NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Žitija svetih » OD KOSOVA DO JADOVNA (PUTNI ZAPISI)

OD KOSOVA DO JADOVNA (PUTNI ZAPISI)

 

OD KOSOVA DO JADOVNA (PUTNI ZAPISI)
 

 
USTAŠKA DOKUMENTA O LOGORU GOSPIĆ – JADOVNO (UŽI IZBOR)
 
1.
 
Nalog Ravnateljstva za javni red i sigurnost ustaške NDH od 8. jula 1941. župskim redarstvenim ravnateljstvima o upućivanju svih Srba i Jeepeja u koncentracioni logor Gospić
 
Ravnateljstvu za javni red i sigurnost za Nezavisnu Državu Hrvatsku
Broj: 8993
Predmet: Smještanje interniraca.
U Zagrebu, dne 8. srpnja [jula] 1941.
 
Župskom redarstvenom ravnateljstvu – svima Redarstvenom ravnateljstvu u Zagrebu Predstojničtvo Gradskog redarstva – svima
Kada interes javne sigurnosti zahtijeva odstranjenje nepoćudnih osoba iz njihovog boravišta imade se sve grkoistočnjake (Srbe) i Židove (i koji su prešli na katoličku vjeru poslije 10. travnja 1941.) slati u Gospić na dispoziciju Župskog redarstvenog Ravnateljstva, u Gospiću, a nikoga više u koncentracioni logor “ Danica“ u Koprivnici.
Katolike i Muslimane nema se slati u Gospić.
 
Za dom spremni!
 
Po nalogu ravnatelja
Pomoćnik Obertinski, v. r.
M. P.
 
2.
 
Telefonski nalog Ustaškog redarstva Zagreb od 19. jula 1941. Velikoj župi Hum u Mostaru da se Srbi intelektualci svakodnevno upućuju u grupama od 20 do 30 u koncentracioni logor Gospić
 
Telefonski nalog!
 
Imade se postepeno svakog dana početi sa upućivanjem u koncentracioni logor u Gospić Srbe, financijalno i intelektualno jačih u grupicama od 203-0 ljudi i to iz takozv. sela zaselaka sa pravoslavnim žiteljstvom. Imade se postupati taktično i pristojno.
 
Zagreb 19 srpnja 1941.
 
Zamjenik Ustaškog redarstva
Dr
 
(Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac,
Dokumenta, knj. I, br. 3 i 5).
 
3.
 
Dopis predstojništva gradskog redarstva u Sisku od 26. jula 1941. Ravnateljstvu koncentracionog logora Gospić o upućivanju 47 Srba u taj logor
 
Predstojništvo gradskog redarstva u Sisku Pov. broj 45/41.
Predmet: Srbi upućivanje na prisilan rad – Koncentracioni logor, Gospić. – Sisak, dne 26. srpnja [jula] 1941.
Ravnateljstvu koncentracionog logora Gospić
Naslovu se prepraćuju u predmetu navedenih 47 Srba upućenih kako se iz priloženih četrdeset i sedam odluka vidi na osnovu otvorenoga naloga Ustaškog Redarstva u Zagrebu.
Moli se posebnim spiskom potvrditi primitak ovoga spisa od četrdeset i sedam, lica čije se odluke prilažu.
Predstojnik redarstva (Potpis nečitak)
Potvrđuje se primitak spisa, te odluke o upućivanju 47 osoba kao i primitak svih osoba i to:
 
Aleksić Svetozar,
Bobsić Milan,
Đukić Vladimir,
Badrić Gojko,
Batalo Milić,
Cvetičanin Mirko,
Čakara Nikola,
Čulibrk Branko,
Kesić Dušan,
Jovanović Đuro,
Jovanović Simo,
Golić Adam,
Kukić Dragan,
Kuzmanović Ljuban,
Divun Stanko,
Lukić Borislav,
Mandić Jovo,
Martić Mitar,
Miljković Dmitar,
Petrović Anđelko,
Radičić Radoslav,
Repac Nikola,
Sarapa Đuro,
Strižak Branko,
Svažić-Marković Dragutin,
Miljković Mile,
Šaponja Janko,
Šorman Stevo,
Špica Milan,
Tepšić Pero,
Teslić Nikola,
Teslić Milorad,
Vuković Petar,
Banjac Aleksa,
Luzić Petar,
Stjepančević Mile,
Rajnović Ilija,
Đukić Stevan,
Đukić Gojko,
Kukolj Milan,
Vuković Rad,
Stanbolija Marko,
Pešut Mane,
Oreščanin Mile,
Stanoić Pero,
 
U Gospiću dne srpnja (jula) 1941.
 
Primio:
 
(Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, Dokumenta, knj. I, br. 9).
 
4.
 
Izveštaj Grupe kraljevskih karabinjera iz Zadra od 28. jula 1941. Kraljevskom guvernatoru Dalmacije da se u koncentracionom logoru Gospić nalazi 5.000 Srba
Teritorijalna legija kr. karabinjera u Ankoni – četa Zadar
N 1/53 prot. Pov.
Zadar, 28. jula 1941 – XIX
 
Predmet: Vesti s one strane
granice Kr. guvernatoru Dalmacij e – Kabinet Zadar
 
Prema obavještenjima datim karabinjerima u Kistanju od verodostojnih lica, represalije protiv pravoslavnih Srba izgleda da su postale još krvavije nakon odlaska talijanskih trupa iz Gračaca.
Po prilici 200 metara od kuće nekog Marčetić Đorđa, trgovca, postoji rupa u kojoj izgleda da su leševi muške i ženske djece, nekoliko desetina metara dalje izviruju noge i ruke zakopanih leševa.
Uvijek prema obavještenjima, dana 16. o. m. Ustaše-Muslimani izgleda da su zapalili selo Grab u općini Gračac i bodežom ubili dvije žene na ulici.
Dana 21. o. m. izgleda da su ustaše u Gračacu ubili bankovnog direktora Milana Špiranovića odrubivši mu glavu i bacivši je kroz prozor.
Doznaje se iz verodostojnog izvora da je u Smiljanu kod Gospića podignut koncentracioni logor gdje se nalazi oko 5000 pravoslavnih Srba. Tvrdi se da su uslovi života tako rđavi da nesumnjivo prouzrokuju polagano smrt onima koji se tu nalaze.
(M.P.)
 
Kapetan, Komandant čete Umberto Buonassist, s. r.
 
(Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, Dokumenta, knj. I, br. 10).
 
5.
 
Telegram Velike župe Dubrava Dubrovnik od 5. avgusta 1941. opunomoćeniku Ante Pavelića u Mostaru generalu Vladimiru Laksi da je ustaški poverenik za Bosnu i Hercegovinu Jure Francetić uputio 145 ljudi, žena i dece u koncentracioni logor Gospić.
 
Državni telegram …. Vreme predaje 5/8. u 10,32 č.
Vreme otpravljanja 5. u 10,57 č.
Posebnom opunomoćeniku Poglavnika gosp. podmaršalu Laksi.
 
M o s t ar
 
Molimo Vas da primite do znanja ovaj brzojav kotarske oblasti Ljubinje stop Savezno naredbi taj broj V.Z.D.
1/41 izvještavamo da je po naredbi ustaškog povjerenika za Bosnu i Hercegovinu gosp. Francetića tajni broj 378 od 31. srpnja ove godine uhićeno 235 lica pravoslavnih stop Od tog dosad upućeno u logorište Gospić 145 lica a ostalo je još uhićen 90 stop Među uhićenim licima bilo je 80 po sto žena i djece a tako isto i među ovim koji su ostal i moralo se j e iseljavati i žene i djeca jer su starješine bile uhićene a za njih se tko nije imao starati stop. Molim nalog šta da radim sa ostalim uhićenim licimastop. Tajni broj 74/41. kotarski predstojnik.
 
Br. Pr. 931/41.
Dubrovnik, 5. VIII1941. M. P. Velika Župa Dubrava
(Anton Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, Dokumenta, knj. I, br. 14).
 
6.
Obaveštenje Redarstvenog ravnateljspša d Sarajevu od 2. avgusta 1941. Velikoj župi Vrhbosna u Sarajevu o upućivanju 14 licau koncentracioni logor u Gospiću prema priloženom spisku
Redarstveno ravnateljstvo u Sarajevu
Prez. broj: 1065/41.
Sarajevo dne 2. kolovoza [avgusta] 1941.g. Internacija 14 lica
Sa 1 popisom
Velikoj župi Vrhbosna
S a r a j e v o
 
Čast mi je dostaviti Vam popis lica, koja su određena da sa petim transportom odu u Gospić u internaciju.
 
M.P.
Zamjenik Redarstvenog Ravnatelja:
(Potpis nečitak)
 
V. TRANSPORT.
 
1. Kapus Josif, 43 godine, trgovac, Židov
2. Vukadin Marko, 58, težak, četnikovanje
3. Ćosović Neđo, 33, težak, četnikovanje
4. Ćosović Damjan, 34, težak, četnikovanje
5. Granić Vojislav, 45, kahvedžija, četnikovanje
6. Pikula Nikola, 35, trgovac, četnikovanje,
7. Pikula Đorđe, 50, gostioničar, četnikovanje,
8. Prodanović Petar, 64, penzioner, četnikovanje
9. Đurković Simo, 35, inženjer, komunista
10. Grujić Ilija, 38, gostioničar, četnikovanje
11. Jegdić Drago, 30, težak, četnikovanje,
12. Berner Josip, 53, fotograf, Židov,
13. Klajn Leon, 37,, trg. Zast. Židov
 
Sarajevo dne 2. kolovoza 1941. g.
 
Zamjenik Redarstvenog Ravnatelja:
 
(Potpis nečitak)
(Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, Dokumenta, knj III, br. 9).
 
7.
 
Izvod iz Izveštaja zapovedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije od 22. avgusta 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o događajima vezanim za koncentracioni logor u Gospiću
 
Zapovjedništvo 1. hrvatske oružničke pukovnije
Taj. Broj 533/J.S.
 
Izvješće o četničko-komunističkoj akciji na području krila Gospić.
 
Ravnateljstvu za javni red i sigurnost Nezavisne Države Hrvatske
Zagreb Đorđićeva 4
Zagreb, kolovoza [avgusta] 1941.
 
Savezno sa izvješćem ove pukovnije Taj. Broj 517/ J.S. od 19. ovog mjeseca dostavljam naknadno prispjelo izvješće krilnog oružničkog zapovjedništva Taj. Broj 169 od 20. kolovoza 1941. u slijedećem:
… Oružnička postaja Gospić izvjestila je: Prema zapovjedi kotarskog predstojnika iz Gospića, upućena je jedna oružnička ophodnja sa 5 radnika u Divoselo, radi pokapanja ljudskih i životinjskih leševa poubijanih od strane „Divljih ustaša“ i četnika.
Dne 18. ovog mjeseca oko 6 sati poslije podne na ovu ophodnju i radnike ispaljeno je 7 puščanih naboja bez posljedica. Oružnici nisu pucali. Utvrđeno je, da su „Divlje ustaše“ Petar Milković iz Perušića, kotar isti i Stipan Štimac iz Ličkog Novog, kotar Gospić, pazeći na rad žetalica, u jednoj praznoj kući našli jednu sliku većeg formata i jedno ogledalo, pa to postavili u pravcu crkve i u to gađali, a da nisu vidjeli u blizini oružničku ophodnju sa radnicima, a zatim su pucali i na jednog psa. Ova ophodnja sa radnicima je u toku 18. i 19. mj. pronašla leš jednog djeteta, trojice starih ljudi i dviju žena, te više leševa od pasa i drugih domaćih životinja.
Dana 19. ov. mj. od 3 do 6 sati na 36 teretnih samovoza odveženi su četnici iz sabirnog logora iz Gospića na ovdašnju željezničku postaju, gdje su utovareni u vagone i odveženi u pravcu Zagreba. Točno odredište se nije moglo utvrditi.
Dne 19. ov. mjeseca, na osnovu dobivene zapovjedi svi članovi ustaške organizacije pokupili su svu svoju opremu i sa oružjem otputovali u Zagreb, na više željezničkih vlakova.
… U toku 19. ov. mj. među stanovništvom u Gospiću se pogovaralo, da su talijanske vlasti tražile okupaciju cijelog područja Like do zaključno linije Karlovac-Bihać-Knin. Usled ovoga pogovaranja, te činjenice da su ustaške formacije odlazile u Zagreb, nastala je u Gospiću panika u tolikoj meri, da je Hrvatski živalj počeo da bježi u pravcu Zagreba koristeći vlakove i samovoze. Neki su i uspjeli otići dok nije ovo zapaženo, pa je zatim od strane kotarske oblasti obustavljeno daljnje izdavanje propusnica, a nekim osobama su već izdate propusnice na ovdašnjoj želj. postaji oduzete i ujedno je predstojniku željezničke postaje u Gospiću zapovjedeno, da nikome ne smije izdati karte za putovanje, ako ne pokaže propusnicu. Panika je još trajala i dalje u izvjesnoj mjeri, no kulminacija je prošla.
… Dne 20. kolovoza t.g. u toku noći odpremljeno je iz sabirnog logora iz Gospića oko 2.000 židova vlakom u pravcu Zagreba, a noćas tj. od 20. na 21. ov. mj. biti će odpremljena slijedeća partija, također, židova.
Dne 20. ov. mj. u blizini željezničke postaje Gospić, ophodnja ovdašnje postaje našla je na putu bez tjeraoca 8 kolskih zaprega sa konjima, a koje su ostavili ustaše iz okolnih mjesta, koji su vlakom otputovali u Zagreb. Pronađeni konji i kola su predani Povjereništvu za ponovu u Gospiću dok se ne pronađu vlasnici istih.
… Danas u 18. sati bio sam pozvan od zapovjednika 2. talijanske pješačke pukovnije sa sjedištem u Gospiću, pukovnika g. Sodu, koji me je izvjestio, da on ima informacije, da bi noćas tj. od 20. na 21. ov. mj. četnici trebali napasti vlak, sa kojim četnici i komunisti (Ustvari komunisti i židovi), odlaze iz sabirnog logora iz Gospića, pa je isti sa mnom u dogovoru preduzeo osiguranje željezničke pruge Gospić-Vrhovine – do granice njihovog područja, a na području ovog krila.
Oružnička postaja Novalja je izvjestila, da se tamo prenose glasovi o navodnoj okupaciji otoka Paga po italijanskoj vojsci, te da među narodom vlada panika, izdao sam zapovjed, da se ove alarmantne vijesti suzbiju i pod svaku cijenu održi red i mir!
Dostavlja se prednje na znanje:
Dostavljeno:
 
Ravnateljstvu za javni red i sigurnost
Nezavisne Države Hrvatske
i Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu.
 
Ravnateljstvo za javni red i sigurnost za Nezavisnu Državu Hrvatsku
u Zagrebu Prs, Broj 2652
dne 25/VIII 1941. priloga
 
Zapovjednik, pukovnik:
 
(potpis nečitak)
Unešeno, u izvještaj 11H 41.
a/a
36, 1GH 41.
(Paraf nečitak)
 
(Antun Miletić,
Koncentracioni logor Jasenovac, Dokumenta, knj. III, br. 17).

Jedan komentar

  1. Da li znate nešto o Nazim begu Mahmudbegoviću iz Peći, Kamber Demi ,Mehmed Zećir agu .

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *