ОДГОВАРАЊЕ НА НЕДЕЉНОМ И ПРАЗНИЧНОМ ВЕЧЕРЊУ, ЈУТРЕЊУ И БОЖАНСТВЕНОЈ ЛИТУРГИЈИ СА ПРАЗНИЧНИМ АНТИФОНИМА, ВХОДНИМА, ТРОПАРИМА И КОНДАЦИМА

 

ОДГОВАРАЊЕ НА НЕДЕЉНОМ И ПРАЗНИЧНОМ ВЕЧЕРЊУ,
ЈУТРЕЊУ И БОЖАНСТВЕНОЈ ЛИТУРГИЈИ
СА ПРАЗНИЧНИМ АНТИФОНИМА, ВХОДНИМА, ТРОПАРИМА И КОНДАЦИМА
 

 
VI
Додатак
 
Крстовдан
Божић (25. децембар/7. јануар)
Богојављење (6/19. јануара)
Сретење (2. фебруар/15. фебруар)
Цвети
Васкрс
Спасовдан
Духови
 
Крстовдан
 
На празнике Христове постоје извесне измене на Св. Литургији. Те измене су следеће: 1. На Крстовдан (14. септембра) уместо: Благослови душе… и Блажена, читају се антифони. Антифона има три.
 
I Антифон
 
Чтец: Боже, Боже мој, вонми ми вскују оставил мја јеси.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
Чтец: Далече от спасенија мојего, словеса грјехопадениј мојих.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
Чтец: Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу и ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
II Антифон
 
Чтец: Вскују Боже откринул ни јеси до конца.
 
Народ: Спаси нас Сине Божиј, плотију распнијсја, појушчија Ти: Алилуја.
 
Чтец: Помјани сонм твој, јегоже стјажал јеси исперва.
 
Народ: Спаси нас Сине Божиј, плотију распнијсја, појушчија Ти: Алилуја.
 
Чтец: Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу.
 
Народ: И ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин. Јединородниј Сине и Слове Божиј…
 
III Антифон
 
Чтец: Господ воцарисја, да гњевајутсја људије: сједјај на херувимјех, да подвижитсја земља.
 
Народ: (тропар) Спаси Господи људи твоја и благослови достојаније твоје, побједи всјем православним христијаном (нашим) на сопротивнија даруја; и тоје сохрањаја Крестом твојим житељство.
 
Чтец: Господ в Сиоње велик, и висок јест над всјеми људми.
 
Народ: Тропар.
 
Чтец: Поклонитесја Господеви, во дворје свјатјем јего.
 
Народ: Тропар.
 
Входноје: Возносите Господа Бога нашего, и поклањајтесја подножију ногу јего, јако свјато јест.
 
После входа: троpар, Слава и ниње: кондак глас 4: Вознесијсја на Крест вољеју тезоименитому твојему новому житељству шчедроти твоја даруј, Христе Боже. Возвесели силоју твојеју православни род наш, побједи даја јему на сопостати; пособије имушчему твоје оружије мира, непобједимују побједу.
 
Пред читање апостола уместо: Свјатиј Боже…
 
Народ: Кресту твојему поклањајемсја, Владико, и свјатоје Воскресеније твоје славим (3 пута).
Слава Оцу… и ниње и присно… и свјатоје воскресеније твоје славим. Кресту твојему поклањајемсја… (Ова песма се поји и у трећу Недељу поста – Крстопоклону).
Уместо Достојно… поје се ирмос празника.
 
2. Божић (25. децембар/ 7. јануар)
 
I Антифон
 
Чтец: Исповјемсја тебје Господи всјем сердцем мојим, повјем всја чудеса твоја.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
Чтец: В совјете правих и сонмје, велија дјела Господња.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
Чтец: Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу и ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
II Антифон
 
Чтец: Блажен муж бојајса Господа и заповједех јего восходјашчет зјело.
 
Народ: Спаси нас Сине Божиј, рождејсја от Дјеви, појушчија Ти: Алилуја.
 
Чтец: Силно на земљи будет сјемја јего, род правих благословитсја.
 
Народ: Спаси нас Сине Божиј, рождејсја от Дјеви, појушчија Ти: Алилуја.
 
Чтец: Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу.
 
Народ: И ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин. Јединородниј Сине и Слове Божиј…
 
III Антифон
 
Чтец: Рече Господ Господеви мојему: сједи одеснују мене, дондеже положу враги твоја, подножије ног твојих.
 
Народ: (тропар) Рождество твоје, Христе Боже наш, возсија мирови свјет разума; в њем бо звјездам служашчиј звјездоју учахусја, тебје клањатисја солнцу правди. И тебе вједјети с висоти востока, Господи, слава тебје.
 
Чтец: Жезал сили послет ти Господ от Сиона, и господствуј посредје врагов твојих.
 
Народ: Тропар.
 
Чтец: С тобоју начало в ден сили твојеја, во свјетлостех свјатих твојих.
 
Народ: Тропар.
 
Входноје: Из чрева прежде деници родих тја, кљатсја Господ и нераскајетсја, ти јереј во вјек по чину Мелхиседекову.
После входа: тропар, Слава и ниње: кондак глас 3: Дјева днес пресушчественаго раждајет, и земља вертеп неприступному приносит, ангели со пастирми славословјат, волсви же со звјездоју спутешествујут: нас бо ради родисја отроча младо – превјечниј Бог.
 
Пред читање апостола уместо: Свјатиј Боже…
 
Народ: Јелици во Христа крестистесја, во Христа облекостесја, Алилуја (3 пута). Слава Оцу… и ниње и присно… Во Христа облекостесја, Алилуја. Јелици во Христа крестистесја…
 
Уместо Достојно… поје се ирмос празниика.
 
3. Богојављење (6/19. јануара)
 
I Антифон
 
Чтец: Во исходје Израиљевје от Египта, дому Јаковља, из људеј варвар.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
Чтец: Море видје и побјеже, Јордан возвратисја вспјат.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
Чтец: Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу и ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
II Антифон
 
Чтец: Возљубих, јако услишит Господ глас мољенија мојего.
 
Народ: Спаси нас Сине Божиј, во Јордање крестивијсја, појушчија Ти: Алилуја.
 
Чтец: Јако приклони ухо своје мње: и во дни моја призову.
 
Народ: Спаси нас Сине Божиј, во Јордање крестивијсја, појушчија Ти: Алилуја.
 
Чтец: Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу.
 
Народ: И ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин. Јединородниј Сине и Слове Божиј…
 
III Антифон
 
Чтец: Исповједајтесја Господеви јако благ, јако во вјек милост јего.
 
Народ: (тропар) Во Јордање крешчајушчусја тебје, Господи, тројическоје јависја поклоњеније: Родитељев бо глас свидјетељствоваше тебје – возљубљенаго тја Сина именуја; и Дух во видје голубиње, извјествоваше словесе утвержденије; јављејсја Христе Боже, и мир просвјешчеј, слава тебје.
 
Чтец: Да речет убо дом Израиљев: јако благ, јако во вјек милост јего.
 
Народ: Тропар.
 
Чтец: Да речет убо дом Арон: јако благ, јако во вјек милост јего.
 
Народ: Тропар.
 
Входноје: Благословен грјадиј во имја Господње, благословихом ви из дому Господња, Бог Господ и јависја нам.
 
После входа: тропар, Слава и ниње: кондак глас 3: Јавилсја јеси днес всељењеј, и свјет твој, Господи, знаменасја на нас, в разумје појушчих тја: пришел јеси и јавилсја јеси свјет неприступниј.
 
Пред читање апостола уместо: Свјатиј Боже…
 
Народ: Јелици во Христа крестистесја, во Христа облекостесја, Алилуја (3 пута).
Слава Оцу… и ниње и присно… Во Христа облекостесја, Алилуја.
Јелици во Христа крестистесја…
 
Уместо Достојно… поје се ирмос празника.
4. Сретење (2. фебруар/15. фебруар)
 
Входноје: Сказа Господ спасеније своје, пред јазики откри правду своју.
 
Уместо: Достојно… пева се ирмос празника.
 
5. Цвети
 
I Антифон
 
Чтец: Возљубих, јако услишит Господ глас мољенија мојего.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
Чтец: Јако приклони ухо своје мње: и во дни моја призову.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
Чтец: Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу и ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
II Антифон
 
Чтец: Вјеровах, тјемже возглаголах; аз же смирисја зјело.
 
Народ: Спаси нас Сине Божиј, возсједиј на жребја, појушчија Ти: Алилуја.
 
Чтец: Что воздам Господеви о всјех, јаже воздаде ми.
 
Народ: Спаси нас Сине Божиј, возсједиј на жребја, појушчија Ти: Алилуја.
 
Чтец: Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу.
 
Народ: И ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин. Јединородниј Сине и Слово Божиј…
 
III Антифон
 
Чтец: Исповједајтесја Господеви јако благ, јако во вјек милост јего.
 
Народ: (тропар) Обшчеје воскресеније прежде твојеја страсти увјерјаја, из мертвих воздвигал јеси Лазарја, Христе Боже, тјемже и ми јако отроци побједи знаменија носјашче; тебје Побједитељу смерти вопијем: осана во вишњих, благословен грјадиј во имја Господње.
 
Чтец: Да речет убо дом Израиљев: јако благ, јако во вјек милост јего.
 
Народ: Тропар.
 
Чтец: Да речет убо дом Арон: јако благ, јако во вјек милост јего.
 
Народ: Тропар.
 
Входноје: Благословен грјадиј во имја Господње, благословихом ви из дому Господња, Бог Господ и јависја нам.
После входа: тропар, Слава и ниње: кондак глас 3: На престоље на небеси, на жребјати на земљи носимиј, Христе Боже, ангелов хваљеније, и дјетеј воспјеваније пријал јеси зовушчих ти: благословен јеси грјадиј Адама возвати.
 
Уместо Достојно- поје се ирмос празника.
 
6. Васкрс
 
I Антифон
 
Чтец: Воскликните Господеви всја земља, појте же имени јего, дадите славу хваље јего.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
Чтец: Реците Богу: кољ страшна дјела твоја, во множествје сили твојеја солжут тебје врази твоји.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
Чтец: Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу и ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
II Антифон
 
Чтец: Боже, ушчедри ни и благослови ни, просвјети лице твоје на ни и помилуј ни.
 
Народ: Спаси нас Сине Божиј, воскресиј из мертвих, појушчија Ти: Алилуја.
 
Чтец: Да исповједјатсја тебје људије Боже, да исповједјатсја тебје људије вси.
 
Народ: Спаси нас Сине Божиј, воскресиј из мертвих, појушчија Ти: Алилуја.
 
Чтец: Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу.
 
Народ: И ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин. Јединородниј Сине и Слове Божиј…
 
III Антифон
 
Чтец: Да воскреснет Бог и расточатсја врази јего, и да бјежат от лица јего ненавидјашчих јего.
 
Народ: (тропар) Христос воскресе из мертвих, смертију смерт поправиј, и сушчим во гробјех живот дарова.
 
Чтец: Јако ишчезајет дим да ишчезнут, јако тајет восак от лица огња.
 
Народ: Тропар.
 
Чтец: Тако да погибнут грјешници от лица Божија, а праведници да возвесељатсја, да возрадујутсја пред Богом.
 
Народ: Тропар.
 
Входноје: В церквах благословите Бога Господа от источник Израиљевих.
 
После входа: тропар, Слава и ниње: кондак глас 3: Ашче и во гроб снизшел јеси безсмертне, но адову разрушил јеси силу и воскресал јеси јако побједитељ, Христе Боже; женам мироносицам вјешчавиј: радујтесја, и твојим апостолом мир дарујај; падшим подајај воскресеније.
 
Пред читање апостола уместо: Свјатиј Боже…
 
Народ: Јелици во Христа крестистесја…
 
Уместо Достојно… поје се ирмос празника.
 
Ангел вопијаше благодатњеј: чистаја Дјево радујсја! и паки реку: радујсја! твој син воскресе тридневен от гроба, и мертвија воздвигнувиј – људије веселитесја! Свјетисја, свјетисја, Новиј Јерусалиме, слава бо Господња на тебје возсија; ликуј ниње и веселисја Сионе, ти же, чистаја, красујсја Богородице о востанији рождества твојего!
 
Уместо: Благословен грјадиј… Видјехом свјет истиниј… Да испољњатсја… и Буди имја Господње…, поји се тропар: Христос воскресе…
 
7. Спасовдан
 
I Антифон
 
Чтец: Ви јазици восплешчите руками, воскликните Богу гласом радованија.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
Чтец: Јако Господ вишњиј страшен, цар велиј по всеј земљи.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
Чтец: Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу и ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
II Антифон
 
Чтец: Велиј Господ и хваљен зјело, во градје Бога нашего, во горје свјатјеј јего.
 
Народ: Спаси нас Сине Божиј, вознесијсја во славје, појушчија Ти: Алилуја.
 
Чтец: Гори сионскија, ребра сјеверова, град царја великаго.
 
Народ: Спаси нас Сине Божиј, вознесијсја во славје, појушчија Ти: Алилуја.
 
Чтец: Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу.
 
Народ: И ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин. Јединородниј Сине и Слове Божиј…
 
III Антифон
 
Чтец: Услишите сија вси јазици, внушите вси живушчиј по всељењеј.
 
Народ: (тропар) Вознесалсја јеси во славје, Христе Боже наш, радост сотворивиј учеником, објетованијем Свјатаго Духа, извјешченим им бившим благословенијем, јако ти јеси Син Божиј, избавитељ мира.
 
Чтец: Земнороднији же и синове человјечестиј, вкупје богат и убог.
 
Народ: Тропар.
 
Чтец: Уста моја возглагољут премудрост, и поученије сердца мојего разум.
 
Народ: Тропар.
 
Входноје: Взиде Бог во воскликновенији, Господ по гласје трубње.
 
После входа: тропар, Слава и ниње: кондак глас 3: Јеже о нас исполнив смотреније, и јаже на земљи сојединив небесним, вознесалсја јеси во славје, Христе Божо наш, никакоже отлучајасја, но пребиваја неотступниј, и вопија љубјашчим тја: аз јесам с вами, и никтоже на ви.
 
8. Духови
 
I Антифон
 
Чтец: Небеса повједајут славу Божију, твореније же руку јего возвјешчајет тверд.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
Чтец: Ден дни отригајет глагол и ношч ношчи возвјешчајет разум.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
Чтец: Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу и ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин.
 
Народ: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.
 
II Антифон
 
Чтец: Услишит тја Господ в ден печали, зашчитит тја имја Бога Јаковља.
 
Народ: Спаси нас Утјешитељу Благиј, појушчија Ти: Алилуја.
 
Чтец: Послет ти помошч от Свјатаго, и от Сиона заступит тја.
 
Народ: Спаси нас Утјешитељу Благиј, појушчија Ти: Алилуја.
 
Чтец: Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу.
 
Народ: И ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин. Јединородниј Сине и Слове Божиј…
 
III Антифон
 
Чтец: Господи, силоју твојеју возвеселитсја цар и о спасенији твојем возрадујетсја зјело.
 
Народ: (тропар) Благословен Јеси Христе Боже наш, иже премудри ловци јављеј, низпославиј им Духа Свјатаго, и тјеми уловљеј всељенују, человјекољубче, слава тебје.
 
Чтец: Желанија сердца јего дал јеси јему, и хотјенија усну јего њеси лишил јего.
 
Народ: Тропар.
 
Чтец: Јако предварил јеси јего благословенијем благостињим, положил јеси на главје јего вјенец от камене честна.
 
Народ: Тропар.
 
Входноје: Вознесисја, Господи, силоју твојеју, воспојем и појем сили твоја.
 
После входа: тропар, Слава и ниње: кондак глас 3: Јегда снишед јазики слија, раздјељаше јазики Вишњиј: јегда же огњенија јазики раздајаше, в соједињеније всја призва, и согласно славим Всесвјатаго Духа.

Један коментар

  1. Postovani,
    Da li ovo izdanje moze da se kupi ili moze da se preuzme na vasem sajtu?
    Mnogo bi mi znacilo, kao pocetniku.
    Hvala unapred

Овде напишите коментар уколико желите

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.