NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslužbeni » ODGOVARANJE NA NEDELJNOM I PRAZNIČNOM VEČERNJU, JUTRENJU I BOŽANSTVENOJ LITURGIJI SA PRAZNIČNIM ANTIFONIMA, VHODNIMA, TROPARIMA I KONDACIMA

ODGOVARANJE NA NEDELJNOM I PRAZNIČNOM VEČERNJU, JUTRENJU I BOŽANSTVENOJ LITURGIJI SA PRAZNIČNIM ANTIFONIMA, VHODNIMA, TROPARIMA I KONDACIMA

 

ODGOVARANJE NA NEDELJNOM I PRAZNIČNOM VEČERNJU,
JUTRENJU I BOŽANSTVENOJ LITURGIJI
SA PRAZNIČNIM ANTIFONIMA, VHODNIMA, TROPARIMA I KONDACIMA
 

 
I
Večernje
(nedeljno i praznično)
 
Sveštenik: Blagosloven Bog naš svagda, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Zatim sledi: Hodite poklonimo se…, i psalam 103: Blagosiljaj dušo moja, Gospoda, Gospode Bože moj…
 
Sveštenik: U miru Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj (ili: Gospode pomiluj).
 
Sveštenik: Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za mir svega sveta, za nepokolebivost svetih Božjih Crkava, i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za najsvetijeg Patrijarha (ili visokopreosveštenog mitropolita, ili preosveštenog episkopa) našega (ime), za časno prezviterstvo, u Hristu đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za blagoverni i hristoljubivi rod naš i pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za ovaj grad (ili: za ovo selo; ili: za svetu obitelj ovu), za svaki grad i one koji verom žive u njima, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Za one koji plove, za putnike, paćenike i sužnje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Pomenuvši Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svo] Hristu Bogu predajmo.
 
Narod: Tebje Gospodi.
 
Sveštenik: Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Na večernju uoči velikog praznika peva se 1. psalam: „Blažen muž“.Uoči nedelje čita se:
„Slava Ocu… i ninje… Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože“ (3. put).
 
Sveštenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Pomenuvši Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
 
Narod: Tebje Gospodi.
 
Sveštenik: Jer je tvoja moć, i tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Za ovim se za pevnicom peva: „Gospodi vozvah“ i odnosne crkvene pesme. Dok pojci pevaju: Slava Ocu – I ninje sveštenik čini mali vhod sa kadionicom i okadivši ikonostas i hrišćane u crkvi, stane pred carske dveri i rekne: Premudrost prosti!
 
Pojac: Čita: „Svetlosti tiha“…
 
Sveštenik: Pazimo! Mir svima! Premudrost! Pazimo!
 
Pojci: Pevaju za pevnicom „Prokimen“ dana 3 puta.
 
Ako je večernje uoči praznika, čitaju se parimije.
 
Sveštenik: Recimo svi iz sve duše, i od svega uma svoga, recimo.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Gospode Svedržitelju, Bože otaca naših, molimo Ti se, usliši i pomiluj.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.
 
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
 
Sveštenik: Još se molimo za blagoverni hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane.
 
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
 
Sveštenik: Još se molimo za najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosveštenoga mitropolita, ili preosveštenog episkopa) našeg (ime), i za svu u Hristu braću našu.
 
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
 
Sveštenik: Još se molimo za braću našu, sveštenike, đakone, i za svo u Hristu bratstvo naše.
 
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
 
Sveštenik: Još se molimo za blažene i nezaboravne patrijarhe pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivače ovoga svetoga hrama (ako je manastir: svete obitelji ove), i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu koji ovde počivaju, i za pravoslavne svuda.
 
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
 
Sveštenik: Još se molimo za one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i svečasnom hramu ovom, za one koji se trude, koji pevaju, i za prisutni narod koji očekuje od Tebe veliku i bogatu milost.
 
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
 
Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Pojac čita: Udostoji nas Gospode… (Spodobi Gospodi)…
 
Sveštenik: Dopunimo večernju molitvu svoju Gospodu.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
 
Narod: Gospodi pomiluj.
 
Sveštenik: Svo veče savršeno, sveto, mirno i bezgrešno, od Gospoda molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi (ili: podaj Gospode).
 
Sveštenik: Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših, od Gospoda molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naših, od Gospoda molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Dobro i korisno dušama našim, i mir u svetu, od Gospoda molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Preostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Kraj života našeg da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Strašnom Hristovom sudu, molimo.
 
Narod: Podaj Gospodi.
 
Sveštenik: Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
 
Narod: Tebje Gospodi.
 
Sveštenik: Jer si blag i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Sveštenik: Mir svima.
 
Narod: I duhovi tvojemu.
 
Sveštenik: Glave svoje Gospodu priklonimo.
 
Narod: Tebje Gospodi.
 
Sveštenik: Neka je blagoslovena i preproslavljena moć carstva tvoga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Na večernju uoči velikog praznika posle ovoga izlazi se u pritvor hrama, pojući Litijske stihire. Slava i ninje: Bogorodičen. Po završetku stihira, govori
 
Sveštenik: Spasi, Bože, narod tvoj, i blagoslovi nasleđe tvoje…
 
A za pevnicom nekoliko puta peva se: Gospodi pomiluj (triput veliko). Ovu molitvu završava
 
Sveštenik: Usliši nas, Bože, Spasitelju naš, Nado svih krajeva zemaljskih i onih na moru daleko, i milostiv, milostiv budi, Vladiko, nama grešnima, i pomiluj nas. Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
Sveštenik: Mir svima.
 
Narod: I duhovi tvojemu.
 
Sveštenik: Glave svoje Gospodu priklonimo.
 
Narod: Tebje Gospodi.
Sveštenik: Čita molitvu: Vladiko Mnogomilostivi…, a potom
 
Narod: Amin.
Ukoliko nije večernje uoči nekog praznika, onda se izostavlja ovo i pevaju se Stihovnje stihire. Slava i ninje. Bogorodičan.
 
Sveštenik: Sada otpuštaš…
 
Pojac: Čita: Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput).
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode pomiluj. (triput). Slava Ocu… itd. Oče naš, itd.
 
Sveštenik: Jer je tvoje Carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin.
 
I odmah za pevnicom pevaju tropare.
 
Sveštenik: Premudrost (i otvori dveri).
 
Narod: Oče blagoslovi. (Ako je na večernju episkop, kaže se: Vladiko sveti blagoslovi. Ako je Patrijarh: Svjatjejši Vladiko, blagoslovi).
 
Sveštenik: Blagosloven je Hristos Bog naš svagda, sada i uvek i u vekove vekova.
 
Narod: Amin. Utvrdi, Bože, svetu pravoslavnu veru pravoslavnih hrišćana u vekove vekova.
 
Sveštenik: Presveta Bogorodice, spasi nas.
 
Narod: Časniju od heruvima…
 
Sveštenik: Slava Tebi, Hriste Bože, nado naša, slava Tebi.
 
Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj (tri puta), oče, blagoslovi.
 
Sveštenik: okrenuvši se narodu, govori otpust: Hristos istiniti Bog naš
 
Narod: Amin.

Jedan komentar

  1. Postovani,
    Da li ovo izdanje moze da se kupi ili moze da se preuzme na vasem sajtu?
    Mnogo bi mi znacilo, kao pocetniku.
    Hvala unapred

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *