljašnjeg sveta postoji i onaj unutrašnji, koji je važniji od spoljašnjeg. Živite u svom domu, a ako se ukaže krajnja potreba da pređete kod majke učinite to samo uz saglasnost Vaše kćeri.
Ne odlazite da radite u crkvi. Vas će samo zbuniti ona iskušenja, na koja tamo nailaze početnici i nanećete sebi više zla nego dobra.
Ispuniću Vašu molbu da se pomolim za Vas, Vašu kćer i majku.
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Ispuniću Vašu prozbu za molitvu. Hvala Bogu što se sve dobro rešilo i za radost zbog rođenja sina.
Pred vama su trud i briga, i samo će Vam molitva i neprestano staranje o duhovnom stanju vašeg sina, počev od prvih dana njegovog dolaska na svet, podariti ono, o čemu me pitate. Vaspitavanje sina je najvažnije delo u čitavom Vašem životu.
Neka Bog blagoslovi Vas i Vašeg sina.
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Živi u domu sa roditeljima i počni u svemu da im pomažeš. Brižljivo ih nadziri, jer im je sada već veoma potrebna tvoja kćerinska nežnost i toplina. Čim to shvatiš i osetiš, prestaćeš da budeš usamljena. Gospod će raširiti tvoje srce i samim tim će ti biti bolje.
Ne traži oslonac u ljudima nego u Bogu i Gospod će ti poslati pouzdane prijatelje po duhu. Gospod neka je s tobom!
 
* * *
 
Dragi u Gospodu A.!
Izvinite, ali ne narušavam ja Vaš bračni savez. Sva odgovornost pred Bogom za to leži upravo na Vama.
Ako je čovek prihvatio na sebe obećanje i breme da bude glava porodice i ako za tri godine porodičnog života nije našao vremena da zaradi za život ne samo svoje porodice nego i samoga sebe, onda će dalje postojanje takve porodice zapretiti i fizičkom i duhovnom životu one, koja je održava. Sve je veoma jednostavno. Hrišćanska ideja koja se izražava samo rečima dok se životom odriče, prestaje da bude živa. Eto zbog čega se raspada Vaša porodica.
Sačuvao sam Vaše prvo pismo, u kojem mi pišete da izdržavanje porodice i traženje svetovnog zanimanja za Vas znači poništavanje čitavog Vašeg života, koji je predan Crkvi.
Dragi moj, o tome je trebalo da razmišljate pre nego što ste odlučili da stvorite porodicu. Pitanje da li će Vaša porodica postojati ili neće morate rešiti Vi sami. Međutim, Vi i samo Vi i pred ljudima i pred Bogom dajete M. pravo na razvod.
Ja zaista ničim drugim, osim bolešću, ne mogu da objasnim vaše ponašanje u porodici (o kojem je govorila M.), jer bih inače o Vama morao da posumnjam nešto još strašnije.
Mislim da čoveka vređa, i više nego vređa, ako odluči da sa dvoje dece živi bez oslonca u supruzi.
Meni gotovo ništa ne znači to, kako ćete o meni suditi Vi ili drugi ljudi. Ni ja sam ne sudim o sebi, jer o nama može da sudi jedino Gospod. Jedino što je vredno jeste vernost svom Gospodu.
Neka Vas Bog umudri!
Ako poželite da sačuvate porodicu, to osećanje će Vam pokazati put ka M. srcu. Ja sada ničim ne mogu da Vam pomognem, jer je sa onim A., o kojem je govorila M., nemoguće produžiti porodični život.
Vi stalno govorite o Crkvi, iako za tri godine niste ni počeli da je gradite – svoju domaću Crkvu.
 
* * *
 
M., M.!
Rečeno je: Milosti hoću a ne priloga i Koji je među vama bez Greha, neka prvi baci kamen na nju. Nikome se nije podigla ruka, nego su svi iščezli prekoreni svojom savešću, a Hristos je tada rekao: Gde su oni što te tužahu? Ja te ne osuđujem, idi i od sada više ne Greši.
Bilo je to davno, tako davno da ne možemo ni da sagledamo. Da li je ta bludnica bila izopačena sedamdesetogodišnjim nevremenom bezbožništva? Najverovatnije da nije. A Hristos ni nju nije osudio.
Gledam fotografiju T., gledam S, koja je majci blagodarna za život i koja se zbog toga toliko privila uz nju. Pomišljam koliko je srećna ta nesrećna mati koja je na sebe prihvatila sav teret i muškog i ženskog udela, i kakva je njena budućnost. Kakva je nesreća što žena – majka nije susrela čoveka – odvažnog muškarca, nego samo umetnika i pesnika. Ona ne treba da stoji pred ljudskim sudom; jedno je ljudski sud, a drugo sud Božiji. I ko će sada baciti kamen na krst njenog života – krst materinstva, koji joj predstoji sve do kraja dana, do smrti?
Da, zakon Božiji ostaje nepromenljiv. Međutim, u životu svako ima svoj put i svoje rupe u njemu. Gospod svakome kuca u srce, ali nama nije dato da znamo kada i kako će se čovek odazvati i hoće li se uopšte odazvati. Gospod ima veliko trpljenje ali još veću ljubav i sažaljenje. On čeka i nada se do kraja, i ne odstupa. Eto, prepodobni se pojavio u Vašem životu na samom njegovom obzorju, i Gospod Vas je prizvao iz bezdana. On Vas i sada, kada se približava suton, vodi po životu. I dalje odjekuju reči: „Radosti moja, Hristos vaskrse!“ Odjekuju one i za Vas, i za S, koja se pojavila u životu na dan pomena prepodobnog, i još je mnogo, mnogo onih, koje će te reči preporoditi za život.
Molite se za T. i za njenu majku, molite se za malu S. kao i za N., koji „sedi“ na optuženičkoj klupi i koji sebe nije opteretio svakodnevnom brigom o nezaštićenom detinjem životu. Međutim, hvala Bogu i za to, što nije odbio da svojoj kćeri da svoje prezime.
Molite se i pomažite, ali dopustite da odrasli rešavaju svoj budući život bez Vas. Što se tiče deteta, ono se mora i žaliti i voleti. Uostalom, ona je Vaša krv. I ona će na sebi poneti breme roditeljskog nasleđa.
Sveti prepodobni Serafim Sarovski je i medveda hranio, i on je pored njegovih nogu ležao kao jagnje. Tako i Vi njegovim metodama i njegovim silama privedite svoje pod krov ljubavi prepodobnog.
Tako je to, M.!
I još ovo: ukoliko ne izveštavate svakoga o svojim ličnim stvarima, ko može da Vam zabrani ili da Vas spreči da se pričešćujete dve-tri nedelje pa čak i dva – tri dana uzastopno, i to još u P.? Sada pak, u životnoj ispraznosti nad ispraznostima, moramo osobito čuvati blago svoje duše, jer nije svaki u stanju da razume i da brižljivo prihvati tuđi dar.
Neka Vas Gospod umudri i ukrepi zastupanjem prepodobnog Serafima!
Vama i T. šaljem kao utehu jednu brošuru. Znam da imate mnogo knjiga, ali ovakvih, kao što su moje, nemate. Šaljem vam je kao utehu i nadu da će svaka od vas do kraja nositi svoj krst – ona krst majke, a Vi krst bake. Ujediniće vas ta ljubav prema sopstvenom podvigu.
Neka bude tako, Gospode!
Danas je čak i sa suprugom teško odgajati decu, a bez takve podrške je još teže. Međutim, velika je milost Gospodnja, samo ako bismo se uzdali u Njega.
R. S. Dobro je što ste mi poslali T. fotografiju. Blagoslovio sam i majku i njenu novorođenu kćer. Međutim, glavno je i najvažnije što ću vam poslati veliku prosforu od prepodobnog Serafima. Stigla mi je iz Divejeva i mislim da je upravo Vama namenjena. Raduje me što se ukazala mogućnost da vam sve to preda jedan pouzdan čovek.
Neka Bog blagoslovi sve vas.
 
* * *
 
Dragi V.!
Ako ste čitali moj odgovor na pismo upućeno 3., morali ste razumeti da sam ja predložio 3. i njenoj mami da taj, za njih važan problem, rešavaju same ali sa rasuđivanjem. Naravno, skrenuo sam im pažnju na to da je potrebno veoma ozbiljno razmišljanje.
Sada, pak, kad sam se upoznao i sa Vama posredstvom pisma koje ste mi uputili, i Vama i 3. mogu da kažem da ne bih mogao da blagoslovim vaš brak. Veoma mi je lako da objasnim ovakvu moju odluku. Vaš brak neće biti hrišćanski, vi nećete stvarati domaću crkvu, niti ćete težiti da svoje odnose izgradite onako, kako zahteva Crkva. Prema Vašem priznanju, Vi ste neverujući čovek. Upravo to i jeste onaj „plug“ koji će preći preko 3. života i preorati ga. Ja ne znam kako će ona moći to da prihvati i da preživi. Jedino sa sigurnošću mogu da kažem da će njeno hrišćansko osećanje sveta biti u opasnosti.
Ja nisam prozorljivac. Ja sam jednostavno čovek, koji je dugo živeo i, kao sveštenik, a naročito kao duhovnik, mnogo toga video u životu. Vi se, kao suprug, ne možete pomiriti sa drugačijim mišljenjem svoje supruge, jer imate pravo da od nje u svemu zahtevate razumevanje i saosećanje.
Zbog toga ću još jednom reći da takve brakove nisam blagoslovio ni ranije i da to neću učiniti ni sada.
Ma kako da ste Vi, dragi V., po svojim duševnim svojstvima dobar čovek, odsustvo hrišćanskog stožera u pogledu na svet neće mi dozvoliti da podignem ruku za blagoslov, jer on Vama nije ni potreban.
Nikada i nikoga nisam svezivao svojom rečju. Gospod je svakome dao potpunu slobodu – On priziva, ali svaki čovek sam odlučuje hoće li se odazvati na Njegov priziv ili neće. Tako ste i Vi i 3. slobodni da odlučite o svom daljem životu. Meni nije dato da sudim kakva je sada domaća crkva 3., i ko i kakav krst nosi u njoj. Od krsta ne možemo da pobegnemo. Međutim, postoji krst na spasenje, koji se nosi uz pomoć Gospoda i uz Njegov blagoslov, kao i krst koji čovek svojeručno načini i pod kojim često pada, jer nema pomoći sa nebesa. Taj krst ne teši čoveka nadom u spasenje. Usuđujem se da mislim da bi za 3. udaja značila upravo takav, svojeručno načinjen krst… Dragi moj V., Vi i ja govorimo različitim jezicima i ne znam da li ste me razumeli. Međutnm, silno bih želeo da me razumete. Želim Vam svako dobro!
 
* * *
 
Draga N.!
Sa suprugom ste proživeli dvadeset godina. U tom životu je bilo i radosti i tuge. Sada prolazite kroz zonu patnji; Međutim, kako mislite da pobegnete od njih, kad prilikom bračnog sjedinjenja (venčanja) supružnici do dna ispijaju čašu životnih radosti i patnji? Ne bi trebalo razmišljati onako, kako to Vi sada činite.
Hirurška operacija je uvek poslednje sredstvo prilikom lečenja teških bolesti a Vi se još uvek niste potrudili da pomognete stradalnom suprugu: o njemu bi trebalo da mislite, za njega bi trebalo da se molite Bogu i svima svetima. Čitajte Akatist Presvetoj Bogorodici „Čaša koja se ne ispija“, molite se sv. mučeniku Vonifatiju i trpeljivo nosite svoj krst. Najvažnije je da razmotrite namere svoga srca. Supružnici su dva tela u jednom. Čim strada jedno, neminovno je bolesno i drugo. Međutim, što je Bog sastavio, čovek da ne rastavlja.
Trpljenjem vašim spasavajte duše vaše. Lako je pobeći sa krsta, ali je tada spasenje pod velikim znakom pitanja.
 
* * *
 
Draga M.!
Ja mogu samo da ponovim ono što sam Vašoj mami već pisao o Vašem braku. Tada sam odgovorio na vapaj duše Vaše majke. Sada ste i Vi sami već tri puta majka pa čak i baka – i Vaša duša boluje kao i duša Vaše majke. Mislim da Vam je sada lakše da razumete jedna drugu.
Vi ste se razveli po blagoslovu i sada ništa ne obnavljajte. Draga moja, bilo je vremena kad su se prema braku odnosili ozbiljnije i odgovornije nego sada. U to vreme, psihički obolelima nisu davali blagoslov za brak, žaleći buduću decu. Saslušajte svoju decu, osvrnite se na njih. Ona već ponavljaju Vaše roditeljske greške. Da se to ne bi ponovilo, potrebno je da više razmišljate o njima.
U duhovnom životu ne postoji recept koji bi bio jedinstven za sve. Zbog toga ne možete sve primere primenjivati na sebe.
Radosno Vas blagosiljam i radujem se Vašem pismu. Ja već odavno sve vas molitveno pominjem, kao i Vašu majku. Vama je dovoljan sopstveni krst, koji ste upola svojeručno načinili, i ne uzimajte ponovo na sebe i tuđi krst.
 
* * *
 
Draga u Gospodu G.!
To što se događa sa A. jeste duhovna a ne fizička borba. Iako ste i Vi i on kršteni, na tome se sve završilo. Međutim, bez Boga se nikako ne može živeti. Tamo gde nema Boga nastanjuje se neprijatelj (đavo). Dobri A. nije bio ograđen blagodaću Božijom od neprijateljskog dejstvovanja, i zato su rezultati tako žalosni.
Hoćete li i Vi i on znati da se tako obratite Gospodu, sa tako živom i nesumnjivom verom, da će mračna sila biti primorana da se povuče?
Po veri vašoj neka vam bude. Čoveku je to nemoguće, ali je Bogu sve moguće. Molite se za sina svojom materinskom molitvom, jer ne postoji sredstvo koje bi bilo snažnije od nje. I Vi i on ispovedite ceo svoj život i primite miropomazanje. Pijte ulje od miropomazanja i njime se svakodnevno pomazujte, kao što to činite u vreme Sv. Tajne Miropomazanja.
Po mogućnosti, pričešćujte se svake nedelje ili na praznike. Neizostavno pozovite sveštenika da Vam osvešta stan, i neka se u Vašem domu nađe sv. Evanđelje. Takođe, svakoga dana obavezno čitajte po jedno poglavlje iz Evanđelja.
U početku će se mračne sile aktivirati i plašiće Vas. Međutim, kada vide postojanost u obraćanju Bogu, dejstvovanjem božanstvene blagodati biće prnnuđene da se povuku.
Neka Vam Gospod pomogne, a ja ću se moliti za Vas i za Vašeg sina.
 
* * *
 
M.!
Vaše strepnje i strahovanja u odnosu na vaspitanje sina i na očev uticaj na njega nisu uzaludni. Sve to, čime je ispunjen Vaš stan, mora uticati na sve koji žive u njemu. I Vi ćete biti odgovorni za ono što se dešava sa Vama i u Vašoj porodici, iako ste izabrali poziciju nekoga ko to posmatra sa strane.
Neka Vas Bog umudri!
Za sada i Vi i Vaša porodica živite bez Boga. Sada su strašna vremena i svi moraju da izaberu: ili – ili.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu A. i L.!
Neka je slava Bogu što se u vašim srcima rodio Bogomladenac Hristos. Radosno vam čestitam veliki praznik Roždestva Hristovog.
Da bi On u vama i uzrastao, potrebno je da sada u vašim srcima naraste i ljubav prema Gospodu, da počnete da živite u Bogu, ispunjavajući zapovesti Božije i obećanja koja ste već prihvatili na sebe prilikom krštenja i venčanja. Supružnička obećanja morate nositi do kraja svojih dana, umesto da sami izmišljate životne puteve koji su nepoznati i jednom i drugom. Vi ste, naime, dragi moji, pred Bogom odgovorni i za svoju decu, koju niste vaspitali u Bogu, kao i za svoje unuke, koji takođe ne dobijaju ništa duhovno, budući da njihovi deda i baba neće da ispune svoju dužnost prema njima.
Živite kod kuće, u svojoj porodici, i ne menjajte ništa u svom životu. Ako Vam je teško da održite veliko domaćinstvo, onda ga donekle smanjite.
Na manastir i ne pomišljajte, to nije vaš udeo. Potrebno je da i jedno i drugo postanete istinski hrišćani a za to su potrebni i vreme i trud.
Neka vas Bog umudri!
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Radosno vam čestitam veliki praznik Roždestva Hristovog.
Draga moja, a kako je živela u Bogu i pričešćivala se sv. Nona, majka sv. Grigorija Bogoslova, čiji je muž tokom dugog perioda bio paganin (mnogobožac)? Kao da neko na ljude polaže nepodnošljive okove i zabranjuje da se pričešćuju oni koji su u zakonitom braku!
Gde ćete pronaći snagu da svog muža, ako on nije u Bogu, umolite da se s Vama sjedini u Sv. Tajnama? Zabrana se odnosi samo na one koji su u bludnim odnosima. Vi imate porodicu i, budući da već toliko vremena živite zajedno, imate i decu. Neka je slava Bogu što ste Vi pronašli put u Crkvu. Vas je priveo Sam Gospod, ali je sad potrebno da se potrudite i da se molite da i Vaš suprug i Vaša deca budu udostojeni dara vere.
Neka Vas ne zamori da se molite, i ne očajavajte. Vašem svešteniku recite da se od Boga ne mogu udaljavati oni, radi kojih je Gospod došao u svet. Za Vašeg supruga bi trebalo da se pomolimo i mi, sveštenici, kao i Vi, njegova supruga. Pročitajte 7. glavu 1. poslanice Korinćanima. Tamo je napisano da verujuća žena nema pravo da napusti neverujućeg muža, ukoliko on to ne želi. I muž i deca osveštavaju se verujućom i ženom koja živi po veri. Bog Vas je blagoslovio da do kraja iznesete bračne obaveze, koje ste preuzeli u mladosti. Neka Vas Gospod sačuva, ukrepi i umudri.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu P.!
Oživite u svom sećanju i u svojoj svesti ona obećanja koja ste preuzeli na sebe stupajući u Svetu Tajnu braka. Vi ste glava porodice, i Vi ste odgovorni za njeno duhovno i materijalno dobro. Dužni ste da neprestano mislite i delate u tom pravcu, jer pasivan odnos ni pustinjaci nikada nisu imali.
Neka Vas Bog umudri!
Razmislite da li je ispravno što se za Vas trude Vaši rođaci, umorniji od života nego što ste Vi? Zar to nije greh?
 
* * *
 
Dragi u Gospodu K.!
Počni odatle što ćeš pokušati da vaspostaviš porodicu, jer si ti odgovoran za svog sina, pa i za svoju suprugu. Vaš brak nije rastrojen bez tvoje krivice.
Trebalo je da privoliš ženu i da je postepeno vaspitavaš u veri. Ti se, Međutim, nisi dozvao pameti niti si želeo da sačuvaš porodicu. Odrastanje bez oca bilo je tragično za tvog sina.
Veoma je dobro, dragi K., što se trudiš u manastirima, ali to je za tebe* – ljudsko, dok bi po Božijem trebalo da živiš u kući i da činiš sve što od tebe zavisi da bi vratio i ženu i sina.
Neka te Gospod umudri!
 
* * *
 
Draga u Gospodu I.!
Ispuniću Vašu prozbu o molitvi za Vašeg sina.
On preživljava strašno iskušenje. Zar u svemu što se dogaća nema roditeljske krivice?
Sada bi bilo dobro da se cela porodica pokaje i miropomaže. Trebalo bi da se i N. miropomaže.
Da li je otac V. odavno primio čin i da li je sve u redu s kanonske tačke gledišta? Neka otac sam, kao sveštenik, ispita život svoje porodice.
Ja mogu samo da se pomolim za vas.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu G.!
Gospod raznim putevima nalazi pristup ka čovečijem srcu, i nailaze trenuci kad se čovek odaziva na priziv Božiji. Tako se dogodilo i sa tobom. Posredstvom smrti tvog brata ti si poznao Boga i uzaludnost svih naših životnih težnji. Međutim, dragi moj, sav taj život koji si proživeo pre tvog obraćanja Bogu bio je obuhvaćen tokom promisla Božijeg o tebi. To znači da su i žena i kćer tvoje i ničije više.
Upravo kroz tebe* – jer si ti glava porodice – u tvoj dom treba da uđe Gospod, Koji je tebe već dotakao. Ti si, međutim, kako kaže Evanđelje, pronašao skupoceni biser, a zatim si ga sakrio i želiš da se samo ti obogatiš. Ne može tako. Ti ćeš možda i stati sam pred Gospoda, ali On će te upitati: „A gde su tvoji krvni srodnici?“ Naime, muž i žena nisu dvoje nego jedno telo. A tvoje čedo, za koje ćeš u potpunosti odgovarati, kakvo će odrasti? Šta ćeš odgovoriti? Hoćeš li reći da si ih usput izgubio i da to nisi primetio?
Kad ste stvarali porodicu, oboje ste bili neverujući i niste ni pomišljali na Boga, a Bog je prevashodno ljubav. O ljubavi u Bogu prema svojim bližnjima ti i ne razmišljaš. Žena neće da živi s tobom – drugačijim, čudnim i njoj nepoznatim. Da li si nešto učinio da ona s tobom podeli radost zbog pronađenog blaga? Da, ona je svetovna osoba, ali ni ti još uvek nisi duhovan i samo lebdiš duhom, u mašti se uspinjući na nebo umesto da naučiš da na zemlji živiš kao hrišćanin.
Šta možeš da učiniš?
Da se pomoliš i da uložiš sve napore kako ne bi došlo do razvoda.
Ne bi trebalo da u porodici počneš da živiš kao monah nego kao porodičan čovek, koji će do određenog vremena deliti sa suprugom njene nemoćne želje. U duši se svagda moli za nju, prizivajući Božiju pomoć za njeno preobraćanje. Tada ćeš, makar to bilo i malo, moći nešto da učiniš i za kćer.
Za tebe nema puta u manastir, a utoliko pre ni puta u usamljeništvo. U manastir ne možeš da odeš pre punoletstva tvoje kćeri. U manastir ne primaju s nalogom za zaplenu. Uostalom, ni savest ne dopušta da se napusti dete koje je bez materijalne i duhovne podrške. Usamljeništvo za tebe znači put ka prelesti i duhovnoj bolesti.
Ponavljam ono što sam ti već rekao, odnosno da je potrebno da hrišćanin postaneš svojim životom a ne teoretski.
Prema tome, ostani u svetu, vaspitavaj i odgajaj svoju kćer, pri čemu ćeš i sam uzrastati duhom.
Neka te Gospod umudri!
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Očuvanje porodice je ženin zadatak, a prvo sredstvo za to je molitva. Ne dopustite zbunjujuće pomisli o tome da li da se molite za supruga ili ne.
Pročitajte 7. glavu 1. poslanice Korinćanima i rukovodite se onim, što je tamo napisano.
Što se tiče S, trebalo bi pažljivo saslušati preporuke lekara. Neka se pričešćuje što češće. Bilo bi dobro da se i Vi sami miropomažete i da uljem miropomazanja ujutro i uveče pomazujete kćer. Ljudi se sada spasavaju samo patnjama i bolestima. Zbog toga ne negodujte, nego nosite svoj krst sećajući se Boga. Molitvom pomažite svojim krvnim srodnicima da nađu put ka Bogu, jer je to jedino važno delo živih.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu A.!
Nije po Bogu Vaša misao da napustite porodicu, i to onu u kojoj postoji duhovni razdor, gde svako živi sam za sebe i veruje na neki svoj način, ali ne na spasenje.
Sada Gospod posredstvom jednog čoveka ulazi u dom. On to sada češće čini kroz decu i potrebno je da onaj, kojeg je Gospod probudio za život, podnese napore i patnje za spasenje svojih bližnjih.
Potrebno je mnogo trpljenja a još više ljubavi. I Vama želim da živite u svom domu i da u zadruzi radite za svoju porodicu, a da u crkvi pomažete koliko možete i da se molite za suprugu i decu. Gospod će Vas umudriti kako da živite na način koji će omogućiti da i oni poznaju radost života u Bogu.
 
* * *
 
Draga u Gospodu G.!
Ništa ne menjajte u svom životu, dok se kćer ne odluči kako će živeti. Njoj je sada potrebna Vaša pomoć, i još dugo će joj biti potrebna.
Vi radite dok god imate snage i pomažite u svom manastiru. Želju za monaštvom moći ćete da ispunite tek onda, kad do kraja ispunite svoja prva obećanja – supružnička. Majka – hrišćanka je dužna da svoju decu i decu svoje dece vaspita u Bogu. Upravo supružnička obećanja, kao i obećanja prilikom Krštenja, koja su data Bogu u Sv. Tajnama, ostaju na snazi i apsorbuju duhovnu bitku iskušenja. Ne žurite. Majka Božija će sve ustrojiti u svoje vreme.
 
* * *
 
Draga u Gospodu M.!
Vi ste mnogo trpeli, i trebalo bi da svoj krst pretrpite do kraja. Pročitajte 7. glavu 1. poslanice Korinćanima. Materinsko srce neće moći spokojno da napusti sina koji se još nije snašao u životu, i tu Vam nijedan manastir ne može pružiti utehu. Živećete tako, što ćete misliti o sinu. I suprug je pristao da se venčate, a to znači da ste oboje prihvatili obećanja koja dopunjuju ona, što ste ih dali na Krštenju.
Kada neverujući naruši obećanje to je samo polovina nesreće; za verujućeg je, međutim, strašno da prekrši zakletvu. Zar mislite da Gospod ne vidi i ne zna za teškoće Vašeg porodičnog života?
On sve vidi i sve zna, ali ne žuri da sa Vas skine krst. Pretrpite i Vi, a za supruga se usrdno molite. On nije sam po sebi takav bogohulnik, ali mnogo strada zbog neprijatelja (đavola). Ništa drugo ne mogu da Vam kažem.
Setite se da ste i Vi sami dobili dar vere tek nakon što ste prošli kroz bezverje. Vera je kao dar, kao milost Božija. Potrudite se za supruga i sažalite se na njega, jer ste vas dvoje – jedan čovek.
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Ispuniću Vašu prozbu da se pomolim za Vašu kćer. Međutim, bez Crkve ne možemo izaći na kraj s njenom bolešću, jer to nije obična nego duhovna bolest. Preklinjite Gospoda da joj pokloni dar vere.
Za Vas je to veoma težak krst, i ne znate kuda da krenete.
Češće se setite toga da s krsta ne silaze, nego da s njega skidaju. Sve njene dosetke su đavolji nagovori. Bilo bi dobro da osveštate svoj stan, jer i suprug počinje da boluje od iste bolesti od koje boluje i kćer – od đavoimanosti. Moliću se da Vam Gospod podari makar malo olakšanje.
Neka Vas Bog ukrepi!
 
* * *
 
Sluge Božije, M. i M.!
Stvarajući svoju porodicu Vi ste dali obećanje, i ono predstavlja dopunu onom obećanju, koje ste dali prilikom krštenja. Oboje ćete odgovarati za održavanje porodice. Niko i ni na koji način neće moći da nasrne na ono, što je od Boga blagosloveno.
Duhovnik ne sme da zaklanja ni Hrista ni Crkvu, a vi upravo o tome pišete u svom pismu.
Zašto marite za pretnje i zastrašivanja? Naš život je u ruci Božijoj i ako čovek nasrne na slobodu, od Boga darovanu čoveku, onda je to greh i u tome ne može da bude pravde.
Ja bih vam postavio jedno pitanje: Da li ste u Crkvu došli kod Boga ili kod čoveka? Razmislite o tome.
 
* * *
 
Draga u Gospodu N. N.!
Primio sam Vaše pismo i ispuniću Vašu prozbu da se pomolim za Vas.
Vi ste 12 godina čekali na preobražaj duše svoga muža. Sa decom bi bilo lakše da ona u svojim težnjama nisu bila prepuštena sama sebi. Sve se može imati: i televizor, i magnetofon, ali sve mora biti na svom mestu, i ništa od toga ne bi smelo da poseduje nas. Danas stvari počinju da vladaju ljudskim dušama. Eto na kakav lažni sjaj neprijatelj ljudskog roda lovi duše!
Vaspitanje dece ne prepuštajte stihiji, televizoru i ulici. To je greh, i to veliki. Molite se i, koliko god možete, utičite na njihov izbor u životu. Ne nasiljem, razume se, nego savetovanjem i svešću o pogubnosti savremenog, spolja nametnutog pogleda na svet.
Za N. ćemo se udvostručeno pomoliti. Da li ste ju miropomazali? To je Sv. Tajna od koje počinje iscelenje svake ozbiljne bolesti. Ulje miropomazanja bi trebalo da pije i da se svakodnevno njime pomazuje. Isto tako, trebalo bi da se češće pričešćuje. Pozovite sveštenika u svoj dom, ako joj je teško da stoji tokom službe. Pitanje postavite malo drugačije: ne „zašto“ nego „zbog čega?“ Zbog toga da bismo poznali Boga i nadali se Njegovoj sili i pomoći. Na svoje pitanje: „Zašto neki žive dugo i teško a neki umiru u ranoj mladosti, i pre nego što počnu da žive, zašto su jedni bogati a drugi siromašni“, sv. Antonije Veliki je od Boga dobio sledeći odgovor: „Antonije, pazi na sebe i ne pokušavaj da ispitaš odluke Božije. To ti neće koristiti.“
Trebalo bi da u tome i Vi pronađete Božiji odgovor za sebe. Na nama je da pretrpimo sve, što nas susretne na životnom putu i da sa tim uđemo u počinak večnosti.
Neka Vas Gospod ukrepi i umudri!
 
* * *
 
Draga popadijo!
Da bi deca progovorila i prestala da boluju, potrebna im je Vaša materinska pažnja i Vaš materinski trud. Deca su žive ikone. Potrudite se nad njima i ne dopustite da Vaša nepažnja i nebriga unakazi obraz Božiji u njima. Neka se ikonopisu uče oni, koji su slobodni od najozbiljnijeg poslušanja da budu mati i popadija. Vama je vreme da se pozabavite sobom i svojim htenjima, kako biste ispunili volju Božiju koja je za Vas već određena.
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Pitanje o vaspostavljanju porodice morate rešavati Vi sami. U tome se mogu pojaviti one nijanse, koje ćete samo Vi moći da osetite.
Jedno je nesumnjivo: drugu porodicu ne možete da stvarate sve dotle, dok je živ otac Vašeg A. To nije po Bogu. Zbog toga Vam preostaje samo jedno: ili da se sjedinite sa svojim suprugom ili da ostanete sami. Druga varijanta za Vas ne postoji.
Za sina ćete se moliti i, naravno, dobro se potruditi za njegovo služenje u pravoslavnoj sredini. Neka Bog blagoslovi.
A šta da kažem o Vašem radu u crkvi? Već ste mnogo toga preživeli, mnogo je onoga čega ste postali svesni, i ne osvrćite se za sobom. Učite se da blagodarite Bogu za sve; duševne patnje su korisnije nego utehe. Neka Vam Bog podari da to shvatite ne samo umom nego i srcem. Tada će Vam biti lako i radosno da živite.
Neka Vas Gospod umudri!
 
* * *
 
Draga u Gospodu L.!
Prema crkvenim kanonima, Vi možete da stvorite drugu porodicu i da se ponovo venčate. U tome za Vas nema greha, tj. Crkva uvek uzima u zaštitu uvređenoga. Vi niste bili inicijator raspada Vaše prve porodice i zbog toga se pravilo, koje Vam je dao sveštenik, odnosi na Vašeg bivšeg muža a ne na Vas. Vi sada imate jedno gorko iskustvo. Međutim, to iskustvo je i dragoceno, jer je ono Vaše nasleđe, da ne biste ponovo pogrešili. Budite zajedno, družite se, upoznajte jedno drugo. Kad uvidite da je njegova duša bliska hrišćanstvu, učinite odlučujući korak.
Do tog vremena, molite se za njega. Osim toga, ne zaboravite da na zemlji ne postoji ništa idealno. Budite strožiji prema sebi i popustljiviji prema drugima.
Neka vam Gospod pomogne!
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Dobio sam Vaše pismo. U Vašim rasuđivanjima i željama postoji neka nedobronamernost, koja se naziva „sebičnjaštvo“. Međutim, spasenje nije u njemu (sebičnjaštvu) nego u ispunjenju volje Božije.
Volja Božija je upravo Vas odredila da budete majka četvorice vitezova koje ste Vi a ne neko drugi dužni da pripremite za samostalan život: da im stvorite predstavu o njegovom cilju i o putevima koji vode ka tom cilju. I ako nam je Gospod odredio da živimo u „kompjuterskom“ vremenu, možemo li onda da ogradimo našu decu od onoga, u čemu žive oni kojima su okruženi?
Međutim, pogledajte to ovako: jedan na kompjuteru priprema i izdaje bogoslužbene knjige a drugi nešto nepotrebno. Zar onda treba suditi kompjuteru? Naravno da ne treba. Radi se, N., o složenom zadatku. I Vama samoj tek predstoji da shvatite i da postanete svesni da Bog ne može i ne treba da stoji između Vas i Vaše dece. Koliko Vam je uma, ljubavi i takta potrebno da ne biste izgubili sinove i da biste ih priveli Bogu! Vreme je da i sami sednete za kompjuter, kako biste o Bogu govorili na jeziku i nivou razumevanja Vaše dece. Ni kompjuter nije izmišljen bez dopuštenja Božijeg. Zar nam nije poznata molitva: Bez Mene nemožete činiti ništa? Molite se za svoju decu, pokazujući im u životu tragove promisla Božijeg, koji stvara život. Ono, što ste Vi shvatili kao zrela osoba, oni moraju da sagledaju i da shvate još u mladosti. Trebalo bi, međutim, da se plašite da svoju decu nekontrolisano prepustite televizoru i ulici. Sada im nemojte govoriti o Bogu nego o životu, koji može biti sa Bogom i bez Boga.
Neka Vas Bog umudri.
Blagosiljam sve vas.
 
* * *
 
Draga M.!
Ostavite dalekosežne planove, budući da ste supruga jereja, a to znači popadija. Ne dolikuje Vama da iznosite planove o novoj, idealnoj porodici. Koliko god Vam je to moguće, očuvajte porodicu i ne dajte povoda onima, koji traže razlog za raspad porodice. Nije potrebno da otputujete iz Rusije. Pročitajte 7. glavu 1. poslanice Korinćanima. Ako Vaš muž odluči da konačno ode u Izrael, tada će se rešavati i pitanje o razvodu. A ubuduće – neka bude što Bog da. Morate prekinuti bliske odnose sa D., jer je to iskušenje za oboje. M., sam život nas uči životu. Molite se i trudite, a budućnost je u vlasti Gospodnjoj.
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Vi treba da živite u svetu i da uz pomoć molitve naučite kćer da razlikuje dobro i zlo, da joj stvorite odrećenu predstavu o smislu života. Manastir je za monahe, a Vi ste porodična osoba, odgovorna za budućnost svoje kćeri. Dok ona ne odraste, ne završi školovanje i ne odabere svoj životni put, Vi morate živeti pored nje i biti njena majka, prijatelj i savetnik.
Pitanje o preseljenju rešava se u porodici. Majka do kraja mora da nosi svoj krst, a otac se nevidljivo osvećuje njenom verom i molitvom. Molite se za sestru. Ispuniću Vašu prozbu da se pomolim za Vas.
Neka Bog blagoslovi Vas i Vašu kćer.
 
* * *
 
Draga u Gospodu V.!
Pored Vaše bolesti, ko može da Vam garantuje blagostanje? Porodica sama po sebi pretpostavlja rađanje dece. Prilikom venčanja, mole se za to i dobijaju Božiji blagoslov za rađanje dece; međutim roditelji tome pretpostavljaju svoje zdravlje.
Šta mogu da Vam kažem? Da ste mi pisali pre venčanja, ja bih Vam savetovao da se ne udajete. Sada jednostavno ćutim. Vaš krst je težak, i to je sve. Sve dolazi u protivurečnost.
Brak znači potpunu porodicu, sa decom; u hrišćanskim porodicama nemaju samo jedno dete nego onoliko dece, koliko Bog da. Čedomorstvo, tj. usmrćivanje dece, obećava paklene muke, i to još ovde na zemlji a ne samo u budućnosti.
Molite se Presvetoj Bogorodici Teodorovskoj i njenim roditeljima – svetim pravednim Joakimu i Ani, kao i roditeljima sv. Jovana Preteče, svetim pravednim Zahariji i Jelisaveti. Molite se Bogu i predajte se Njegovoj svetoj volji.
 
* * *
 
Draga u Gospodu A.!
Ispuniću Vašu prozbu da se pomolim za Vašu porodicu. Molite se za supruga, on strada od teške bolesti. Ma gde da je on, on je Vaš suprug.
Ako je i jedan telesni ud bolestan, bolestan je vasceli čovek. Tako je i sa Vama. Moliću se da Vam Gospod podari snagu duha i nesumnjivu veru, kako biste bili duhovni oslonac i svom mužu i svojoj deci. Uninije (čamotinja) je đavolski pritisak na Vas. To bi trebalo da znate, da se molite i da se češće pričešćujete.
 
* * *
 
Dragi A. i E.!
Vreme Velikog posta nije najpogodnije za rešavanje vašeg problema. Međutim, kako se on pojavio, molićemo se da kod oboje sazri odlučnost da u Svetlu sedmicu stanete na odabrani životni put.
Ruža će biti samo na početku puta, dok se trnje (koje ne može da izbegne nijedna porodica) pojavljuje kasnije. Međutim, količina tog trnja i jačina bola koji će vam nanositi zavisiće od vaše mudrosti i, što je najvažnije, od vaše ljubavi. Ako vaša osećanja podrazumevaju i apostolsko određenje pojma ljubavi, nećete biti daleko od sreće.
Blagoslov ćete uzeti od roditelja.
2. marta 2001. godine
 
* * *
 
Dragi u Gospodu o. V.!
Eto, došlo je vreme da i Vi izvršite kvalitativnu analizu svoje vere i svoga služenja. Ko u životu nije pogrešio?! Sada je i za Vašu popadiju i za Vas samog nastupilo vreme duhovnog ispita do kojeg, uzgred rečeno, nije došlo bez Vašeg „zalaganja“. Vi ga niste izdržali, i utešiteljka se pojavila već na njegovoj prvoj etapi. I, kao što po promislu Božijem i treba da bude, došlo je do sukoba u porodici. Pomoli se i uloži sve napore da očuvaš porodicu. O manastiru se može govoriti tek onda, kad supruga odluči da stvori drugu porodicu. Ne sme se ni pomišljati na neku utešiteljku i pomoćnicu. To je grešno i pogubno.
Dragi oče, i bez one tri zastrašujuće šestice, za Vas je to onaj strašni žig kojeg se svi plaše. A tek deca! Na njih niko i ne pomišlja! O njima ne razmišljate, a doći će dan kada ćete morati da odgovarate za njih.
 
* * *
 
Dragi M.!
Tako ne može da se živi. Ljubav utroje predstavlja veliki greh. Vi morate uložiti sve napore da sačuvate porodicu. Najvažniji u tim naporima su molitva za suprugu i često pričešćivanje. Međutim, dopustite da ona sama izabere, nakon što dobro razmisli. Vi porazgovarajte s njom, jer ni ona nije sasvim sigurna da će stvoriti novu porodicu. Zbog toga je potrebno da dobro razmisli pre nego što prokocka čitav svoj zemaljski život i baci se u jamu pogibelji. Čak će joj i Bog ubrzo poslati kaznu za njenu zabludu* – to su savremene teške bolesti. Kad se to dogodi, nikoga neće biti vodu da joj donese. Pokažite joj ovo moje pismo. Ja ću se moliti za oboje. Tako strašno pomračenje u tim godinama, a smrt će nastupiti! Kuda da pođemo? Te muke, koje su sada sustigle Vas, već znače predvorje pakla. A šta onda? Razmislite.
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Na Vaša pitanja odgovoriće Vam duhovni otac. Ne postoji drugi put da izađete iz ćorsokaka. Molite se i preklinjite za milost Božiju. Ja bih Vam savetovao da samo o jednom razmislite ozbiljno, a to su Vaši odnosi s bivšim suprugom.
Ne, draga moja, između muža i žene ne mogu postojati sestrinski odnosi. Vaša blizina za njega ne znači pomoć nego ga, naprotiv, razdražuje i podstiče na svaki nezakonit postupak.
Zbog toga je i potrebno da prvenstveno rešite taj problem: ili ćete ozakoniti svoj odnos sa njim i živeti onako kako dolikuje supružnicima, ili ćete otići i dati mu slobodu da sam uredi svoj život. Draga moja, to je ozbiljan problem, i ne može se misliti samo o sebi i svojim željama. Molite se za svoju majku i decu. Zablagodarite Bogu što vas je izveo iz pogibeljne tame. Žitejske nevolje i nesreće nisu ništa u poređenju s duhovnom nesrećom, u kojoj ste Vi živeli.
Neka Vas Bog umudri i ukrepi.
 
* * *
 
Dragi I.!
Prema zapovesti Božijoj, prvi i najvažniji blagoslov za stvaranje porodice i jedno i drugo morate dobiti od svojih roditelja. Njima se, u vezi sa njihovom decom, daje svešteno znanje, koje se graniči s prozorljivošću.
Usled toga, Vaše pitanje ne bi trebalo da bude upućeno meni. Drugo, i takođe važno, jeste blagoslov vaših duhovnika.
Ja bih vam samo savetovao da Sv. Tajni pristupite kad položiš završni ispit i okončaš bogosloviju. Što se tiče K., njeno učenje će biti pod velikim znakom pitanja. Porodične dužnosti iz korena menjaju čovekov način života, a te porodične obaveze su prvorazredne.
 
* * *
 
Dragi S. V. i G. V.!
U mom sećanju sačuvao se datum koji je veoma važan za vaše živote – datum S. rođenja, jer je taj dan obećavao da će postati blagosloveni dan vaše porodice, u vreme kad je Božiji blagoslov počivao na vašim supružničkim odnosima. Taj dan je postao dan rađanja hrišćanske porodice, krunišući vas slavom i čašću.
Želeo bih da vam čestitam taj dan, jer za sveštenika nema veće radosti nego kad vidi da svetlost ljubavi Hristove i istine ozaruje život.
Želim vam mnoge, mnoge godine u radosti, ljubavi i jednodušju. R. 8.
Povodom tog dana, koji je po svom značaju jedinstven u vašim životima, šaljem vam ikonicu-diptih. Od trenutka kad je nastala, ona je uvek bila uz mene, pa sam je nosio sa sobom čak i kad sam putovao. Neka sada bude kod vas* – da vas čuva, osvećuje i urazumljuje na svim životnim putevima. Čuvajte Gospoda i On će sačuvati vas.
 
* * *
 
Draga u Gospodu V.!
Život je umetnost, i ne postoji jedan opšti recept za sve životne okolnosti. Međutim, jedno je nesumnjivo – data obećanja moraju se ispuniti. A Vi, iako ste supruga priveli oltaru Gospodnjem i pred Bogom mu obećali ljubav, vernost i poslušnost, narušavate obaveze koje ste preuzeli na sebe. Naime, potrebno je da strpljivo čekate da se i kod supruga počnu pojavljivati začeci religioznih pojmova.
Dok se oni ne pojave, morate biti popustljivi prema njemu. Kad ste stupili u brak, i Vi ste svet shvatali slično kao i on, tako da ni sada niste otišli daleko od njega.
Kartice se za sada mogu prihvatiti, jer tamo nema pitanja o Vašoj veroispovesti.
Učite se da sačuvate porodicu. Ljubavlju, saosećanjem i razumevanjem vratite naklonost svoga muža.
Neka Vas Gospod umudri!
 
* * *
 
Draga u Gospodu A.!
Pitanje udaje trebalo bi da rešavaš sa svojom majkom i sa duhovnikom. Upoznaj S. i sa majkom i sa ocem, i Gospod će i jednom i drugom podariti znanje da li bi trebalo da sa S. stvaraš porodicu. Reći ću ti još i ovo: ma sa kim čovek da počne da gradi porodični život, mora proći kroz period iskušenja, jer se sreća mora postepeno graditi: ona ne zavisi samo od muža nego, u istoj meri, i od žene.
Zbog toga treba da učite i da motrite jedno na drugo. Družite se, ali ne prelazite granice dozvoljenoga. Naime, ako se u temelje porodice položi greh, ne bi trebalo da očekujete blagostanje.
Tokom poslednjeg semestra fakulteta, doći će vreme da se pokaže odlučnost u pogledu izbora daljeg životnog puta.
 
* * *
 
Draga u Gospodu O.!
Istina je da Vaše oči ne znaju kuda pre da pogledaju i da Vam je um sasvim pometen. Kad biste Vi bili sami i kad ne biste bili odgovorni za supruga i sina, onda bi se to još nekako i moglo razumeti i objasniti. Međutim, sad bih želeo da Vas pozovem na trezveno poimanje sveta i na osećanje odgovornosti. Naše spasenje zavisi od ispunjenja volje Božije a ne od samovolje.
Vi ste porodična osoba, i u Vašem životu bi sve trebalo da bude potčinjeno ispunjenju obećanja porodične osobe. Zbog toga Vam se ni u kom slučaju ne može dopustiti život u skitu, koji bi potpuno razorio porodicu. Svojom revnošću biste i supruga odvratili od vere i Crkve, što znači da bi trebalo da menjate svoje ponašanje.
Neka Vas Bog umudri!
 
* * *
 
Draga O.!
Čuvajte svoje dobre odnose i ne narušavajte ih niti raskidom niti nedozvoljenim postupcima. Čuvajte jedno drugo. Ako je u temelje buduće porodice položen greh, onda ne treba očekivati ništa dobro. Isto tako, ne bi trebalo žuriti sa svadbom.
Dve godine su slične nekom ispitnom roku, koji će Vaša osećanja učiniti dubokim i proverenim.
Budite mudri.
Izbor životnog puta i stvaranje porodice predstavljaju veoma ozbiljan korak.
 
* * *
 
Draga S.!
Ne trči daleko ispred supruga. Kad ste stvarali porodicu, ti i A. ste bili jednodušni u svom neznanju. Ti se sada udaljuješ od supruga, i on za sada nije u stanju da razume zbog koga se i zbog čega dešavaju takve promene u njegovoj ženi.
Ni tvoj izgled ne bi trebalo mnogo da se razlikuje od onoga, što je A. navikao da vidi. Ne žuri da promeniš svoj spoljašnji izgled.
Što se tiče onog unutrašnjeg, moraš se osloniti na molitvu. Naime, A. te voli, i zbog tebe je pristao da se venča u crkvi. Sada je, S, tvoj glavni zadatak da sačuvaš porodicu. Tvom srcu će biti teško što činiš ustupke suprugu, ali to je neophodno.
Gospod vidi tvoja stradanja, i On nam oprašta lakše i jednostavnije nego nama bliski ljudi.
Neka te Gospod umudri.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu J.!
Vaša želja za stvaranjem porodice je blagoslovena. Konkretno, prvi i najvažniji blagoslov za brak sa A. treba da dobijete od vaših roditelja, dok drugi treba da uzmete od vaših duhovnika, koji vas ispovedaju.
Oboje dobro zapamtite da u temelje stvaranja porodice ne treba položiti greh prevremenog zbližavanja, jer će u protivnom biti teško da sazdate ono čemu težite svojim željama. Isto tako, zapamtite da sreća mora da narasta postepeno, i to uz veliki trud sa obe strane.
Tek onda, kad oboje budete duboko osećali svoju odgovornost pred Bogom, doći će do stvaranja porodice.
 
* * *
 
Sluškinjo Božija L.!
Svakom lečenju treba da prethodi obraćanje Iscelitelju duša i tela, odnosno Gospodu, i to kroz Sv. Tajne Miropomazanja, ispovesti i pričešća. Tako će, uz pomoć Božiju, bolest moći da se izleči. Porodicu treba da sačuvaš mudrim i trpeljivim odnosom prema suprugu. Veoma je lako reći: „Razvešću se!“
To se može reći onda, kada misliš samo o sebi i znaš samo za sebe; međutim, ako pomisliš i na supruga, i na decu, tada ćeš se svim silama potruditi da deca imaju oca a muž* – svoju porodicu.
Neka te Bog umudri! Draga u Gospodu N.!
Šta ja mogu da Vam kažem? Vera je stvaranje života uz veliko trpljenje i ljubav. Međutim, kad vera postane razlog razdora, onda je očigledno da tu nešto nije kako treba, da se pojavila samovolja i da se pomoć Božija udaljuje. Eto, Vi ste prišli veri a Vaš suprug nije.
Nakon toga Vi, s neobičnom lakoćom i poslušavši reči tuđeg čoveka, odsecate svoju drugu polovinu, jer su muž i žena* – jedno telo. Niste razmišljali ni o njemu, ni o deci.
Kad ste stvarali porodicu, između Vas i Vašeg supruga vladalo je jednomislije. Trebalo je da se potrudite i da ponesete njegove slabosti, da privolite bliskog čoveka.
To se, međutim, nije dogodilo. Sada Vam predstoji da sami nosite krst koji ste svojeručno načinili. Vašim sinovima je potreban otac, i oni su Vam to već više puta napomenuli.
Obećavam da ću se pomoliti za Vas. Savete Vam neću davati, jer je sve to počelo bez mene i nije na meni da ga završim.
Neka Vas Gospod umudri.
 
* * *
 
Dragi M.!
Ne znam šta hoćete da čujete od mene kao odgovor? Ja mogu samo da posvedočim da ni Vi ni Vaša žena ne razmišljate o budućnosti, o tome da je život kratak i da je pred vama – večnost. I Vi i ona ste imali veze sa drugima, i Vi o tome spokojno govorite, bez senke pometnje i pokajanja. Ja bih Vam sada rekao da je vreme da se probudite iz grehovnog sna, da je vreme da se zamislite nad sobom. Ako žena ne pomišlja na vaspostavljanje porodice, nemojte je sprečavati da se razvede i tražite od arhijereja da Vam odobri da raskinete crkveni brak. Tek onda, kad budete slobodni, možete pomišljati na stvaranje druge porodice. Međutim, dok se ne razvedete, ne opterećujte svoj život smrtnim grehovima. Prema kanonima Svetih Otaca, onaj, koji je inicijator raspada porodice, treba da ostane sam, dok onaj, koji je uvređen, može ponovo da osnuje porodicu.
Za kćer se molite, jer ste je upisali u takvu školu, kakvu ja nikome ne bih poželeo. Posle takve škole, biće joj teško da stupi na put spasenja, i pitam se da li će to uopšte biti moguće?
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Prozbu za molitvu ću ispuniti, i neka Vam Bog podari mudrosti i trpljenja da biste očuvali svoju porodicu i ljubav u njoj.
Nije potrebno da postanete neko drugi, u odnosu na onu koju je voleo Vaš muž. Potrebno je i da se oblačite sa dosta ukusa, i da se frizirate, jer Vi niste monahinja.
Isto tako, trebalo bi da Vi i Vaš suprug imate ista interesovanja. Ne zbunjujte ga svojom spoljašnjom religioznošću, nego u svemu sačuvajte meru i uzmite u obzir duševnu bolest koja ga je sustigla. Potajno se molite za njega.
Jednom rečju, očuvajte ljubav i mir u porodici, trpeljivo snishodeći prema njegovoj duševnoj slabosti. Kao odgovor na Vaš trud i u svemu mudro ponašanje prema njemu, i on će biti nagrađen verom. A. će za svoju pravu majku doznati čim poodraste, jer u protivnom nećete moći da zadržite svog sina. Ni on ni Vaš V. neće biti u stanju da na pravi način podnesu Vašu religioznost, koja je za sada samo spoljašnja. Neka Vas Gospod sačuva i neka Vam pomogne!
 
* * *
 
Draga L.!
Mislim da je čitava Vaša porodica, a posebno Vi, nedovoljno ili nimalo blagodarna Gospodu. Trebalo bi da učite i da tražite, da primate i da blagodarite.
Neka suprug zatraži pomoć od svetog mučenika Trifuna.
Neka M. ne očajava i neka ne žuri da ponovi grešku. Prema crkvenim kanonima, ona može ponovo da stvori porodicu, ali bi sve trebalo da čini s molitvom, kako ne bi pronašla privremenu sreću, koja će potrajati samo godinu dana, nego sreću koja će potrajati čitavog života.
Ni Vi, L. ne bi trebalo da se predajete uniniju (čamotinji). Kao prvo, to je greh, i to veliki. Kao drugo, od Vašeg stanja zavisi klima u Vašoj porodici. Zbog toga se češće opominjite velikoposne molitve Jefrema Sirijskog i ne zaboravite da vidite ona dobra, koja Vam daruje Gospod.
Meni je to očigledno. A Vama?
 
* * *
 
Draga u Gospodu V.!
Vi ste porodična osoba i, prema tome, svoj problem ne možete da rešavate sami nego isključivo zajedno sa suprugom. Ako na porodičnom skupu dođe do raznoglasja, trebalo bi da uzmete u obzir glas Vašeg supruga.
Naime, porodica i njeno očuvanje su najvažnije delo, to je ispunjenje obećanja, koje ste preuzeli na sebe.
Time se i rukovodite. Danas svi teško žive, izuzev elite kojoj nećemo zavideti.
Najvažnije i osnovno u životu je* – koračanje pred Bogom i život u Bogu. Siromaštvo tome ne samo da ne smeta nego čak i potpomaže razvijanju uzdanja u Boga, zbog čega verujući ne bivaju postiđeni.
 
* * *
 
Draga O.!
Koliko žena ima tvoj prijatelj? I zašto misliš da ćeš ti biti bolja od njih? Sveštenik nije bez razloga na vreme zaustavio vaše namere, jer je to bilo učinjeno zbog toga, da bi se razjasnila situacija u vašim odnosima.
Magla se razvejala svuda unaokolo, osim u tvojoj svesti i osećanjima. Razmisli, O.! Kakve su to bajke o ljubavi? Jednu je voleo, drugu je usrećio detetom, a treću je uljuljkivao perspektivama ljubavi. Kao rezultat, dobija se savremena predstava o ljubavi, koja nikako ne odgovara ljubavipodvigu.
 
/* * *
 
Dragi u Gospodu E.!
Životni podvig Vaše supruge se okončao. Ona je uspešno preplivala žitejsko more. Molimo se za nju, i blagodarimo Bogu zbog milosti prema njoj i prema Vašoj porodici, jer se ni Vi ni ona niste mučili zbog teškoća njenog stradanja. Pričešće i miropomazanje pred upokojenje svedoče o ljubavi Božijoj prema njoj.
Molim se i za Vas i za Vašu decu, kako bi Vam Gospod podario hrabrost da preživite žalost zbog gubitka drage i tako potrebne osobe, da Vam se umnoži snaga za predstojeće životne podvige.
Naime, Vama predstoji da u svoje srce unesete i materinsku toplinu pokojne supruge.
Blagodarite Bogu za sve i u tom teškom trenutku svoga života osetite Njegovu blizinu.
 
* * *
 
Draga u Gospodu G.!
Ispuniću Vašu prozbu da se pomolim za Vas i Vaše bližnje Vi se molite Presvetoj Bogorodici „Svecarici“.
I sebe i svog sina uistinu predajte volji Božijoj. Mi nećemo živeti dva života, i Gospod zna kako će nas i čime privesti ka spasenju. Za sina se samo molite. Njegov posao podrazumeva nervnu napetost, i ne može svako da ga izdrži.
Postarajte se da za sve blagodarite Bogu, a to znači i za patnje, jer jedino još patnje posreduju za naše spasenje.
Život je kratak: sve ćemo pretrpeti, i spašće nas naš Spasitelj, Hristos – Bog.
 
* * *
 
Sluškinjo Božija A.!
Vaš suprug nije pogodan za sveštenika. Vi još niste razmislili o tome, šta hoćete u životu i od života. Vi se još igrate i poigravate svojim željama.
Krst popadije je poseban i po smislu i po težini. Za sveštenika je on jedini, koji će nositi čitavog života. I kako će mu biti, ukoliko umesto popadije dobije glumicu? Neka Vas Bog umudri.
Pročitajte 13. glavu 1. poslanice Korinćanima. Razmislite o sebi u svetlosti onoga što ste tu pročitali.
Samo takvo poimanje ljubavi osigurava budući porodični život koji će biti na spasenje.
 
* * *
 
Draga u Gospodu L.!
Dobro poznavajući svoje bolesno stanje, sama odgovaraš na pitanje koje si mi postavila. Porodični život u svakom pogledu znači podvig. Potrebno je mnogo snage: i fizičke, i moralne, i duhovne, da bi bila žena, majka i domaćica.
Ako te snage nema, ne bi trebalo ni razmišljati o udaji. U protivnom ćeš ti sama stradati a drugi će se mučiti.
Neka te Bog umudri. Moli se Gospodu da ti podari snagu za život u Bogu.

Jedan komentar

 1. Ovo je nešto skoro najbolje što sam pročitao!
  Takođe i pisma i saveti o porodičnom životu.
  Predivan i bogomudar starac Jovan Krestjankin.
  Hvala Svetosavlju za ovu knjigu.
  Hvala ocu Ljubi Miloševiću.
  Neka vas Gospod ukrepi u daljem radu.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *