OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

 

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA!
Pisma duhovnog rukovođenja za savremenog čoveka

 

 
PASTIRSTVO
 
Draga u Gospodu O.!
U crkvu ne odlazimo kod sveštenika nego kod Gospoda. U svakoj crkvi je sve Božije. Pođi na ispovest kod onog sveštenika koji stoji s krstom i Evanđeljem i ispovedi se Gospodu, a sveštenik je samo svedok tvoje ispovesti.
Neka ti Gospod pomogne!
 
* * *
 
Dragi oče I.!
Bratski Vas pozdravljam i čestitam praznike ikona Presvete Bogorodice Kazanjske i Svih žalosnih radost. Neka naša Vladičica, Presveta Bogorodica, ukrepi Vaše snage, Vaš razbor, odlučnost II revnost u trudu na slavi doma Božijeg. Ljudski je strahovati zbog obima posla i zbog rashoda, ali je po Božijem sve moguće onome, koji plamti duhom vere i nade u Boga. U tom smislu su me mnogo obradovala sva tri pisma, koja sam dobio od Vas. Sam prorok Božiji je u Vama video graditelja svoga hrama i udahnuo u Vas svoju plamenu revnost. Neka njegovim molitvama i njegovom pomoći u svemu ona nikad ne ugasne! Moje srce se raduje i zbog hrama Presvete Bogorodice Ivironske. Sve je tako živo u mom sećanju!
U tom hramu služio je i vremešni starac Arkadije Oboljenski, kojeg su duboko voleli i poštovali svi Orlovčani. Vreme nije izbrisalo iz sećanja gotovo nikoga od onih koji su u to vreme služili u orlovskim hramovima, jer su svi oni bili znameniti i bogomudri, služitelji Božiji.
To, što ste Vi obnovili hram Presvete Bogorodice Ivironske, takođe svedoči o mnogim Vašim darovima, o Vašoj ljubavi prema Bogu i o Božijoj ljubavi prema Vama. Iako je u moje srce pronikla žalost zbog fotografija koje ste mi poslali, one su posvedočile da je mrskost zapuštenja hrama dospela u ruke mudrog graditelja. Sada se svakodnevno molim za Vas.
Najvažnije je, što je hram oživeo istog trenutka kad ste Vi stupili u njega. U vezi s tim prisećam se iskustva oca G. K. iz Spasovog Čekrjaka pored Volhova, kod kojeg sam hodočastio kao dečak. Određeno mu je da služi u polusrušenom i umirućem hramu i u zapuštenoj parohiji, i on je počeo da se moli.
U početku je bio sam, i danas sam, i sutra sam, i tokom čitave sedmice, i tokom čitavog meseca sam. Nije ni primetio, kako je iza njegovih leđa molitva počela da sabira pastvu. Blagoslov optinskog starca Amvrosija otkrio je u oženjenom parohijskom svešteniku starca – iscelitelja, koji je iz stradalnika izgonio demone.
Samo molitva i rasplamsali duh mogu da vaspostave kako zidine hrama, tako i nerukotvorene hramove, tj. duše zabludelih, i da ih, oživele, vrate Bogu. Neka bude tako, Gospode, neka bude!
Hvala Vam i za poziv da posetim Orel i da se poklonim dragim svetinjama, da se poklonim dalekom detinjstvu. Međutim, teško da je to za mene sada moguće, jer sam star i slab. Sam Bog zna, koliko mi još predstoji da obremenjujem ljubljenu zemlju, jer duša već počinje da čezne za nebom i da ga ljubi mnogo više, nego zemlju. Narodna mudrost, međutim, kaže: „Pripremaj se za smrt, ali pšenicu zasej!“ I evo, moji sadašnji usevi mogli bi da budu i poslednji. Sada bih mnogo, mnogo želeo ne da vidim, nego da znam da su oživele drage svetinje.
Oprostite, dragi oče!
Molim se za Vas i za Vaš trud.
S ljubavlju u Gospodu,
Vaš ubogi bogomolitelj.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu oče A.!
O vremenima i rokovima ne znaju ni ljudi ni angeli, jer je to u vlasti jedino našeg nebeskog Oca.
Zbog toga svakodnevno živite u Bogu: prirodni kraj našeg zemaljskog života doći će pre sveopšteg kraja, a taj kraj će postati početak beskonačne večnosti.
Živite tako, da ta beskonačnost bude radost življenja u prisustvu Gospodnjem. Ako pak lekari strahuju za zdravlje Vaše popadije, onda ste Vi još više dužni da je čuvate. Zbog toga je potrebno da u bliskim odnosima očuvate zapovesti Božije i da uzmete u obzir ona ograničenja koja Vam nalaže služenje kod prestola Božijeg. Tada će sve biti dobro. Svaki vid zaštite je greh i za mirjane, a o sveštenicima da i ne govorimo.
Očistite svoje srce, i tada će Vaše služenje biti ugodno Bogu. Profesionalno pojanje retko kad u sebi nosi živi glas, koji dopire do Boga. Potrebno je da srce bude okrenuto ka Bogu, i tek tada niko neće obratiti pažnju na pojanje, nego će se svi, zajedno sa Vama, ustremiti ka Bogu.
Ne razmišljajte pre vremena o prelasku u drugu parohiju.
Prepustite se volji Božijoj i iz Njegove ruke sve primajte svakoga dana, ne zagledajući se u daleko sutra.
Ocem ću Vas nazivati tek onda, kada tim ljudima uistinu postanete otac, i kada im Vaši duhovni saveti pomognu da pobede svoju prethodnu predstavu o Vama.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu A.!
Neophodna je tvoja odlučnost prilikom izbora životnog puta.
Tvoje srce se priklanja porodičnom životu. I to je podvig, isto kao i monaštvo, ako ne i složeniji. Naime, tada nisi odgovoran samo za sebe, nego i za suprugu i za decu. Moraš, međutim, da odlučiš. Bez životnog podviga nema ni spasenja.
Isto tako, potrebno je da po srcu odabereš svoju suprugu, dobro znajući za kakav životni podvig odabiraš svog saputnika. Ako se pak oženiš a ona bude smetnja, onda je to propast za sveštenika.
Moli se Gospodu i traži da ti podari pomoćnicu za život i za služenje u Crkvi.
Potrebno je da ispuniš i blagoslov vladike.
Neka te Bog umudri!
 
* * *
 
Dragi R.!
Pred tobom je prvi ozbiljan ispit i izbor: ili – ili.
To je i provera, koliko su ozbiljne tvoje namere da služiš Bogu i ljudima u svešteničkom činu. Taj izbor moraš da načiniš ti sam. Ja sam dužan samo da ti posvedočim da je Bogu potrebna čista žrtva, i da nevesta budućeg sveštenoslužitelja mora da bude devstvenica. Isto tako i onaj, koji se priprema da primi sveštenički čin, mora da bude devstvenik.
Sada vidim mnoštvo katastrofa, kada prestupe postojeće crkvene kanone. Kao krajnji ishod dobija se služenje koje nije na spasenje nego na propast.
Razmisli o svemu i sve odmeri: ili služenje Bogu u činu ili ženidba sa N, ali tada ne može biti ni govora o svešteničkom činu.
 
* * *
 
Dragi oče G.!
Ja ću biti rđav utešitelj u Vašoj situaciji. I koliko god da saosećam sa K., toliko sam ispunjen nedoumicama u pogledu Vas.
Dragi oče, ona neće odgovarati, jer sve do sada živi u potpunom neznanju o osnovama duhovnog života, odakle proističe i sve ostalo, jer je duhosnova života. To, što Vi znate, za nju je sakriveno. I kao što nema dima bez vatre, tako nema ni bolesti bez greha. Nesumnjivo da je za nju ta bolest put ka spasenju, ukoliko u njoj preovladaju osećanja da sve treba da pretrpi u Bogu i Boga radi.
To, što Vi planirate da učinite s njom, opet predstavlja Vaše uplitanje u promisao Božiji. Osim toga, to je povezano sa grehom sablazni za mnoge. Vaše blisko prisustvo nikako nije spasonosno za K.
Kako bi bilo dobro, kad biste Vi bili u stanju da na duhovni način procenite sve, što se tiče Crkve, što se tiče K. i ljudi koji Vas okružuju!
„Ko sablazni jednog od ovih malih…“
Mi smo sveštenoslužitelji. Ukoliko sablazan bude poticala od nas, kako ćemo pred Bogom odgovoriti za duše koje su ranjene našom nerazumnošću, kako ćemo odgovoriti za one, koji su našom krivicom otpali od Crkve?
To, što ste u pismu rekli da brinete o spasenju K. duše, daje mi nadu da pomislim da ćete poslušati moj savet, jer i ja sada prevashodno mislim o duši K. i o Vašoj duši.
Ono, što za nju možete da učinite u Moskvi, učinite. Međutim, ni u kom slučaju ne otežavajte njeno stanje prelaskom u B.
Neka Gospod upravi naše životne puteve ka dobru.
 
* * *
 
Dragi oče D.!
Vi opet mudrujete, i opet se prihvatate nečega, što Vam Gospod nije odredio. I Vi i ja smo samo sveštenici, i trebalo bi da svoje pastirsko delo savršavamo u onim okolnostima i u onoj sredini koju je Gospod blagoslovio za dati vremenski period.
„Nama nije bilo povereno da učinimo tako, da istina trijumfuje. Nama je povereno samo da svedočimo o njoj“, rekao je jedan mudrac. Ja Vam samo ponavljam njegove reči. Nama samima je potrebno da živimo radi spasenja i da činimo sve što zavisi od nas. Vi sami odbijate od sebe sklonost ka duhovnom trudu, jer ga u mislima unapred osuđujete na propast. Takva misao nije u duhu Hristovom i nije po Bogu, nego po ljudskim rasuđivanjima. Sve to potiče odatle, što je u našim životima malo mesta dato Spasitelju. Sveštenomučenik Justin je još u 3. veku govorio da nije u vlasti hrišćana da prekrate progone Crkve i vere: „Progoni će trajati sve dotle, dok ne dođe Gospod i sve oslobodi.“ Trebalo bi da se mi, verujući, u trenutku kad Gospod dođe, nađemo pokraj Njega: Bdijte, stojte u veri, muški se držite, snažite se. Sve da vam biva u ljubavi (1. Kor. 16; 13-14).
 
* * *
 
Dragi oče A.!
Pitanja koja mi Vi postavljate ne mogu se rešiti formalno. Trebalo bi da uvek imate na umu ono što nam je rečeno: „Slovo ubija a duh oživljava“. Uz formalni pristup, u čoveku se mogu ubiti začeci duha koji su u njemu tek proklijali i koji se mogu suzbiti jednom jedinom rečju. Da bi čovek prestao da se prikazuje u lažnom svetlu, sveštenik strpljivo treba da se potrudi da čovek ne sledi njegove svojevoljne naredbe nego da, postavši svestan da je ono što je učinio greh, koji ga ometa da se približi Bogu, i da sam, ali neizostavno* – sam, dođe do zaključka da nema potrebe da se prikazuje u lažnom svetlu. Vi ste, dragi oče A., uzeli mač u svoje ruke. Međutim, odgovorite samome sebi, da li ste Vi iskusan hirurg, i hoćete li na smrt zaseći one, za koje ćete morati da odgovarate jer su oni išli ka Bogu ali ste se na njihovom putu našli Vi sa mačem? Mnogi još nedovoljno poznaju osnove vere. Međutim, zar nismo mi prizvani da ih poučavamo, savetujemo, urazumljujemo i isceljujemo? Hirurška operacija odlaže se za krajnje slučajeve, kad su iscrpena sva ostala sredstva.
U pogledu nevenčanih brakova, pogledajte 1. poslanicu Korinćanima, gl. 7: Ako neka žena ima muža neverujućeg i on se privoli da živi s njom, neka Ga ne ostavlja (st. 13). Žena će možda čitavog života morati da nosi krst, moleći se za neverujućeg muža i trpeći njegove ispade, a Vi joj još otežavate taj krst, udaljujući je od Izvora života* – od Gospoda. Majka velikog vaseljenskog učitelja, Grigorija Bogoslova, bila je hrišćanka, dok je njegov otac bio mnogobožac (paganin). To im nije smetalo da imaju svetu decu, niti da kasnije i sami postanu sveti.
Budite oprezni, oče!
Gospod je došao da bi spasao grešnike, i velika je nesreća ako se sveštenik pojavi kao prepreka na putu.
I zašto Vi brinete o štednim knjižicama onih, koji dolaze da se kaju? Stare žene sakupljaju dinar po dinar i ostavljaju ga na štednu knjižicu, da im nestašna mladež ne bi otela ušteđevinu c da bi sebi mogle da obezbede hrišćanski pogreb i pomen u crkvi. Ni Vi ih, sigurno, nećete besplatno pominjati. I Vi, takođe, treba da jedete hleb, a oženjeni sveštenici treba još i decu da prehrane.
I Vama, dragi oče A., govori veliki Otac i učitelj Crkve: „Sve delajte s rasuđivanjem i na korist.“ Ne zaboravite ni ovo: Milosti hoću, a ne priloga.
 
* * *
 
Dragi one A.!
Primio sam Vaše očajničko pismo i požalio sam onoga, koji Vam je dao blagoslov za primanje čina. Kanonske prepreke, koje su Vas svezale, ne mogu se razrešiti ljudskim odlukama. Vi se mučite, jer Vaša povređena volja nije naviknuta da se pokorava niti glasu razuma, niti bolu srca. Strah Božiji je blago koje danas ni sa svećom i u pola belog dana ne možeš da nađeš, jer je vera mnogo više u umu nego u srcu. Žalim zbog Vas, i to je moja molitva; više od toga nisam u stanju da učinim. Bez Vaše odlučnosti da se suprotstavite grehu teško da će do kraja života doći do poboljšanja. Nisu u pitanju samo alkoholna pića, nego i sve one razonode koje podstiču na njih. Vi sve to i sami razumete, pa pridružite razumevanju i napor da ga sprovedete u delo.
Đavoimani ste postali još onda, kad Vas je privukla rok-muzika. I šta sad da učinite? Ukoliko ne možete da skupite snagu i da se suprotstavite neprijateljskom nasilju, trebalo bi da se privremeno udaljite od služenja kod Sv. prestola. Bavite se izgradnjom, pomažite u crkvi, ali se udaljite od Sv. prestola, jer će Vas u protivnom neprijatelj pogubiti i u ovom životu i u večnosti. Sažalite se na samoga sebe. Miropomažite se i poverujte Bogu tako, da osetite kako Vam On realno pomaže. Ja ću se moliti za Vas.
Vaš život je još jedan strašan primer da se kanoni ne mogu gaziti. Propast počinje da progoni čoveka. Potrebno je da najpre duhovno oživite i da u potpunosti osnažite, i tek tada se možete vratiti služenju. S iskrenom ljubavlju i brigom za Vaše spasenje.
 
* * *
 
Dragi one S.!
Postavite sebi pitanje, da li ste primanjem čina postali sveštenik Božiji, da li se nešto izmenilo u Vašem životu, da li ste za svoje sugrađane uistinu postali duhovni otac?
Strašno je to što mi Vi pišete. Neprijatelj Vas je svezao i pre primanja čina. Naime, postoje grehovi koji čoveka za svagda lišavaju mogućnosti da stoji kod prestola Božijeg. Sveukupnost svega toga stvara u Vašoj duši prazninu, i pitanje: „zašto i čemu sve to“ postaje životna realnost.
Vi čak i ne postavljate pitanje svog sopstvenog spasenja, a o Vašoj pastvi da i ne govorimo. To je strašno, veoma strašno, i ako se ne osvestite, pakao će nastupiti još ovde, na zemlji.
Trebalo bi da se ispovedite kod arhijereja, jer od onih grehova, koje pominjete između redova, ne može da razreši sveštenik nego samo arhijerej.
 
* * *
 
Dragi oče P.!
U Počajevu su Vam postavili tačnu dijagnozu Vaše bolesti. Njen uzrok je jasan i Vama, jer se Bogu ne možete izrugivati.
Neophodno je da se ispovedite svom nadležnom arhijereju jer ti grehovi, koje Vi pominjete, počev od njihovog skrivanja pre rukopoloženja, predstavljaju kanonsku prepreku za Vaše služenje kod prestola. Moraćete da izaberete. Ukoliko se ne ispovedite arhijereju i ako nastavite da služite, posledice mogu biti strašne i u pogledu Vaše bolesti, i u pogledu Vaše buduće sudbine. Jerej (sveštenik) ne može da reši Vaš problem, on nema takvu vlast.
Neka Vas Bog umudri i neka Vam pomogne da postanete svesni da ste u vlasti mračnih sila.

Jedan komentar

 1. Ovo je nešto skoro najbolje što sam pročitao!
  Takođe i pisma i saveti o porodičnom životu.
  Predivan i bogomudar starac Jovan Krestjankin.
  Hvala Svetosavlju za ovu knjigu.
  Hvala ocu Ljubi Miloševiću.
  Neka vas Gospod ukrepi u daljem radu.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *