O BESMRTNOSTI DUŠE

 

O BESMRTNOSTI DUŠE
 
SAZNANJA O DUŠI KOD NEHRIŠĆANA
„To su ljudi duševni, koji nemaju duha“.
(Jud 1, 19)
 
Mudri Sokrat, koji je sav svoj život posvetio traženju istine, imao je veoma visoko mišljenje o čovečijoj duši.
„Čovečija duša – govorio je on – više od sveg ostalog u ljudskom biću, pričasna je Božanstvu. Ona vidljivo upravlja telom, iako je sama nevidljiva. Misleći čovek ne sme da prezire ono što ne vidi, nego, izučavajući njegovu silu iz vidljivog delovanja, očituje u duši ono Božanstveno. “
Samopoznanje je otkrilo Sokratu da je duša po svojoj prirodi biće pričasno Božanskoj prirodi.
O čovečijoj duši uvek se mnogo govorilo i pisalo. Postojanje duše ne negiraju ni verujući, ni neverujući ljudi. Svaki čovek oseća u sebi neko tajno unutrašnje načelo koje upravlja njegovim telesnim pokretima.
U ranijim vremenima ljudi nisu imali dovoljno jasnu predstavu o poreklu i prirodi toga načela, iako su njegovo prisustvo u sebi osećali, uočavajući da se ono veoma razlikuje od tela. Putem samoposmatranja došli su do logičnog zaključka da čovek pored tela ima i dušu – biće različito od tela.
Primitivni narodi su isto tako priznavali prisustvo duše u telu, spoznajući da je njena priroda finija i tananija od telesne. Verovali su da po smrti tela, to unutrašnje biće ne umire, ne pretvara se u ništa, nego se odvaja od tela i odlazi u nepoznatu oblast bivstvovanja. Nezavisno od religijskih ubeđenja, svi narodi veruju u odvajanje duše od tela u smrtnom času, i u vantelesni život duše u onom svetu.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.