OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

 

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA!
Pisma duhovnog rukovođenja za savremenog čoveka

 

 
MOLITVA
 
Dragi u Gospodu oče S.!
 
Ispuniću Vašu prozbu da se pomolim za Vas i za Vašu sestru. Što se Vas tiče, potrebno je da udvostručite molitvu za sestru i za njenu kćer. Na to ćete i ograničiti svoju pomoć. Za sada je molitva ono najdelotvornije, što joj je potrebno. Dok se ona ne urazumi, istina će joj izmicati.
Neka Vas Bog umudri!
 
* * *
 
Draga u Gospodu O.!
Sve Vaše teškoće i bol potiču otuda, što mi nikako nećemo da prihvatimo Božije i stalno se trudimo da se domognemo svojega. Međutim, Bog nas ljubi više, nego što mi ljubimo same sebe, jer mi uopšte ne razmišljamo o duhovnom i brinemo se samo o telu. Telo strada i boluje zbog toga, što je duša gubava. Već sam Vam poslao molitve, da biste razumeli kako i šta treba tražiti od Boga. Ako te molitve budete čitali s razumevanjem, mir će se spustiti u dušu a sa njim i olakšanje u svemu. Molim se za Vas i pominjem Vas. Neka Vam Gospod podari trpljenje i potpuno poverenje u Boga. U tome je naše spasenje.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu V.!
Kod Boga ne postoji predodređenje za čoveka, jer se u svom životu čovek neprestano pojavljuje kao satrudnik Gospodnji. Posmatrajući naš život, Gospod vidi da li nam je produžetak života na korist, da li ćemo na dobro proživeti svoje dane i postoji li nada za pokajanje. U životu ne postoji samovolja. Stanje naše duše utiče na vreme našeg zemaljskog života.
Isusova molitva se mora tvoriti uz rukovoditelja. Budući da je još niste započeli, Vi se nalazite na pragu prelesti. Umno-srdačna molitva je dar Božiji. Međutim, dobijaju ga oni koji se brižno i trudoljubivo potrude nad slovesnom molitvom (verbalnom, molitvom koja se naglas izgovara), jer je to prva etapa. Umno-srdačna molitva je dar monahujućima koji su se odrekli sveta, a što se kod Vas, sudeći prema Vašim pismima, ne može ni nazreti. Treba da se molite za darovanje životne saputnice i neophodno je da obratite pažnju na devojke koje Vam Gospod šalje na životnom putu.
Mi smo satrudnici Božiji. Bez našeg izbora i učešća ne možemo niti da odemo u manastir niti da stupimo u brak. I opet ponavljam, ni sudbina ni predodređenje ne lebde nad nama.
Za duhovnika se molite, a dok se on ne pojavi, tražite savete kod svetog Teofana Zatvornika, čitajući njegove knjige. On ne greši. Sve treba činiti s rasuđivanjem.
Neka Vas Gospod umudri.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu B.!
Blagodarite Gospodu za Njegovu milost, ali nemojte da je zbog gordosti odbacite od sebe.
Ne prihvatajte da bilo kome budete učitelj, to je zamka onog istog neprijatelja (đavola) koji se i ranije starao o Vama i vodio Vas iz zablude u zabludu. Sada je smislio drugačiji mamac da bi Vas zbacio sa spasonosnog puta. Ne budite učitelj. Setite se: iz kakvog Vas je bezdana prizvao Gospod i zapamtite da je Vaš um jedino i mogao da Vas vodi po putevima propasti. Gospod Vam nije naložio da spasavate druge, i On sam će ih spasti vodeći ih po njihovim putevima. Vi pak idite svojim putem, trpeljivo noseći epitimiju bolesti i blagodareći Bogu na njoj.
Češće se molite kratkim molitvama: „Gospode, blagoslovi!“ „Gospode, pomozi!“ Naučite se da sve u životu činite uz Božiji blagoslov II uz Božiju pomoć. Primite u srce i sledeću molitvu:
„Gospode, Tebi je sve poznato! Učini sa mnom kako god hoćeš! Amin.“
Neka Vas Bog blagoslovi, i želim Vam da se čvrsto držite skupocenog bisera vere koji vam je Bog podario.
 
* * *
 
Draga L.!
Sada zaista ne možete da dođete kod mene, jer sam ja već veoma star i imam 88 godina. To će ti sve objasniti.
Mogu da ti pomognem jedino tako, što ću se pomoliti za tebe. Ne jadikuj zbog svoje usamljenosti: ti nisi sama, budući da imaš majku koja te voli.
To, što tuguješ za porodicom možda je i prirodno, ali bi i to trebalo preživljavati uz molitvu i obraćanje Bogu. Gospod će uslišiti iskrenu molitvu.
Danas je veoma teško stvoriti dobru porodicu. Prema tome, dete moje, živi pored svoje majke i moli se Bogu. Osim toga, moli se sv. Trifunu da pronađeš lak posao, koji bi odgovarao tvojim snagama.
Gospod neka je s tobom!
 
* * *
 
Draga u Gospodu E.!
Neka Bog blagoslovi Vašu porodicu.
Vi za svoj život znate, da se savršava uz molitvu Gospodu.
Nastavite da živite tako, što ćete u svom životu osećati realno prisustvo Božije. Iskušenja i ispita će uvek biti, i u njima ćemo sagledati sebe, da bismo svagda imali živo osećanje prema Bogu i živo pokajanje.
Neka vas Bog umudri!
 
* * *
 
Draga popadijo!
Mogu da ti kažem samo dve reči: moli se! Moli se i za prošlost i za sadašnjost, a budućnost je u rukama Božijim.
To, što si postala svesna provalije koja se otvara pod tobom, predstavlja milost Božiju. Prema tome, zablagodari Gospodu za milost i moli se, ne zaboravljajući iz kakve te propasti Gospod prizvao i na kakav te put postavio. Neka te Gospod ukrepi!
Pokajničko pravilo čitaj četrdeset dana. Kad završiš s čitanjem, miropomaži se. Svemu će doći kraj. Vascelu sebe, i prošlost i budućnost, predaj u ruke Božije.
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Možete da se molite za svog oca i da ga pominjete u crkvi. Njegova smrt nije samoubistvo s predumišljajem, nego posledica strašne bolesti* – alkoholizma. Usled toga, molite se za oca dok ste živi, preklinjući da mu bude oproštena strast alkoholizma. Nećemo biti sudije svojih bližnjih pre suda Božijeg. On je bio kršten, i Gospod vidi njegovo unutrašnje stanje. Na nama je da se molimo i da ga žalimo.
Neka Vas Bog umudri!
 
Dragi I.!
Ispuniću prozbu da se pomolim za tebe. Zapisao sam tvoje ime u manastirski sinodik.
Ti moraš pretrpeti neprijateljske napade, jer oni nisu bezrazložni. Tvoje zanimanje za jeretička i bezbožna učenja nije moglo da prođe bez posledica. „Kažnjavajući, kazni me Gospod ali me smrti ne predade.“ Raduj se tome.
Neizostavno izmeni svoje molitveno pravilo. Naime, kada se tvori Isusova molitva uz istovremeno postojanje strasti u duši i srcu, može doći i do psihičke povrede.
Naš cilj nije da se zamorimo i iscrpimo, nego je cilj molitve da nas nauči da se smireno predamo volji Božijoj i da trpeljivo podnesemo sve, što dopusti Gospod.
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Ispuniću Vašu prozbu za molitvu, ali kada ćete osetiti olakšanje od bola, ne mogu da Vam kažem. A. još nije osetio dubinu svog pada i bezdan propasti u koji se pogruzio.
To neće moći da se zaustavi bez njegovog obraćanja Bogu.
Razume se da je Vaše obraćanje „gatarama“ samo pogoršalo stvari, I njegova bolest se sada pretvorila u đavoimanost.
Molite se za sina ali ne očajavajte, trpeljivo noseći svoj krst.
U tome se sastoji trpljenje i ono će kod Boga posredovati za oproštaj teških grehova i olakšanje Vašem sinu.
Ni Vi niste bez krivice za ono, što se njemu događa.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu V.!
I sami ste svesni koliko ste još slabi u svojoj molitvi i svom obraćanju Bogu. To je stoga, što se sve mora strpljivo učiti i što se trpeljivo mora podnositi svoja bolest. Već je očigledno da do potpunog ozdravljenja neće doći. To znači da se možete samo zalečiti. O umno-srdačnoj molitvi nećemo govoriti, jer je rano. Vi još uvek stradate od pometnje pomisli, što znači da se o čistoj molitvi još ne može govoriti. Potrebno je da trpeljivo duhovno uzrastamo, prolazeći kroz bolesti i patnju i pri tom projavljujući svoju nepokolebivu veru da Gospod sve to dopušta zbog našeg dobra. Neka Vas Bog umudri.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu A.!
Radosno Vam čestitam veliki praznik Roždestva Hristovog. Učenje molitve je dugotrajan posao koji zahteva veliki trud. U toj školi je potrebno mnogo strpljenja. Zbog toga onome, koji ponese sve teškoće te nauke, život postaje radost u Gospodu. Počnite da se trudite, budno motreći na svoje pomisli i učeći da u svakom trenutku obratite uzdah pokajanja ka Gospodu. Ne smete imati visoko mišljenje o sebi, i Gospod će Vam pomoći. „Ako hoćeš da živiš lako i u blizini Boga, neka tvoje srce bude visoko a glava nisko.“
Neka Vas Gospod umudri.

Jedan komentar

 1. Ovo je nešto skoro najbolje što sam pročitao!
  Takođe i pisma i saveti o porodičnom životu.
  Predivan i bogomudar starac Jovan Krestjankin.
  Hvala Svetosavlju za ovu knjigu.
  Hvala ocu Ljubi Miloševiću.
  Neka vas Gospod ukrepi u daljem radu.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *