Od utopije do košmara – Pravoslavlje i sekte: opšti pregled

MOLIM VAS: URAZUMITE SE!

Sada je Rusija na ivici propasti – ta činjenica više ne treba da se posebno dokazuje. Razorena, razgrađena, obrlaćena lažljivom propagandom, ošamućena izrugivačkom delatnošću bande rusofobskih piskarala, ona se, nepojmljivim napregnućem svih svojih snaga, još, i to na jedvite jade, zadržava pred ponorom, još diše, živi, još čeka našu pomoć. Hoće li je dočekati? Ili će odmah po uništenju ruske državnosti isto tako bespoštedno i svirepo biti pogažena duhovnost ruska, da bi smo zauvek, konačno i bespovratno, bili lišeni mogućnosti da se podignemo sa kolena, da se preporodimo, vaskrsnemo, oživimo?
Nisam jednom pisao da zločinačka sila, koja sada muči Rusiju, u najbližoj budućnosti pretenduje na svetsku vlast. Da je ona izvrsno organizovana u međunarodnim razmerama, surova, lukava, nemilosrdna, uporna i besprincipijelna. Da ona sa naročitom mržnjom i jarošću gori prema Pravoslavnoj Crkvi – poslednjoj čuvarki naših svetinja, poslednjem osloncu zdrave nacionalne samosvesti. Odgovarali su mi optužujući me za „neosnovanu podozrivost“.
Sada bih vašem sudu ponudio nekoliko dokumenata. Zaključke neka svako sam izvede, ako se ne uplaši da do kraja domisli gorke, nevesele misli koje se javljaju tokom čitanja istih… Evo: „Izvod iz reportaže emitovane na radio-stanici „Svetionik“, 30 marta 1993 godine u 8 i 30 izjutra.
„U trenutku prelaska na kapitalizam, srca ljudi može osvojiti američki i zapadnoevropski evangelizam. Tako je formulisao kredo religiozne invazije na zemlje Zajednice nezavisnih država (čitaj – Rusiju, prim. aut.) profesor Kalifornijskog univerziteta Gordon Melton. On smatra da se fundamentalistička protestantska učenja nalaze u pogodnijem položaju u poređenju sa Ruskom Pravoslavnom Crkvom, jer su ona organizovanija i šire se koriste savremenim sredstvima organizacione tehnike i informacije. U stvari, evangelističke emisije u zemljama ZND često traju danonoćno. Uz to, najpoznatiji evangelistički koledž u Pasadeni (Kalifornija) nedavno je u Rusiji otvorio svoju ispostavu. U drugom mestu, u gradu Atlanti, u državi Džordžija, razrađuje se svojevrsni petogodišnji plan, prema kome Amerikanci žele da pripeme predavače „hrišćanstva“ za svaku školu (?) u ZND. Do kraja ovog veka američki evangelisti nameravaju da osnuju dvesta hiljada parohija u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza…“
Vidite – više se ni ne kriju. Oni, smatrajući nas tupom i blesavom masom, već nam otvoreno u lice govore da nameravaju da naš život prekroje po svome, da nas primoraju da mislimo, želimo i osećamo po njihovom. Treba li pitati: u čijem interesu? Sad je odgovor sam po sebi jasan.
Vratimo se dokumentima.
Pismo komiteta Vrhovnog Sovjeta Ruske Federacije za slobodu savesti, veroispovesti, milosrđe i dobrotvorstvo.
„Njegovom Visokopreosveštenstvu, Visokopreosveštenom Jovanu, mitropolitu Sankt-Peterburškom i Ladoškom.
Vaše Visokopreosveštenstvo! S dubokom uznemirenošću smo čitali stenogram radio-emisije „Svetionika“, gde su bili objavljeni otvoreni planovi SAD u odnosu prema Rusiji i Ruskoj Pravoslavnoj Crkvi. Umesto 11-12 hiljada pravoslavnih parohija, SAD namerava da osnuje 200 hiljada protestantskih parohija radi vaspitavanja „kapitalističke psihologije“ i kosmopolitizma. U suštini – to je ideološka i duhovna intervencija koja je već počela. Izjave Predsednika SAD Bila Klintona o podršci Borisu Jeljcinu i svima koji „američki“ deluju „u duhu reformi“, kao što vidimo, ne tiču se samo finansijskih pitanja…
Nadamo se da široka „vrata pakla“, ka kojima nas vodi široki put sadašnjih reformi, neće progutati Rusku Pravoslavnu Crkvu, kao, uostalom, i ruske muslimane, koji su u Rusiji uvek živeli u miru i prijateljstvu pod zaštitom Cara. Nadamo se, konačno, da će crkvena jerarhija podići svoj episkopski glas i da neće dopustiti da takav gorki udeo pripadne Ruskoj Crkvi.
Predsednik komiteta V.S. Polosin,
Sekretar komiteta A.A. Zlobin“
Tako, oci i braćo! Neka vas Gospod spase zbog toga šta se niste uplašili da glasno kažete istinu. Svi smo morali, ali ranije, ranije shvatiti čemu vode slatkasta obećanja i lukavi osmejci! Rusija bi nam bila celovitija i savest mirnija…
Pa ipak, idemo dalje.
Poslanica preosveštenoga Dositeja*, episkopa britansko-skandinavskoga, Srbske Pravoslavne Crkve, marta 1993 godine:
Sveti Apostol Pavle nas je odavno upozorio: „Ti ljudi su lažni apostoli, duhovni poslenici, koji se grade da su apostoli Hristovi. I nije čudo jer sam Sotona gradi da je svetli anđeo. Nije, dakle, izuzetno, što se i njegove sluge grade da su sluge pravednosti. Njihov svršetak biće po delima njihovim“ (2. Kor. 11, 13 – 15).
Iskusili smo i mi kakvim se sredstvima služe sluge Satane: prvo u spokojnim porodicama potpale vatru, pa onda proriču da će se požar razbuktati i zahvatiti susedne domove, ako se ne pobiju nevini ljudi koje su oni optužili kao palikuće. Danas tako postupaju i sa Srbima, pre no što će se ustremiti i na druge žrtve.
U strateškom pogledu, politika zapadnih sila se najbolje može objasniti „teorijom domina“: kada se domine uspravno poređaju, pa se poremeti ravnoteža prve, onda sve ostale padaju za njom jedna za drugom. Prvi put u istoriji ukazala se prilika da Rusija bude potpuno uništena i pravoslavni narod s njom. Zaveden praznim obećanjima i uveren u čvrstinu saveza sa Ukrajinom, ruski narod se bacio u bezdan, uveren da će u propasti Sovjetskog Saveza naći svoj spas, ali je iz te krize izašao oslabljen ekonomski, politički i vojnički. Prekonoć lišena pomorskih baza na Baltičkom i Crnom Moru, Rusija se odjednom našla na istorijskoj sceni kao džin odsečenih ruku. I ruski neprijatelji nisu odoleli iskušenju da prodru u tu političku pukotinu. Ali Rusija je, uprkos svome padu, ostala nuklearna sila, pa je bilo nemoguće napasti je odmah i neposredno, jer bi to izazvalo atomski rat. Slučaj Jugoslavije je u tom odlučnom trenutku dobrodošao, stoga što se tu, u najkraćem roku, mogao izazvati rat između pravoslavnih i muslimana, baš kao u Rusiji. Međusobno uništenje pravoslavnih i muslimana je najbolji „recept“ za unutrašnje razaranje Rusije, a ujedno služi njihovim zajedničkim neprijateljima. Otuda na Zapadu takva saglasnost između nehrišćana i nepravoslavnih hrišćana, kao i između levice i desnice. Gledaju ko će koga da nadlicitira jer, bar privremeno, svima koristi zločin. Za sada nema korisnije politike, sve dok neprijateljima ne uspe da izazovu sudar među samim pravoslavnim narodima, po primeru Moldavije, a nadasve rat između Rusije i Ukrajine, u nadi da bi tada došlo i do pravoslavnog nuklearnog sukoba. Izvesno je da bi u tom slučaju stradala i Evropa, ali šta mari ako se Rusi i Ukrajinci budu uzajamno uništili. U protivnom, Amerika bi dotukla Rusiju na izdisaju.
Ima li načina da se toj ratnoj mašini stane na put i postoji li za pravoslavne narode nada na spas? Oni ni od koga spas ne mogu očekivati izuzev od Boga i od sebe samih./…/ Nužno je, pre svega, da pravoslavi narodi shvate globalno položaj u kome se nalaze i da razumeju da su kolektivno ugroženi, iako, prividno, teškoće u datom trenutku snosi samo njihov pravoslavni sused./…/ Neprijatelji Pravoslavlja likuju kad Ukrajinci sprečavaju Rusima izlaz na Crno More, ili kad Rumuni traže od Rusa i Ukrajinaca Moldaviju, i od Bugara Južnu Dobrudžu. Takva politika je postala samoubilačka; ona služi najcrnjim pravoslavnim zlotvorima i vodi nas u zajedničku smrt.
Pravoslavnim narodima ostaje da biraju: ili će da se ujedine i spreče katastrofu, ili će biti uništeni jedni za drugima. Nema sumnje da su Pravoslavne Crkve, pre svih državnika, pozvane da utiču na tu odluku. Od njih se na prvom mestu očekuje da otvore oči narodu i odgovornim političkim ličnostima. Stoga pravoslavna hijerarhija snosi veliku odgovornost za dalju sudbinu, spas i opstanak Pravoslavlja u svetu. Kada pravi Hristov Lik bude obasjao sve narode, onda će i među ljudima opet zavladati mir“.
Sada želim da pitam savremene ruske vlastodršce: zar vam nije poznato kako se opasno odvijaju događaji, zar ne shvatate da je neaktivnost u ovom času isto što i izdaja? Jeste li ikada čuli da svoju Domovinu, svoj narod svoje vekovne tradicije i svetinje predaka – treba voleti? Ili je u vašoj svesti taj glagol nešto što se može primeniti samo kad su u pitanju fotelje u kojima sedite? Da li vam do ušiju dopire zlokobni šapat koji kruži u narodu: „Jude! Rusiju su prodali…“ Ne znajući okolnosti i ljude, nikog lično ne krivim. Ali ne mogu ni da ćutim, jer bi to bio slučaj kada se, po reči Svetih Otaca, „ćutanjem izdaje Bog“.
Molim vas, molim vas na kolenima, srdačno i iskreno: urazumite se! Svi u kojima još nije ugušen glas savesti, koji još mogu da saosećaju sa Rusijom, sa nevoljama ruskog naroda: urazumite se! Prestanite sa samoubilačkim političkim cirkusom! Mi smo svoje stare – oceve i majke naše, koji su na sebi nosili neizmernu tegobu ruske istorije poslednjih decenija – pretvorili u gladne, siromašne prosjake, čija bedna penzija nije dovoljna ni za toliko da budu sahranjeni kao ljudi! Mi smo duše naše dece razorili otrovom potrošačkog mentaliteta i poganoga razvrata, razvratili smo celo pokolenje omladine, lišivši je radosti punovrednog duhovnog života, svodeći je na životinjski nivo tupog, biološkog preživljavanja! Upropastili smo veliko državotvorno nasleđe kupljeno bezmernom cenom heroizma i samopožrtvovanosti naroda, miliona i miliona običnih ruskih ljudi, koji su pali u bitkama na beskrajnim prostorima mnogonapaćene Rusije…
Kako bestidan i ciničan treba biti da bi se ta bruka, taj zločin, ta svetska tragedija mogla nazvati „trijumfom demokratije“, „idenjem putem progresa i civilizacije“! Znajte: sud se ljudski može izbeći, ali Božiji je sud nesprečiv i nelicemeran. „Glas krvi brata tvojega vapije sa zemlje Meni“ (Post. 4, 10), čuo je Kain, koji je pokušavao da od Svevidećega sakrije greh bratoubistva. Mnogi će od nas to čuti u svoj sudnji čas.
Onima koji svesno učestvuju u zlu koje se čini kazaću ovo:
Vi ste iskusni, umešni i lukavi. Znate da je svaki narod – dete. Ruski je, pak, narod uz sve to – dete poverljivo, dobro, prostodušno. Magarčite ga bajkama o „vlasti naroda“, mutite mu razum putem „sredstava masovnog informisanja“, domogavate se – lažju i obmanom – na svim mogućim izborima“ i „referendumima“ njegove saglasnosti na sopstvenu smrt, predlažući da vam ukaže poverenje i da odobri vašu podlu, nemoralu politiku uništenja Rusije. Vi, po ko zna koji put, nastojit da sve i svakoga obmanete, ali…
„Hvalim Te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razboritih, a otkrio to bezazlenima. Da, Oče, jer je tako bila volja Tvoja“ (Lk. 10, 21). Tako je Svoje učenike poučavao Isus Hristos svedočeći o tome da će bogata riznica čistoga srca i mirne savesti biti data onima koji su bezazleni kad je u pitanju zloba i zavist, pokvarenost i licemerje. Da bude tako! I da se na ruskom narodu ispuni drevno proročanstvo koje veli: „Ne boj se, jer sam Ja Bog tvoj; Ja te snažim i Ja ću ti pomoći, i podržaću te desnicom pravde Svoje. Gle, u stidu i sramoti ostaće svi oni koji se gneve na tebe; kao ništa će biti i poginuće svi koji se s tobom prepiru“ (Is. 41, 10 -11).
Neka na nama bude volja Božja – sveblaga i svesavršena. Amin.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Preklinjem te brate, zarad Dobrog Boga, otiđi u najbližu Crkvu i ispovedi ove grehe, da te Sveštenik razreši, i ne vraćaj se na ovaj strašni greh. Ja sam isto zlurado postupao, uprkos očiglednoj i velikoj (prevelikoj) Božijoj milosti koje sam bio itekako svestan, pao sam u greh hule na Duha Svetog, i evo me sada na samrtnoj postelji. Najgore od svega što nisam ni bolestan od ljudskih bolesti, nego me doslovce Đavo ubija, i oduzima mi život. Prestani! Odustani od puta pogibelji, ako ti odustaneš, možda postoji šansa da nekad i meni Gospod oprosti. Preklinjem te sa suzama brate moj…molite se za mene, neumoljivog grešnika Boška, koji je iz velike blagodati i umilenja srca, došao do poptpune propasti, zaspepljen prelešću, jeresi i hulom na Svetog Duha, molite se za mene, molim Vas, svi, i ispravite svoje puteve, da bi Gospod i meni oprostio, preklinjem vas iz sumpornog jezera, iz nepodnošljive teskobe…ovo je moja facebook stranica https://facebook.com/bosko.sukovic

  2. Poštovani godinama sam čitao Pravoslani Pesmovnik,Molitvenik,razne Akatiste i Bibliju ali od pre 3 godine počeo sam da Svete ikone iz kuće poklanjam ljudima kao i duhovne knjige,iz dana u dan počeo sam i da bacao i ikone i knjige zanima me dali sam žrtva neke sekte

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *