Od utopije do košmara – Pravoslavlje i sekte: opšti pregled

SVETI OCI O CRKVI I SILAMA KOJE JOJ SE SUPROTSTAVLJAJU

O, Bože sile neizmenljive i svetlosti neugasive sa blagonaklonošću pogledaj na Tvoju Crkvu, to posvećeno i blistavo tajinstvo, i smirenim delanjem proviđenja Tvoga izvrši delo našega spasenja. Neka ceo svet, i svaki čovek, osete i vide da je ono što je jednom bilo svrgnuto, sada uzdignuto, da je staro postalo novo, i da se sve vratilo svome savršenstvu kroz Isusa Hrista, kroz Koga ima svoj početak. On je Gospod u vekove vekova. Amin.
Molitva iz VIII veka

*

Upućivanja na Sveto Pismo:
1. Jn. 2:22, 1. Jn. 4:3, Lk. 12:8, Mt. 16; 18; 24; 23-26, 1. Kor. 12:27, Dela ap. 20:29, 2. Sol. 2:3-9.

Crkva se za svoja učenja oslanja na Sveto Pismo i Sveto Predanje. Veliki doprinos tom predanju daju i spisi uvaženih Otaca i Staraca. Ti Božiji ljudi upoznaju nas sa verom naših predaka, tj. onih koji su pre nas hodili u pouzdanom poznanju istine. Oci Crkve tkaju tkivo nepromenljive istine i obezbeđuju nam neprekinutu vezu sa ranom crkvom Apostola i Mučenika.
Crkva je lađa spasenja. U njenom naručju, mi nalazimo našeg Gospoda i svoj pouzdan, smeran put ka večnom spasenju. Zar je onda čudo što će đavo učiniti sve što je u njegovoj moći da sruši Crkvu i što teži da potkopa kako njen autoritet, tako i njenu osveštanu moć? Ipak, mi imamo svečano Hristovo obećanje da ništa neće nadvladati Crkvu. Mada je ona napadana i progonjena u ovom svetu, njena misija se ne može sprečiti.
Može li onda ikoga iznenaditi to što satana neće žaliti truda da ponizi Veru? – čak u toj meri da će neko doći u ime đavola… i pokušati da zadobije poverenje svih hrišćana. Ta osoba biće nazvana antihtist – i ta osoba zahtevaće da mu se svet pokloni, a propovedaće izopačenu veru koja će se suprotstavljati Gospodu.
Mi, međutim, ne možemo verovati u dva Hrista (2. Kor. 6:14-15) i oni koji su prihvatili istinskog Hrista moraju se kloniti lažnog; oni, pak, koji su prihvatili lažnog, nužno se moraju odreći istinskog Hrista – Sina Božijeg i Mesije.
Sva upućivanja na Sveto Pismo koja smo citirali, kao i izreke Svetih Otaca, kazuju da će Antihrist koristiti surovost i nasilje u istoj meri kao i prevare i lažna čuda da bi iskorenio našu veru u Gospoda Isusa Hrista.

*

Nemojte misliti da ćete očuvati istinsko Jevanđelje Hristovo, ako odlučite sebe iz stada Hristovog.

Sv. Kiprijan Kartaginski

I ovo prvo znajte da nijedno proroštvo Pisma ne biva po ličnom tumačenju, jer nikada proroštvo ne nastade čovekovom voljom, nego pokretani Duhom Svetim govoriše sveti Božiji ljudi.
2. Petr. 1; 20-21

Crkva je kao lađa izvan koje nije moguće razumeti Reč Božiju.
Sv. Ilarije

Budući da znamo samo jednog Boga, isto tako može postojati i samo jedna Vera i jedno tumačenje Istine.

Sv. Liberatus

Jeretici misle i uče pogrešne stvari o Bogu i veri, a onda to nazivaju „novom verom“.
Sv. Avgustin

Onome, kome Crkva nije majka, ni Bog ne može biti Otac.
Sv. Kiprijan

Čovek će imati u sebi Duha Svetoga samo srezmerno tome koliko poštuje i koliko je privržen Crkvi Hristovoj.
Sv. Avgustin

Ako duša nije zaodenuta učenjem Crkve, unutar nje ne može sedeti Isus Hristos na prestolu.
Sv. Jeronim

Onaj ko ne veruje saglasno Predanju nedelive, vaselenske Crkve, taj je nevernik.
Sv. Jovan Damaskin

Gde je Hristos, tamo je i Crkva.
Sv. Ignjatije Bogonosac

Gde je Crkva, tamo je Duh, a gde je Duh, tamo je Crkva.
Sv. Irinej

Čovek koji je dobro utemeljen u svedočanstva Pisma jeste bedem Crkve.
Sv. Jeronim

Vrata paklena nadvladaju svakoga ko je udaljen od Stene (Vere) Hristove pa je samim timi izvan Crkve. Vrata paklena nemaju, međutim, moć nad Crkvom Hristovom.
Origen

Nikada se ne odvajaj od Crkve, jer od nje ništa nije jače. Tvoja nada je jedino Crkva; tvoje spasenje je jedino unutar Crkve i Crkva je tvoje utočište. Ona je viša od nebesa i prostranija od čitave zemlje. Ona nikada ne stari i uvek je puna bodrosti i životne snage. Sveto Pismo (koje ne bi čak ni postojalo da nije Crkve), ukazujući na njenu snagu i postojanost, naziva je „nepokolebivom planinom“.
Sv. Jovan Zlatousti

Sveti Atanasije Veliki ističe obećanje Gospodnje u vezi sa postojanošću Crkve i kaže:
„Reč je pouzdana, obećanje čvrsto: Crkva je nepobediva, čak i ako bi ustao i sam pakao i ako bi vladari tame stvorili pometnju.

Sv. Jovan Damaskin uči:
„Iako će „vrata paklena“, tj. usta jeretika, oruđa demonska, ustati na Crkvu, ona je neće pobediti; iako će se naoružati, neće je poraziti.“

Tertulijan uči:
„Hrišćanska zajednica nikada se neće iscrpeti i posebno će biti snažna onda kada bude izgledala iznureno.“

Sv. Amvrosije Medolanski (Milanski):
„Carstvo Crkve živeće u vekove, budući da je Crkvu osnovao Bog i predodredio da se njeno postojanje produži u vekove.“

Sv. Jovan Damaskin uči:
„Mi čvrsto verujemo da Crkva nikada neće pasti, nikada neće oslabiti i nikada neće biti unišena, jer je tome učio Hristos, Onaj koji je stvorio nebo i učvrstio zemlju, kao što kaže Sveti Duh (Ps. 33:6). Antihrist će sebi privući ne koji imaju slab i kolebljiv duh, zavešće ih i odvojiti od Živoga Boga“.

Sv. Ipolit potvrđuje da Crkva, iako će biti izložena surovom progonu, neće prestati da postoji.

Sveti Kiril Jerusalimski, potkrepljujući svoju propoved na stihove proroka Danila (12:1-3), uči:
„Bog će dopustiti progone Antihrista ne zato što neće moći da ga zaustavi, već zato što, kao i obično, želi da Njegovi borci zadobiju venac i iz tog razloga „najuzvišeniji među živima biće uzneti na oblake, primivši, kao nagradu časti, ono što nadvisuje svakog čoveka.“

Sv. Jefrem kaže:
„Mnogi ljudi udovoljiće Bogu i njima će biti moguće da na planinama i u pustim mestima, sačuvaju sebe mnogim molitvama… Jer će Bog, videvši njihove mnoge suze i iskrenu veru, kao nežni Otac imati milosti prema njima i sačuvati ih“.

Blaženi Teodorit:
„Antihrist neće vladati nad svima, već samo nad onima koji su zaslužili propast i koji bi, čak i da on ne dođe, sebe lišili spasenja“.

Sv . Andrej Kesarijski uči da će Antihrist poraziti samo one čija imena nisu zapisana u knjigu života. Mnogi od verujućih, koji su Hrista voleli svim srcem, poraziće neprijatelje Hristove.

Sveti Kiprijan Kartaginski uči:
„Prijatelji moji, treba da budete svesni ove činjenice: episkop je u Crkvi, i Crkva je u episkopu; i ako neko nije sa episkopom, onda nije ni u Crkvi“.

Pošto je marljivo razmotrio Antihristova čuda, Sv. Jefrem Sirin kaže:
„Planine i ostrva podići će se iz okeana kako bi ih svi mogli videti, ali to će biti obmana, zabluda i neistina. Uza sve to, ona će zavesti svet i obmanuće svačije oči. Mnogi će poverovati i slaviti ga.“

Blaženi Avgustin uči:
„Prvi progoni Crkve kada su hrišćani pod pretnjom izgona, mučenja i smrti primoravani da prinose žrtve idolima, sprovođeni su nasiljem. Drugi progon koji Crkva podnosi dolazi od lažnih učitelja i lažne braće, a izvodi se, nesumnjivo, uz veštinu i prevaru. Treći progon, doći će od Antihrista i biće najopasniji od svih jer će biti propraćen nasiljem, veštinom i obmanom. Svoju snagu koristiće da bi nametnuo svoju volju, a njegova čuda biće korišćena za obmanu.“
I ponovo, on kaže: „To će biti poslednji progon, koji će prethoditi Strašnom sudu; širom sveta, Sveta Crkva biće izložena svim slugama đavolovim.“

Sveti Irinej Lionski kaže da će Antihrist stvoriti lažno carstvo da će u njemu pod svojom vlašću okupiti nevernike:
„Hristos je car, i Antihrist će biti (lažni) car. Hristos sakuplja Svoje ovce koje su išle pogrešnim putem, pa će i Antihrist na sličan način sakupljati svoje zabludele ljude.“

Sv. Jefrem Sirin svedoči:
„Mnogi staleži i narodi razmišljaće na sličan način i presrećni će objavljivati da Antihrist jeste car.“

Sv. Kiril Jerusalimski kaže:
„Protivnik Hristov biće čarobnjak veoma iskusan u veštini obmane, čarolija i opčinjavanja. On će izvoditi lažna čuda da bi iskušavao ljude i oni će pomisliti da vide vaskrslog čoveka, mada on neće istinski vaskrsnuti. Videće hrome kako hodaju, videće ljude koji su bili slepi pre no što su iznenada progledali – dok u stvari nikada nisu bili isceljeni.“

Sveti Jefrem Sirin kaže:
„Zver će staviti svoj žig… što znači da će staviti natpis zla. Na desnu ruku i na čelo, tako da će čoveku biti nemoguće da se prekrsti, dok će na čelu biti zato da ne dopusti čoveku da ima na umu sveto Ime Spasiteljevo. Zmija će upisati svoj znak umesto Krsta Spasiteljevog. Da bi to učinila, nema sumnje da će koristiti određeni postupak, tako da u to vreme neće biti dopušteno čak ni da se izgovori ime Spasiteljevo.“

Sv. Irinej Lionski:
„Protivnik će sedeti u hramu jerusalimskom da bi se prikazao kao Hristos. Zahtevaće da mu se oni, koje bude opčinio, poklone kao Hristu. Antihrist će zahtevati da mu se klanjaju kao da je Bog.“

Sveti Ipolit Rimski:
„Ispunivši se gordošću, Antihrist će se postaviti (kao da je on Bog) i slaviti sebe kao Boga, bljujući gnev na Hrista. On će to činiti javno i narediće da svi oni, koji ne žele da mu služe kao Bogu, budu ubijeni.“

Sveti Amvrosije Mediolanski:
„Lažni prorok prorokovaće o Antihristu, govoreći da je on hristos i pokušaće svakoga da ubedi da je on – hristos.“

Sveti Jefrem Sirin:
„Mnogi će poverovati u Antihrista i slaviće ga kao Boga. Mnogi će se drhteći klanjati mučitelju i vikati: ti si spasitelj!“.

Blaženi Teodorit Kiparski:
„Antihrist neće samo proglasiti sebe za najvećeg među lažnim bogovima, već će i prestolovati u Hramu Božijem kao da je zaista Bog… Oni, koji su otpali i nisu želeli da poveruju u Gospoda će – iako je protivnik Božiji – poverovati u Antihrista, i on će proglasiti da je svima bog.“

Sveti Jovan Damaskin dodaje:
„Jevreji, koji nisu prihvatili Isusa Hrista kao istinskog Sina Božijeg, prihvatiće obmanjivača koji će sebe nazivati bogom.“

Sv. Justin Mučenik kaže da „čovek bezakonja“ neće samo huliti na Najuzvišenijeg, već će i progonima dići ruku na hrišćane.

Sv. Irinej Lionski naziva vreme Antihrista surovim i vremenom teških progona Crkve, koje će biti gore od bilo kog drugog vremena u istoriji.

Sv. Ipolit piše da će Antihrist, ohol u svojoj gordosti, svim narodima uputiti naređenja da se smrću kazne svi hrišćani koji odbiju da mu služe i da mu se klanjaju kao Bogu.

Sv. Kiril Jerusalimski nastavlja:
„On će biti poznat po svojim zločinima nečovečnosti i bezakonja, tako da će prevazići sve nepravedne i bezbožne ljude koji su mu prethodili, pokazujući prema svim ljudima, ali naročito prema nama hrišćanima, duh ubistven i najsuroviji, nemilosrdan i prepreden.“

Sv. Jefrem Sirin osobito snažno izražava poslednji progon hrišćana od strane Antihrista i kaže da će sa onima koji ne budu poverovali u njega postupati na „surov, okrutan, svirep i krvožedan način,“ tako da će „u to vreme deca umirati na krilima svojih majki i da će majke umirati nad svojom decom; očevi će, sa svojim ženama i decom, umirati na tržnicama i neće biti nikoga da ih sahrani.“

Sv. Jovan Zlatousti kaže:
„Jer Antihrist će doći da uništi i povredi ljude i šta sve neće učiniti zbog toga? Izmeniće se i poremetiti sve stvari, kako zbog njegovih naređenja, tako i zbog straha pred njim. On će biti užasan na svaki način: snagom, surovošću, svojim bezakonim zapovestima“.
Blaženi Avgustin kaže da će u doba Antihrista đavo biti oslobođen. I toliko će neograničeno biti nasilje po svojoj surovosti prevazići sve prethodne. Na taj način, on će iskoristiti svu svoju snagu da bi progonio Crkvu.

*

Pa ipak:
„Na tome kamenu sazidaću Crkvu svoju i vrata pakla neće je nadvladati“ (Mt. 16:18).
Istinita je reč i čvrsto je obećanje.
Crkva je nesavladiva, pa čak i ako se (protiv nje) pokrene i sam pakao, čak i ako gospodari tame (protiv nje) pokrenu pobunu.

Sa engleskog:
Antonina Pantelić


Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Preklinjem te brate, zarad Dobrog Boga, otiđi u najbližu Crkvu i ispovedi ove grehe, da te Sveštenik razreši, i ne vraćaj se na ovaj strašni greh. Ja sam isto zlurado postupao, uprkos očiglednoj i velikoj (prevelikoj) Božijoj milosti koje sam bio itekako svestan, pao sam u greh hule na Duha Svetog, i evo me sada na samrtnoj postelji. Najgore od svega što nisam ni bolestan od ljudskih bolesti, nego me doslovce Đavo ubija, i oduzima mi život. Prestani! Odustani od puta pogibelji, ako ti odustaneš, možda postoji šansa da nekad i meni Gospod oprosti. Preklinjem te sa suzama brate moj…molite se za mene, neumoljivog grešnika Boška, koji je iz velike blagodati i umilenja srca, došao do poptpune propasti, zaspepljen prelešću, jeresi i hulom na Svetog Duha, molite se za mene, molim Vas, svi, i ispravite svoje puteve, da bi Gospod i meni oprostio, preklinjem vas iz sumpornog jezera, iz nepodnošljive teskobe…ovo je moja facebook stranica https://facebook.com/bosko.sukovic

  2. Poštovani godinama sam čitao Pravoslani Pesmovnik,Molitvenik,razne Akatiste i Bibliju ali od pre 3 godine počeo sam da Svete ikone iz kuće poklanjam ljudima kao i duhovne knjige,iz dana u dan počeo sam i da bacao i ikone i knjige zanima me dali sam žrtva neke sekte

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *