NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » NOVI ZAVJET GOSPODA NAŠEG ISUSA HRISTA

NOVI ZAVJET GOSPODA NAŠEG ISUSA HRISTA

 

NOVI ZAVJET
GOSPODA NAŠEG ISUSA HRISTA
 

 
POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA TITU
 
1 2 3
 
1. Poruka Titu o postavljanju sveštenika i o vrlinama episkopa. Poroci nekih Krićana.
 
(Zač. 300).
1. Pavle, sluga Božiji i apostol Isusa Hrista po vjeri izabranih Božijih i poznanju istine pobožnosti,
2. Za nadu vječnoga života koji prije vječnih vremena obeća Bog koji ne obmanjuje,
3. A objavi u određena vremena riječ svoju propovijedanjem, koje je meni povjerio po zapovijesti Spasitelja našega Boga,
4. Titu, pravome sinu po zajedničkoj vjeri: Blagodat, milost, mir, od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista, Spasitelja našega.
5. Zato te ostavih na Kritu da urediš što je nedovršeno, i da postaviš po svima gradovima starješine, kao što ti ja zapovjedih:
6. Ako je ko bez mane, jedne žene muž, i ima djecu vjerujuću, kojoj ne prigovaraju da su razuzdana ili nepokorna.
7. Jer episkop kao Božiji domoupravitelj treba da je bez mane, ne samovoljan, ne gnjevljiv, ne pijanica, ne ubojica, ne lihvar;
8. Nego gostoljubiv, dobroljubiv, mudar, pravedan, pobožan, uzdržljiv;
9. Koji se čvrsto drži istinite riječi saglasne sa učenjem, da bi bio sposoban i poučavati u zdravoj nauci i pokarati one koji se protive.
10. Jer ima mnogo nepokornih, praznorječivih i obmanjivača, osobito koji su iz obrezanja,
11. Kojima treba usta zatvoriti, koji čitave domove izopačuju učeći što ne treba, radi nečasnog dobitka.
12. Reče neko od njih, njihov sopstveni prorok: Krićani, svagda lažljivci, zli zvjerovi, proždrljivci lijeni.
13. Svjedočanstvo je ovo istinito. Zbog toga karaj ih bez poštede, da budu zdravi u vjeri,
14. Da ne slušaju judejske bajke, ni zapovijesti ljudi koji preziru istinu.
(Zač. 301).
15. Čistima je sve čisto, a nečistima i nevjernima ništa nije čisto, nego je nečist i njihov um i savjest.
16. Govore da znaju Boga. a tjelima ga se odriču; jer su gnusni i nepokorni i nesposobni za ma koje dobro djelo.
 
2. Savjeti starima i mladima i robovima. Blagodat Božija u Hristu, koji nas je iskupio od grijeha na dobra djela.
 
1. A ti govori što priliči zdravom učenju.
2. Starci da budu trezveni, skromni, mudri, zdravi u vjeri, u ljubavi, u trpljenju.
3. Starice takođe da se drže kako dolikuje svetima: da ne klevetaju, da mnogo ne robuju vinu, da uče dobru,
4. Da urazumljuju mlade žene: da vole muževe, da vole djecu,
5. Da budu razborite, čedne, kućanice, dobre, pokorne svojim muževima, da se ne bi hulilo na riječ Božiju.
6. Tako i mladiće savjetuj da budu čestiti.
7. U svemu pokaži sebe za ugled u dobrim djelima: u učenju ispravnost, čestitost, čistotu,
8. Riječ zdravu, besprijekornu, da se posrami protivnik nemajući ništa loše reći za nas.
9. Robovi da budu poslušni svojim gospodarima, da im budu ugodni u svemu, da ne protivrječe,
10. Da ne kradu, nego da pokazuju potpunu vjernost u svemu, da bi nauku Spasitelja našeg Boga krasili u svemu.
(Zač. 302).
11. Jer se javi blagodat Božija spasonosna svima ljudima,
12. Koja nas uči da se odrečemo bezbožnosti i zemaljskih požuda, i da poživimo razborito, pravedno i pobožno u sadašnjem vijeku,
13. Očekujući blaženu nadu i javljanje slave velikoga Boga i Spasa našega Isusa Hrista,
14. Koji dade sebe za nas da bi nas iskupio od svakoga bezakonja, i da očisti za sebe narod izabrani koji revnuje u dobrim djelima.
15. Ovo govori i savjetuj i karaj sa punom vlašću; niko da te ne prezire.
 
3. Raniji poroci i sadašnje vrline preporođenih u Hristu. Kloniti se jeretika. Poruke i pozdravi.
 
1. Napominji im da budu pokorni i poslušni poglavarstvima i vlastima, spremni za svako dobro djelo;
2. Nikoga da ne ruže, da se ne svađaju, da budu blagi, da pokazuju svaku krotost prema svima ljudima.
3. Jer i mi bijasmo nekada nerazumni, nepokorni, zabludeli, robujući raznim požudama i nasladama, provodeći život u zlobi i zavisti, gnusni, mrzeći jedan drugoga.
4. A kada se javi dobrota i čovekoljublje Boga, Spasitelja našega,
5. Ne za djela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom novoga rođenja i obnovljenja Duhom Svetim,
6. Kojega izli na nas obilno kroz Isusa Hrista Spasitelja našega,
7. Da bismo, opravdani njegovom blagodaću, postali nasljednici života vječnoga kao što se nadamo.
8. Istinita je ova riječ, i hoću da to potvrđuješ, kako bi se oni koji povjerovaše Bogu starali da prednjače u dobrim djelima. Ovo je ljudima dobro i korisno.
9. A ludih zapitkivanja i rodoslova i sporova i prepiranja o zakonu kloni se; jer je to nekorisno i sujetno.
10. Čovjeka jeretika po prvome i drugome savjetovanju kloni se,
11. Znajući da se takav izopačio, i griješi; samoga sebe je osudio.
12. Kada pošljem k tebi Artema ili Tihika, postaraj se da dođeš k meni u Nikopolj, jer sam odlučio da ondje zimujem.
13. Zakonika Zina i Apola marljivo opremi, da ne oskudijevaju ni u čemu.
14. Ali i naši neka se uče prednjačiti u dobrim djelima gdje god je potrebno, da ne budu bez ploda.
15. Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi sve koji nas ljube u vjeri. Blagodat sa svima vama. Amin.

6 komentar(a)

 1. Dragan Marjanović

  24. „I da prinesu žrtvu kao što je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića“.
  Ovako je, dakle, preveden ovaj 24. stih 2. glave Lukinog jevanđelja.

  Međutim Sveti Grigorije Palama u „Besedi na Sretenje Gospoda i Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista“ tumači zašto je rečeno „par grlica“ (a ne dve grlice) i „dva golubića“.

  On ovako govori: „Prinošenje para grlica predstavljalo je celomudrenost roditelja, onih koji žive po zakonu braka; a dva golubića, koji ne poznaju brak, jasno su nagoveštavala Djevu i od ove Djeve rođenoga, Koji je do kraja Devstvenik. Obrati pažnju na strogu tačnost Zakona: govorio je o paru grlica, budući da grlice označavaju one koji su sjedinjeni brakom; kada je pak reč o ptićima, na njih ovo ne može da se primeni, jer ni Ona Koja je rodila ni Onaj Koji je rođen nisu znali za jaram (braka). Nagoveštavajući još u starini devstveno rođenje, Zakon ga predskazuje ovim praslikama (predizobraženjima). Nakon što se na čudesan način rodio, On je sada bio donesen u hram, dok je Duh Sveti pripremio druge, dostojnije grlice i golubiće. Koga to? Simeona i Anu, jer bi oni zbog svog mladenaštva (detinjeg uzrasta) kada je u pitanju greh opravdano mogli da budu nazvani golubićima ili pak grlicama, s obzirom na njihovu krajnju celomudrenost.“
  Pitanje je, dakle, kako treba da glasi stih: „dve grlice“ ili „par grlica“ ?

 2. Aleksandar Živković

  I jedno i drugo je tačno, jer su te riječi sinonimi. Riječ par označava dvoje. Međutim, u našem jeziku je bolji prevod dvije grlice, jer se time nedvosmisleno ukazuje, koliko ih ima. Na primjer, da doslovno stoji prevedeno “par grlica“, onda bi, u duhu našeg jezika, to moglo da znači i nekoliko grlica, a ne samo dvije, jer se radi o homonimu. Primjer za riječ par može biti i sledeći: “Rekao mi je par riječi o tome“ ili “bili smo tamo par dana“ ili “’čekali smo ga par minuta“. U ovim primjerima je očigledno, da par ne znači dva, već nekoliko.

  • Vladimir Marković

   Čini se da je g. Marjanović u pravu, to jest bliži svetootačkom tumačenju. Srpski jezik je nekada u svojoj dalekoj istoriji pored jednine i množine imao još jednu podvesti množine koja danas opstaje samo rudimentarno – dvojinu. U tom smislu, pravilan prevod bio bi „dvoje grlica“, što znači mušku i žensku grlica, koje žive u zajednici. Jer i za bračni ili zaljubljeni par ljudi kažemo skraćeno „dvoje“. Par je za nijansu manje definisan, ali i dalje bolji prevod nego „dve/dvije grlice“.

 3. Divno. Braća, kako preuzeti?

  • Bibliotekar

   Dragi brate, ne postoji opcija za preuzimanje celog Svetog Pisma. Može samo da se čita onlajn.

 4. Mirko Nanić

  Može da se čita celo Sveto Pismo. Ja sam uz malo truda sklopio posebno Stari Zavet, a posebno Novi Zavet na Srbskom jeziku u dva tzv. fajla u vordu i tako ih koristim. A to se može jednim klikom miša spojiti u jedan fajl, celo Sveto Pismo Starog i Novog Zaveta. Ako treba, mogu vam ga poslati.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *