NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)

OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)

 

NASLOV
 

 
O BOŽANSKOM OTKRIVENJU
 
10. Učenje Pravoslavne Crkve mi crpimo iz Božanskog Otkrivenja.
11. Pod „Božanskim Otkrivenjem“ podrazumeva se ono što je Sam Bog otkrio ljudima, kako bi oni mogli da ispravno i spasonosno veruju u Njega i poštuju Ga kako dolikuje.
12. Bog je takvo Otkrivenje dao za sve ljude, jer je ono potrebno svima i spasonosno je za sve, no pošto nisu svi ljudi bili sposobni da Otkrivenje prime neposredno od Boga, On je izabrao naročite glasnike Svoga Otkrivenja, koji bi ga predali svim ljudima koji žele da ga prihvate.
13. Otkrivenje od Boga nisu svi ljudi u stanju neposredno da prime zbog grehovne nečistote i slabosti duha.
14. Glasnici Otkrivenja Božijeg bili su Adam, Noje, Avraam, Mojsije i drugi Proroci. Oni su primili i propovedali osnove Otkrivenja Božijeg; u punoti, pak, i savršenstvu Otkrivenje Božije na zemlju je doneo, i rasprostranio ga po Vaseljeni preko svojih učenika i Apostola, Ovaploćeni Sin Božiji, Gospod naš Isus Hristos.
Apostol Pavle na početku svoje Poslanice Jevrejima kaže: Bog, Koji je iz davnine mnogo puta i raznim načinima govorio Ocima preko Proroka, u ove poslednje dane govorio Je nama preko Sina, Kojega postavi naslednikom svega, kroz Kojega je i vekove stvorio (Jevr. 1, 12).
Isti Apostol Korinćanima piše: Govorimo premudrost Božiju, u tajni sakrivenu, koju predodredi Bog pre vekova za slavu našu, koju ni jedan od knezova ovog veka nije poznao… A nama Bog otkri Duhom Svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Božije (1. Kor. 2, 7-8,10).
Jevanđelist Jovan u Jevanđelju piše: Boga niko nije video nikad: Jedinorodni Sin Koji je u naručju Oca, On ga objavi (Jn. 1,18).
Sam Isus Hristos kaže: Niko ne zna Sina do Otac; niti Oca ko zna do Sin, iako Sin hoće kome otkriti (Mt. 11, 27).
15. Čovek može da poznaje Boga kroz posmatranje sveta koji je Bog stvorio, ali takvo poznanje je nesavršeno i nedovoljno, i može da posluži samo kao priprema za veru ili kao nekakva pomoć za poznanje Boga iz Njegovog Otkrivenja.
Jer što je na Njemu nevidljivo, od postanja sveta umom se na stvorenjima jasno vidi, Njegova večna sila i Božanstvo (Rimlj. 1, 20).
Stvorio je od jedne krvi svaki narod čovečanstva da stanuje po svemu licu zemaljskome, i postavio je unapred određena vremena i međe njihova boravljenja, da traže Gospoda, ne bi li ga dodirnuli i našli, mada On nije daleko ni od jednoga od nas. Jer u Njemu živimo, i krećemo se, i jesmo (Dap. 17, 26-28).
„Prema tome, veri u Boga prethodi misao da Bog postoji, do koje dolazimo preko tvorevine. Pažljivo posmatrajući stvoreni svet mi poznajemo da je Bog Premudar, Svemoguć, Dobar; takođe, poznajemo i sve Njegove nevidljive osobine. Na taj način prihvatamo Ga kao Vrhovnog Vladiku. Pošto je Bog Tvorac celog sveta, a mi predstavljamo deo sveta, proizilazi da je Bog i naš Tvorac. Za ovim poznanjem sledi vera, a za verom poklonjenje“ (Sv. Vasilije Veliki, Poslanica 232).

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Kada stiže nastavak?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *