OČINSKE POUKE

 

OČINSKE POUKE
(IZBOR IZ PISAMA I BESEDA)

 

 
O SVETU I PORODICI
 
1. Čedo moje, neka te prati angeo Gospodnji i neka ti pokaže put Božiji i put tvog spasenja. Amin. Neka bude. Molim se da ti Bog podari duševno zdravlje, jer je to dar usinovljenja i zadobijaju ga samo one duše koje su se potpuno posvetile služenju Bogu i ljubavi Božijoj.
Svet privlači mlade kao magnet. Svetovne stvari imaju veliku moć nad novoprosvetljenom dušom koja je tek počela da se orijentiše i da sagledava cilj svog života i zadatka na koji je prizvana.
Prijateljstvo (ljubav) prema svetu neprijateljstvo je prema Bogu. Jer koji hoće svetu prijatelj da bude, neprijatelj Božiji postaje (Jak. 4;4). Bog je naslade sačuvao za večnost, jer su i On i tvoja duša besmrtni. Ne može biti nikakvog poređenja između svetovnih naslada i čistih naslada Božijih.
Naslade ovog sveta zadobijaju se uz napore i troškove i, nakon trenutnog zadovoljstva, slede raznolike posledice, zbog čega ih pogrešno nazivamo nasladama. Naslade BožiJe, međutim, nemaju takve posledice, jer su duhovna zadovoljstva ovde dole na zemlji prvi plodovi večnih nizova zadovoljstava i naslada u Carstvu Božijem. Naprotiv, onaj ko se oskrnavio svetovnim nasladama, prinuđen je da podnosi večnu osudu, zajedno sa prvonačalnim podstrekačem oskrnavljenja, đavolom.
Čedo moje, vreme našeg života dato nam je kao novčani iznos, tako da svako može da trguje radi svog spasenja i, zavisno od trgovine kojom smo se bavili, bićemo bogati ili siromašni. Ako „novac“ vremena iskoristimo u trgovini duhovnog obogaćenja, onda ćemo uistinu postati vešti trgovci i začućemo blaženi glas: Slugo dobri i verni, u malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega (Mt. 25;23).
Na kraju života, od svakoga od nas zahtevaće se precizan obračun gde smo i kako potrošili novac vremena i teško nama ako smo ga rasipali na bioskope, zabave, razvrat, beskorisne snove i telesne naslade. Kakvom će se odbranom tada oglasiti naš svezani jezik, kako ćemo podići oči i pogledati našeg Hrista kad nam bude nabrajao bezbrojna dobročinstva koja je Njegova bezgranična ljubav obilno izlivala na nas?
Sada, kad još imamo vremena, kad novac vremena još uvek nije sasvim potrošen i dok još uvek njime raspolažemo, razborito razmislimo o razbojničkom svetu koji želi da nas pokrade. Odgurnimo ga kao raspadnutog mrtvog psa i požurimo da tim novcem kupimo skupocena dela koja će, kada budu iskušana u vatri, postati veoma blistava i darovi dostojni našeg svetog Boga, prikladna da posluže kao ukrasi u svetom nebeskom Jerusalimu. Nećemo kupovati slamu, odnosno dela mračna i dostojna pakla, jer ćemo s njima sići dole u večnu vatru prokletstva, gde će mnoštvo ljudi koji su zloupotrebili Božije darove požnjeti ono što su posejali.
Sa suzama zasej dobra dela, i tako ćeš u vreme posete požnjeti snopove naslađivanja večnim životom.
2. Tvoja iskušenja su od Boga, jer te On priprema za borbu. On te uvežbava, kao što se i vojnici na svojim vežbama pripremaju pomoću surovih napora. Tamo najpre uče teoriju ratovanja a zatim, na znak trube u istinskom ratu, stupaju u borbu budući da su već obučeni i da poseduju unutrašnje uverenje da znaju kako da ratuju, i spremni su da se žrtvuju za svoj cilj i ideologiju.
Vi se nalazite u sličnoj situaciji, budući da ste prizvani da postanete vojnici Hristovi i da se borite protiv Njegovog neprijatelja. On vas uvežbava s ciljem da se uveri u vašu ljubav prema Njemu: Ko ima zapovesti moje i drži ih, to je onaj koji me ljubi (v. Jn. 14;21).
Budite hrabri, čeda moja, i ostanite odani i posvećeni Onome koji vas ljubi savršenom ljubavlju.
Pre nego što bitka započne, vojskovođe bodre duh vojnika pevanjem borbenih pesama i kazivanjem raznih priča o herojskim delima, čime rasplamsavaju njihovo osećanje samopožrtvovanja. Ova taktika daje im veliku snagu i odvažnost za bitku koja treba da započne.
Osim toga, potrebno je da, slično svetiteljima, razmišljamo o podvizima mučenika i svetih monaha, odnosno o tome kako su se podvizavali, kako su se odrekli sveta i ljudi i kako ih ništa nije moglo sprečiti da slede put koji vodi ka Isusu.
Ovakva razmišljanja će snažno ukrepiti vaša stremljenja i namere, jer je bilo mnogo onih koji nisu bili svesni skrivenih zamki, zbog čega su njihove duše podlegle iskušenju i izgubile nadu u večni život.
Razmišljaj o ljubavi našeg Isusa i ljubav Isusova nadvladaće svaku drugu prirodnu ljubav. Ukoliko se više budemo odricali, utoliko ćemo se više naslaćivati ljubavlju Božijom.
Obratimo pažnju na visine, gde Isus sedi s desne strane Oca. Neka naše oči pogledaju u visinu, jer je večno i neprolazno gore, a ne dole, gde je sve prah i pepeo.
Pomisli na nebesku raskoš: tamo je beskonačna mudrost Božija, tamo je neizreciva lepota, tamo je angelsko pojanje, tamo su bogatstva božanske ljubavi, tamo je život oslobođen bola. Tamo će prestati suze i uzdasi, tamo je jedino radost, mir, večna Pasha i neprestano praznovanje. O dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božijega (Rim. 11 ;13). Što oko ne vide i uho ne ču, i u srce čoveku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji Ga ljube (1. Kor. 2;9).
Obratimo pažnju na molitvu. Istrajmo u molitvi, i ona će sve dovesti u red. Nipošto ne ustupajte; ostanite postojani u svom svetom cilju. Ostanite pored Isusa da biste živeli u duhovnoj sreći. Sreće nema nigde izuzev u Isusu. Takozvana „sreća“ koja je izvan Isusa netačno se naziva srećom, jer se zadobija na nedolične načine, brzo se završava i vodi čoveka ka večnoj nesreći.
Podvizavajte se, čeda moja! Angeli vam pletu vence od rajskih cvetova! Naš Hristos smatra vaše podvizavanje za mučeništvo, a šta je uzvišenije nego biti mučenik za Hrista!
3. Primio sam tvoje pismo, čedo moje, i mnogo smo se obradovali tvojoj snažnoj želji i čudesnoj sklonosti prema monaštvu. Volim biti na pragu doma Božijega nego živeti u šatorima bezbožničkim (Ps. 84;10).
Neka te nikakva druga ljubav ne odvoji od ljubavi Isusove. Sve smatraj za plevu da bi zadobio Hrista. Stradanja sadašnjeg vremena ne mogu se ni uporediti sa budućom slavom koja će se otkriti podvižnicima (v. Rim. 8;18). Sad je vreme za borbu, patnju i trud Boga radi, dok je budućnost vreme za vence večne slave, za nagrade, pohvale i saživot sa svetim angelima u blizini najuzvišenijeg prestola Božijeg.
Mladost nečujno prolazi, godine protiču tiho i neprimetno, kao voda u potocima; sati iščezavaju kao dim na vetru. Tako prolazi i nestaje sadašnji život. Božiji podvižnici koračaju prema večnim nagradama slave, a nemarni i svetoljupci (grč. φιλοκοσμοι) da budu večno osuđeni sa demonima.
Primamljivosti sveta i njegove naslade preobraziće se u večne patnje i bol za one koji su uživali u njima, ako se ne pokaju. Naprotiv, ljudima Božijim će mala lišavanja biti nadoknađena večnom srećom i blaženstvom Božijim.
Takvo blaženstvo video je i božanstveni Pavle i zadivljeno oglasio: Što oko ne vide i uho ne ču i u srce čoveku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube (1. Kor. 2;9).
Ne dozvoli da te ometa vezanost za porodicu. Pomisli da ćeš u smrtnom času biti sam i tada će ti biti potreban Bog kao pomoćnik. Ako Boga voliš više nego njih, On će ti tada i pomoći. Međutim, ako budeš oklevao, sam ćeš žnjeti plodove gorkog žaljenja.
Prema tome, donesi odluku ljubavi Hristove radi i započni svoj novi život.
 
Pismo duhovnoj kćeri
 
4. Sve zavisi od tvoje volje. Preklinji Presvetu Bogorodicu da rasplamsa tvoju svetu čežnju tako da uz samoodricanje odlučiš da napustiš ovaj isprazni svet i san koji se zove život, i da kreneš za Ženikom Hristom. On će ti dati Sebe i Svoju najslađu ljubav i smatraće te dostojnom da naslediš Njegovo Carstvo.
Preklinji Presvetu Bogorodicu da ti pomogne da doneseš svetu odluku, i kad to Ona učini, prekrsti se i kreni za Isusovim spasonosnim glasom koji kaže: Ako hoće ko za mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst cvoj i za mnom ide (Mt. 16;24).
Niko nam ne može pomoći u strašnom smrtnom času. Pomoći će nam jedino dobra dela koja smo učinili radi Boga i svoje duše. Budući da se monaški život uglavnom sastoji od dela Božijih koja su veoma korisna za spasenje naše duše, zašto ne bismo sve žrtvovali da bismo živeli životom koji će nas učiniti bogatima u Carstvu Božijem? Kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet a duši svojoj naudi (Mk. 8;36)?
Čovekov život visi o koncu. Pri svakom našem koraku rešava se naš život. Koliko se ljudi probudi ujutro, a da ne vidi veče? Koliko ljudi uveče zaspi, a da se nikada više ne probudi? Uistinu, čovekov život je san. Čovek u snu vidi stvari koje ne postoje: on sebe može videti kao krunisanog cara ali kada se probudi, vidi da je u stvari samo siromah.
U životu koji živimo čovek nastoji da se obogati, da se obrazuje, da lagodno živi, da postane znamenit. Na žalost, dolazi smrt i sve biva uzaludno. Tada drugi uzimaju ono zbog čega je radio čitavog života, dok on sam napušta svet nečiste savesti i oskrnavljene duše.
Ko je mudar, razumeće ove stvari i odreći će ih se, i poći će za Ženikom Hristom, i sva dela koja bude satvorio biće bezgranično nagrađena u Njegovom Carstvu.
Kćeri moja, uvek se sećaj smrti i suda Božijeg, kroz koji ćemo neminovno proći. Sećaj se toga da bi imala više straha Božijega, oplakuj svoje grehe, jer suze teše dušu onoga koji jeca.
5. Moja duhovna kćeri, molim se da te božanski spokoj i radost prate kroz život. Amin.
Primio sam tvoje pismo i video tvoju radost. Molim se da ta radost označi prve plodove neprestane duhovne žetve, novog života potpuno posvećenog neuporedivoj ljubavi Božijoj.
Upoznala si plodove Duha. Ako si se toliko ukrepila stekavši mali opit, koliko ćeš se tek ukrepiti kada se nađeš u potpuno duhovnom okruženju!
Sve do kraja našeg života, svuda ćemo susretati iskušenja, pa čak i u manastiru ili u pustinji, ako se tamo nađemo. Međutim, ako smo daleko od sveta, bićemo slobodni da se borimo na otvorenom polju. Tu ćemo moći da sakupimo duhovno pojačanje koje će nam pomoći uzvišenim nadama u nagradu nebeskog prizvanja Božijeg (v. Filiplj. 3;14).
Ovde nemamo postojana grada, nego tražimo onaj koji će doći (Jevr. 13;14), večni i proslavljeni!
Čedo moje, bori se svim silama. Nemoj obradovati satanu time što ćeš zapostaviti svoje dužnosti, nego ga ogorči tako što ćeš ih izvršavati marljivo i revnosno.
Prolazi obličje ovoga sveta (1. Kor. 7;31), dok će onaj, ko tvori dobra dela, prebivati u vekove!
Satana neće prestati da te gaća otrovnim strelama u vidu najrazličitijih pomisli, i to najčešće sramnih. Hrabro stupi u borbu za zadobijanje nepropadljive vence.
Čim se pojave rđave pomisli, odmah uništi fantaziju i odmah izgovori molitvu i, gle, istog časa doći će izbavljenje!
Nemoj da se uplašiš kada vidiš bitku i nemoj gubiti moral, nego prizovi svemoćnog Boga i pokaži veliko smirenje. Prekorevaj se najpogrdnijim imenima i ubedi samu sebe da si zaista takva. Od tog trenutka samosmirenja počinje bitka uz molitvu.
Budi oprezna, jer bitka koju vodimo nije laka. Mi treba da se borimo s načalima i vlastima, i od nas se zahteva razboritost i obazrivost da bismo se dobro borili. Dobro nije dobro ukoliko se ne izvrši na odgovarajući način.
Molim se da vodiš dobru bitku. Budi oprezna kad su u pitanju ljudi s kojima se družiš.
Uz mnoštvo molitava i blagoslova, tvoj najništavniji Starac.

Jedan komentar

  1. Pomaze Bog.Zanima me kako mogu kupiti knjigu Ocinske pouke,starca Jefrema?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.