NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)

OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)

 

OSNOVE PRAVOSLAVNE VERE (KATIHIZIS)
 

 
O SEDMOM ČLANU SIMVOLA VERE
 
„I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, i Njegovom Carstvu neće biti kraja“
 
224. O budućem dolasku Hristovom Sveto Pismo ovako govori: Ovaj Isus koji se od vas vaznese na nebo, tako će isto doći kao što ga videste da odlazi pa Nebo (Dap. 1, 11). Ovo su Apostolima rekli Anćđeli u vreme Vaznesenja Gospodnjeg.
225. O budućem Sudu Njegovom Sveto Pismo kaže: Dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega, i izići oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni Koji su činili zlo u vaskrsenje suda (Jn. 5, 2829). Ovo su reči Samog Hrista Spasitelja.
226. Sveto Pismo ovako govori o beskonačnom (Večnom) Carstvu Njegovom: On će biti veliki, i nazvaće se Sin Višnjega, i daće mu Gospod Bog presto Davida, oca Njegova; i carovaće nad domom Jakovljevim vavek, i Carstvu Njegovu neće biti kraja (Lk. 1, 32-33). Ovo su reči Anđela upućene Bogomajci.
227. Budući dolazak Hristov veoma će se razlikovati od prethodnog. Da bi postradao za nas, On je došao unižen; a da nam sudi, doći će u slavi svojoj i svi Sveti Anđeli sa Njim (Mt. 25, 31).
228. On će suditi svim ljudima bez izuzetka.
229. On će da sudi tako da se savest svakoga čoveka otkrije pred svima i da se pokažu ne samo sva dela koja je neko učinio tokom celog svoga života na zemlji, nego i sve izgovorene reči, tajne želje i pomisli. Gospod će osvetliti sve što je skriveno u tami i objaviti namere srca; tada će biti svakom pohvala od Boga (1. Kor. 4, 5).
230. On će nas, bez sumnje, osuditi i za ružne reči ili misli, ako ih ne ispravimo pokajanjem, verom i popravljanjem svoga života. A Ja vam kažem, da će za svaku praznu reč koju reknu ljudi dati odgovoru dan Suda (Mt. 12, 36).
231. Kada će Gospod Isus Hristos doći da sudi – to nije poznato; ali treba da živimo tako, da uvek za to budemo spremni.
Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni; nego nas dugo trpi, jer neće da iko propadne no da se svi pokaju. A doći će Dan Gospodnji kao lopov noću (2. Petr. 3,9-10).
Stražite, dakle, jer ne znate dana ni časa u koji će Sin Čovečiji doći (Mt. 25, 13).
232. U Reči Božijoj otkrivena su nam neki znaci skorog Dolaska Hristovog, a to su: nestajanje vere i ljubavi meću ljudima, širenje poroka i nesreća, propovedanje Evanđelja svim narodima, dolazak Antihrista (Mt. 24).
233. Antihrist – to je protivnik Hristov, koji će se truditi da istrebi Hrišćanstvo, ali će sam da pogine na užasan način (2. Sol. 2, 8).
234. Carstvo Hristovo je, kao prvo – čitav svet; kao drugo – svi verni na zemlji; i kao treće – svi blaženi (tj. pravedni, Sveti) na Nebesima. Prvo se naziva – carstvo prirode, drugo – carstvo blagodati, a treće – Carstvo Slave.
235. Reči Simvola o tome da Carstvu Hristovom neće biti kraja, odnose se na Carstvo slave.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Kada stiže nastavak?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *