NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)

OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)

 

OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)
 

 
O SIMVOLU VERE UOPŠTE I O NJEGOVOM POREKLU
 
66. Simvol vere je učenje o osnovnim istinama hrišćanske vere, izloženo kratkim i preciznim rečima.
67. (Simvol vere glasi):
 
1) Verujem u jednoga Boga, Oca, Svedržitelja, Tvorca Neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.
2) I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, ne stvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo;
3) Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao sa Nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek;
4) I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i pogreben;
5) I Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu;
6) I Koji se uzneo na Nebesa i sedi s desne strane Ocu;
7) I Koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i Njegovom Carstvu neće biti kraja.
8) I u Duha Svetog, Gospoda, Životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz Proroke.
9) U Jednu, Svetu, Sabornu i Apostolsku Crkvu.
10) Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.
11) Čekam vaskrsenje mrtvih.
12) I život budućeg veka. Amin.
 
68. Učenje vere ovako su izložili oci Prvog i Drugog Vaseljenskog Sabora.
69. Vaseljenski Sabor – to je sabor pastira i učitelja hrišćanske Saborne Crkve, po mogućnosti iz cele vaseljene, sazvan radi utvrđivanja istinitog učenja i poretka meću Hrišćanima.
70. Vaseljenskih Sabora bilo je sedam:
 
1. u Nikeji – 325. g.
2. u Konstantinopolju – 381. g.
3. u Efesu – 431. g.
4. u Halkidonu – 451. g.
5. u Konstantinopolju – 553. g.
6. u Konstantinopolju – 680 g.
7. u Konstantinopolju – 787. g.
 
71. Praksa sazivanja sabora počiva na primeru Apostola, koji su sazvali Sabor u Jerusalimu (Dap. 15). Kao osnov za to služe i reči Samog Gospoda Isusa Hrista koje daju odredbama Crkve takvu važnost, da se onaj ko ih narušava smatra lišenim blagodati poput neznabošca. Ako li ne posluša ni Crkvu, neka ti bude kao neznabožac i carinik (Mt. 18, 17). Način na koji Vaseljenska Crkva donosi svoje odredbe jeste Vaseljenski Sabor.
72. Prvi i Drugi Vaseljenski Sabor, na kojima je sastavljen simvol vere, bili su sazvani zbog sledećih razloga: prvi – radi utvrđivanja istinitog učenja o Sinu Božijem, a protiv lažnog učenja Arijevog, i drugi – radi utvrđivanja učenja o Duhu Svetom, protiv lažnog učenja Makedonijevog.
73. Prvi Vaseljenski Sabor sastavio je 20 pravila (ili kanona), dok je Drugi Vaseljenski Sabor sastavio 7 pravila.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Kada stiže nastavak?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *