NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

 

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA!
Pisma duhovnog rukovođenja za savremenog čoveka

 

 
KRST
 
Draga u Gospodu N.!
Dobio sam Vaše pismo. Međutim, ko od nas može da se prepire sa Bogom, ko će se odvažiti da Mu prigovori? On se ni s kim ne savetuje i nikome ne polaže račune. Mi, koji stvari posmatramo iz svoje žablje perspektive, ne možemo pravilno da procenimo sve, što se događa s nama i oko nas.
Evo, koračam po „krvavom putu“ našeg manastira i, pokrivši oči, prisajedinjujem se tužnoj povorci 16. veka, koja ide za carem Ivanom Groznim. On na svojim rukama nosi obezglavljeno telo igumana našeg manastira, Kornilija. Užas, žalost i nedoumica obuzimaju srce svakoga koji korača u toj tužnoj povorci. Evo, sad je 20. vek, i Crkva se moli tom igumanu: „Prepodobnomučeniče Kornilije, moli Boga za nas.“ I on se moli, jer je svetošću života i mučeničkom smrću zadobio odvažnost da bude blizak Bogu i da zastupa one koji mu se mole. Njegovim molitvama opstaje i živi ova obitelj, ne prekidajući monaški život i molitve Bogu. A zar se u 16. veku nije iz mnogih grudi moglo otrgnuti roptanje i prekor Bogu: Zašto? Zbog čega? Međutim, jedno je sud ljudski a drugo sud Božiji.
Vi stradate, stradate svim svojim bićem, do roptanja, do bogoostavljenosti, stradate zbog toga što predstavljate teret za druge svoje bližnje. A znate li Vi da se Vaša stradanja, i mrvica milosrđa, i saosećanje Vaših bližnjih prema Vama, svima vama računaju kao podvig, koji posreduje u spasenju vaših duša? Da, Vaš životni krst je nesumnjivo veoma težak ali je i njegova vrednost velika, jer se ne računa kao podvig samo Vama, nego i svim Vašim rođacima. Naravno, za Vas bi bilo dobro da bez roptanja nosite svoj krst, da dublje i češće uznosite um i srce ka Bogu – tamo, gde je naša Otadžbina, gde je naš Otac, Čija se ljubav prema Njegovom čedu ni sa čim ne može uporediti. Oprostite mi, Hrista radi. Ja Vam ne pišem prazne reči nego Vam govorim od srca i na osnovu svog velikog životnog iskustva. Govorim Vam na osnovu svog životnog krsta (tiho i samo Vama jednoj ću reći, da ni moj krst nije beznačajan, ali slava Bogu za sve). Kako je kratak naš život i kako je velika večnost, gde i mene i Vas očekuje radost da budemo sa Bogom!
 
* * *
 
Draga u Gospodu T.!
To, što se još niste razveli sa svojim zakonitim i od Boga za Vas blagoslovenim mužem, govori o tome da je Vaša hrišćanska savest živa i da Vam ne dopušta da počinite duhovno ubistvo Vašeg bolesnog supruga.
Šta ako se jedan od supružnika razboli od neizlečive bolesti i ako mu je potrebna nega? Zar će ga pre smrti odvesti na groblje? Vi ste venčani i on, Vaš B., Vaš muž, ulaže napore da se suprotstavi duševnoj bolesti. Njegovo stanje je osveta neprijatelja (đavola). Vi razmišljate o razvodu. Međutim, kada on propadne zato što ste ga ostavili, do kraja svog života nećete naći spokojstvo u svojoj duši.
Hrišćanstvo je podvig života, nošenje krsta i trud. Sadašnje hrišćanstvo je kod mnogih prisutno samo na rečima, dok je nebo iznad njihovih glava bez oblaka. Morate se trpeljivo moliti, i sa još većom trpeljivošću nositi teškoće njegove bolesti. Vas dvoje ste jedno telo. Ako je bolestan muž, strada i žena.
Neka Vas Bog umudri i ukrepi!
 
* * *
 
Draga N.!
Vi me pitate za nepokajane grehe. Međutim, postoje i takvi gresi za koje pokajanje na rečima nije dovoljno. Zbog toga Gospod i dopušta patnje, jer je to pokajanje na delu. Đavo polaže svoja prava na one, koji su sagrešili smrtnim gresima. Rezultate toga Vi realno osećate u svom životu. Prikupite trpljenje u molitvi i u svesti da nosite epitimiju koju Vam je Gospod dao radi spasenja.
Kad se njen rok okonča i kad neprijatelj (đavo) uvidi da ste nepokolebivi u svojoj želji da živite prema zakonu Božijem, biće Vam mnogo lakše i takvih prepreka više neće biti.
Molite se i za sina, jer on na sebi nosi breme roditeljskih grehova. Molite se i za njegovog oca, jer njegovo neverje rađa psihičku bolest. To je Vaš životni krst koji ne mogu da skinu ljudi, nego samo Gospod.
 
* * *
 
Draga u Gospodu V.!
Na osnovu Vašeg pisma teško je odrediti koren bolesti Vašeg sina – da li je ona duševna ili psihička? Često se dešava sledeće: kad čovek otpadne od Izvora života i tvori neodlična dela, njegova duša postaje bolesna. Ako pak ogrezne u zabludi, onda postaje bolesno i telo.
Vi ne pišete kako se A. odnosi prema Crkvi i veri. To, što je on putovao kod oca N, nedovoljno govori o tome.
Ako imate mogućnost da sina pripremite za miropomazanje, onda to treba neodložno učiniti. Osim toga, trebalo bi da se pričešćuje na svake dve sedmice.
Kako stoje stvari u vašoj porodici? Da li ste venčani sa suprugom? Da li je u Vašem životu bilo smrtnih grehova kao što je, na primer, čedomorstvo?
Trebalo bi da brižljivo ispitate i svoj život; ukoliko nešto postoji, uklonite ga duhovnim lečenjem.
Nakon toga ćete videti, da li su A. potrebni lekari* – psihijatri. Neka Vas Gospod ukrepi. To je težak krst, ali Vi treba da ga nosite.
 
* * *
 
Draga moja N.!
Znate li Vi da se sa krsta ne silazi nego da sa krsta skidaju? Ukoliko ga odvažno budete nosili do kraja, Vaš krst će doneti veliki duhovni plod, preobražavajući Vašu dušu, a prehranjujući i duše vaših bližnjih. Posebno je teško to, što neprijatelj ljudskog roda na sve vas ustaje sa udvostručenom silom, budući razdražen dejstvovanjem Vašeg sastradanja, koje je početak ljubavi. Kada poznamo đavolje spletke, mi nemamo ni sile ni umeća da im se suprotstavimo a upravo bi to trebalo da učinimo.
Hajde da počnemo sa pojačanom molitvom Bogu za pomoć i sa molitvom apostolu ljubavi Jovanu Bogoslovu, kao i molitvom za G. i za sebe istovremeno. Pročitajte 13. poglavlje 1. poslanice Korinćanima. Uzmimo je kao obrazac hrišćanske ljubavi i počnimo da je, tačku po tačku, ostvarujemo u svom životu. Vladika Antonije navodi primer iz svog života, govoreći da je tokom dugog niza godina molio Gospoda da mu podari ljubav prema čoveku kojeg njegova duša nije prihvatala. Potrudiću se i ja zajedno sa Vama.
Ne činite sami nikakav korak niti prema razvodu niti prema supružničkim odnosima a utoliko pre što ništa niste obećali G. Samo se molite da se u srcu rasplamsa hrišćanska ljubav, jer je učinjen prvi korak – sažaljenje i sastradanje – na putu ka ljubavi. Draga moja, svaki podvig je težak, a Vaš posebno. Međutim, ako ga ne svedete samo na lepe reči, hrišćanstvo i nije ništa drugo. Rezultat podviga je život sa Bogom, u Bogu i u večnosti.
Kad ste svojevremeno mogli da zaboravite na sebe zbog N., pa da zatim zaboravite na sebe zbog sastradanja prema propalom čoveku, trebalo bi da sada zaboravite na sebe ljubavi Božije radi.
Predajmo Gospodu svoje srce, i On će ga ispuniti takvom ljubavlju da će i N., i N., i G. biti svetlo da žive u njemu. Draga moja, ja ću se radi toga moliti za Vas. Vi za sada treba da se potrudite, da poznate i premorenost i pad, ali da na kraju poznate i veliku silu Božiju koja preobražava svet i čoveka.
Za N. se takođe molite, da biste za nju izmolili ženika. Za drugoga je nećemo dati. Za sada živite sa G. kao sa dobrim susedom a sa N. kao sa sebi bliskom osobom, i pomažite jedni drugima da nosite krst života. Za vaš zajednički trud i trpljenje Gospod će vam poslati olakšanje, a vremenom će i sasvim skinuti taj krst.
Što se tiče duhovnika, savetovao bih Vam da ostanete kod oca T., iako retko dolazite kod nas da biste se ispovedili kod njega i porazgovarali sa mudrim i zrelim čovekom.
To će za Vas biti i odmor, i pomoć, i opuštanje. Obavezno to učinite. Vaš odnos prema G. predstavlja neprijateljski napad. Od neprijatelja, međutim, ne treba bežati, nego se s njim treba boriti.
Neka Vas Bog blagoslovi za trud ljubavi Boga radi.
 
* * *
 
Draga u Gospodu V.!
Ispunnću Vašu prozbu da se pomolim za Vašu porodicu a posebno za Vašeg sina. Ja, međutim, ne mogu da iscelim dečaka kao što biste Vi želeli. Njegova bolest je Božije obraćanje svima vama, to je krst vaše porodice, i ko može da se prepire sa Bogom?
Molite se i češće se pričešćujte, a pričešćujte i njega. Počnite da učite da živite prema zapovestima Božijim. Tako će se postepeno sve u životu i sam život preobraziti, i Vaš krst će biti na spasenje čitavoj porodici. Neka Vas Gospod ukrepi u veri, nadi i ljubavi.
 
* * *
 
Draga u Gospodu O.!
Nošenje krsta i ushođenje na njega ni za koga nije bilo bezbolno. Međutim, bez krsta nećemo videti Hrista. Odabiranje krsta izvrši se jednom, a preostalo vreme predstavlja život s njim u onome što krst donosi. Vi ste načinili svoj izbor onda, kad ste se udali za udovca. To znači sledeće: ukoliko je supružništvo i stvaranje porodice krsni podvig, onda je stvaranje porodice na tuđem temelju udvostručeni podvig. Neka Vas Bog umudri i ukrepi. Mnogo toga zavisi i od Vas same. Sad, kad ste se usredsredili na sebe i na svoje uvrede, kad ste se odvojili od porodice – „ja“ i „oni“, hoću da Vam kažem samo jedno: u Vama su se sukobila dva suprotna shvatanja života. To se nije dogodilo sada, nego u vreme kad ste pristali na brak s tim čovekom, što znači da je sve bilo položeno u temelje Vašeg životnog krsta. Odluku da li ćete taj krst nositi do kraja ili ćete ga odbaciti i prihvatiti drugi koji će, mislim, biti isto tako težak, morate donetn Vi sami.
Draga O., sam život nas uči životu. Vi morate da mislite i o sebi, i o Ž., i o suprugu. Međutim, ukoliko svesno grešimo, ne možemo taj greh prebaciti na druge. Taj, drugi, mora odgovarati za svoje a mi za svoje. Neka Vam Gospod pomogne. Moj zadatak i zadatak oca G. je samo da se molimo za Vas i za sve koji nam dođu. Ne zaboravite da mi u životu nismo pioni nego satrudnici Božiji.
Umudrite se.
 
* * *
 
Draga u Gospodu T.!
U trpljenju vašem spasavajte duše vaše.
Ma gde da pođemo, naš spasonosni krst neće postati lakši. Spoljašnje patnje će privremeno nestati, ali će se pojaviti one unutrašnje, koje će biti još teže i dublje.
Pitanje o preseljenju morate razmotriti sa kćerkom, i na tom savetovanju ćete odlučiti gde Vas očekuju s ljubavlju i u prostoti srca. Postoji li takvo mesto? Najpouzdanije je da tražite Boga, da živite životom Crkve i njenih Svetih Tajni, a to znači da počnete da ispunjavate svoje obećanje – da ćete živeti verom. Svakodnevno čitajte Evanđelje.
Neka Vas Bog umudri!
 
* * *
 
Draga L.!
Najpre bi trebalo da se lečite, a zatim da se molite svetim pravednim Joakimu i Ani, roditeljima Preblagoslovene Djeve Bogorodice, kao i svetim pravednim Zahariji i Jelisaveti, srećnim roditeljima sv. Jovana Preteče, da Vam podare čedo. Vi se plašite krsta, ali Vas on ni u kom slučaju neće mimoići, bez obzira na to hoćete li imati dece ili ne. I sama činjenica da ste stvorili porodicu pretpostavlja krsni podvig.
I čega sve nema na putu nošenja tog krsta! Tu su i odnosi s mužem, i bolesti, i patnja zbog dece kada ih nema, i patnja zbog njih kada su tu, i kada o njima treba trpeljivo brinuti. Sve je patnja i patnja, i uznemirenost, i preživljavanje.
Nemanje dece je jedan od glavnih razloga zbog kojih se raspadaju brakovi. Prema tome, lečite se, i neka Vas Bog umudri.
 
* * *
 
Draga u Gospodu O.!
E. obavezno treba da bude operisana, i to sada, dok je još u nežnom dečjem uzrastu i dok ne shvata svoj spoljašnji nedostatak. Ako to ne učinite sada, kasnije to može postati tragično za njen život. Ona je devojčica i buduća devojka. Setite se sebe u mladalačkom uzrastu, kao i svog odnosa prema Vašem spoljašnjem izgledu. Za posao Vašeg supruga molite se svetom Trifunu. Trebalo bi da razumete da je, prema zapovesti Božijoj, suprug dužan da radi i da „u znoju lica zarađuje hleb svoj“ da bi prehranio sebe, svoju porodicu i svoju decu. To će biti u slavu Božiju. Što se tiče roditelja, draga moja, nisu oni za Vas krst, nego ste Vi, zajedno sa svojom porodicom, njihov krst, i to ne tako beznačajan. Neka im Bog podari trpljenje a Vama neka podari mudrost da u njihovu porodicu unesete veru u Boga, ali ne tako što ćete Ga propovedati rečima, nego samim životom u Hristu, gde je ljubav na prvom mestu. Gospod neka je sa Vama.
 
* * *
 
Draga u Gospodu L.!
Krst nikad i ni za koga nije bio radostan, pa ni za one koji su svesno pošli za Gospodom. Postavite i Vi sebi to pitanje: da li zaista želite da život provedete pod Božijim rukovođenjem? Šta sve sobom obuhvata spasonosni krst! Kakve samo patnje ustaju na krstonosca, i one često dovode do osećanja bogoostavljenosti!
Odgovorite sebi, L., na to glavno pitanje i naći ćete put ka rešenju problema. S krsta koji je od Boga dat ne možete da siđete, sa njega skidaju, i to znači slediti Gospoda. Radost uzajamnog razumevanja, ljubavi i zemaljskih uteha ocrtavaju drugi put, koji vodi u drugom pravcu. Prema rečima apostola Pavla, ako se neverujući muž saglasi da živi s verujućom ženom, neka se ne razvode. Šta to znači? To znači da žena u svakom trenutku nosi krst stradanja i da od Boga biva krunisana kao mučenica. Izaberite.
Moliću se za Vas, da svesno i dobrovoljno odaberete svoj dalji životni put. Ili uzmi svoj krst i pođi za Mnom ili pljuni na svoje zavete. Izaberite.
 
* * *
 
L.!
Vi mi se obraćate u zagonetkama! Nije meni dato da znam šta će biti sutra. Krst koji sada treba da nosite načinili ste Vi sami. Budući da u svom bivšem mužu ne vidite čoveka nego izvor blagostanja, teško da će biti moguće da vaspostavite porodicu. Čini mi se da kod Vas ne postoji hrišćansko poimanje braka, pa čak i da nikada nije ni postojalo. Upravo se zbog toga raspala Vaša porodica, i jedino Gospod zna ko je gordi a ko smireni. Bilo bi dobro da pogledate i sebe.
Neću odbiti da se pomolim za Vas, ali ne mogu da Vam dam nikakav savet u pogledu budućnosti.
 
* * *
 
Draga u Gospodu L. A.!
Dobio sam Vaše pismo. Vaš krst je težak, i jedina Vam je uteha što on nije izmišljen, nego Vam je dat sa nebesa. Nesumnjivo je da će njegovo trpeljivo nošenje posredovati za Vaše spasenje.
Misao o prihvatanju monaštva je zbunjujuća. Reći ću Vam da ne znate šta tražite. Kao prvo, nemoguće je da pored Vaših bolesti nosite krst monaških podviga. Kao drugo, Vaš suprug je još živ, a toje takođe breme u životu i krst, koji gotovo da je isto tako veliki kao i krst bolesti. I taj krst takođe treba izneti do kraja. Prema tome, u potpunosti izbrišite tu misao iz svoje svesti.
Pitanje testamenta vremenom rešite sami. Za sada, Vi svoje vlasništvo ostavljate O., a O. ostavlja svoje Vama.
Lekari i lekovi su od Boga. Da ne bismo iskušavali sami sebe, treba da se lečimo i kod lekara. Najpre ćemo se posredstvom Sv. Tajni Miropomazanja, Ispovesti i Pričešća obratiti Iscelitelju duša i tela, a zatim ćemo se s verom predati lekarskoj brizi.
Neka Vas Bog umudri!
 
* * *
 
S!
Vas ne muče tuđi demoni, nego oni koje ste svojim životom sami prizvali na sebe.
Zar ne znate da supruga sveštenika treba da bude devica, koja će postati žena nakon venčanja? I pored toga, Vi uzroke tražite spolja, iako se oni nalaze unutar Vašeg života.
Obećavam da ću se pomoliti; međutim, ne mogu da Vam obećam da ću Vas osloboditi od patnji i od nasrtaja mračne sile. Vama je potrebno da nosite svoj krst i da budete svesni da vam je samo on na spasenje.
Neka Vam Gospod pomogne da se očistite od grehova mladosti i neznanja.
 
* * *
 
Draga u Gospodu V.!
Dobio sam pismo i ispuniću Vašu prozbu da se pomolim za Vas. Češće se osvrnite na spasonosni Krst Gospodnji, kako bi se i Vaše srce saživelo sa mišlju o Vašem ličnom krstu, koji će takođe biti na spasenje.
Za supruga se molite, ali mu to ne pokazujte, sažaljevajte ga. Iako ste sa Bogom, ipak ste iznemogli pod teretom žitejskog krsta. Međutim, on je sasvim sam i zbog toga je srdit. Neka ga Gospod umiri a Vas neka umudri da sačuvate porodicu.
 
* * *
 
Sluškinjo Božija E.!
Milosti Božijoj nema granica. Trebalo bi da to iz iskustva dobro znate. Kako ćete dalje živeti – to je samo Vaš izbor. Ja to ne mogu ni da blagoslovim, ni da sprečim. Kod Gospoda je i monaštvo spasonosno, kao što je i častan brak pohvalan. Svaki čovek sam odabira. Međutim, i jedno i drugo znači bezuslovno nošenje krsta, jer se ni u najsrećnijem braku ne može izbeći krst. Ako je pak brak još i nesrećan, onda je taj krst dvostruko teži, i Vi to znate iz iskustva.
Pročitajte Prvu poslanicu Korinćanima i razmislite. Izaberite sami svoj krst, prema želji Vašeg srca.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu A.!
Iz Vašeg dalekog „raja“ teško je zamisliti šta se događa kod nas. Zbog toga ne žurite da teorijski rešite svoje pitanje, i nemojte mene zvati u pomoć. Ako postoji mogućnost, dođite da vidite svojim očima i svojim umom. Ispitajte teren. Nakon toga uporedite mogućnosti koje imate tamo i ovde kod nas, i onda odlučite. U ovom trenutku nam se čini da je dobro svugde gde mi ne živimo. Jedno je jasno: od krsta možemo da se oslobodimo jedino u slučaju da se sasvim udaljimo od Boga. Međutim, tada ćemo umesto krsta pronaći drugi jaram, i to beznadežan.
Rusija se opet našla na prvoj borbenoj liniji. Živimo za sada sa Božijom pomoći i u nadi da će se u našoj otadžbini naći deset pravednika, zbog kojih će Gospod pomilovati Rusiju. Uzdajmo se i u posredovanje Presvete Bogorodice, naše moćne Vladičice i naših svetih rođaka, koji su svoje živote položili za krst Hristov. Neka Vas Gospod sačuva.

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *