NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Žitija svetih » OD KOSOVA DO JADOVNA (PUTNI ZAPISI)

OD KOSOVA DO JADOVNA (PUTNI ZAPISI)

 

OD KOSOVA DO JADOVNA (PUTNI ZAPISI)
 

 
Prilog 3:
PETICIJA 2016[1] GRAĐANA KOSOVA
 
Izloženi nasilju, nepoznatom istoriji mirnodopskih uslova u kolevci svoje otacbine, mi potpisani Srbi sa Kosova i Metohije činimo poslednji napor da legalnim načinom zaštitimo pravo na živote naših porodica.
Situacija u realitetu je poražavajuća: okupiran je deo Jugoslavije, prostor našeg istorijskog i nacionalnog bića, a genocid fašista nad nama Srbima na Kosovu i Metohiji stekao je pravo građanstva. Nije prilika, niti je to moguće uraditi, da iznosimo dosije najcrnjih nedela.
Decenijama traje brutalni pritisak šiptarskih šovinista nad nama i našim porodicama, imanjima, grobljima i svetinjama, na žalost, namerno ili slučajno to je skrivano i zataškavano. Ni njihova otvorena pobuna 1981. godine, protivno svakoj pameti, nije doprinela da vlasti ove zemlje zaustave ostvarivanje ideologije koja po metodama i cilju pripada fašizmu. Ostvarivanje etnički čiste teritorije, a Kosovo i Metohija to skoro jesu, je osnova fašističke doktrine.
Posebna tragedija je u tome, što umesto radikalnih mera suprotstavljanja, vlasti na Kosovu i Metohiji je maskiraju socijalističkom ideologijom.
Dok se nad nama vrši teror iz dana u dan, svuda i na svakom mestu, institucije vlasti u Pokrajini ostaju pasivne. Nečinjenjem one čine, ta pasivna rezistencija je apsolutna potpora i legalizacija nasilja. Labavi zaključci šire zajednice o potrebi promena stanja na Kosovu i Metohiji blagovremeno su blokirani opstrukcijom vlasti.
U međuvremenu teror nad nama Srbima se svakodnevno pojačava na očigled Evrope i celog sveta, na sramotu Jugoslavije.
Kuda to vodi?
Uvereni da naša najviša zakonodavna tela neće, ne mogu i ne smeju ostati ravnodušna prema sprovođenju genocida nad nama Srbima na Kosovu i Metohiji, činimo poslednji pokušaj da se ovim načinom stane fašizmu na put.
Zbog toga zahtevamo hitne vanredne sednice Skupštine SFRJ i Skupštine SR Srbije, a za dnevni red prilažemo sledeće naše zahteve:
1. Garanciju ostvarivanja naših osnovnih ljudskih prava po Ustavu SFRJ i međunarodnim konvencijama, a koja su nam apsolutno oduzeta.
2. Da Socijalistička Republika Srbija dobije isti status državnosti kao i druge republike u Jugoslaviji.
3. Da se smesta iz organa vlasti Pokrajine i Republike isključe i podvrgnu odgovornosti velikoalbanski šovinisti, koji su inspirisali, vodili i vode pobunu na Kosovu i Metohiji, i omogućili osvajanje teritorije Jugoslavije od strane velikoalbanskih šovinista. Odgovornost zahtevamo i za kadrove srpske nacionalnosti koji su svojim oportunizmom i karijerizmom služili i služe toj ideologiji.
4.Da se javno iznesu imena tvoraca projekta genocida na nama Srbima na Kosovu i Metohiji, bez obzira koji su položaj zauzimali u našoj zemlji. Pouzdano, taj projekat nije rezultat slučajnosti niti je nastao samo u ovom prostoru i u ovoj zemlji.
5.Da se otkaže dalje gostoprimstvo emigrantima iz Albanije, naseljenim od 6. aprila 1941. godine do današnjeg dana, bez obzira da li su naseljavani po Musolinijevom programu ili, kasnije, po projektu Envera Hoce. Oni na teritoriji SFRJ, suprotno Zakonu, poseduju nekretnine, a većina njih prednjači terorom nad nama Srbima. Jugoslavija, na žalost, ne zna ni njihov broj, a po našim podacima ima ih preko 260.000. Ni jedan jedini Srbin iz Albanije proteklih decenija nije emigrirao u našu zemlju i ako ih je prema poznatim podacima u Albaniji više od 30.000. Izloženi najcrnjem teroru oni u Albaniji jednostavno kao nacionalnost ne postoje. Nikada ranije najodgovorniji pojedinci i tela ove zemlje nisu to pitanje postavili.
6.Da se hitno ponište svi kupoprodajni ugovori prodatih srpskih imanja, bez obzira da li su ih od nas iznudila fizička ili pravna lica.
7.Zahtevamo da se pod nadzorom republičke i savezne vlasti bez odlaganja sprovede povratak prognanih srpskih porodica.
8.Da se izvrši rekonstrukcija više hiljada „nestalih“ sudskih predmeta, preispitaju sumnjive odluke i izvrše radikalne promene funkcionisanja sudstva.
9.Da se na Kosovu i Metohiji uvede službeni jezik kao na teritoriji cele Republike Srbije. To je naše pravo koje je oduzeto nelegalno.
10.Da se ukine albanska zastava sa simbolima koje sada ima. Mi nećemo u svojoj zemlji da živimo pod tuđom zastavom. Tuđa zastava je uvek bila povod slobodarskim ratovima protiv okupatora.
11.Da se izvrši rekonstrukcija dosijea balista koji žive u zemlji i u inostranstvu, koja su svesno uništena posle 1966. godine. Mere bezbednosti čitave države to nameću kao obavezu.
12. Zahtevamo od najviših partijskih organa da se izvrši rehabilitacija svih kadrova koji su zbog angažovanja protiv veliko-albanskih šovinista moralno i politički diskreditovani, pali kao prve žrtve te ideologije koja je obelodanjena.
13.Da se prilikom zapošljavanja i delegiranja suspenduju postojeća nelegalna pravila zastupljenosti po ključu što je suprotno Ustavu i osnovnim ljudskim pravima, i da se pristupi primeni pariteta.
14. Da u radu Skupština po našim zahtevima učestvuje delegacija sastavljena od potpisnika ove peticije koju mi odredimo. Delegacija bi autentično prenela i obrazložila delove koji su nas doveli do ovakvog stanja. Za predvođenje naše delegacije predlažemo drugove: Svetozara Vukmanovića-Tempa, Batrića Jovanovića, Todora Slavinskog i Zariju Martinovića.
15. Apsolutno odocnele promene nalažu da se vanredne sednice Skupština održe što pre i zahtevamo da to bude najdalje do 30. oktobra 1985. godine u prisustvu javnih glasila.
Dosadašnji razgovori o problemima nas Srba na Kosovu i Metohiji nisu dali rezultate. Sadašnje ponašanje vlasti u Pokrajini oduzima pravni legalitet jednoj državi i forsira bezvlašće.
Broj potpisnika ove peticije je reprezentativnog karaktera. Smatrali smo da veći broj nije ni potreban, a i uslovi pod kojima je nastala ova peticija, koji vama nisu nepoznati, izuzetno su rizični za našu sigurnost. Osvete nad nama i našim porodicama zbog peticije su vrlo očekivane.
Ukoliko i ovom prilikom pozitivne socijalističke snage u Republici i Federaciji budu nadvladane od snaga rđavih namera, mi upozoravamo da više nismo u situaciji da nezaštićeni podnosimo genocid fašista nad nama, našim porodicama.
Tragične posledice neće opterećivati našu savest, jer su iznuđene realnom situacijom, jer branimo gole živote i otadžbinu.
Ugroženost nas Srba na Kosovu i Metohiji znači apsolutnu ugroženost srpskog naroda uopšte.
 
NAPOMENA: Po ovlašćenju potpisnika, sva obaveštenja dostavljati na adresu Kosta R. Bulatović, 38210 – Kosovo Polje, Škerlina broj 3.
 
Dostavljeno:
 
-Skupštini SFRJ.
-Predsedništvu SFRJ.
-Izvršnom veću SFRJ.
-CK SKJ.
-Skupštini SR Srbije.
-Predsedništvu SR Srbije.
-Izvršnom veću SR Srbije.
-CK SK Srbije.
-SUBNOR-u SFRJ.
-SSRNJ.
-SSRNS.
-SANU.
-Svetozaru Vukmanoviću – Tempu.
-Batriću Jovanoviću.
-Todoru Slavinskom.
-Zariji Martinoviću.
-Udruženju književnika Srbije.
 
(Književne novine, 15. decembra 1985)
 


 
NAPOMENE:

  1. Smatra se da je dokument naknadno potpisalo preko 80.000 Srba

Jedan komentar

  1. Da li znate nešto o Nazim begu Mahmudbegoviću iz Peći, Kamber Demi ,Mehmed Zećir agu .

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *