Od utopije do košmara – Pravoslavlje i sekte: opšti pregled

MOLEBAN U NEDELJU PRAVOSLAVLJA
za obraćenje onih koji su zabludeli
i otpali od Pravoslavne Crkve

Na Božanskoj Liturgiji Svetoga Vasilija Velikog, posle zaamvone molitve, klirici i narod uzimaju ikone: Spasitelja, Presvete Bogorodice i drugih Svetih iz hrama čineći litiju kroz grad (gde je to moguće) i oko svetog hrama, pevajući tropar: „Klanjamo se prečistome liku tvome, Blagi…“. Potom ulaze u hram i na sredini hrama postavljaju na nalonj ikone Spasitelja i Presvete Bogorodice.
Arhijerej i sveštenici stoje na sredini hrama, i đakon počinje:

Đakon: Blagoslovi Preosvešteni Vladiko.
Arhijerej: Blagosloven Bog naš svagda, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Klirici i narod pevaju: Care nebeski…
Čtec: Trisveto, Presveta Trojice i Oče naš.
Arhijerej: Jer je tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Čtec: Gospode, pomiluj (dvanaest puta)
Hodite, poklonimo se caru našem Bogu!
Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu!
Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem!

i Psalam 74:
Hvalićemo te Bože, hvalićemo i prizivaćemo Tvoje ime. Za tebe kazuju čudesa Tvoja kad bude vreme; sudiću po pravdi. Zanjiha se zemlja sa svima koji žive na njoj, ja sam učvrstio njene stubove. Rekoh onima koji se hvale: ne hvalite se, i onima koji greše: ne dižite roga. Ne dižite u vis roga svojega, ne govorite nepravdu protiv Boga. Jer uzdizanje ne dolazi niti sa istoka, niti sa zapada, niti sa pustih gora. Nego je Bog sudija, on jednoga unizuje a drugoga uzvisuje. Jer u ruci Gospodnjoj je čaša puna nemešanog, dobro začinjenog vina, i on toči po redu, ali se njen talog ne istoči, piće (iz nje) svi bezbožnici na zemlji. A ja ću klicati doveka, pevaću Bogu Jakovljevu. I polomiću sve grešničke rogove, a pravednički rogovi uzvisiće se.
Đakon: U miru Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospode, pomiluj.
Đakon: Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo.
Za mir svega sveta, za nepokolebljivost svetih Božijoj Crkava, i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo.
Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.
Za svjatjejšeg patrijarha (ili visokopreosveštenoga mitropolita, ili preosveštenog episkopa) našeg (ime), za časno prezviterstvo, u Hristu đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo.
Za blagoverni i hristoljubivi rod naš i za pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo.
Za ovaj grad (ili: za ovo selo; ili: za svetu obitelj ovu), za svaki grad, kraj i one koji verom žive u njima, Gospodu se pomolimo.
Za blago rastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemlje i vremena mirna, Gospodu se pomolimo.
Za one koji plove, za putnike, bolesnike, paćenike i sužnje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.
Da Gospod milostivim Svojim okom pogleda na Crkvu svoju i da je sačuva nepovređenom i neporaženom od jeresi i praznoverja i da je ogradi mirom svojim, Gospodu se pomolimo.
Da On umiri njene razdore i silom Duha Svetog da privede k poznanju istine sve one koji odstupiše, i da ih prisajedini svome izabranom stadu, Gospodu se pomolimo.
Da On, svetlošću Svoga Božanskog razuma, prosvetli sve ljude, i da ukrepi verne svoje, i da ih sačuva nepokolebljivo u pravoj veri, Gospodu se pomolimo.
Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.
Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom.
Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Uvekdjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
Narod: Tebi, Gospode.
Arhijerej, vozglas: Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Đakon: Bog je Gospod i javi se nama, blagosloven koji dolazi u Ime Gospodnje.
Glas 4. i stihovi.

Zatim ovi tropari:
Tebe, Gospode, slaveći, mi, nedostojne sluge Tvoje, zahvaljujemo na Tvojim velikim dobročinstvima, nama darovanim; hvalimo, blagosiljamo, pevamo, veličamo, i blagodarimo na Tvojoj blagosti, i kao slue, kličemo Ti sa ljubavlju: Spasitelju naš i dobrotvore, slava Tebi.

Slava, glas 3.
Kao beskorisne sluge koje su besplatno primile Tvoja dobra i darove, Vladiko, iskreno pribegavamoTebi, i prema našim moćima blagodarenja prinosimo, slaveći Tebe kao svog Dobrotvora i Stvoritelja, i glasno kličemo: Slava Tebi, Svemilostivi Bože.

I sada, i uvek, glas 4.
Gospode, Ti koji si život i vaskrsenje svih, učvrsti ovo stanište zauvek, kao što si utvrdio svod Višnjega, i pokazao lepotu ovog svetog stana slave Tvoje ovde dole, i primi molitve koje Ti neprestano prinosimo, posredstvom Bogorodice.
Đakon: Pazimo!
Arhijerej: Mir svima.
Čtec: I duhu tvome.
Đakon: Premudrost!
Čtec: prokimen

Glas 4:
Oni koji su zasađeni u domu Gospodnjem, cvetaju u dvorovima Boga našega.
Stih: Pravednik će se veseliti u Gospodu, i uzdaće se u Njega.
Đakon: Premudrost!
Čtec: Čitanje iz Poslanice Svetog apostola Pavla Rimljanima (zač. 121; Rim. 16, 17-24).
Đakon: Pazimo!
Čtec: Braćo, molim vas pak, da pazite na one koji čine razdore i sablazni protiv nauke koju vi naučiste, i klonite ih se; jer takvi ne služe Gospodu našem Isusu Hristu nego svojem trbuhu, i blagim i laskavim rečima varaju srca nezlobivih. A vaša se poslušnost razglasi svuda. Zato se radujem zbog vas; ali hoću da ste vi mudri za dobro, a bezazleni za zlo. A Bog mira brzo će satreti satanu pod nogama vašim. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa vama.
Arhijerej: Mir tebi čitaču.
Čtec: I duhu tvome.
Đakon: Premudrost!
Čtec: Aliluja, aliluja, aliluja.

Glas 4: Pastiru Izrailjev, čuj, ti koji vodiš Josifa kao ovcu.
Đakon: Premudrost, uspravno stojmo; čujmo sveto Evangelije.
Arhijerej: Mir svima.
Narod: I duhu tvome.

Arhijerej: Čitanje svetog Evangelija po Mateju (zač. 75; Mt. 18, 10-18).
Narod: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.
Drugi đakon ili sveštenik: Pazimo!
Arhijerej:
„Gledajte da ne prezrete jednoga od malih ovih; jer vam kažem da angeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice Oca Moga nebeskoga. Jer Sin Čovečiji dođe da spase izgubljeno. Šta vam se čini? Kad ima jedan čovek sto ovaca pa zaluta jedna od njih, ne ostavi li devedeset i devet u planini, i ide te traži onu zalutalu? I ako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem da se njoj raduje više nego onim devedeset i devet što nisu zalutale. Tako nije volja Oca vašega Nebeskoga da propadne jedan od ovih malih. Ali li ti sagreši brat tvoj, idi i pokaraj ga nasamo; ako te posluša, dobio si brata svojega. Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu da na ustima dva ili tri svedoka ostane svaka reč. Ako li njih ne posluša, kaži Crkvi; a ako li ne posluša ni Crkvu, neka ti bude kao neznabožac i carinik. Zaista vam kažem: Što god svežete na zemlji biće svezano na nebu, i što god razrešite na zemlji biće razrešeno na nebu“.
Narod: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

Đakon govori jekteniju:
Pomiluj nas, Bože po velikoj milosti Svojoj, molimo Ti se usliši i pomiluj.
Narod: Gospode, pomiluj. (triput)

Đakon: Još se molimo za blagoverni i hristoljubivi pravoslavni rod naš i za sve pravoslavne hrišćane.
Još se molimo za svjatjejšeg patrijarha (ili visokoprosveštenoga mitropolita, ili preosveštenoga episkopa) našega (ime) i za svu u Hristu braću našu.
Još se molimo za blažene i nezaboravne svete patrijarhe pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivače ovoga svetoga hrama (u manastiru: ove svete obitelji), i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu koji ovde počivaju, i za pravoslavne svuda.
Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj i otpuštenje grehova slugu Božjih, braće ovoga svetoga hrama (u manastiru: nastojatelja ove svete obitelji (ime), i za sve u Hristu bratstvo njegovo).
Još se molimo za one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i svečasnom hramu ovom, za one koji se trude, koji pevaju, i za prisutni narod, koji očekuje od tebe veliku i bogatu milost.
Ti, Gospode, Koji ne želiš smrti grešnika, nego čekaš njegovo obraćanje i pokajanje, povrati Crkvi Svojoj svetoj sve one koji su otpali, molimo Ti se, milostivi Gospode, usliši i pomiluj.
Ti, koji si na slavu Svoju uredio ovaj svet, učini da se oni, koji se protive Reči Tvojoj, obrate, i zajedno sa svima vernima, slave Tebe, Boga našeg, istinskom verom i pobožnošću, molimo Te svemoćni Stvoritelju, usliši i pomiluj.
Ti, Koji si nam dao zapovest da volimo Tebe, Boga našeg, i sve bližnje, Ti Koji si učinio da mržnja, neprijateljstvo, svađa, osveta, kršenje zakletvi, i druga sagrešenja prestanu, da bi istinska ljubav mogla da vlada u srcima našim, molimo se Tebi, Spasitelju našem, milostivo usliši i pomiluj.
Arhijerej: Usliši nas, Bože, Spasitelju naš, Nado svih krajeva zemlje i onih na moru daleko, i milostiv, milostiv budi, Vladiko, nama grešnima, i pomiluj nas. Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Đakon: Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospode, pomiluj.
Arhijerej govori molitvu:
Bože, Svevišnji, Sazdatelju i Ureditelju sve tvari, Koji si sve ispunio Svojim veličanstvom, i održavaš sve Svojom silom! Tebi, našem najdarežljivijem Gospodu, prinosimo blagodarenje, iako smo nedostojni, jer se Ti nisi odvratio od nas grehova naših radi, već si nas preduhitrio Svojom samilošću. Ti si poslao Sina Svoga Jedinorodnog radi našeg iskupljenja, i pokazao si Svoje neizmerno snishođenje prema rodu ljudskom, jer Ti silno želiš i čekaš da se Tebi okrenemo i budemo spaseni. Ti, koji si se ponizio do nemoći naše prirode, ukrepio si nas svesilnom blagodaću Duha Tvoga Svetoga, utešio nas spasonosnom verom i savršenom nadom na večne blagoslove, i vodeći izabrane Svoje ka Nebeskom Sionu, sačuvaj nas kao zenicu oka Svoga. Ispovedamo, Gospode, Tvoje veliko i neuporedivo čovekoljublje i – tako mislimo, tako govorimo, tako propovedamo: Hrista Istinskog Boga našeg i Njegove Svete čestvujući rečima, spisima, mislima, žrtvama, hramovima, ikonama; Njega kao Boga i Vladiku poštujući i klanjajući se Njemu, a njih (Svete) radi zajedničkog (nam) Gospoda i kao Njegove verne služitelje čestvujući i odajući im odnosno poklonjenje.
Ovo je vera Apostola. Ovo je vera Otaca. Ovo je vera Pravoslavnih. Ova vera vaseljenu utvrdi.
Od toga, mi primamo i potvrđujemo Sabore Svetih Otaca i njihova predanja i spise, kao i one koji su u saglasnosti sa Božanskim Otkrovenjem.
I premda ima neprijatelja Pravoslavlja i odstupnika od promisliteljskog i spasonosnog Otkrovenja Gospoda našeg, ipak je Gospod uzeo u obzir sramoćenja slugu Svojih, jer je On oborio hulitelje i neprijatelje Pravoslavlja kao podle i begunce.
S toga i blagosiljamo i hvalimo one koji su priklonili um svoj u poslušnosti Božanskom Otkrovenju, i koji su se borili za to, i tako, sledujući Svetom Pismu i čuvajući Predanja drevne Crkve, mi odbacujemo i proklinjemo sve koji se protive Njegovoj Istini, ako oni, dok se čeka na njihovo obraćenje i pokajanje, odbijaju da se pokaju pred Gospodom.
Onima koji poriču postojanje Božije, i tvrde da je svet samopostojeći, i da su sve stvari u njemu nastale slučajem, bez Promisla Božijeg – anatema.
Onima koji kažu da Bog nije Duh, nego telo, ili da On nije pravedan, milostiv, mudar, sveznajući, i druge takve hule – anatema.
Onima koji se usuđuju da kažu da Sin Božiji, a isto tako, i Sveti Duh, da nisu jedno po suštini, i iste časti sa Ocem, i koji ispovedaju da Otac i Sin i Sveti Duh nisu Jedan Bog – anatema.
Onima koji govoreći bulazne da dolazak u ovaj svet Sina Božijeg u telu i Njegovo voljno stradanje, smrt i Vaskrsenje nisu bili potrebni za naše spasenje i iskupljenje od greha – anatema.
Onima koji odbacuju blagodat i iskupljenje propovedano Evangelijem kao jedina sredstva našeg opravdanja pred Bogom – anatema.
Onima koji se usuđuju da govore da Prečista Djeva Marija nije bila Djeva pre rađanja, pri rađanju i posle rađanja – anatema.
Onima koji ne veruju da je Duh Sveti nadahnjivao Proroke i Apostole, a preko njih upućuje i nas na istinski put večnog spasenja i potvrđuje isto čudesima, i sada obitava u srcima svih vernih i istinskih hrišćana, i vodi ih u svakoj istini – anatema.
Onima koji odbacuju sve Svete Tajne držane od strane Crkve Hristove – anatema.
Onima koji se odriču Sabora Svetih Otaca i njihovog Predanja, koje je u saglasnosti sa Božanskim Otkrovenjem, i pobožno čuvano od strane Pravoslavne Saborne Crkve – anatema.
Onima koji vređaju i hule na svete ikone, koje Crkva prima u spomen dela Božijih i onih koji su mu ugodili, da bi one koji ih gledaju nadahnule pobožnošću i podstakle ih da se ugledaju na njihove primere, i onima koji kažu su one idoli – anatema.
Ali, onima koji su zastupali Pravoslavlje rečima, spisima, učenjem, stradanjima i bogougodnim životom, kao svoje zaštitnike i branitelje, Crkva Hristova, sada, u ovom pomenu, objavljuje:
Svim upokojenim Najsvetijim Patrijarsima, Mitropolitima, Arhiepiskopima i Episkopima: večni spomen! (Narod sada, kao i posle sledećih uzglašavanja peva: Večan spomen! – triput).
Svetom i najpobožnijem caru Konstantinu, Ravnoapostolnom, i njegovoj materi Jeleni, pravoslavnim carevima Teodosiju Velikom, Teodosiju Mlađem, i Justinijanu, i svima ostalim pobožnim pravoslavnim carevima i caricima, kraljevima i kraljicama, i svima drugim pobožim pravoslavnim kneževima, knjeginjama i vladarima: večni spomen!
Svima koji su postradali i pali u različitim bitkama za odbranu Pravoslavne vere i svoje Otadžbine, i svima Pravoslavnim hrišćanima koji su se upokojili u pravoslavnoj veri i pobožnosti, i u nadi na Vaskrsenje – večni spomen!
Pravoslavna Crkva Hristova, koja ovako pobedonosno vrši spomen onih koji su se u prošla vremena istakli u pobožnosti, pored toga što pobuđuje svoju hrišćansku decu da sleduju njihovom primeru, ima takođe dužnost da veliča i one koji sada deluju za Pravoslavlje, i spasonosnom verom i vrlinama pripremaju sebe za večno blaženstvo.

Đakon objavljuje jačim glasom:
Najsvetijem i visokonajdostojnijem, Gospodinu (ime), milošću Božijom pravoslavnom Arhiepiskopu pećkom, Mitropolitu Beogradsko-karlovačkom i Patrijarhu srpskom – mnoga ljeta!
Preosveštenom i visokodostojnom, Gospodinu (ime), milošću Božijom pravoslavnom Episkopu (naziv episkopske katedre), i svom posvećenom kliru – mnogo ljeta!
Svima pravoslavnm hrišćanima, koji se pravilno drže spasonosne vere, i koji žive u poslušnosti Crkvi Hristovoj, podaj, Gospode, mir, napredak, obilje plodova zemaljskih i mnoga ljeta!

Arhijerej govori molitvu:
Presveta Trojice, proslavi sve ove, i utvrdi ih u pravoj veri sve do kraja, i obrati podrivače i hulitelje pravoslavne vere i Hristove Crkve, koji su se od nje okrenuli, da bi svi mogli da poznaju Tvoju večnu istinu, zastupništvom Presvete naše Vladičice Bogorodice i Uvekdjeve Marije i svih Svetih.
Narod: Amin.
Arhijerej uzglašava:
Slava Tebi, Bože, dobrotvore naš, u vekove vekova.
Narod: Amin.
Zatim narod poje: Tebe Boga hvalim… (Pesma Svetog Nikite Remezijanskog).

Izdanje:
EUO Eparhije banatske,
Vršac, 1996.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Preklinjem te brate, zarad Dobrog Boga, otiđi u najbližu Crkvu i ispovedi ove grehe, da te Sveštenik razreši, i ne vraćaj se na ovaj strašni greh. Ja sam isto zlurado postupao, uprkos očiglednoj i velikoj (prevelikoj) Božijoj milosti koje sam bio itekako svestan, pao sam u greh hule na Duha Svetog, i evo me sada na samrtnoj postelji. Najgore od svega što nisam ni bolestan od ljudskih bolesti, nego me doslovce Đavo ubija, i oduzima mi život. Prestani! Odustani od puta pogibelji, ako ti odustaneš, možda postoji šansa da nekad i meni Gospod oprosti. Preklinjem te sa suzama brate moj…molite se za mene, neumoljivog grešnika Boška, koji je iz velike blagodati i umilenja srca, došao do poptpune propasti, zaspepljen prelešću, jeresi i hulom na Svetog Duha, molite se za mene, molim Vas, svi, i ispravite svoje puteve, da bi Gospod i meni oprostio, preklinjem vas iz sumpornog jezera, iz nepodnošljive teskobe…ovo je moja facebook stranica https://facebook.com/bosko.sukovic

  2. Poštovani godinama sam čitao Pravoslani Pesmovnik,Molitvenik,razne Akatiste i Bibliju ali od pre 3 godine počeo sam da Svete ikone iz kuće poklanjam ljudima kao i duhovne knjige,iz dana u dan počeo sam i da bacao i ikone i knjige zanima me dali sam žrtva neke sekte

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *