NASLOVNA » Apologetika, BIBLIOTEKA » Oklevetani svetac – Vladika Nikolaj i srbofobija

Oklevetani svetac – Vladika Nikolaj i srbofobija

BAJFORDOVE KLEVETE

Vladika Nikolaj i Šarl Moras

Francuski desničar i politički mislilac Šarl Moras, koji se za vreme Drugog svetskog rata našao u službi okupatorskog režima, bio je – paganin. Monarhista i protivnik ideja Francuske revolucije, on je istovremeno smatrao da su Stari i Novi Zavet u biti jevrejska obmana: „Jevrejin, monoteista i vođen prorocima, postao je agent revolucije.“ Ponavljajući da je monoteizam protivprirodan, Moras je kritikovao jevrejski profetizam zbog nasrtaja na organski društveni poredak. Napadao je monoteizam i zbog koncepta individualne slobode. Padom paganizma, ljudska bića su odvojena od prirode, a samim tim i od organskog društva za koje se Moras borio. Robert Kasiljo, koji je izučavao fascinaciju fašizmom u delu Ezre Paunda, o Morasu je zabeležio: „Kao što je Moras smatrao, monoteizam, prihvatajući transcendentni apsolut kao podjednako vredan za sve ljude, nastoji da uništi ‘lepotu’ društva i prirodne ‘nejednakosti’. Čak i ako društvene nejednakosti postoje, monoteizam demokratizuje duhovnu oblast i tako smanjuje razlike između ljudi. Zato je Moras u jevrejskom monoteizmu video krajnjeg neprijatelja hijerarhije i konačni izvor liberalizma.“ Ernst Nolte zapaža da je Morasovo poštovanje prema rimokatolicizmu poticalo iz njegovog uverenja da je ova konfesija nehrišćanska zato što je „neuporedivo remek-delo paganske i svetovne mudrosti koja putem hijerarhijskog sistema posrednika crkvu čini glasnogovornikom čoveka, odstranjujući tako Oca i Sina“. Protestantizam je kritikovao zato što je jevrejski po prirodi.
Jasno je da se i Rimokatolička crkva morala ograditi od takvog „apologete“. Godine 1926, kardinal Andrije, po odobrenju pape Pija XI, pisao je: „Vođi Aksion Fransez (Morasova organizacija, nap. V. D.) bavili su se crkvom. Kakvu ideju imaju o njoj? Oni odbijaju sve dogme koje crkva uči i propoveda. Crkva uči postojanje Boga, a oni to poriču, jer su ateisti. Crkva propoveda božanstvo Isusa Hrista, a oni to odriču, jer su antihrišćani. Crkva propoveda da je nju osnovao sam Isus Hristos, Bog i Čovek, a oni poriču njenu božansku ustanovu, jer su antikatolici… Moras i vođi Aksion Fransez su katolici iz računa, a ne po ubeđenju. Oni se služe Crkvom, a ne služe Crkvi.“
Vladimir Stakić, autor poznate predratne monografije „Monarhistička doktrina Šarla Morasa“, veli: „Morasov katolicizam je rimski, ali ne jevanđelski, apostolski. Između Morasa i Crkve može postojati samo jedan modus vivendi, ali nikada intimna saradnja.“
Dakle, priča o sličnosti Vladike Nikolaja i Šarla Morasa je zasnovana ili na pogrešnim premisama ili na zlonamernim tvrdnjama poluobrazovanih predstavnika „građanskih krugova“, koji bi svakako hteli da nađu vezu Nikolaja i fašizma. Ni Morasova paganska teološka doktrina, ni njegov paganski monarhizam, nemaju veze sa Nikolajevom verom u Boga Živoga i Istinitoga i hrišćanskim verovanjem u poredak Kralja kao Domaćina, koje je nasledio od svojih srbskih pravoslavnih predaka.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *