O odnosu Pravoslavne crkve i rimokatilika…

Pitanje:
Interesuje me nešto o odnosu pravoslavne i katoličke crkve. Kako na to gledaju pravoslavni Sveti Oci. Da li je možda katolička crkva neko skriveno zlo? Izvinjavam se ako sam postavio neka nedolična pitanja, ali neke stvari me interesuju. Unapred hvala.
Nikola


Odgovor:
Pitaš kako na to gledaju Sveti Oci? Pitanje je na mestu, jer Oci imaju mnogo bolji duhovni vid od nas.
Kada je nastao raskol, velika šizma, između istočne Pravoslavne i zapadne crkve (1054. godine) , kažu da su Oci jednostavno videli da na katoličkim bogosluženjima nema blagodati. U to vreme bilo je još uvek i po gradovima mnogo duhovnih monaha i sveštenika, koji su bili u stanju da vide kako blagodat Božija silazi na Svete Darove za vreme Liturgije. Bilo je u Vizantiji i katolika koji su služili u svojim crkvama i Oci su imali priliku da ih vide.
Oni su to videli, isto onako kao što su i apostoli videli prisustvo Svetoga Duha: „…i poslaše po Varnavu… kad ovaj dođe i vide blagodat Božiju, obradova se…“ (Dela 11, 22-23) Ili na drugom mestu: „A kad prođoše Frigiju… zabrani im Duh Sveti govoriti“ ili „Pokušavahu da idu u Vitiniju, ali im Duh ne dopusti“ (Dela 16, 6-7) Ocima nije trebala naučna i teološka rasprava da bi ustanovili da li neko ima ili nema Duha Svetoga, ima li blagodati Božije, da li je od nje otpao ili nije. Oni su to gledali i videli.

o. Srba

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.