Od utopije do košmara – Pravoslavlje i sekte: opšti pregled

SEKTE U SLUŽBI NOVOG SVETSKOG PORETKA

Od kada postoji Hrišćanstvo, javljali su se otpadnici od Hristovog učenja. A i samoga Hrista izdao je jedan od dvanaestorice učenika, Juda, kojega pominjemo u molitvi pred Sveto Pričešće, zaričući se Gospodu da nećemo učiniti isto što i on. Ali i pored toga, mnogi koji su tu molitvu bezbroj puta, kao svečanu zakletvu, izgovarali, napuštali su Ga. Najčešće u ime samoga hrišćanskog učenja! O tome svedoče i apostol Pavle u Poslanicama i svetootački Vaseljenski Sabori.
Neprijatelji i gonitelji Isusa Hrista i nauke Gospodnje, koje su – uz samu tu nauku i dela Gospodnja – opisala četiri Jevanđelista, od samog početka pratili su i proučavali takva otpadništva. Uzroci su, pored teoloških zastranjivanja, najčešće bivali ljudska sujeta, lična netrpeljivost, nacionalna razmimoilaženja crkvenih poglavara, srebroljublje i koristoljublje. Zbog nekih od tih uzroka došlo je do otpadanja Rimske crkve od „Jedne, Svete, Saborne i Apostolske Crkve“… Iz drugih, dobro poznatih razloga, iz Rimske crkve izdvojili su se protestanti: luteranci, kalvinisti itd. Protestantizam je postao plodno tle, na kome su u početku nicale neke poznate sekte.
Prateći savesno razvoj i prilike u svetu, neprijatelji i gonitelji nauke Gospodnje, zapazili su da bi Amerika, „novi svet“ – sa različitim narodima, jezicima, kulturama – bila daleko pogodnija za rasadnik novih „religija“, nego bilo koja evropska država, sa narodom nacionalno svesnim i sa duboko ukorenjenom hrišćanskom verom i kulturom. I „prve laste“ drobljenja hrišćanstva pomoću sekti, subotari, nastali su u Sjedinjenim Američkim Državama. Odatle su, sa filokserom i drugim biljnim štetočinama, i oni došli u materijalno i moralno osiromašenu Evropu posle Prvog svetskog rata. Ako ih je negde bilo i pre toga rata, u Evropi nisu mogle da se šire.
Između dva velika rata i, naročito, posle Drugog svetskog rata, sekte su obuhvatile Ameriku, kao zmije Laokona i njegove sinove. Videvši da sekte, kao malarija ljudski organizam fizički, slabe i razjedaju žrtvu nacionalno, verski i uopšte dovode do duhovne pometnje pojedinca a kroz njega i društva, vladajući SAD su tokom takozvanog hladnog rata materijalno i tehnički, preko svoje obaveštajne službe i ambasada, aktivno učestovali u rasprostranjivanju „naročito aktivnih“, razornih sekti (Pentakostalci, Adventisti, Munovci i drugi) u zemlje takozvanog Istočnog bloka. Ova operacija je naročito bila usredsređena na Sovjetski Savez, prvenstveno na Baltičke zemlje, Ukrajinu i Moldaviju. Ali usred Moskve, gde je u ono vreme nemoguće bilo doći do Svetog Pisma, kružoci osvedočenih disidenata kljukani su „naučnim“ filmovima Pentakostalaca i drugih sekti. „Njujork Tajms“ dugo vremena se nije video u Sovjetskom Savezu, a „verska štampa“ američkih sekti stizala je redovno do fizički i duhovno gladnog naroda.
U isto to vreme, ubacivanja sekti u Sovjetski Savez, imao sam prilike da vidim spisak sa nazivima 35 sekti, među onima aktivnim u SAD, proskribovanih za pripadnike američke armije! Kao jedna od najopasnijih istaknuta je Sajentologija (Scientology), čiji poslovi ne mogu biti kontrolisani, te su članovi iste u Velikoj Britaniji sakupili preko 70.000 važnijih adresa građana i prodali ih sovjetskom KGB-u. Sve do tada ova sekta je smatrana za „neprijatelja američke vojske“.
Danas su mnogobrojnim sektama, uglavnom nastalim u Sjedinjenim Državama, pored onih „hrišćanskih“, koje dokazuju da je „Hristovo učenje pogrešno“, ili da su one u Svetom Pismu „otkrile istinu“ nama smrtnicima nevidljivu, neprijatelji Gospodnji su „zasadili“ i ateističke, antihrišćanske, antihristovske, satanističke. Kroz ove oni su poslednjih godina poveli otvorenu borbu protiv Hrišćanstva i protiv samoga Gospoda Boga. Na ruku im je išlo i „demokratsko“ shvatanje – koje su naturili američkim vlastodršcima preko svojih članova u njihovim redovima – poštovanja „slobode veroispovesti“. Godinama su nesavesni i korumpirani vlastodršci SAD, kroz organizaciju Ujedinjenih nacija, pokušavali i najzad uspeli da, i prijateljskim i neprijateljskim državama-članicama te svoje poluge vlasti, u državne ustave silom ubace ovo pogibeljno „shvatanje“. Njime su sada ruke svezane svim hrišćanskim vladama, koje su počele da uviđaju svu štetnost sektaškog rovarenja po narod i državu, ali i po njihove crkve. A sekte se iza takvog ustava zaklanjaju, pa se još drsko tuže i sude sa vladom i državom!
U Sjedinjenim Američkim Državama sekte su ušle u sve pore društvenog i javnog života. Njihovi članovi nisu više samo prosti građani – radnici i Crnci, gradska sirotinja, koji su punili redove Jehovista, Munovaca, Adventista, Krišnovaca. Sajentologija je sada, privukavši književnike, umetnike, glumce i sportiste, najednom postala primamljiva i za političare: senatore, poslanike, ministre. Kao što su nekada, u kaubojskim filmovima prikazivali kako kauboj sa rančerom igra šah – da bi istakli njegovu intelektualnu sposobnost, tako sada američki (polu)intelektualci svoj „renome“ uzdižu članstvom u Sajentološkoj sekti.
Gde su sve doprle sekte u Americi, i kakav su „imidž“ postigle, najbolje svedoči događaj ovog leta u Bukureštu. Američka „prva dama“, čijeg je javnog ljubavnika njezin „verni suprug“ dao ubiti, odlučila je da poseti Rumuniju. U Bukureštu, demonstrativno je odbila da poseti rumunskog pravoslavnog patrijarha, jer je on – u zemlji u kojoj danas vršlja preko 600 antihrišćanskih sekti – zatražio državnu zaštitu za Pravoslavnu Crkvu svoje otadžbine!
Jula ove godine, mesec dana od ispada Hilari Klinton u Bukureštu, njenog muža – glavu SAD – toliko je obespokojila izjava generala Lebeda da će tražiti da Rusija, radi državne bezbednosti, zabrani dalje vršljanje sekti na njenoj suverenoj teritoriji, da je odmah skrenuo pažnju Rusima, kako to „nije demokratski“! Prema njemu, svakako je demokratski boriti se protiv ruskog naroda, protiv njegove bezbednosti, protiv njegove vere pravoslavne – sada i razornim sektama, kao u doba „hladnog rata“. Ali nije demokratski suzbijati to sektaško zlo, koje se širi u hrišćanskoj Evropi uz plansku podršku predsednika i vlade SAD! Bil Klinton je toliko opsednut „vrednostima“ antihrišćanskih sekti i njihovom dosadašnjim učinkom, da više nije u stanju da razlikuje uljudne međudržavne odnose od flagrantnog mešanja u unutrašnje stvari ostalih velikih zemalja.
Nedavno je i Nemačka – inače poznata kao slepi saveznik i predani sluga američkog Novog svetskog poretka – uvidevši štetan podrivački rad sekti, a posebno sajentologije, koje kao totalitarne ugrožavaju demokratiju u dojučerašnjoj diktaturi, počela javno ukazivati na protivustavnu aktivnost sajentološke sekte i zahtevala preispitivanje njenog delovanja. U novinskom članku, u kome se vladajuća nemačka CDU stranka o sajentologiji izražava kao o „organizovanom kriminalu“ i iznosi kako se protiv te sekte treba boriti, navodi se i preko dvadeset naziva njenih pomoćnih organizacija, pod čijom „neutralnom“ firmom sajentologija vrbuje pristalice (AZ, 8.08. 1996). U članku pomenutih novina, od 9. 08, iznosi se kako Bavarska vlada namerava da vodi borbu protiv te „psiho-sekte“. Kao prva tačka toga dobro smišljenog programa, navodi se zabrana državnim činovnicima stupanje u članstvo ove antidržavne sekte.
Već u „Zidojče Cajtung“-u od vikenda 10/11. 08. 1996, Ministarstvo spoljnih poslova SAD oštro kritikuje „diskriminaciju sajentologije“ u Nemačkoj i zahteva od zvaničnog Bona „da se pozabavi tim slučajem.“ Još u izveštaju o ljudskim pravima za 1995 godinu, Stejt Department je oštro osudio Nemačku zbog diskriminacije baš te sekte! Nemci se, međutim, bar u ovom slučaju ne obziru mnogo na kritike. Bavarska vlada, a i omladina Hrišćansko-demokratske unije, povele su borbu protiv ove antihrišćanske i antidržavne sekte.
Uplašen ovom zadnjom američkom opomenom ostao je, izgleda, jedino nacionalistički bulevarski dnevnik „Bild“. Njegovim vođama ne odgovara da napokon pukne „tako uigrana osovina Bon-Vašington“. U redakcijskoj glosi, sa jedne strane kuka se što Amerika hoće da ograniči nemačku trgovinu sa Iranom i što ne odobrava nemačko držanje prema sajentološkoj sekti. Na drugoj strani, pita (verovatno svoju vladu u Bonu): da li je sve to vredno trovanja nemačko-američkih odnosa?
Da i, inače poslušni, nemački novinari vide kuda vodi „uigranost osovine“, pokazalo se u karikaturi pomenutog broja Zidojče Cajtung-a. Paljba protiv sajentologije: dok artiljerac puca, dotrči kaplar Bernštajn vičući: „Faks iz Kapitola, gospon’ Kapetane – odmah obustaviti“.

*

Iz svega napred rečenoga jedno je sada jasno: bogoborci i hristoborci neprijatelji Hristovog učenja i hrišćanstva, svoju satansku borbu vode danas pod vođstvom američkog Novog svetskog poretka.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Preklinjem te brate, zarad Dobrog Boga, otiđi u najbližu Crkvu i ispovedi ove grehe, da te Sveštenik razreši, i ne vraćaj se na ovaj strašni greh. Ja sam isto zlurado postupao, uprkos očiglednoj i velikoj (prevelikoj) Božijoj milosti koje sam bio itekako svestan, pao sam u greh hule na Duha Svetog, i evo me sada na samrtnoj postelji. Najgore od svega što nisam ni bolestan od ljudskih bolesti, nego me doslovce Đavo ubija, i oduzima mi život. Prestani! Odustani od puta pogibelji, ako ti odustaneš, možda postoji šansa da nekad i meni Gospod oprosti. Preklinjem te sa suzama brate moj…molite se za mene, neumoljivog grešnika Boška, koji je iz velike blagodati i umilenja srca, došao do poptpune propasti, zaspepljen prelešću, jeresi i hulom na Svetog Duha, molite se za mene, molim Vas, svi, i ispravite svoje puteve, da bi Gospod i meni oprostio, preklinjem vas iz sumpornog jezera, iz nepodnošljive teskobe…ovo je moja facebook stranica https://facebook.com/bosko.sukovic

  2. Poštovani godinama sam čitao Pravoslani Pesmovnik,Molitvenik,razne Akatiste i Bibliju ali od pre 3 godine počeo sam da Svete ikone iz kuće poklanjam ljudima kao i duhovne knjige,iz dana u dan počeo sam i da bacao i ikone i knjige zanima me dali sam žrtva neke sekte

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *