NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslužbeni » ODGOVARANJE NA NEDELJNOM I PRAZNIČNOM VEČERNJU, JUTRENJU I BOŽANSTVENOJ LITURGIJI SA PRAZNIČNIM ANTIFONIMA, VHODNIMA, TROPARIMA I KONDACIMA

ODGOVARANJE NA NEDELJNOM I PRAZNIČNOM VEČERNJU, JUTRENJU I BOŽANSTVENOJ LITURGIJI SA PRAZNIČNIM ANTIFONIMA, VHODNIMA, TROPARIMA I KONDACIMA

 

ODGOVARANJE NA NEDELJNOM I PRAZNIČNOM VEČERNJU,
JUTRENJU I BOŽANSTVENOJ LITURGIJI
SA PRAZNIČNIM ANTIFONIMA, VHODNIMA, TROPARIMA I KONDACIMA
 

 
III
Božanstvena liturgija Svetog Oca našega Jovana Zlatousta
 
Sveštenik: Blagosloveno Carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Sveštenik: U miru Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj (ili: Gospode pomiluj).
 
Sveštenik: Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za mir svega sveta, za nepokolebljivost svetih Božjih Crkava, i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za najsvetijeg Patrijarha (ili visokopreosveštenog mitropolita, ili preosveštenog episkopa) našega (ime), za časno prezviterstvo, u Hristu đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za blagoverni i hristoljubivi rod naš i pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za ovaj grad (ili: za ovo selo; ili: za svetu obitelj ovu), za svaki grad i one koji verom žive u njima, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za one koji plove, za putnike, paćenike i sužnje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Pomenuvši Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život ovoj Hristu Bogu predajmo.
 
Narod: Tebje Gospodi.
 
Vozglas:
 
Sveštenik: Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Blagoslovi duše moja Gospoda i vsja vnutrenjaja moja, imja svjatoje jego. Blagosloven jesi Gospodi.
 
[Na Hristove praznike, umesto: SlavaBlagoslovi duše… čita se Antifon 1. Vidi dodatak].
 
Sveštenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Pomenuvši Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život ovoj Hristu Bogu predajmo.
 
Narod: Tebje Gospodi.
 
Sveštenik: Jer je tvoja moć, i tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Jedinorodnij Sine i Slove Božij, bezsmerten sij i izvolivij spasenija našego radi voplotitisja ot svjatija Bogorodici i prisnodjevi Mariji, nepreložno vočelovječitisja: raspnijsja že Hriste Bože, smertiju smert popravij, jedin sij Svjatija Trojici, sproslavljajemij Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas.
[Na Hristove praznike, na ovome mestu čita se Antifon 2. Vidi dodatak]
 
Sveštenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Pomenuvši Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
 
Narod: Tebje Gospodi.
 
Sveštenik: Jer si blag i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Odmah zatim.
 
Blaženi milostivi, jako tiji pomilovani budut – tropar kanona.
Blaženi čisti serdcem, jako tiji Boga uzrjat – tropar kanona.
Blaženi mirotvorci, jako tiji sinove Božiji narekutsja – tropar kanona.
Blaženi izgnani pravdi radi, jako tjeh jest Carstvo nebeskoje – tropar kanona.
Blaženi jeste jegda ponosjat vam, i izženut, i rekut vsjak zol glagol na vi lažušče mene radi – tropar kanona.
Radujtesja i veselitesja, jako mazda vaša mnoga na nebesjeh – tropar kanona.
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu – tropar kanona.
I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin – bogorodičan kanona.
 
[Na Hristove praznike, na ovome mestu čita se Antifon 3. Vidi dodatak]
(Za vreme pojanja Slava… i ninje… čini se vhod sa svetim Jevanđeljem). Po vhodu kaže Sveštenik: Premudrost, prosti.
 
Narod: (Nedeljom): Pridite poklonimsja i pripadem ko Hristu. Spasi ni Sini Božij, voskresij iz mertvih, pojuščija Ti: Aliluja.
(Na praznike bogorodične i svetiteljske ili u obične dane: Pridite poklonimsja i pripadem ko Hristu. Spasi ni Sini Božij, vo svjatih diven sij, pojuščija Ti: Aliluja). [Ove pesme zovu se: vhodnoje. Hristovi praznici i Sretenije, imaju svoje posebno vhodnoje. Vidi dodatak.].
Sad dolaze tropari i kondaci. Zatim:
 
Sveštenik: Jer si svet, Bože naš, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
Svjatij Bože, Svjatij Krjepkij, Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas (3 put). Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas. Amin. Svjatij Bože, Svjatij Krjepkij, Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas.
[U neke praznične dane, umesto: Svjatij Bože…poju se druge pesme. Vidi dodatak.]
 
Sveštenik: Pazimo. Mir svima. Premudrost.
Čtec: (onaj koji čita Apostol): I duhu tvome, prokimen glas (kaže onaj glas koji je kod prokimena označen i glasno pročita prokimen. Zatim:)
 
Pojci: (Pevaju isti prokimen po glasu koji je naznačen).
 
Sveštenik: Premudrost.
 
Čtec: Čitanje iz poslanice Galatima (ili Jevrejima, ili Rimljanima, tj. naslov Apostola koji će čitati) svetoga Apostola Pavla.
 
Sveštenik: Pazimo!
 
Čtec: Čita Apostol. Po svršetku:
 
Sveštenik: Mir ti.
 
Čtec: I duhu tvome (tiho).
 
Sveštenik: Premudrost.
 
Pojci: Aliluja (veliko).
 
Sveštenik: Premudrost smerno stojmo; čujmo Sveto Jevanđelje. Mir svima.
 
Narod: I duhovi tvojemu.
 
Sveštenik: Čitanje svetog Jevanđelja od Mateja (ili ime drugog jevanđelista).
 
Narod: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje.
 
Sveštenik: Pazimo! I čita sveto Jevanđelje.
 
A po svršetku:
 
Narod: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje.
 
Sveštenik: Recimo svi iz sve duše, i od svega uma svoga, recimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Gospode Svedržitelju, Bože otaca naših, molimo Ti se, usliši i pomiluj.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.
 
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
 
Sveštenik: Još se molimo za blagoverni hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane.
 
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
 
Sveštenik: Još se molimo za najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosveštenoga mitropolita, ili preosveštenog episkopa) našeg (ime), i za svu u Hristu braću našu.
 
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
 
Sveštenik: Još se molimo za braću našu, sveštenike, đakone, i za svo u Hristu bratstvo naše.
 
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
 
Sveštenik: Još se molimo za blažene i nezaboravne patrijarhe pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivače ovoga svetoga hrama (ako je manastir: svete obitelji ove), i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu koji ovde počivaju, i za pravoslavne svuda.
 
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
 
Sveštenik: Još se molimo za one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i svečasnom hramu ovom, za one koji se trude, koji pevaju, i za prisutni narod koji očekuje od Tebe veliku i bogatu milost.
 
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
 
Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Jektenija za upokojene (služi se po potrebi).
 
Sveštenik: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.
 
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
 
Sveštenik: Još se molimo za upokojenje duša usnulih slugu Božjih (imena), i da im se oprosti svaki greh voljni i nevoljni.
 
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
 
Sveštenik: Da Gospod Bog nastani duše njihove gde pravednici počivaju.
 
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
 
Sveštenik: Milost Božju, Carstvo nebesko, i oproštaj grehova njihovih molimo od Hrista, besmrtnog Cara i Boga našega.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Bože duhova… Jer si Ti vaskrsenje, i život, i pokoj usnulih slugu tvojih (imena), Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim tvojim Ocem, i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Sveštenik: Oglašeni, pomolite se Gospodu.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Verni, pomolite se za oglašene.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Da ih Gospod pomiluje.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Da im otkrije Jevanđelje pravde.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Da ih prisajedini svojoj svetoj, sabornoj i apostolskoj Crkvi.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Spasi, pomiluj, zaštiti i sačuvaj ih, Bože, blagodaću tvojom.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Oglašeni, glave svoje priklonite Gospodu.
 
Narod: Tebje Gospodi.
 
Sveštenik: Da i oni s nama slave prečasno i veličanstveno ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Sveštenik: Vi koji ste oglašeni, iziđite; oglašeni, iziđite; vi koji ste oglašeni, iziđite; niko od oglašenih (da ne ostane). A vi koji ste verni, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Premudrost. Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Sveštenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Premudrost. Da svagda čuvani vlašću tvojom, Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin. (Odmah za tim).
 
Iže heruvimi tajno obrazujušče,
i životvorjaščej Trojicje, trisvjatuju
pjesan pripjevajušče,
vsjakoje ninje žitejskoje otložim
popečenije.
 
(Mi koji Heruvime tajanstveno izobražavamo,
i Životvornoj Trojici Trisvetu pesmu pevamo,
svaku sada životnu brigu ostavimo).
 
(Sad se vrši veliki vhod, a po vhodu odmah):
 
Narod: Amin.
Jako da Carja vsjeh podimem, angelskimi nevidimo dorinosima činmi. Aliluja, aliluja, aliluja.
(Kao oni koji će primiti Cara svih, Anđelskim Silama nevidljivo praćenoga. Aliluja, Aliluja, Aliluja).
 
Sveštenik: Dopunimo molitvu svoju Gospodu.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za predložene časne Darove, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, od Gospoda molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi (ili: podaj Gospode).
 
Sveštenik: Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših, od Gospoda molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Oproštaj i otpuštanje grehova i sagrešenja naših, od Gospoda molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Dobro i korisno dušama našim, i mir u svetu, od Gospoda molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Kraj života našeg da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Strašnom Hristovom sudu, molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
 
Narod: Tebje Gospodi.
 
Sveštenik: Milosrđem Jedinorodnoga Sina tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Sveštenik: Mir svima.
 
Narod: I duhovi tvojemu.
 
Sveštenik: Ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali:
 
Narod: Otca i Sina i Svjatago Duha, Trojicu jedinosuštnuju u nerazdjeljnuju.
 
Sveštenik: Dveri, dveri, premudrošću pazimo!
 
Narod: Svi zajedno govore Ispovedanje vere Verujem u jednoga Boga Oca
 
Sveštenik: Stojmo smerno, stojmo sa strahom, pazimo da sveti Prinos u miru uznesemo.
 
Narod: Milost mira, žertvu hvaljenija.
 
Sveštenik: Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha, da bude sa svima vama.
 
Narod: I so duhom tvojim.
 
Sveštenik: Gore imajmo srca!
 
Narod: Imami ko Gospodu.
 
Sveštenik: Zablagodarimo Gospodu.
 
Narod: Dostojno i pravedno jest poklanjatisja Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu, Trojicje jedinosuštnjej i nerazdjeljnjej.
 
Sveštenik: Pobedničku pesmu pojući, kličući, uzvikujući i govoreći:
 
Narod: Svjat, svjat, svjat Gospod Savaot! Ispolni nebo i zemlja slavi tvojeja; Osana vo višnjih, blagosloven grjadij vo imja Gospodnje; Osana vo višnjih.
 
Sveštenik: Primite, jedite, ovo je Telo moje, koje se za vas lomi na otpuštenje grehova.
 
Narod: Amin.
 
Sveštenik: Pijte iz nje svi: ovo je krv moja Novoga Zaveta, koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grehova.
 
Narod: Amin.
 
Sveštenik: Tvoje od tvojih Tebi prinoseći zbog svega i za sve.
 
Narod: Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebje blagodarim, Gospodi, i molimtisja Bože naš.
 
Sveštenik: Osobito za presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju.
 
Narod: Dostojno jest jako voistinu blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju i mater Boga našego. Čestnjejšuju heruvim i slavnjejšuju bez sravnjenija serafim, bez istljenija Boga Slova roždšuju, suščuju Bogorodicu tja veličajem.
(Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebezprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe što Boga Logosa (Slova) neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo).
 
Sveštenik: Najpre pomeni, Gospode, najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosveštenoga mitropolita ili preosveštenog episkopa) našeg (ime), i daruj ga svetim tvojim Crkvama u miru, zdrava i čitava, časna, dugovečna i da pravilno upravlja rečju Istine tvoje.
 
Narod: I vsjeh i vsja.
 
Sveštenik: I daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i veličanstveno ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Sveštenik: I da budu milosti velikoga Boga i Spasa našega Isusa Hrista sa svima vama.
 
Narod: I so duhom tvojim.
 
Sveštenik: Pomenuvši sve Svete, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za prinesene i osvećene Darove, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Da čovekoljubivi Bog naš, primivši ih u svoj čisti i nadnebesni i umni Žrtvenik, kao miris miomira duhovnoga, nispošlje nam za to božansku blagodat i dar Svetota Duha, pomolimo se.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, od Gospoda molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi (ili: podaj Gospode).
 
Sveštenik: Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših, od Gospoda molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naših, od Gospoda molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Dobro i korisno dušama našim, i mir u svetu, od Gospoda molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Kraj života našeg da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Strašnom Hristovom sudu, molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Izmolivši jedinstvo vere i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe i jedni druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
 
Narod: Tebje Gospodi.
 
Sveštenik: I udostoji nas, Vladiko, da smelo i neosuđeno smemo prizivati Tebe nebeskoga Oca i govoriti:
 
Narod: Oče naš koji si na nebesima,
da se sveti ime Tvoje,
da dođe Carstvo Tvoje,
da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu.
Hleb naš nasušni daj nam danas;
i oprosti nam dugove naše
kao što i mi opraštamo
dužnicima svojim,
i ne uvedi nas u iskušenje,
no izbavi nas od zloga.
 
Sveštenik: Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Sveštenik: Mir svima.
 
Narod: I duhovi tvojemu.
 
Sveštenik: Glave svoje Gospodu priklonimo.
 
Narod: Tebje, Gospodi.
 
Sveštenik: Blagodaću i milosrđem i čovekoljubljem Jedinorodnog Sina tvoga s kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Sveštenik: Pazimo! Svetinje svetima.
 
Narod: Jedin Svjat, jedin Gospod, Isus Hristos, vo slavu Boga Otca. Amin.
 
Zatim narod peva pričasten: Hvalite Gospoda s nebes, hvalite jego vo višnjih.
Aliluja (triput).
(Pričasten može biti i drugi: praznični ili proizvoljni).
 
Sveštenik: Sa strahom Božjim, verom i ljubavlju pristupite.
 
Narod: Blagosloven grjadij vo imja Gospodnje, Bog Gospod i javisja nam.
 
Tada verni pristupaju pričešću Božanskim Tajnama.
Po pričešću govori:
 
Sveštenik: Spasi, Bože, narod tvoj i blagoslovi nasleđe tvoje.
 
Narod: Vidjehom svjet istinij; prijahom Duha Nebesnago; obrjetohom vjeru istinuju, nerazdjeljnjej Trojicje poklanjajemsja, ta bo nas spasla jest.
 
Sveštenik: Svagda, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin. Da ispolnjatsja usta naša hvaljenija tvojego Gospodi, jako da pojem slavu tvoju, jako spodobil jesi nas pričastitisja, svjatim tvojim božestvenim bezsmertnim i životvorjaščim tajnam: sobljudi nas vo tvojej svjatinji, ves den poučatisja pravdje tvojej. Aliluja, Aliluja, Aliluja.
 
Sveštenik: Primivši božanske, svete, prečiste, besmrtne, nebeske, i životvorne, strašne Hristove Tajne, stojeći smerno, dostojno zablagodarimo Gospodu.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Izmolivši sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
 
Narod: Tebje, Gospodi.
 
Sveštenik: Jer si Ti osvećenje naše, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Sveštenik: U miru iziđimo.
 
Narod: O imeni Gospodnji.
 
Sveštenik: Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Gospode, Ti blagosiljaš one koji Tebe blagosiljaju… i Tebi slavu i blagodarenje i poklonjenje uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin. Budi imja Gospodnje, blagosloveno ot ninje i do vjeka (triput).
 
Sveštenik: Blagoslov Gospodnji neka dođe na vas, Njegovom blagodaću i čovekoljubljem, svagda, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Sveštenik: Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava Tebi.
 
Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
 
Sveštenik: Vaskrsli iz mrtvih Hristos istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje Matere, svetih slavnih i svehvalnih Apostola, svetoga oca našega Jovana, arhiepiskopa carigradskoga, svetoga (čiji je hram) i svetoga (čiji je dan), svetih i pravednih bogootaca Joakima i Ane, i svih Svetih, da nas pomiluje i spase kao blag i čovekoljubiv.
 
Narod: Amin.

Jedan komentar

  1. Postovani,
    Da li ovo izdanje moze da se kupi ili moze da se preuzme na vasem sajtu?
    Mnogo bi mi znacilo, kao pocetniku.
    Hvala unapred

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *