OČINSKE POUKE

 

OČINSKE POUKE
(IZBOR IZ PISAMA I BESEDA)

 

 
O VERI, POŠTOVANJU I LJUBAVI PREMA STARCU
 
1. Vešto i marljivo podržavajte poverenje i ljubav prema svom duhovnom rukovoditelju, jer se u tome sadrži i život i smrt duše. Ne žalostite svog oca u Hristu ako želite da gledate lice Božije. Onaj ko žalosti njega, trebalo bi da zna da žalosti Hrista. Kako će onda nakon smrti pogledati Hrista?
2. Verujem, čedo moje, da ćeš izvršiti većinu od onoga što ti savetujem, i videćeš koliko ćeš se dobro osećati! Nikada ne dopuštajte neprijatelju da vas napadne rđavim pomislima protiv vašeg starca, jer su takve pomisli zmije ispunjene otrovom.
Budite kao jedno s vašim starcem. Slušajte ga kao da su to reči koje izgovara Sam Hristos.
Starcu ćete udovoljiti ljubavlju, poštovanjem i savršenim poslušanjem. Udovoljivši starcu, udovoljićete i Bogu. Šta god da činite starcu, činite i Bogu.
3. Čedo moje, ne sumnjaj u to što ti se dešava. Jedno istinsko duhovno čedo na taj način ljubi svog duhovnog oca koji ga je duhovno rodio posredstvom blagodati Božije.
Molim se da Hristos ispuni vascelo tvoje srce Svojom božanskom ljubavlju, koja uistinu obnavlja hrišćansku veru.
4. Poslušnik (učenik) biva smrtno pozleđen kada propusti da starcu otvoreno i iskreno otkrije svoje pomisli. Kao što se bolesnik ne može isceliti ukoliko lekaru ne pokaže kakva je njegova rana ili bolest, zbog čega se bolovi i groznica nastavljaju, na isti način se ni poslušnik (učenik) ne isceljuje kada svoje duševne rane ne pokaže svom duhovnom lekaru. U tome ga sprečava njegov egoizam.
Prema tome, čeda moja, bacimo pod noge tog zmaja i pogubimo ga mačem osvećene ispovesti i uzimanjem duhovnih lekova koje nam duhovni lekar, starac, daje radi našeg isceljenja.
5. Budimo budni, čeda moja, i prisiljavajmo same sebe. Šta čekamo? Kraj se približava, i naći ćemo se u nevolji. Šta će nam onda pomoći? U toj velikoj potrebi pomoći će nam sadašnja marljivost u dužnostima, zadobijanje vrlina i, posebno, duhovno jedinstvo sa našim duhovnim roditeljima posredstvom života kojim ćemo im udovoljiti. Ukoliko smo duhovno razdvojeni od svog duhovnog oca zato što smo neposlušni i što ga osuđujemo, kako ćemo se u smrtnom času utvrditi protiv demona? Kako ćemo se bez njegovih svetih molitava naći u prisustvu Samog Isusa Hrista? Čije će nas molitve osloboditi kada se uznesemo i naiđemo na vazdušna mitarstva? Starčeve? One su nas napustile, jer smo ga u ovom životu žalostili, tako da one u tom času potrebe više nemaju nikakvu silu.
Prema tome, čeda moja, pobrinimo se da živimo saglasno volji Božijoj da bismo mu udovoljili i da bi nam podario večni počinak u Svom naručju.
6. Tvoje pitanje, čedo moje, pitanje je koje se uglavnom odnosi na tvog starca. Mnogo puta sam vam govorio da đavo strahuje od staraca i da su ljubav prema njima i poverenje u njih najveća sigurnost za svakoga ko im se potčini ljubavi Božije radi. Međutim, svako ko greši u poslušanju starcu istog trenutka gubi njegovu zaštitu i time počinje poslušnikova propast. Budući da đavo to zna, ne okleva da započne rat koristeći pomisli protiv starca i pokušavajući da njegove slabosti preuveliča u toj meri da poslušnik poveruje kako od njega ne može imati nikakve koristi, kako se nije pokazao kao dobar, itd. Kada ga đavo uveri u to, on ga i pobeđuje. Međutim, kada poslušnika zatekne sa čvrstim temeljima, napušta ga i otvara drugi front. Retkost je da poslušnik ne vodi ovakav rat.
 
Starčevo pismo monahinji
 
7. Kćeri moja, ljubi i poštuj svoju staricu. Ko je od nas bez slabosti? Svi smo mi krivi zbog svojih strasti. Međutim, to je jedna stvar, a tvoja obaveza prema tvojoj duhovnoj majci sasvim druga! Gledaj je kao lice Hristovo! Poverenje koje imaš u nju računaće se kao poverenje u Boga.
Ne želim da se pretvaraš. Ja mnogo cenim iskrenost i poštenje, i želim da i moja duhovna čeda budu takva. Uvek se iskreno ispovedaj, slušaj njene savete i imaj poverenja u sve što ti kaže tvoja starica.
Ako ne prihvatiš s verom sve što ti ona kaže, doći će do toga da ćeš početi da je osuđuješ, da ćeš se otuđiti i udaljiti. To ne dolikuje tebi kao monahinji, koja je pod igumanijinom zaštitom.
Ne bi trebalo da osuđujemo bilo kog čoveka ili da se otuđujemo od njega, a posebno ne od svoje duhovne majke.
Bori se da je zavoliš i da je gledaš kao lice Hristovo i tada ćeš, saglasno svojoj veri, požnjeti i odgovarajuću korist. Učini to i ugledaćeš istinu.
Sada, tokom Velikog posta, želim da budeš posebno snažna u svojoj duhovnoj borbi. Budi ćutljiva i iznutra i spolja. Sećaj se smrti postojano i neprestano, jer ćeš od takvog razmišljanja imati ogromnu korist. Izgovori ljubljenu molitvicu. Primoraj sebe da se približiš starici i ne dopusti svojim pomislima da je osuđuju, jer to sveti Oci karakterišu kao ozbiljnu opekotinu ili trovanje. Čuvaj se da ne otpadneš od starice, jer će tada svaki tvoj dobar podvig biti uzaludan.

Jedan komentar

  1. Pomaze Bog.Zanima me kako mogu kupiti knjigu Ocinske pouke,starca Jefrema?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.