NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

 

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA!
Pisma duhovnog rukovođenja za savremenog čoveka

 

 
MOLITVA ZA ONE KOJI SU SAMOVOLJNO NAPUSTILI ŽIVOT
 
Draga u Gospodu T.!
Koliko je danas ljudi koji se ponašaju kao deca: traže put ka Istini i po milosti Božijoj dolaze u hram, dom Božiji. T., to je istinsko i stvarno čudo. U naše vreme, Bogu najčešće privodi nesreća, kada se čini da srce umire od tuge. Dolaze i oni, koji su upoznavanje duhovnog sveta započeli od dodira sa mračnom, sveubistvenom silom.
Tako se dogodilo i sa Vašim sinom. On je upoznao neprijatelja – tamu, ali nije uspeo da se kroz tu strahotu obrati ka traganju za Svetlom. Besmisleno je da tražite krivca. U ono vreme, kad ste Vi živeli bez Boga, pored Vas su živeli i ljudi, koji su u Njega verovali i Njime živeli. Bog je postojao, postoji i uvek će postojati, jer je On Bog, Tvorac svega postojećeg, Tvorac svetova. Blagodareći od Boga darovanoj slobodi, ljudi od vremena praroditeljskog pada sami prave izbor. Bog svagda samo čeka i pomaže, ostavljajući u životu društva i u životu svakog pojedinca Svoje tragove. Ljudi treba samo da ih vide i da izaberu: ili svetlost, toplinu i ljubav, a to znači slediti Boga, ili da se u grehu opijaju sebičnjaštvom. To je ono najvažnije. Čovekovu slobodu niko ne može da oduzme, pa čak ni njegov Tvorac.
Za sina zaista ne možete da se molite u crkvi – takva je odluka svetih Sabora Svetih Otaca, takvi su kanoni. Trebalo bi da se stalno molite za njega kod kuće, stojeći pred Bogom ožalošćene i izranavljene duše. Odgovor je delo Božije i mi ne možemo da ga predvidimo, niti možemo da odlučimo umesto Boga. Očuvajte poslušnost Crkvi i u duši zadržite uzdanje u milost Božiju prema Vašoj materinskoj molitvi.
Po mogućnosti i usrdno, čitajte kanon za onoga koji je samovoljno prekratio život. Prvi put se potrudite da ga svakodnevno čitate četrdeset dana. Neka Vas svakodnevno teši molitva koja se nalazi u kanonu, i ona će pomoći sinu. Bilo bi dobro da za sina date milostinju ubogima. Vera i nada su svetiljke u našem životu. Gospod je milost i ljubav, i u to se i uzdamo.
Ne zaboravite samo da je prva zapovest, koja je bila data ljudima u raju bila – poslušanje.
Upravo zbog toga, ne možete da u datoj situaciji prestupite ovu spasonosnu zapovest. Zbog svoje patnje, zadobićete milost Božiju za sebe i za svoje dete, kao i zbog svog poslušanja reči Božijoj* – da ga u crkvi ne pominjete, nego samo kod kuće.
Neka milost Božija bude sa Vama!
 
* * *
 
Draga u Gospodu A.!
Ne mogu se nekažnjeno narušavati crkveni kanoni. Za svog brata ne možete da se molite u crkvi.
Uzalud se zalažete za njegovo opelo. Prestanite da sebi sabirate na glavu gnev Božiji. Za samoubice možete da se molite jedino kod kuće, i za njih se nikako ne može davati u crkvu, niti za Liturgiju, niti za opelo. Gospod će im suditi, a Vi ćete stradati zbog neposlušanja.
 
* * *
 
Draga P. J.!
Da ne biste sagrešili pred Bogom i postali samovoljni, za E. treba da se molite samo kod kuće, postojano čitajući za nju molitvu optinskog starca Lava, a takođe i kanon za one, koji su samovoljno otišli iz života.
Kod Gospoda nema mrtvih, i tajnu E. smrti zna jedino Gospod.
Ako je ona bila žrtva zlonamernika, Crkva se za takve moli i Gospod njihovo okončanje uzima kao mučeništvo.
Kod Gospoda neće biti ni nepravde ni nepravednosti. Na nama je da se zaustavimo pred zavesom tajni i da ispunimo volju Božiju u onim granicama tajne, koje su nam dostupne. Dajte milostinju za E. i čitajte kanon, priklonivši glavu pred Božijom zapovešću.
Neka Vas Bog blagoslovi!
 
* * *
 
Draga u Gospodu S.!
Jedno je sud čovečiji, a drugo sud Božiji. Zakon Božiji zahteva od svakog čoveka da ispuni volju Božiju, i jedino je to spasonosno za čoveka. Neću na sebe prihvatati misiju da sudim drugima, a posebno ne Vašem bratu. Mi smo obavezni da pre suda Božijeg sudimo o svojim postupcima. Prepustite brata Božijoj volji o njemu, a Vi sami ispunite ono, što Vam je zapoveđeno.
Nedvosmisleno je rečeno da se u crkvi ne može moliti za one, koji su samovoljno otišli iz života. Jedino psihička bolest, koju su potvrdili lekari, dopušta da pominjemo i samoubice.
U slučaju Vašeg brata takva potvrda ne postoji. Zbog toga se pokorite nesreći i ne prestupajte crkvene kanone.
Molite se za njega samo kod kuće i dajte milostinju.
Pravednost Božija neće pogrešiti i neka Vas to umiri, koliko je to moguće.

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *